1 CURRICULUM VITAE - Arkitektskolen Aarhus

aarch.dk

1 CURRICULUM VITAE - Arkitektskolen Aarhus

CV _ GBN _ 2010

CURRICULUM VITAE

Grith Bech-Nielsen [2606 1972], Mustrupvej 127, 8320 Mårslet, 8612 9808 / 2278 3211.

Gift med Sune Birk Kerndrup [2802 1973], ingeniør M.I.D.A. (HDO), seniorprojektleder Cowi A/S, Århus.

Har sammen 2 sønner [2002 _ 2005].

ANSÆTTELSER:

[2009-]

Bygningskyndig for Århus Domprovsti, der omfatter kirker, præsteboliger og andre bygninger under

kirkerne.

Domsognet, Vor Frue sogn, Sankt Markus sogn, Sankt Johannes sogn, Christians sogn, Sankt Pauls sogn,

Sankt Lukas sogn og Langenæs sogn.

[2009-]

Forskningsassistent (deltidsansættelse)

Forskningsprojekt for Kulturarvsstyrelsen ’Metodeudvikling i fredede bygninger’. Projektansvarlig er

Anne-Grete Andersen, arkitekt MAA, lektor, Arkitektskolen Aarhus, Institut III, Institut for Arkitektonisk

kulturarv.

[2008-]

Timelærer (deltidsansættelse)

Arkitektskolen Aarhus, Institut III, Institut for Arkitektonisk Kulturarv.

[2004- (barsel 2005-2006)]

Ph.D.-studerende

Arkitektskolen Århus, Institut III, Institut for Arkitektonisk Kulturarv.

Projektets titel: Restaurering versus instaurering og transformation.

Sideløbende med arbejdet på ph.d.-afhandlingen har jeg deltaget i følgende:

3. halvår af ph.d.-studie

• Grundkursus for Universitetsundervisere, Den 2. og 3. november 2006, PUC Aalborg, 2 ECTS.

• Kulturarvens Forskerskole, Akademisk fagprosa – ph.d.-afhandlingen og artikelskrivning, Den 5.-8. december

2006, 3 ECTS.

• Kulturarvens Forskerskole, Mundtlig formidling, Den 12.-15. december 2006, 3 ECTS.

GRITH BECH-NIELSEN _ MUSTRUPVEJ 127_ 8320 MÅRSLET _ 2278 3211

1


CV _ GBN _ 2010

• ”Arkitekturens Autenticitet”, Debatoplæg til Restaureringsseminar 2006 afholdt af Kulturarvsstyrelsen

(Se:www.kulturarv.dk/kulturarv/bygninger/restaureringsseminar/tema/index.jsp), 1ECTS point, jvf aftale med

hoved- og projektvejleder.

2. halvår af ph.d.-studie

• Temadiskusion ”Kulturarvsbegrebet og kanondiskusionen”. Danmarks Biblioteksskole. D. 11.04.05.

• Kursus: Kulturarvens Forskerskole: ”Prioritering, bevaring og formidling”. I perioden 25.04.-29.04.2005 (5 ECTS)

• Kursus: Kulturarvens Forskerskole: ”Videnskabelig informationssøgning, dokumentation og kildekundskab”. I

perioden 18.05.-20.05.2005 (3 ECTS).

• Deltagelse i ICOMOS årsmøde d. 02.06.05 på Kunstakademiets Arkitektskole.

• Restaureringsseminar: Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole, Kulturarvsstyrelsen: ”Mellem

kulturarvsviden og arkitektonisk kreativitet”. Den 03.02.2005.

Har på 2. og 3. halvår givet vejledning til ph.d-ansøgere i udfærdigelse af ph.d.-ansøgning.

1. halvår af ph.d.-studie

• Forum 2004: ”Bevaringsværdige gårdejendomme og nye anvendelsesformer” (d.17-18.09.04).

• Kulturarvens Forskerskole: ”Kulturarven i Videnskabs- og kulturteoretisk belysning”. Modul I + II

• (perioden: d. 04.-08.10.04 og d.15.-19.11.04) – (I alt 10 ECTS).

Arkitektskolen Aarhus, Forskerskolen: "Akademisk retorik - om relevant mundtlig og skriftlig fremstilling".

• v. Signe Hegelund, Institut for Filosofi og Retorik, KU (d. 30.09.04).

• Kulturarvens Forskerskole: forelæsning “Institutions of Memory” v. Elaine Heumann Gurian, museolog (d.

20.10.04).

Arkitektskolen Aarhus, Forskerskolen: ”Arkitekten som forsker” (d. 09.11.04).

Arkitektskolen Aarhus, Forskerskolen: ”Præsentation af Ph.d.-projekt – (Toulmins og Bloom)” (d. 28.10.04).

