STUDIO REDESIGN - Rum

aarch.dk

STUDIO REDESIGN - Rum

STUDIO REDESIGN

Redesign bruger vi som betegnelse for det at udvikle arkitektprojekter med direkte afsæt

i arkitektur, der allerede findes. Redesign er ikke at forstå som én, fast defineret metode,

men dækker over en række forskellige måder at arbejde med det allerede eksisterende på.

Kodeord er displacement, prototyper og varianter.

Det karakteristiske ved denne arbejdsmåde er dels, at vi ikke anser undersøgelser af for

eksempel kontekstuelle og programmatiske parametre for at have prioritet over undersøgelser

af arkitektoniske fænomener. En stillingtagen til sådanne ’ydre’ omstændigheder

ligger derfor ikke nødvendigvis før den arkitektoniske vision - og fungerer ikke nødvendigvis

som noget der leder frem til den.

På Studio Redesign betragter vi i stedet det arkitektoniske som et materiale, der kan informere

og generere potentialer i såvel kontekst som program.

Denne tilgang står ikke i modsætning til et pragmatisk, virkelighedsnært arkitektursyn:

tværtimod giver vores afvisning af at betragte den specifikke arkitektoniske form som

endeligt låst til et givent sted eller et givent program, os mulighed for at manøvrere i en

virkelighed, hvor betingelserne for arkitekters arbejde ofte bliver ændret undervejs i

projektudviklingen. Vi betragter altså arkitektur som et på én gang prægnant og elastisk

materiale: det kan tilpasses og transformeres i takt med at nye informationer kommer i

spil, uden at miste sin formelle egenart.

studio policy

Uanset semestertrin forventes en høj grad af selvstændighed og en interesse for at kombinere

det at studere aerkitektur med det at producere arkitektur.

Vi anser det iøvrigt for naturligt, og vil gerne bidrage til, at den studerende i den sidste del

af sit studie træder i karakter, og opdyrker særlige, individuelle faglige kompetencer.

Undervisere: Karen Olesen (faglig ansvarlig) & Christian Carlsen


STUDIO REDESIGN

studieåret 2011/12

I dette studieår bliver Assemblage et gennemgående tematisk fokus.

Det giver os anledning til at studere sammenstillingens æstetik; i efterårssemesteret på

bebyggelsesniveau - i foråret koncentrerer vi os om den fritstående bygnings arkitektur.

efteråret 2011 / Aarhus Urban Lab

Tre steder i Aarhus centrum står overfor at skulle gentænkes: Ceresgrunden, Rutebilstationen

samt Godsbanearealet. Dette giver os anledning til at udforske en velkendt arkitektonisk

problematik: hvordan kan vi etablere strukturer, der rummer den formelle og

programmatiske variation og den rumlige diversitet, vi kender fra områder, der ikke er

planlagt på én gang, men udviklet over mange år?

Colin Rowe og Fred Koetter præsenterer i deres bog Collage City (1978) ideen om the city

as a museum. Denne museumsby er ikke at forstå som en død, stivnet og tilbageskuende by,

men betegner tværtimod en idé om byen som en samling og sammenstilling af umiddelbart

disparate artefakter fra forskellige tider og med forskellige betydninger; en samling,

der netop fordi den ikke repræsenterer én overordnet formel og ideologisk idé kan ses

som en produktiv model for en åben, inkluderende og dynamisk by.

I den engelske by Cambridge finder vi noget tilsvarende: formel diversitet og variabel

orden. Byens væv af colleges vil i vores arbejde med grundene i Aarhus fungere som et

produktivt arkitektonisk katalog over en sammenstillingens æstetik.

Semesteropgaven indledes med gruppearbejde, hvor arbejdet vil foregå i bebyggelsesskala

- senere zoomes ind på en mindre del af en enkelt grund for individuel bearbejdning.

Udover projektarbejdet har vi planlagt:

- et teoriseminar i form af tekstlæsning med fokus på Assemblage-begrebet i arkitektonisk

sammenhæng.

- en studierejse til Cambridge i uge 41 (umiddelbart inden efterårsferien)

- kursusuge, hvor den enkelte får mulighed fpr at opgradere sine IT-kompetencer

More magazines by this user
Similar magazines