RHINO ADVANCED - Rum

aarch.dk

RHINO ADVANCED - Rum

SPØRGESKEMA VEDR. PLASTBOKSE MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Kvinde Mand Alder:

SPØRGESKEMA VEDR. PLASTBOKSE MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Hvilke mærker har dine plastbokse derhjemme?

Kvinde SPØRGESKEMA Mand VEDR. PLASTBOKSE Alder: MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Hvor mange Hvilke bokse mærker med har låg dine har plastbokse du ca.? derhjemme?

Kvinde Mand Alder:

SPØRGESKEMA VEDR. PLASTBOKSE MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Hvilket mærke Hvilke er dit mærker foretrukne? har dine plastbokse derhjemme?

Hvor mange bokse med låg har du ca.?

Kvinde SPØRGESKEMA Mand VEDR. PLASTBOKSE Alder: MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Er det pga. (begrund gerne - også på bagsiden, tegn evt!):

Hvilket mærke er dit foretrukne?

Hvor Hvilke mange mærker bokse

Form Farve

Kvinde med har dine låg har plastbokse du ca.?

Funktionalitet

Mand

derhjemme?

(f.eks. duer

Alder:

i mikroen el. holder salaten sprød)

Er det pga. (begrund gerne - også på bagsiden, tegn evt!):

Hvilket mærke Hvilke er dit mærker foretrukne? har dine plastbokse derhjemme?

Hvor mange bokse med låg har du ca.?

Størrelse Form Pris Farve Andet Funktionalitet (f.eks. duer i mikroen el. holder salaten sprød)

Er det pga. (begrund gerne - også på bagsiden, tegn evt!):

Hvilket

Hvor

mærke

mange

er dit

bokse

foretrukne?

med låg har du ca.?

Form Farve Funktionalitet (f.eks. duer i mikroen el. holder salaten sprød)

Hvilken størrelse Størrelse bruger du mest, Pris og til hvad? Andet

Er det

Hvilket

pga. (begrund

mærke

gerne

er dit foretrukne?

- også på bagsiden, tegn evt!):

Hvilken farve synes Størrelse du Form passer bedst til madopbevaring/servering? (Sæt gerne farver af)

Hvilken størrelse bruger Er det pga. du mest, (begrund Pris Farve

og til gerne hvad? - også Andet på bagsiden,

Funktionalitet

tegn

(f.eks.

evt!):

duer i mikroen el. holder salaten sprød)

Serverer Hvilken du mad farve i plastboksene synes du Form passer (på bordet)? bedst til madopbevaring/servering? Farve

Aldrig

Funktionalitet

Sjældent (Sæt gerne (f.eks. farver Ofte

duer af) i mikroen

Altid

el. holder salaten sprød)

Hvilken Størrelse størrelse bruger du mest, Pris og til hvad? Andet

Kunne dine forældre Hvilken farve finde synes på det? Aldrig Sjældent Ofte Altid

Serverer du mad i plastboksene Størrelse du passer bedst

(på bordet)? Pris til madopbevaring/servering?

Aldrig Andet (Sæt gerne farver af)

Sjældent Ofte Altid

Hvilken størrelse bruger du mest, og til hvad?

Hvilket mærke er dine forældres foretrukne?

Kunne dine forældre finde på det? Aldrig Sjældent Ofte Altid

Serverer Hvilken du

Afleveres på Lenes bord

Hvilken mad farve i synes plastboksene

i løbet af

størrelse

du passer

onsdag

bruger (på bedst

den 22.

du bordet)?

ds.

mest,

til madopbevaring/servering?

- TUSIND

og til

TAK

hvad? Aldrig Sjældent (Sæt gerne farver Ofte af) Altid

FOR HJÆLPEN :-)

Hvilket mærke er dine forældres foretrukne?

Kunne dine Hvilken forældre farve finde synes på det? du passer bedst til madopbevaring/servering? Aldrig Sjældent (Sæt gerne Ofte farver af) Altid

Serverer du mad i plastboksene (på bordet)? Aldrig Sjældent Ofte Altid

Afleveres på Lenes bord i løbet af onsdag den 22. ds. - TUSIND TAK FOR HJÆLPEN :-)

Hvilket mærke er dine forældres foretrukne?

SPØRGESKEMA Kunne VEDR. PLASTBOKSE MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Serverer

dine forældre

du mad

finde

i plastboksene

på det?

(på bordet)?

Aldrig

Aldrig

Sjældent

Sjældent

Ofte

Ofte

Altid

Altid

Afleveres på Lenes bord i løbet af onsdag den 22. ds. - TUSIND TAK FOR HJÆLPEN :-)

Kvinde Hvilket Mand Alder:

SPØRGESKEMA Kunne

mærke

VEDR. dine

er dine

forældre

forældres

PLASTBOKSE finde

foretrukne?

på det? MED LÅG TIL Aldrig OPBEVARING Sjældent MAD: Ofte Altid

Hvilke mærker har Afleveres dine plastbokse Hvilket

på Lenes

mærke derhjemme?

bord dine

i løbet

forældres

af onsdag

foretrukne?

den 22. ds. - TUSIND TAK FOR HJÆLPEN :-)

Kvinde SPØRGESKEMA Mand VEDR. PLASTBOKSE Alder: MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Afleveres på Lenes bord i løbet af onsdag den 22. ds. - TUSIND TAK FOR HJÆLPEN :-)

Hvor mange Hvilke bokse mærker med har låg dine har plastbokse du ca.? derhjemme?

Kvinde Mand Alder:

SPØRGESKEMA VEDR. PLASTBOKSE MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Hvilket mærke Hvilke er dit mærker foretrukne? har dine plastbokse derhjemme?

Hvor mange bokse med låg har du ca.?

Kvinde SPØRGESKEMA Mand VEDR. PLASTBOKSE Alder: MED LÅG TIL OPBEVARING MAD:

Er det pga. (begrund gerne - også på bagsiden, tegn evt!):

Hvilket mærke er dit foretrukne?

Hvor Hvilke mange mærker bokse med låg har du ca.?

Form Farve

Kvinde

har dine plastbokse

Funktionalitet

Mand

derhjemme?

(f.eks. duer

Alder:

i mikroen el. holder salaten sprød)

Er det pga. (begrund gerne - også på bagsiden, tegn evt!):

Hvilket mærke Hvilke er dit mærker foretrukne? har dine plastbokse derhjemme?

Hvor mange bokse med låg har du ca.?

Størrelse Form Pris Farve Andet Funktionalitet (f.eks. duer i mikroen el. holder salaten sprød)

Er det pga. (begrund gerne - også på bagsiden, tegn evt!):

Hvilket

Hvor

mærke

mange

er dit

bokse

foretrukne?

med låg har du ca.?

