Datablad 14

sbi.dk

Datablad 14

Fugtindhold v ægt %

25

Side 5 af 7

20

15

10

Kompakt, ty pe af v indspærre

Nord, bag v indspærre

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 8. Fugtindhold (vægt-%) bag vindspærre. Nordvendt facade. Kompakte elementer med lodret panel

og forskellig vindspærre. Element 13 (sort, gips) og element 14 (grøn, asfaltimprægneret træfiberplade),

200 mm fra elementets nederste kant.

Fugtindhold v ægt %

25

20

15

10

Kompakt, ty pe af v indspærre

Sy d, bag v indspærre

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 9. Fugtindhold (vægt-%) bag vindspærre. Sydvendt facade. Kompakte elementer med lodret panel

og forskellig vindspærre. Element 13 (sort, gips) og element 14 (grøn, asfaltimprægneret træfiberplade),

200 mm fra elementets nederste kant.

På sydsiden var der ikke forskel på fugtindholdet i de to elementer, hverken i

facadebeklædningen (figur 7) eller bag vindspærren (figur 9). På nordsiden

var fugtindholdet bag vindspærren højest i elementet med gips som vindspærre

(figur 8). I facadebeklædningen var resultatet på nordsiden vanskelig

at uddrage noget af; i begge elementer syntes føleren upålidelig (figur 6).

Fugtindholdet var lavere bag vindspærren end i facadebeklædningen og

perioden med et fugtindhold væsentlig over 12 vægt-% var markant kortere

på sydsiden end på nordsiden.

Skimmelsvampevækst

Figur 10 og 11 viser resultatet af beregninger af skimmelsvampeindekset

(M-index) i nord- og sydfacaden henhold til [2].

More magazines by this user
Similar magazines