Generel politisk forståelse - Rum

aarch.dk

Generel politisk forståelse - Rum

Om administrationen af den bevarende lokalplan

Lokalplanens administration sker ofte i byggesagsbehandlingen!

Bløde formuleringer er svære at administrere!

Anden lovgivning som f.eks. naturbeskyttelsesloven og vejloven er for

stærke i forhold til bestemmelserne om bevaringsværdige bygninger!

Staten hjælper os ikke med lovliggørelse – hverken på de fredede eller

de bevaringsværdige bygninger!

Der opstår hele tiden nye konflikter i forhold til lokalplanerne:

isolering, solceller!

Krav om helårsbeboelse er svært at arbejde med!

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 19

More magazines by this user
Similar magazines