Form Farve Funktionalitet (f.eks. duer i mikroen el. holder salaten sprød)

Hvilken størrelse Størrelse bruger du mest, Pris og til hvad? Andet

Er det

Hvilket

pga. (begrund

mærke

gerne

er dit foretrukne?

- også på bagsiden, tegn evt!):

Hvilken farve synes Størrelse du Form passer bedst til Pris madopbevaring/servering? Andet (Sæt gerne farver af)

Hvilken størrelse bruger Er det pga. du mest, (begrund

Farve

og til gerne hvad? - også på bagsiden,

Funktionalitet

tegn

(f.eks.

evt!):

duer i mikroen el. holder salaten sprød)

Serverer Hvilken du mad farve i plastboksene synes du Form passer (på bordet)? bedst til madopbevaring/servering? Farve

Aldrig

Funktionalitet

Sjældent (Sæt gerne (f.eks. farver Ofte

duer af) i mikroen

Hvilken Størrelse størrelse bruger du mest, Pris og til hvad? Andet

Altid

el. holder salaten sprød)

Kunne dine forældre Hvilken farve finde synes på det? du passer bedst til madopbevaring/servering? Aldrig Sjældent (Sæt gerne Ofte farver af) Altid

Serverer du mad i plastboksene Størrelse (på bordet)? Pris Aldrig Andet Sjældent Ofte Altid

Hvilken størrelse bruger du mest, og til hvad?

Hvilket mærke er dine forældres foretrukne?

Kunne dine forældre finde på det? Aldrig Sjældent Ofte Altid

Serverer Hvilken du mad farve i synes plastboksene du passer (på bedst bordet)? til madopbevaring/servering? Aldrig Sjældent (Sæt gerne farver Ofte af) Altid

Afleveres på Lenes bord

Hvilken

i løbet af

størrelse

onsdag

bruger

den 22.

du

ds.

mest,

- TUSIND

og til

TAK

hvad?

FOR HJÆLPEN :-)

Hvilket mærke er dine forældres foretrukne?

Kunne dine Hvilken forældre farve finde synes på det? du passer bedst til madopbevaring/servering? Aldrig Sjældent (Sæt gerne Ofte farver af) Altid

Serverer du mad i plastboksene (på bordet)? Aldrig Sjældent Ofte Altid

Afleveres på Lenes bord i løbet af onsdag den 22. ds. - TUSIND TAK FOR HJÆLPEN :-)

Hvilket mærke er dine forældres foretrukne?

Kunne

Serverer

dine forældre

du mad

finde

i plastboksene

på det?

(på bordet)?

Aldrig

Aldrig

Sjældent

Sjældent

Ofte

Ofte

Altid

Altid

Afleveres på Lenes bord i løbet af onsdag den 22. ds. - TUSIND TAK FOR HJÆLPEN :-)

Hvilket

Kunne

mærke

dine

er dine

forældre

forældres

finde

foretrukne?

på det? Aldrig Sjældent Ofte Altid

Afleveres

Hvilket

på Lenes

mærke

bord

er dine

i løbet

forældres

af onsdag

foretrukne?

den 22. ds. - TUSIND TAK FOR HJÆLPEN :-)

Afleveres på Lenes bord i løbet af onsdag den 22. ds. - TUSIND TAK FOR HJÆLPEN :-)

Mine foretrukne mærker

Tupperware

Bilka/Føtex/Kvickly

IKEA

JYSK

Andet

Carte D'or m.v.

Har ingen bokse

De billigste

Fra mor

Giostyle

Jeg stiller på bordet:

Aldrig

Sjældent

Ofte

Altid

Jeg har så mange bokse:

Ingen

1-5 stk

6-10 stk

11-15 stk

16-20 stk

derover

Mine bokse bruges til:

Madrester

Madpakker

Pålæg

Madrester Grønt

Kattemad

Indhold fra dåser

Forældres

Tupperware

Bilka

IKEA

JYSK

Andet

Carte D'or m.v.

Har ingen bokse

De billigste

Fra mor

Giostyle

Ved ikke

Forældre

Aldrig

Sjældent

Ofte

Altid

Farver jeg synes, passer til madbokse/servering

Sort

Gul

Creme

Grøn

Stærke farver

Sort

Hvid

Mørkt

Klar

Frostet

Klar med farve

Grå

Rød

Metal

Jeg bruger størrelserne

Små

Mellem - ca. 1 l

Store

Mine bokse er købt pga.

Form

Farve

Funktionalitet

Størrelse

Pris

Plastboxe, der kan gå i køleskab, microovn, ovn, fryser,

opvaskemaskine og ikke mindst på bordet.

Hvis boxen kan gå i ovnen, og er pæn nok til, at man vil

stille den på bordet, sparer man en masse omfyldninger

og opvask.

Boxene varieres i højden i stedet for i flademålet

med 4 grundstørrelser, kan man kombinerer sig frem til 16

forskellige højder

ca. 30 adspurgte

på tegnesalen

IKEAs kundegruppe

og

frekvens

Tupperwares

kvalitet og

funktion

Margretheskålens

“klassikerværdi”

og

materialitet

LENES NYE

BOXSÆT

RHINO ADVANCED

Resultat af spørgeskemaundersøgelse af unge

menneskers plastbox-vaner.

+

+

=

Formel for produktet

+Vray

PRAKTISK - BEGYNDERSÆT TIL MADLAVNING, -OPBEVARING OG SERVERING

X4 X2 X4 X2

PC

PC

LCP

PC

X6

X1

X2 X1 X1

= 23 dele, til fri kombination

PC

PC

PC

PC

PC

PC: -40 - 135 grader.translucente farver. Ridsecfasthed rimelig god. Kan genbruges. (30/kg)

LCP: -25 - +230 grader. Ej translucent. Ridsecfasthed rimelig god. Kan genbruges. (200/kg)

Brug 2 små istedet for én stor ...

R: 30 mm

BUNDMÅL

på højeste box,

topmål ca.

212 x 162 mm

200 mm

-25 - +230 C

60 mm

150 mm

90 mm

R: 0,5 mm

7,5 mm

4 mm

R: 0,5 mm

4 grader

-25 - +230 C

LCP

30 mm

3-3,5 mm

R: 3 mm

15 mm

R: 1 mm

Instruktører:

Marie-Louise Japhetson, cand.arch | Lene Schødt, cand.arch


INDHOLDSFORTEGNELSE

FREDAG d. 3. december 2010

Nurbs i Rhino 4

Lines & Curves 5

Open Curves 6

Closed Curves 7

Grundfunktioner 8

Opgave 11

Curve tools 12

Curve from object 15

At få tegninger ud af Rhino 17

MANDAG d. 6. december 2010

Record history 21

Surfaces 24

Opgave 28

Surface-tools 30

Opgave 36

Background bitmap 38

Rhino Interface - basic intro 40

Rhino Interface - til notater 42

På sidste side findes vores mailadresser :-)

Opgave 19

Der undervises kl. 9.00 og 12.30 begge dage. Den

resterende tid laves øvelser (også gerne på egne

projekter) - der vil værer tutorer til stede fuld tid

begge dage.

