μορφολογικοι ∆εικτες και μεθο - ScienceTech

sciencetech.gr

μορφολογικοι ∆εικτες και μεθο - ScienceTech

2. Jackson AS, & Pollock ML. (1985). Practical Assessment of body composition.

Physician Sport Med 13:76-90.

3. Jackson, A.S., Pollock, M.L. (1978). Generalized equations for predicting body

density of men. British Journal of Nutrition, 40: 497504.

4. Jackson, A.S., Pollock, M.L., Ward A. (1980). Generalized equations for

predicting body density of women. Med Sci Sports Exerc., 12: 175-182.

5. Harrison G, Buskirk E., Carter L. Johnston FE, Lohman TG, Pollock ML, Roche

AF, Wilmore J. (1988). Skinfold Thicknesses and Measurement Technique. In:

Lohman TG, Roche FA, Martorell R, editors. Anthropometric Standardization

Reference Manual Champaign, IL: Human Kinetics, p. 55-70.

6. Heyward V. (2001). ASEP Methods Recommendation: Body Composition

Assessment. JEP, 4(4):1-12.

7. Katch, F.I., & McArdle, W.D. (1973). Prediction of body density from simple

anthropometric measurements in college-age men and women. Human

Biology, 45, 445-454.

8. Leger, L. (1991). Measure et estimation de la composition corporelle: masse

grasse, mass maigre. Association des Cardes Techniques du Sport de Haut

Niveau Guadeloupeen, pp. 47-68.

9. Lohman, T. (1992). Advances in body composition assessment. Human

Kinetics Publishers, p.p. 65-77.

10. Lohman TG, Roche FA, Martorell R. (1988). Anthropometric Standardization

Reference Manual. Champaign, IL: Human Kinetics; pp 3-54.

11. McArdle, W.D., Katch, F.I. and Katch, V.L. (1996). Exercise physiology:

energy, nutrition and human performance. 4 th ed. Baltimore: Williams &

Wilkins.

12. Μπογδάνης Γ., Τσετσώνη Α. (1999). O ρόλος της διατροφής και της άσκησης

στον έλεγχο του σωµατικού βάρους, Άθληση & Κοινωνία: Περιοδικό Αθλητικής

Επιστήµης, 21, 9-24.

13. Nieman, D.C. (1999). Exercise testing and prescription. A health related

approach. Mayfield Publishing Company, California, USA

14. Norton K., Olds T. (2000). Anthropometrica. Australian Sports Commission,

UNSW Press, Sydney, pp. 27-75.

15. Ross, W.D., & Marfell-Jones, M.J. (1982). Kinanthropometry. In J.D.

MacDougall, H.A. Wenger, & H.J. Green (Eds.), Physiological testing of the

elite athlete (pp. 75-115). Ottawa, Canada: Canadian Association of Sport

Sciences.

16. Slaughter, M.H., Lohman, T.G., Boileau, R.A, Horswill, C.A., Stillman, R.J.,

Van Loan, M.D., & Bemben, D.A. (1988). Skinfold equations for estimation of

body fatness in children and youth. Human Biology, 60, 709-723.

17. Τοκµακίδης, Σ. (1996). Εργοφυσιολογία: Λειτουργίες και προσαρµογές του

οργανισµού κατά την άσκηση. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης-Τµήµα

Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, σ. 58-59.

18. Wilmore, J.H., & Behnke, A.R. (1970). An anthropometric estimation of body

density and lean weight in young women. American Journal of Clinical

Nutrition, 23, 267-274.

19. Wilmore, J.H., & Costill, D.L. (1994). Physiology of Sport and Exercise.

Human Kinetics Pub., p.p. 380-398.

More magazines by this user
Similar magazines