Generel politisk forståelse - Rum

aarch.dk

Generel politisk forståelse - Rum

Hvilke redskaber har I brug for?

Vi har redskaberne til bygningerne!

Vi har brug for hjælp til at formulere bevaringsbestemmelserne!

Redskaberne skal være mere håndfaste. Der er ikke tilstrækkelig

autoritet bag de bløde arkitektformuleringer og SAVEregistreringerne!

Vi mangler redskaber til arbejdet med byrummene, som skabes af

bygningerne!

Hvad gør vi med bevaringsværdige bygninger i det åbne land?

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 17

More magazines by this user
Similar magazines