Materiale til øvelserne findes på R-drevet.

PAGE

2

NOTE:

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


INTRODUCTION

Rhinoceros 3D

Rhino is a 3D NURBS-based modelling program.

The program was originally created to be a modelling

program for industrial designers, but it is

gaining more and more favour amongst architects.

This popularity is in part due to its likeness with

AutoCAD, but mainly because of Rhinos ability’s as

a freeform sketching program. With Rhino one can

create précis geometrically complex figures using

a few simple tools.

NOTE:

PAGE

3

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


NURBS I RHINO

Rhino er et NURBS baseret program i modsætning

til, hvad vi kender fra FormZ, Scketch-Up eller

Solid Works. Non-uniform rational basis spline

(NURBS) er en matematisk metode, der bruges til

at generere og skabe curves og surfaces til modellering

af computer grafik.

I vores tilfælde betyder det, at de overflader og linjer,

vi tegner i Rhino, kan justeres ud fra CONTROL

POINTS og KNOT POINTS.

CONTROL POINTS:

CONTROL POINTS er den serie af punkter vores

linje trækkes i mellem, vores linje går ikke nødvendigvis

igennem disse points, men de trækker

i den, så linjen fremstår som en blød kurve. Disse

points er vægtet, hvilket vil sige at de tilstødende

points også har indflydelse på en strækning af

kurven.

KNOT POINTS:

KNOT POINTS dannes på baggrund af dine CON-

TROL POINTS og er de specifikke koordinater.

Når du vil have flere CONTROL POINTS eller vil

REBUILD’e din SURFACE el. CURVE, er det knots

du tilføjer.

EDIT POINTS:

EDIT POINTS svarer til de punkter du har klikket,

på da du tegnede linjen. Disse kan du gribe fat i og

flytte rundt på.

Som nævnt er NURBS en måde at skabe curves og

surfaces på. Det betyder, at når vi tegner en terning

i Rhino, er der ikke tale om en solid figur (som

en klump modellervoks), men som 6 sider (flader),

der er sat sammen. Og når vi laver huller i terningen,

vil vi se, at den er hul.

Solid

NURBS

PAGE

4

NOTE:

Hvis du vil vide mere om NURBS og, hvordan det virker, så findes der en grundig gennemgang

på Wikipedia.

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


LINES & CURVES

Rhino er som nævnt et NURBS baseret program,

dette medfører, at programmets force netop ligger

i, at man bruger diverse CURVES og SURFACES til

at skabe sit design, fremfor SOLIDS.

Som udgangs punkt kan vi bruge enten LINES el.

CURVES funktionerne til at komme i gang. De to

typer fungerer dog på lidt forskellige måde.

Når vi bruger LINE funktionerne får vi kun CON-

TROL POINTS ved start og slutning på en linje. Der

trækkes ganske enkelt en linje mellem de punkter,

vi afsætter. Når vi derimod bruger CURVE funktionerne,

får vi en række CONTROL POINTS i mellem

de punkter, vi trækker vores linje mellem. Og

når vi laver en linje bestående af flere sektioner,

vil vi med LINE funktionen opleve, at der dannes

en skarp linje med knæk, mens der med CURVE

funktionen trækkes en linje med bløde kurver.

LINE:

Under LINE findes der en lang række måder at

tegne linjer på. Vi kan tegne dem helt normal,

ud fra et midtpunkt, ud fra en surface eller andre

eksisterende informationer.

CUVES:

Ligeledes findes der en lang række måder at tegne

linjer på ved brug af CURVES. Igen enten helt normalt

eller ud fra nogle eksisterende informationer.

De 4 primær måder at tegne linjer på gennemgås

på næste side.

PAGE

5

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


OPEN CURVES

LINE:

Forbinder 2 punkter med 2 CONTROL

POINTS.

POLYLINE:

Trækker en sammenhængende linje

mellem flere punkter.

HØJRE KLIK: linjen fremstår som enkelte

brudstykker ved hvert knæk.

CONTROL POINT THROUGH CURVE:

De punkter, du afsætter, vil optræde som

CONTROL POINTS for linjen. Og linjen vil

ikke nødvendigvis passer gennem dem.

Hvis du kun afsætter et start og slut punkt

a la LINE, vil linjen få 4 CONTROL POINTS.

Et ved start, et ved slut og 2 ligeligt fordelt

på stregen.

CURVE: INTERPOLATED POINTS: (AKA. SPLINE)

Med denne måde at tegne en linje på, vil din

CURVE gå igennem de punkter, du afsætter.

Linjen vil stadig have CONTROL POINTS

ligesom ovennævnte funktion. Denne

funktion svarer meget til, hvad vi kender

som PEN tool i diverse Adobe programmer.

HØJRE KLIK: CURVE: BY HANDLES:

Hvert andet klik vil være et punkt, din linje

går igennem, mens de andre bruges til

at afsætte handels.

Brug af disse funktioner vil resultere i OPEN

CURVES, som vi efterfølgende kan sætte sammen

ved brug af JOIN, forudsat de mødes i det samme

punkt. Ellers se under CURVE TOOLS, hvad man

ellers kan gøre.

Der findes også en række ARC funktioner som

resulterer i open curves.

PAGE

6

NOTE:

HUSK altid at holde øje med COMMAND AREA, her vil du ofte have flere indstillingsmuligheder

for funktionen.

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


CLOSED CURVES

Ligesom den måde, vi starter med at tegne SOL-

IDS på, kan vi også tegne grund figurer ved hjælp

af CURVES. For at vi er fri for at først tegne dem

ved brug af LINE for derefter at JOIN’e dem til en

samlet figur, findes der nogle foruddefinerede

metoder, vi kan bruge.

CIRCLE:

Under CIRCLE funktionen finder vi flere måde at

tegne cirkler på, enten ud fra radius, diameter, på

bagrund af 3 punkter eller som det, vi kender som

en indskreven cirkel fra geometrien. Der er også

et værktøj til at tegne en cirkel rundt om en kurve.

Dette er meget brugbart, når vores curve ikke

længere ligger langs nogle af vores construction

planes og eventuelt vrider sig i XYZ-rummet.

