Datablad 15

sbi.dk

Datablad 15

6

5

M-index

Side 6 af 6

4

3

2

1

0

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 9. Skimmelsvampeindeks (M-index). Element 15. Nordvendt facade. I facadebeklædning (sort). I

øvrige positioner var M-index nul eller tæt på nul i hele måleperioden.

I overensstemmelse med figur 3 viser figur 9, at fugtindholdet i facadebeklædningen

på det nordvendte element gennem måleperioden var så høj, at

en stor del af sommeren gik før skimmelsvampevæksten var gået i stå – ja

faktisk at den er fortsat gennem hele sommeren 2008 og videre ind i vinteren

2008-09. M-index på 4 svarer til skimmelsvampevækst synlig med det

blotte øje på mere end 10 % af overfladen. I hvor høj grad beklædningen var

angrebet af skimmelsvampe vil vise sig, når fugtforsøgshuset pilles fra hinanden

i løbet af 2010 eller 2011.

Litteratur

[1] Hansen, E. J. de Place (2010) Fugt i træfacader II. Skov og Naturstyrelsen,

København. Lokaliseret 20100325 på:

http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/28ACBA1D-3E2E-48F7-

83A6-EBB08BFAB445/102934/SlutrapportFugtITraefacaderII.pdf

[2] Hukka, A. & Viitanen, H.A. (1999). A mathematical model of mould

growth on wooden material. Wood Science and Technology, vol. 33,

pp.475-485.

More magazines by this user
Similar magazines