[2001-2003]

Arkitekt (fastansat)

Cubo Arkitekter A/S, Frederiksgade, 8000 Århus C

Projekter:

• Thisted havn, konkurrence, 2. præmie, præmieret

• Handelshøjskolen i København, konkurrence

• Nordkraft, Ålborg- skitsering

• Aabenraa Sygehus, udvidelse og ombygning, konkurrence, 1. præmie

• Fremtidens Foreningshus i Randers – konkurrence, 1. Præmie, præmieret

• Boliger, bebyggelsesplan, Middelfart, skitseforslag

• Lundegaarden, Glostrup, konkurrence 1. præmie

GRITH BECH-NIELSEN _ MUSTRUPVEJ 127_ 8320 MÅRSLET _ 2278 3211

2


CV _ GBN _ 2010

[1996-]

Arkitekt (projektansættelser / konsulentarbejde)

Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen, Kragelunds Allé 8, 8270 Højbjerg

Projekter:

• A/C restaurant og Bar, Nyt Facadeparti. Præmieret af Århus Kommune.

• Kulturmiljøatlas Mors

• Århus Kommuneatlas

• Vejle Kommuneatlas

• Høegh-Guldbergs Gade 119, modernisering af bolig, etablering af tagterasse. Udført

• Boliger på byens tag, idékonkurrence, publiceret af By- og boligministeriet, Grundejernes Investeringsfond og

Århus Kommune.

[1999]

Praktikansættelse, mellem 3. og 4 studieår

Arkitektfirmaet Kjær & Richter, Mejlgade, 8000 Århus C

EGEN TEGNESTUE:

[2006-2008]

Partner og direktør i Kontur Arkitekter ApS, Jyllands Allé 12, st. 8000 Århus.

Projekter:

• Lyngbygaard Golfcenter, Nyt klubhus 1200 m2, konkurrence 2. præmie.

• Svømmehal og helhedsplan i Hudiksvall, 4500 m2, konkurrence.

• Højvangens Kirkecenter, 600 m2, åben konkurrence.

• Konturhus, kontorhus i Skejby, 2760 m2, skitseprojekt

• Randers, kontorbygning, idéoplæg

• Kernelglobal, Udvikling af koncept, indretning, skitseprojekt

• ’Junes Hus’, om- og tilbygning, skitseprojekt

• Boliger Middelfart udarbejdet for med Seier + Sølvsten

• Medborgerhuset, Silkeborg, konkurrence

• Vestcenter Kilen, konkurrence i samarbejde med Arkitektfirmaet KHN

• Musikskole Ringkøbing i samarbejde med Frost-Larsen og Lindquist Arkitekter

• H+H Beton, stand v. Messe, opført.

• Sommerhus i Saltum, 125 m2, under opførelse.

GRITH BECH-NIELSEN _ MUSTRUPVEJ 127_ 8320 MÅRSLET _ 2278 3211

3


CV _ GBN _ 2010

PRIVATE ARKITEKTOPGAVER:

[2001-2008]

• Tilbygning Rønnevej, Risskov, skitseprojekt

• Haveplan, Rønnevej, Risskov, skitseprojekt

• Enfamiliehus, Jelling, projekteret og opført

UNDERVISNING PÅ ARKITEKTSKOLEN AARHUS _ FORMIDLING:

Faglig fokus:

Arkitekturteori

Bygningsarkæologi

Bygnings- og landskabsopmåling

Vejledning af bachelorer, kandidater og afgængere, Ph.D.-ansøgere

Eksamination af bachelorer

Forelæsninger

Programmering af opgaver

Bidrag til studiets planlægning, faglige udvikling m.v.

Forelæsninger i titler (afholdt for):

• Arkitekturteorier i praksis – arkitektoniske kulturarvsværdier og nyt arkitektonisk design (AAA)

• Udfærdigelse af program – hvorfor, hvordan, hvad? (AAA)

• SAVE – Survay of Architectural Values in The Environment (AAA).

• Den gode by (AAA)

• Opmålingskursus _ Bygning (AAA)

• Opmålingskursus _ Landskab (AAA)

• Ambt og Kampmann – en byplan på Frederiksbjerg (AAA)

• Institutpræsentation (bidrag) (AAA)

• Konvertering af marskgården Subskog – en arkitektfaglig proces og metode (AAA)

• Mellem arkitektur og politik (forskningens Døgn)

• Tentativ verdensarv (ICOMOS årsmøde)

• Restaurering versus instaurering og transformation (Erik Møller Arkitekter)

GRITH BECH-NIELSEN _ MUSTRUPVEJ 127_ 8320 MÅRSLET _ 2278 3211

4


CV _ GBN _ 2010

ARTIKLER:

• Debatoplæg med titlen ’Arkitekturens Autenticitet’. Kulturarvsstyrelsens Restaureringsseminar 2006.

• Boliger på byens tag – Stedet. Udgivet af By- og Bolig ministeriet. Samarbejde med Gert Bech-Nielsen, arkitekt

• MAA, professor

• By og Land: Artikel om Marskgården Subskog, 2001.

UNDERSØGELSE _ UDVIKLINGSARBEJDE:

• Opmåling, registrering og kortlægning af Ruin i Vorpommern

• Rapport om Marskgårdene i Sønderjylland.

• Registrering og kortlægning af samtlige gårde i den Sønderjyske marsk opført på warf herunder også

• registrering af ubebyggede warfer. Typologisering heraf.