ELLIPSE:

Her finder vi mange af de samme måder at tegne

ellipser på, som beskrevet i CIRCLE.

RECTANGLE:

Her kan vi vælge at tegne en firkant ud fra 2 modstående

hjørne punkter, ud fra et midtpunkt og ud

fra 3 punkter (længde og brede). Vi har også mulighed

for at tegne med afrundede hjørner. Dette

er ikke altid en god idé, da du ikke har mulighed

for at gå tilbage og ændre denne værdi, og vil være

nødsaget til at tegne figuren forfra.

POLYGON:

Her kan du finde værktøjer til at tegne diverse flersidede

figurer. Blandt andet ligesidede firkanter.

PAGE

7

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


GRUNDFUNKTIONER

Ligesom den måde vi starter med at tegne SOL-

IDS på, kan vi også tegne grundfigurer ved hjælp

af CURVES. For at vi er fri for at først tegne dem

ved brug af LINE for derefter at JOIN’e dem til en

samlet figur, er der i Rhino nogle foruddefinerede

metoder, vi kan bruge.

JOIN: (Ctrl + J)

Denne funktion kan bruge til at sætte kurver eller

surfaces sammen. De skal dog mødes - hvis der

er den mindste brøkdel af en afstand mellem dem,

vil de ikke blive sat sammen. (I dette tilfælde kan

man bruge JOIN 2 NAKED EDGES eller BLEND

CURVES). Til forskel fra GROUP samles dine dele

med JOIN til én enhed.

EXPLODE:

Med denne funktion springer du ganske enkelt din

geometri i stykker. Enten til de line segments din

polyline består af eller til de surfaces din polysurface

består af.

EDIT POINTS:

Aktiverer dine EDIT POINTS, enten på en curve

eller på en surface. Disse ligger på selve curven

eller surfacen, så du kan flytte dem til specifikke

koordinater du vil have din geometri til at gå i gennem.

CONTROL POINTS: (on F10 / off F11)

Her aktiverer du dine CONTROL POINTS, som

netop er grundsten i NURBS og dermed RHINO.

Disse kan bruges til at trække i , således dine

curves eller surfaces moduleres.

COPY: (HISTORY enablet)

Laver en kopi af den geometri, du har markeret.

PAGE

8

NOTE: Gode genvejstaster at lære.

ZE og ZEA: Zoom Extents og Zoom Extents All: zoomer til ydergrænsen for alt, der er

tegnet. Enten i det enkelte vindue eller med A’et, i alle vinduerne.

ZS og ZSA: Zoom Selected og Zoom Selected All: zoomer ind til det, der er valgt. Igen

enten kun i det enkelte vindue eller med A’et, i alle sammen.

M: Move

(Jeg sætter også H til at være HIDE og Ctrl+H til at være SHOW - bruges rigtigt meget)

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


GRUNDFUNKTIONER

ROTATE: (HISTORY enablet)

Roterer din geometri, enten frihånd eller ud fra

specifikke grader der indtastes i COMMAND AREA.

SCALE 1D:

Denne funktion er praktisk, hvis man hurtigt vil

skalere sin geometri, f.eks. forlænge el. forkorte

en curve.

TRIM: (Ctrl + T)

Dette er en beskæring af din geometri. Det der

skæres fra, slettes.

SPLIT: (Ctrl + Shift + S)

Deler et objekt med et andet.

SELECT ALL: (Ctrl + A)

Vælg al geometri på en gang.

SELECT INVERSE:

Flipper din selection. Så alt det, du har valgt,

bliver deselcted og alt det, der ikke var valgt bliver

selected. Hvis du arbejder med et dokument og du

skal have fat i mange dele, kan det tit være lige så

hurtigt at vælge de få ting, der ikke skal bruges, for

derefter at bruge Select Inverse.

SELECT LAYER:

Hvis du har været disciplineret og brugt din lag

funktion, kan du her hurtigt gå ind og select på

baggrund af dine lag. Igen praktisk når du arbejder

med større dokumenter.

PAGE

9

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


GRUNDFUNKTIONER

HIDE:

Skjuler den valgte geometri. Svarer til øjet vi

kender i ADOBE pakken.

SHOW: (Ctrl + Alt + H, hvis du ikke ændrer den)

Tænder for objektet igen.

(Det er muligt kun at tænde for nogle specifikke

skjulte objekter, men det er meget besværligt at

lave disse grupper, da man enten kan lave A, B el.

C eller navngive dem med sit navn efter eget valg.

MEN taster man ikke det helt nøjagtige navn ind

igen, vil gruppen ikke blive tændt. En bedre løsning

af at lægge objekterne i et sublayer og så slukke

for det der).

SELECT INVERSE AND HIDE:

I forlængelse af HIDE funktionen. Har du et dokument

med mange dele, og du har svært ved at se

den éne del, du arbejder med, så vælg den og brug

denne funktion til at skjule alt det andet, så du kan

komme til.

LOCK: (Ctrl + L)

Har du geometri, du gerne vil kunne se, men ikke

vil kunne redigere, kan du - i stedet for at HIDE

det- LOCK’e det. Geometrien vil fremstå med en

grå streg, når den er LOCKED.

UNLOCK: (Ctrl + Alt + L)

Låser geometrien op igen.

SELECT INVERSE AND LOCK:

Ligesom med den tilsvarende funktion under

HIDE, her kan du blot fortsat se geometrien i grå.

MOVE: (M)

Lad være med blot at drag’e, det er ikke præcist.

Brug MOVE. Du behøver ikke stå på objektet.

PAGE

10

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


OPGAVE

OPGAVEN

Med de forskellige CURVES skal du nu tegne det,

der skal blive til et bånd, der vrider sig gennem

rummet.

I første omgang skal I ikke tegne selve surfacen,

men bruge nogle af de forskellige typer af CURVES

samt CONTROL POINTS og EDITING POINTS til at

skabe grundlaget for et bånd.

Når i er klar så brug SWEEP 2 RAIL til at danne en

SURFACE mellem jeres CURVES.

Det er op til dig selv, hvor svært du vil gøre det for

dig selv. Jo mere du udfordrer dig selv, jo mere

lærer du...

SHL - Danfoss Domicil

PAGE

11

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


CURVE TOOLS

Selvom man kan komme langt ved blot at bruge de

forskellige former for CURVES i kombination med

CONTROL POINTS og EDIT POINTS, kan optegningen

lettes ved at bruge nogle af de forskellige

CURVE TOOLS samt CURVES FROM OBJECT. Med

disse funktioner i vores værktøjskasse kan vi

tegne det meste.

I det følgende er en gennemgang af de mest centrale

funktioner.

