Type A. Brugsvandsanlæg

solenergi.dk

Type A. Brugsvandsanlæg

Anlægstype 1A. Alm. pumpedrevet brugsvandsanlæg,

lukket ekspansion

Beskrivelse:

Et almindeligt pumpedrevet brugsvandsanlæg skal opbygges med en beholder med en lavt placeret

solvarmespiral, samt en suppleringsspiral og/eller elpatron i toppen. Endvidere skal der

installeres en pumpe der svarer til styringen og anlægget. Anlægget skal forsynes med en trykekspansion.

Væskestrømmen i dette anlæg skal være 0.5 - 1.0 l/min/m² solfanger.

På figuren ses de indgående komponenter i et type 1A anlæg.

Luftudlader

Solfangere fås også

med diagonalforbindelse

Beholder (D3XXX)

Solfanger (D2XXX)

Elpatron

Afspærringsventil, bruges når

der ikke benyttes topsupplering

Supplerende varme

(gas, olie, etc.)

Frem

Retur

Skoldningssikring

Styring (D5XXX)

Af spærringsventil

Pumpe

Aftapshane

Kontraventil

Af spærringsventil

Ekspansionsbeholder

Sikkerhedsventil

Kontraventil

Sikkerhedsventil

Manometer

Varmt

Koldt

vand

Opsamlingsbeholder

Indeholdt i en evt. kontrolunit

Figur 1A: Principskitse, Alm. pumpedrevet brugsvandsanlæg, lukket ekspansion.

Se næste side --->

6

More magazines by this user
Similar magazines