• Bygningsarkæologisk undersøgelse, registrering og kortlægning af marskgården Subskog.

• Udviklingssamarbejde med Peder Elgaard, arkitekt MAA, kgl. Bygningsinspektør, Partner Erik Møller. Arkitekter.

Hvordan forsvare, forstærke og formidle kulturarvsværdier i designprocessen?

MEDLEMSSKABER _ TILLIDSHVERV:

• Medlem af Akademisk Arkitektforening, MAA

• Medlem af Danmarks Naturfredningsforening

• Styregruppemedlem, ICOMOS Danmark, International Council on Monuments and Sites.

• Medlem af ICCROM

• Medlem af FORUM (AAA)

• Medarrangør af Forskningens Døgn, ved Arkitektskolen Aarhus 2007 (Forskningens Døgn, ’Mellem arkitektur og

politik’, med Niels Nygaard, arkitekt MAA, Ph.D).

[2009]

Akademisk Arkitektforening - Task force om arkitekturpolitik i kommunerne.

Udvalgt til deltagelse i Task Force, der skulle udvikle ideer til, hvordan regeringens Arkitekturpolitik 2007

kan operationaliseres i Kommunerne.

[2008-2009]

Som styregruppemedlem af ICOMOS Danmark og som repræsentant for Arkitektskolen Aarhus har jeg i

samarbejde med Præsident for ICOMOS Danmark, rektor for Kunstakademiets arkitektskole Sven Felding

og Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen samt Kulturarvsstyrelsen ved direktør Anne-Mette

Rahbæk varetaget bedømmelse og indstilling af emner til optagelse på Tentativlisten 2009 (emner med

potentiale til Verdensarvlisten) i henhold til UNESCO´s operationelle retningslinjer og værdikriterier.

GRITH BECH-NIELSEN _ MUSTRUPVEJ 127_ 8320 MÅRSLET _ 2278 3211

5


CV _ GBN _ 2010

[2009-]

ICOMOS-regi

Med i undersøgelsesgruppe sammen med Gregers Ahlgreen Ussing, Freddy Avnby, Jørgen Raschau-

Nielsen og Thijs J. Marleveld.

Undersøgelsesgruppen skal udrede beføjelser og beslutningsgrundlag i processen omkring optagelse af

emner på den danske tentativliste. Rapporten er under udarbejdelse.

UDDANNELSER:

[2009-]

Deltagelse i konference om Kirkebyggeri i det 21. århundrede (08.10.2009).

[2004-(barsel 2005-2006)]

Ph.D.-stud. v. Arkitektskolen Aarhus, Institut for Arkitektonisk Kulturarv.

Projektets titel: Restaurering versus instaurering og transformation.

Løbende deltaget i kurser, konferencer, seminarer m.v.

[2003]

Efteruddannelse under ansættelsen hos Cubo Arkitekter A/S.

Kursus: Projektstyring og ansvar, afholdt af Akademisk Arkitektforening

Kursus: Mundtlig kommunikation (retorik) afholdt af Akademisk Arkitektforening.

[1996-2001]

Cand Arch.

Afgang fra Arkitektskolen Aarhus, Institut for arkitektonisk kulturarv.

Afgangsprojekt:

Konvertering af marskgården ”Supskog” til et kulturmiljømuseum.

Indstillingsopgave:

Opmåling og kortlægning af marskgården Supskog

Udarbejdelse af bygningsarkæologisk rapport i perioden 01.11.2000-15.01.2001 vedrørende en

bygningsbeskrivelse af marskgårdene i Sønderjylland. Rapporten indeholdt en opmåling, registrering og

bygningsbeskrivelse af marskgården Supskog samt en registrering og kortlægning af samtlige

landbrugsbygninger opført på warf i Sønderjylland.

Indsigelse til Miljø- og Energiminister Svend Auken

Indsigelse mod fredningsophævelsen af marskgården Supskog.

På 4. studieår gæstekritikker i 3 dage på 1. dels hold, under bl.a. Jørgen R. Thomsen, arkitekt og lektor.

GRITH BECH-NIELSEN _ MUSTRUPVEJ 127_ 8320 MÅRSLET _ 2278 3211

6


CV _ GBN _ 2010

[1995-1996]

Jurastuderende, Århus Universitet.

Gennemført 1. studieår på jurastudiet ved Aarhus Universitet, dog uden afsluttende eksamen.

[1993-1995]

Uddannet advokatsekretær, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Ryesgade 31, 8000 Århus C v. Annette Fløe,

advokat.

[1992-1993]

1-årig HH, Århus Købmandsskole.

Handelsskolens 1-årige købmandsuddannelse, afsluttet med eksamen.

Aftenskolekursus i matematik (niveau B), afsluttet med eksamen.

[1991]

Sproglig student, Marselisborg Gymnasium.

Spansk, tysk, engelsk

GRITH BECH-NIELSEN _ MUSTRUPVEJ 127_ 8320 MÅRSLET _ 2278 3211

7

More magazines by this user
Similar magazines