PAGE

12

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


CURVE TOOLS

FILLET CURVES:

Afrunder knækket, der opstår når 2 kurver mødes.

Man kan selv indstille, hvor stor en afrunding man

vil have, man kan dog ikke lave en filetering, der er

større end den mindste kurve.

CHAMFER CURVES:

Funger på samme måde som FILLET CURVES, dog

forbindes kurverne med et lige stykke.

FILLET CORNERS:

Ligesom FILLET CURVES, dog med flere knæk af

gangen.

BLEND CURVES:

Hvis man har 2 CURVES, man gerne vil have til at

mødes i en jævn kurve, kan man med denne funktion

skabe en ny CURVE mellem de to, som tangerer

de to eksisterende der, hvor de mødtes.

ADJUSTABLE CURVE BLEND:

Ligesom med BLEND CURVES forbinder denne

funktion 2 eksisterende CURVES, dog med mulighed

for at gå ind og justere denne blend ved

hjælp af control points.

OFFSET CURVES:

Med denne funktion skaber du en slags kopi af den

originale kurve. Denne nye kurve skabes ud fra, at

der langes hele kurven afsættes nye punkter x mm

(afstand du vælger) vinkelret ud fra den originale.

CURVE FROM 2 VIEWS:

Har man plan og opstalt af en given kurve, kan

man bruge denne funktion til at skabe den egentlige

kurve i X,Y,Z-rummet.

PAGE

13

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


CURVE TOOLS

REBUILD:

Ofte når man bruger nogle af de forskellige CURVE

TOOLS til at skabe nye CURVES, og Rhino i teorien

selv skaber kurven, så vil den nye kurve bestå af

rigtig mange KNOTS og CONTROL POINTS. For at

de er nemmere at manipulere med, kan det ofte

være en god idé at REBUILD’e en kurve med færre

punkter. Den funktion kan dog også bruges til

hurtigt at få skabt nogle flere KNOTS og CONTROL

POINTS langs en CURVE. Når du Rebuilder, vil den

nye kurve ikke længere være identisk med den

gamle - større afvigelser markeres med rødt og

man kan vurdere, om afvigelsen er til at leve, med

inden man godkender.

(POINT COUNT svarer til CONTROL POINTS)

INSERT CONTROL POINT:

Når du vil have flere CONTROL POINTS.

REMOVE A CONTROL POINT:

Når du vil fjerne et CONTROL POINT.

CLOSE OPEN CURVES:

Hvis du har en serie OPEN CURVES, som du ikke

kan få til at lukke til en CLOSED CURVE ved at

JOIN’e, kan du bruge denne funktion til at “lappe”

de små mellemrum, der måtte være. Vær dog opmærksom

på at du ikke får at vide, hvor din OPEN

CURVE er blevet lappet.

PAGE

14

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


CURVE FROM OBJECT

PROJECT TO SURFACE:

Når man vil have en kurve ind på en surface med

retning mod CPlanet.

PULL CURVE TO SURFACE:

Ligesom med PROJECT TO SURFACE trækkes

kurven ind til din surface, i dette tilfælde vil det dog

være surfacens retning, der bestemmer. Derfor vil

denne funktion medføre, at din kurve ser forvrænget

ud i forhold til den originale.

DUPLICATE EDGE:

Når du gerne vil have nogle kurver frem på baggrund

af de surfaces, du har tegnet. Med denne

funktion kan du vælge en specifik kant, hvorfra du

kan få den tilsvarende CURVE.

DUPLICATE BORDER:

Ligesom DUPLICATE EDGE, i dette tilfælde får du

hele omkredsen ud som en CLOSED CURVE.

DUPLICATE FACE BORDER:

Igen samme grundfunktion, denne er dog til når du

arbejder med SOLIDS og vil have kurverne derfra.

EXTRACT ISOCUVE:

Hvis du har modelleret dig frem til en krum eller

dobbeltkrum flade, du gerne vil kunne præcisere,

kan du bruge denne funktion til at få snit kurver

fra den. Brugbart når du skal målsætte krumme

flader.

EXTRACT WIREFRAME:

Laver en kopi af wireframet i form af CURVES, som

du kan bearbejde.

PAGE

15

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


CURVE FROM OBJECT

OBJECT INTERSECTION:

Når du har 2 SURFACES, der skærer hinanden og

du gerne vil have kurven fra det sted, de mødes.

F.eks., hvis du vil målsætte den.

CONTOUR:

Med denne funktion vil du få CURVES henover din

flade med jævne mellemrum. Svarende lidt til kote

linjer i et landskab.

SECTION:

Når du vil lave snittegninger ud fra din model. Med

denne funktion får du snitkurverne fra alle de objekter

du måtte krydse langs snittet. De vil optræde

inde blandt resten af modelen, så inden du klikker

væk, flyt det ud til siden, inden du kommer til at

deselect’e noget af det. Ellers brug SELECT LAST

til at få din selection tilbage.

MAKE 2-D DRAWING:

Når du vil lave en stegtegning f.eks. af dit perspektiv

view eller en axo tegning, kan du bruge denne

funktion. Du kan vælge, om du vil have hidden

lines med, det vil sige linjer, der ligger bagved

flader og som man ikke kan se i det pågældende

view. Alle de CURVES, der kommer ud af dette, ligger

sig på selvstændige lag.

PAGE

16

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


AT FÅ TEGNINGER UD

Der er 2 grundlæggende måder man kan få tegninger

ud af Rhino. Enten ved PRINT det eller EX-

PORT.

PRINT:

1. Stil dig i det view, du vil have dine tegninger

fra. TOP = plan, RIGHT ovs. = opstalt.

2. Vælg FILE > PRINT (Ctrl +P)

3. I den dialogbox, der kommer frem nu, kan

du så lave dine indstillinger.

Du kan vælge enten at printe ud til at

billedformat eller til en PDF. Vælg PDF, da

det let kan åbnes i Illustrator bagefter til

efterbehandling af din tegning.

Under VIEW AND OUTPUT SCALE, kan du

indstille målestokken på din tegning. Hvis

du har stillet dig i den forkerte viewport,

kan du også skifte over til en anden her.

Sørg for at vælge et stykke papir, der er

stort nok.

Når du gør det på denne måde får du ikke dine lag

med dig. Det hele bliver kørt sammen til et lag.

PAGE

17

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


AT FÅ TEGNINGER UD

En anden måde at gøre det på er ved at EXPORT.

Når du gør det på denne måde, vil dine CURVES

være forud-inddelt på lag, når du åbner det op i

Illustrator.

1. Stil dig igen i den viewport, du vil have din

tegning ud fra og markér de CURVES, du

vil have ud.

2. FILE > EXPORT SELECTED

3. Find en destination for din fil og gem som

en ADOBE ILLUSTRATOR fil (.ai).

