Kvalitet er mere end fravær af fejl Kvalitet kan være mange ting ...

sbi.dk

Kvalitet er mere end fravær af fejl Kvalitet kan være mange ting ...

Kvalitet kan være mange ting

Kvalitet er mere end fravær af fejl

Jørgen Munch-Andersen

Afd. for Byggeteknik og Design, SBi

• Arkitektonisk kvalitet

• Løsninger med høj ydeevne

• Robuste løsninger

• Fremtidssikre løsninger

Løsninger med høj ydeevne

En ydeevne: bedre varmeisolering

Lovgivningen (BR, normer mm) angiver minimumskrav

Bygherren kan skærpe kravene

- og derved øge kvaliteten af fx:

• Lydisolering

• Varmeisolering

• Tilgængelighed

Bevægelseshandikappede

Nedsat syn og hørelse

Psykisk handikappede

Lovkrav

+100 mm vægisolering

koster 5 m 2 nettoareal

ved hus på 140 m 2

Isolering i gulv og på loft reducerer ikke areal

Bedre vinduer reducerer ikke areal


Robuste løsninger

Minimere risiko hvis forudsætninger ikke er opfyldt

Robuste løsninger - bygbarhed

Undertag ved tagfod

• God bygbarhed

Ukomplicerede detaljer

Fyldestgørende tegninger

Ex: undertage - DUKO

• Små konsekvenser af fejl

eller uforudset påvirkning

Ex: "Tunge" "lette" vådrum

Ex: Konstruktiv stabilitet ved svigt

• Vedligeholdsvenligt

"Vedligeholdsfri" løsninger

Let adgang til inspektion

Parallellevetid eller

let adgang til udskiftning

Robuste løsninger - bygbarhed

Robuste løsninger

Undertag ved tagfod

undgå sækdannelse

sikre ventilation

Bygbar 1

Ikke-bygbar

Bygbar 2


Robuste løsninger - bygbarhed

Fundament: linietab, radontætning, niveauforskel, fugt, vand

Robuste løsninger - bygbarhed

Fundament: linietab, radontætning, niveauforskel, fugt, vand

Robuste løsninger - konsekvenser

Vådrum - Klassificering efter brug og risiko

Robuste løsninger - konsekvenser

Konstruktivt robuste løsninger

H

N

L

Høj belastning - Meget vand / fugt, kraftig rengøring

og store belastninger (omklædningsrum, storkøkkener...)

Normal belastning - Flere daglige bade

Lav belastning - Få daglige bade og god udluftning

(enfamiliehuse, sommerhuse…)


Fremtidssikre løsninger

• Prioritere ting der ikke senere kan forbedres

• Muliggøre nem udskiftning af komponenter med

kort levetid

• Hensyntagen til kommende krav og muligheder

Fremtiden - kommende muligheder

Kuldebroafbrydelse: Dagens vinduer, Fremtidens vindue

Kommende krav

Dagens krav

Om teknisk kvalitet:

• Nogle kvaliteter skaber brugsværdi

og opleves umiddelbart af brugeren

• Nogle kvaliteter sparer drift- og

vedligeholdsomkostninger

• Nogle kvaliteter opdages aldrig

- fordi de var der

Kvalitet kræver altid omtanke

Kvalitet koster ofte penge

Kvalitet betaler sig

More magazines by this user
Similar magazines