4. Hvis det, du er ved at få ud, alligevel ikke er

i målestok fx. MAKE 2-D DRAWING, kan

du bare vælge “snapshot of current view”.

Hvis det skal være

målfast så slå over på “preserve model

scale” og indstil din målstok. Vær

opmærksom på, om der står den samme

enhed ved de to tal.

PAGE

18

NOTE:

Det er 10 gange lettere at “rengøre” sine tegninger i Rhino end efterfølgende i illustrator

(JOIN og EXPLODE). Så gør dine tegninger færdig, så du kun skal ændre streg tykkelse og

farvere når tegningen åbnes i Illustrator.

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


OPGAVE

Ud fra de nye tools, der er blevet gennemgået, skal

I nu viderebearbejde jeres bånd.

I kan allerede finde ud af SOLIDS, så tegn et bånd,

der på ingen logisk måde kunne være tegnes udelukkende

ved brug af SOLIDS.

Prøv så mange tools som muligt - det er den eneste

måde at lære dem på og det er nu, I har tid til

det.

Inden tirsdag skal I have hentet mindst én tegning

ud, som vi kan færdigbearbejde i Illustrator. Enten

en axo, et snit med opstalt eller en opstalt. Der

skal være mulighed for at arbejde med stregtykkelse

for at skabe dybde i tegningen.

PAGE

19

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


NOTER

PAGE

20

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


RECORD HISTORY

Throughout the latest service release for Rhino,

one of the tools that has been most greatly develop

is the RECORD HISTORY tool. With every service

release more and more tools are becoming compatible

with this feature.

The RECORD HISTORY tool allows for objects to tie

to one another on the bases of various copy functions.

For instance COPY, MIRROR, ROTATE, the different

types of ARRAY, as well as different types of

geometric modelling. So when an object has been

created on the base of curves or surfaces that have

been REVOLVED, LOFTED or FLOW ALONG SUR-

FACES, by changing the original curve or surface

the changes to the following REVOLVED, LOFTED

or FLOW ALONG SURFACES are implemented.

Via the COPY tool RECORD HISTORY can also do

out with the use of the BLOCK tool in many cases.

However, when using the RECORD HISTORY tool,

it is only to the original instance of an object that

changes can be made. Otherwise a warning appears

on the screen saying that your history is

about to be broken and that the instance of the

object will no longer be updated.

History enabled commands:

Geometric modelling:

Array

ArrayPolar

Copy

Divide

EdgeSrf

ExtrudeCrv

ExtrudeCrvAlongCrv

ExtrudeCrvTapered

ExtrudeCrvToPoint

ExtrudeSrf

ExtrudeSrfAlongCrv

ExtrudeSrfTapered

ExtrudeSrfToPoint

Flow

Intersect

Loft

NetworkSrf

Project

Symmetry

Copy functions:

Mirror

Orient

RailRevolve

Revolve

Rotate

Rotate 3D

Scale

Scale 1D

Scale 2D

Scale NU

Shear

PAGE

21

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


RECORD HISTORY

An easy way to understand the RECORD HISTORY

function is when it is used in combination with the

MIRROR tool.

1. Draw a random curve using CURVE: INTER-

POLATED POINTS

2. Activate RECORD HISTORY by clicking RE-

CORD HISTORY in the status bar.

3. Using the MIRROR tool mirror the curve on

the y-axis.

The two curves should now be linked via

the RECORD HISTORY tool.

4. Select the parent curve and show control

points (F10). Now move the control points

of the parent curve and see how the

child curve is affected.

Try using some of the other transformation tools to

see how the RECORD HISTORY tool works.

PAGE

22

FYI: If you right click RECORD HISTORY, you are given 4 setting options.

ALWAYS RECORD HISTORY: Rhino will record all actions when using tools that are history enabled.

This will also increase your file size and is therefore not recommendable.

UPDATE CHILDREN: This is per default enabled, so that the geometries are updated immediately.

You may want to disable it temporarily when working with larger complex geometries.

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


RECORD HISTORY

The RECORD HISTORY tool can also be used when

working with different types of geometric modelling.

1. Draw an elliptical circle and copy it vertically

4 times.

2. Using LOFT create a surface between the

4 curves. Remember to activate RECORD

HISTORY first.

The surface we have created is now tied to

the curves it was drawn from. And when

we now MOVE, ROTATE, SCALE 1D or 2D

them the lofted surfaces between them

follows.

3. Now try using some of the different trans

formation tools to see how the RECORD

HISTORY tool works when working

with surfaces.

As you can see the RECORD HISTORY tool

can be very useful during the initial sketching

phase. It is easy to quickly alter the

underlying curves and then see

whether the overall form is visually

pleasing.

LOCK CHILDREN: This prevents you from editing the children linked to a parent, thereby breaking

the history. Lock children will still be updated.

HISTORY BREAK WARNNG: Rhino will give you a warning when you are about to break a link

between parent and children. It is also enabled per default.

PAGE

23

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


SURFACES

SURFACES kan genereres på flere forskellige

måder - nogle værktøjer minder om hinanden,

men det er vores erfaring, at man finder sine

favoritter til de enkelte opgaver. For at tage det

bedste valg og få det bedste workflow er det dog

vigtigt at kende forskellen på de forskellige værktøjer.

I det følgende vil SURFACE værktøjerne blive

gennemgået, men for at opnå fortrolighed med

dem (og resultaterne af brugen) er det vigtigt, at

tage sig god tid til at teste dem. Det er op til dig,

hvor god du vil være - jo bedre du er, jo større muligheder

rummer Rhino for en kreativ, men styret,

skitsering.

PAGE

24

NOTE:

Husk at gemme ofte i Rhino, da programmet nogle gange går ned. Gør det til en vane at trykke

CTRL+S ofte. Det er også en god idé at lave en “SAVE AS” f.eks. en gang om dagen, og til slut i

et projekt oftere, således der altid er en kopi at gå tilbage til, såfremt en fil bliver korrupt. Det er

hele tiden med at sikre sig, at man ved uheld mister så lidt arbejde som muligt.

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


SURFACES

Surface from 3 or 4 corner points:

Afsæt 3 eller 4 punkter, og der dannes en surface

mellem disse. Punkterne behøver IKKE at ligge i

det samme plan. Surfacen vil dog ALTID have lige

sider.

Surface from 2, 3 or 4 edge curves:

Vælg 2, 3 eller 4 kurver og tryk ENTER. Genereres

surfacen ud fra 2 curves, bliver fladens 2 sidste

sider lige.

Surface from planar curves:

Danner flader ud fra plane curves - dog ikke nødvendigvis

plane med grundplanet. Ligger der flere

lines/curves inde i hinanden, dannes der surface i

mellemrummet mellem disse.

Rectangular plane, corner to corner

Klik, hvor første hjørne skal være - klik hvor andet

(diagonale) hjørne skal være. Under denne knap

ligger der flere funktioner:

Rectangular plane, 3 points:

Vertical plane:

Fit plane through points:

Cutting plane:

Effektiv i forbindelse med Trim og Split.

Picture frame:

NOTE:

Værktøjerne kan lokaliseres via deres ikon i værktøjslinien eller Tools - Toolbar Layout. Derudover

kan værktøjer og menuer fremkaldes via kommando-prompten, hvor man skrive f.eks,

“Reb”, hvorefter alle funktioner/værktøjer, der starter med disse bogstaver kommer frem -

f.eks. REBUILD. Dette er en meget hurtig måde at arbejde på, men nogle vil måske have nemmest

ved at relatere til ikonerne, da vi jo er visuelt begavede på denne uddannelse.

PAGE

25

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


SURFACES

Extrude straight:

Kreerer en Surface eller Solid ved at ekstrudere

en curve i lige linie, perpendicular til konstruktionsplanet.

Under denne knap ligger der flere funktioner:

Extrude along curve/extrude along sub curve:

Extrude to point:

Extrude tapered:

Ribbon:

Extrude curve normal to surface:

Loft:

Kreerer en surface vha. valgte profilcurves, som

definerer surfacens form. Vigtigt med Loft at

klikke i samme ende/sted på curverne og i rækkefølge.

Surface from network of curves:

Alle curves i den ene retning SKAL krydse alle

curves i den anden retning og må ikke krydse

hinanden.

Patch:

Adjust tangency slåes fra - så biver patchet fladt

og følger kurverne.

PAGE

26

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


SURFACES

Sweep 1 rail:

Genererer en Surface vha. en profil, der definerer

surfacens form og en curve, der definerer surfacens

kant.

Sweep 2 rails:

Genererer en Surface vha. en profil, der definerer

surfacens form og en curve, der definerer surfacens

kanter - altså en lidt mere styret Sweep.

Revolve/rail revolve:

Genererer en Surface ved at dreje en profil, der

definerer Surfacens form, omkring en akse.

Drape surface over objects:

Highfiels from image:

Surface from point grid/-from control point grid:

PAGE

27

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


SURFACES

Opgave:

Prøv alle værktøjerne, så du bliver fortrolig med,

hvor de ligger, hvad de kan og evt. hvad kommandoen

er for at få dem frem via kommandoprompten.

Du kan få hjælp og information om værktøjerne i

Rhinoceros Help.

Åbn filen “Surfaces.3dm” og prøv Surface værktøjerne.

I lagene finder du Curves, du kan øve dig

på, så du kan få en fornemmelse af, hvad værktøjerne

kan og, hvor de er stærke og svage. Du

må selvfølgelig hellere end gerne tegne dine egne

curves at øve dig på.

Husk endelig at prøve nogle forskellige indstillinger

i Optionspanelerne - tryk Preview for at se

resultaterne, inden du beslutter dig for dit valg.

PAGE

28

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


SURFACES

Når du føler, du er blevet lidt mere fortrolig med

værktøjerne, skal du starte skisering af dit højhus,

jfr, oplægget.

Tving dig selv til at bruge så mange af de funktioner,

du har lært i dag i skitseringen. Formålet med

dette kursus er IKKE (kun) at stå med det flotteste

højhus til slut, men at stå med størst kendskab til

mulighederne for at skitsere i Rhino.

Husk også, at det er DIG, der bestemmer, hvordan

højhuset skal se ud - ikke Rhino. Derfor er det

vigtigt du bliver ved med at prøve dig frem, til du

finder den funktion, der løser opgaven bedst. Det

er NU du har tiden til det!

PAGE

29

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


SURFACE TOOLS

Surface Tools er en ret stor menu, og også her

gælder det, at der er værktøjer, man føler er helt

uundværlige, og værktøjer, man sjældent bruger.

Dog har alle værktøjer naturligvis sin berettigelse,

så det er vigtigt at finde ud af, hvad de kan.

Det er svært at huske alle værktøjerne, men mindre

man har en konkret opgave, man kan “hænge

dem op på”, så husk at udfordre dig selv en gang

imellem og undersøge et nyt værktøj.

PAGE

30

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


SURFACE TOOLS

Extend untrimmed surface/trimmed surface:

Forlænger en surface kant.

Fillet surface:

Creates a tangent surface between two surface

edges with constant radius profile, trims the original

surfaces, and joins the fillet surface to them.

Chamfer Surface

Places a ruled surface as a bevel between two

surface edges.

Variable Radius Surface Fillet/Surface Blend

Creates a tangent surface between surface edges

with varying radius values, trims the original surfaces

faces, and joins the resulting surfaces.

Variable Radius Surface Chamfer

Creates a chamfer surface between surface edges

with varying distance values, trims the original

surfaces faces, and joins the resulting surfaces.

Blend Surface

Creates a continuous blend surface between two

surfaces.

PAGE

31

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


SURFACE TOOLS

Offset surface:

Copies a surface so that locations on the copied

surface are the same specified distance from the

original surface.

Variable offset surface:

Copies a surface so that all locations at the corners

of the copied surface are specified distances from

the original surface.

Match Surface

Adjusts the edge of a surface to have position, tangent,

or curvature continuity with another surface.

Merge surfaces/Divide Along Creases:

Combines two surfaces into one surface at untrimmed

edges.

Connect surfaces:

Extends surface edges to meet and trims the surfaces

to each other.

Symmetry:

Mirrors curves and surfaces, makes the mirrored

half tangent to the original, and then when the

original object is edited, the mirrored half updates

to match the original.

PAGE

32

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


SURFACE TOOLS

Rebuild surface

Reconstructs selected curves or surfaces to a

specified degree specified and number of control

points.

Refit surface to tolerance:

Change surface degree:

Untrim/Detach Trim

Removes trims and surfaces joined at the trim

curves from a surface.

Shrink Trimmed Surface/-surface to edge

Make Surface Pediodic/- Non-Periodic

PAGE

33

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


SURFACE TOOLS

Adjust closed surface seam:

Changes the location on a closed surface where

the start and end edges of the surface meet.

Remove surface edge:

Untrims selected surface edges.

Unroll developable surface/Flatten surface:

Flattens (develops) a surface or polysurface to a

planar surface.

Smash:

Unrolls a surface without restriction to singledirectional

curvature.

Adjust Surface End Bulge

Remove multi knots from surface

PAGE

34

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


SURFACE TOOLS

Insert a control point:

Adds control points in a curve or a row of control

points on a surface.

Remove a control point:

Removes control points from a curve or a row of

control points from a surface.

PAGE

35

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


SURFACE TOOLS

Opgave:

Prøv alle værktøjerne, så du bliver fortrolig med,

hvor de ligger, hvad de kan og evt., hvad kommandoen

er for at få dem frem via kommandoprompten.

Du kan få hjælp og information om værktøjerne i

Rhinoceros Help.

Åbn filen “Surface tools.3dm” og prøv Surface

værktøjerne. I lagene finder du Curves og Surfaces,

du kan øve dig på, så du kan få en fornemmelse

af, hvad værktøjerne kan og, hvor de er

stærke og svage.

Husk endelig at prøve nogle forskellige indstillinger

i Optionspanelerne - tryk Preview for at se

resultaterne, inden du beslutter dig for det bedste.

PAGE

36

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


SURFACE TOOLS

Når du føler, du er blevet lidt mere fortrolig med

værktøjerne, skal du fortsætte med skiseringen af

dt højhus.

Igen gælder det om at få implementeret og brugt

de funktioner, du har lært i dag, i skitseringen.

PAGE

37

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


BACKGROUND BITMAP

Man kan placere en Background Bitmap på

scenen, atlså et billede. Denne funktion kan være

nyttig

• Hvis du har en plan eller snittegning, du skal

bruge i forhold til din optegning/skitsering i

Rhino

• Hvis du har et baggrundsbillede, som dit

design skal “sættes ind på” i Photoshop - ud

fra billedet placeret i Rhino kan du tilpasse det

perspektiv, du skal rendere dit design.

• Hvis du har fundet et billede med et mønster,

som du ønsker at tegne af i Rhino (dette kan

naturligvis også gøres i Illustrator og så importeres

til Rhino.

Background Bitmap options finder du f.eks. ved at

højreklikke på TOP view (øverste billede).

Du kan også få dem frem ved at klikke på Toolbar

Layout under Tools og så tagge ud for Background

Bitmap (nederste billede).

PAGE

38

NOTE:

Følgende formater kan indsættes som Background Bitmap:

bmp, tga, jpg, jpeg, pcx, png, tif, tiff.

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


BACKGROUND BITMAP

Du kan indsætte, slette, scalere, flytte, scalere,

aligne og skjule via Tool Bar’en.

I kommando prompten er der yderligere muligheder,

men de mest anvendelige er nævnt

ovenfor.

Åbn et nyt dokument - LARGE millimeters.

Du skal nu prøve at placere og skalere et Background

Bitmap billede i TOP viewet:

1. Place billedet “Plan-snit background bitmap.

jpg”

2. Zoom ind på Background Bitmappens

målestok og klik på Scale Background Bitmap.

3. Læs, hvad der står på kommando-linien:

4. “Origin point” - klik i yderste venstre punkt af

målestokken.

5. “Scale factor or first reference point” - klik i

yderste højre punkt af målestokken.

6. I kommandolinien står der nu:

7. “Second reference point” - skriv 20000 (der

er tale om mm). Tryk ENTER og derefter venstreklik

på musen.

8. Tjeck nu, at målene passer, ved at måle

målestokken på din Background Bitmap. Brug

Distance værktøjet under Analyze Direction.

NOTE:

Når man vil afsætte eller måle lige linier i Rhino kan man altid holde SHIFT nede, med mindre

ORTHO er slået til (se nederst i midsten af skærmen). I så fald har SHIFT den modsatte virkning

og opvejer funktionen.

PAGE

39

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


RHINO INTERFACE

The Rhino Interface

Screen Area

Menu Bar

Command area

Toolbars

Viewports

Status bar

Dockable windows

Description

Access commands, options, and help.

Lists prompts, commands you enter, and information displayed by the command.

Access shortcuts to commands and options.

Displays different views of the model within the graphics area.

Displays the coordinates of the pointer, the status of the model, options, and toggles.

Layer window, properties window, help window etc.

Menu Bar

Command

Area

Toolbars

Command history

Command prompt

Standard toolbar

Dockable

windows

Main 1 & Main 2

toolbars

Graphics area

Layer window

Viewports

Status Bar

Osnap toolbar

Properties window

PAGE

40

For mere om object-snaps, se evt. side 10 i udleverede Rhino basic materiale “Rhino-

ManualSamlet.pdf”, hvorfra ovennævnte udklip stammer.

Rhino advanced kursus AAA | December 2010


RHINO INTERFACE

Simple object snaps

Center (Cen)

End

Intersection (Int)

Knot

MidPoint (Mid)

Near

NoSnap

Perpendicular (Perp)

Point

Quadrant (Quad)

Tangent (Tan)

Simple object snaps

Snap to the center of a circle, arc, or closed

polyline.

Snap to the end of a curve.

Note: The End object snap also snaps to interior

vertices of polylines and joined curves, the

seam point on closed curves, and the “corners”

of surfaces.

Snap to the intersections of curves, edges, and

isoparametric curves on a surface.

Snap to a knot on a curve or surface.

Snap to the midpoint of a curve

Snap onto a curve at the cursor location.

If a command is active, NoSnap turns off persistent

object snaps for one pick.

Snap perpendicular to a curve. Note: not effective

for the first point for a command.

Snap to a point object, control point, edit point,

or mesh vertex.

Snap to the point on a curve that is at the maximum

x or y point relative to the current construction

plane.

Note: The quadrant points of circles and arcs

are at the extremes in each construction plane

axis direction.

Snap tangent to a curve. Note: Not effective for

the first point for a command.

Jeppes (SHL) Masters:

http://thirdseventh.cgsociety.org/gallery/

http://www.oliviercampagne.com

http://www.philippschaerer.ch/

http://www.luxigon.com/

http://www.arte-factory.com/

http://www.mir-visuals.com

http://www.labtop-rendering.com/

http://designreform.net/

PAGE

41

Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (møbel & rum) | Lene Schødt, cand.arch (produkt design)


RHINO INTERFACE

PAGE

42

NOTE:

Rhino advanced course AAA | December 2010


RHINO INTERFACE

NOTE:

PAGE

43

Instructors: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (interior design) | Lene Schødt, cand.arch (product design)


RHINO INTERFACE

PAGE

44

Rhino advanced course AAA | December 2010


RHINO INTERFACE

PAGE

45

Instructors: Marie-Louise Japhetson, cand.arch (interior design) | Lene Schødt, cand.arch (product design)


Marie-Louise Japhetson - ml.japhetson@gmail.com

Lene Schødt - lene@etellerandet.com

Rhino advanced course AAA | December 2010

More magazines by this user
Similar magazines