Tolv timer - Rum

aarch.dk

Tolv timer - Rum

Tolv timer

- Lysets foranderlighed

BA, Unit C 2/3

Arkitektskolen i Aarhus

Semesteropgave fase 2


Tema

I denne fase af semesteropgaven er det centrale

lysets flygtighed – lysets foranderlighed.

Temaet udfoldes og uddybes i følgende spørgsmål:

Hvad er relationen imellem lysåbningen og lyset

i rummet?

Hvordan ændres rummet over tid af lyset – både

fra solopgang til solnedgang – men også skiftene

i løbet af dagen? Og i forlængelse deraf tonen og

tilstanden i rummet.

På hvilken måde fotograferes disse tilstande?

Dvs., hvordan udvælges ”motivet” lys – og hvad

er fotografiets evne til at fastholde/dokumentere

og repræsentere dette? Og hvad er forholdet

imellem fotografiet og det perciperede lys i rummet

– netop det øjeblik, hvor fotografiet bliver

taget?

Det første spørgsmål er underliggende for alle

faserne i denne semesteropgave. Mogens Voltelen,

en central arkitekt indenfor den tidlige lys-forskning,

udtrykker det meget enkelt og præcist:

Lyset former arkitekturen og arkitekturen lyset

De næste spørgsmål er specifikke for netop disse

undersøgelser af lysets foranderlighed, som denne

fase af opgaven indeholder.

Grundlæggende handler det om at opøve evnen til

at se forskelle – at se forskelle i lyset og dermed

blive mere bevidst om hvordan man vælger at

arbejde med lysåbningen i forhold til rummet.

Tiden er forskelle - og lys er forskelle, derfor er

det grundlæggende for denne undersøgelse. Øjet

har en højt udviklet evne til at adaptere til forskellige

lys-niveauer, fra det lyseste lyse, blændende

lys til det mørkeste mørke, men det har ingen evne

til at fastholde det og øjet eller vi ”glemmer” eller

overser netop derfor disse forskelle. Fotografiets

evne til at fastholde forskellene og erindrer os

om dem, er derfor et betydningsfuldt værktøj til

denne undersøgelse. En vigtig skelnen i denne

arbejdsproces er forholdet imellem fotografens og

kameraets øje dvs., hvad er det, fotografen ser og

iagttager i rummet og hvorledes bliver dette fortolket

af kameraet og repræsenteret af fotografiet.


Opgaven

Den fysiske ramme omkring denne fase af semesteropgaven

er jeres egen bolig.

I skal opholde jer fra solopgang til solnedgang i

jeres bolig og registrere og dokumentere, hvordan

lyset ændrer sig og dermed, hvordan rummet

ændrer sig.

Dagene fra d.2.10.2012-8.10.2012, hvor denne

undersøgelse finder sted er solopgang/solnedgangs

tidspunkterne således for Århus:

2.oktober: 7.24 - 18.50

3.oktober: 7.26 - 18.48

4.oktober: 7.28 - 18.45

5.oktober: 7.30 - 18.43

6.oktober: 7.32 - 18.40

7.oktober: 7.34 - 18.37

8.oktober: 7.36 - 18.35

Generelt er der ingen efterbearbejdning af

fotografierne, hverken beskæring eller farveredigering.

De fotografier, I tager under undersøgelserne,

er de fotografier, der bliver printet og

afleveret.

Undersøgelse 1

Denne del fokuserer på, hvordan I vælger at

portrættere lyset i jeres rum. Dvs., hvor placerer

I kameraet? Er der et motiv - og i gide fald,

hvordan udvælges dette? Hvordan beskærer I - i

optagelsen fotografiet?

Fotografierne fra den første undersøgelse medbringes

og diskuteres på tegnesalen med de medstuderende

og underviserne onsdag d.3.10.2012.

På baggrund af disse samtaler udvælges et udsnit,

som I undersøger over de tolv timer, torsdag

d.4.10.2012

Undersøgelse 2

Fra før solopgang placeres kameraet på stativ på

det valgte sted i jeres bolig, således at I kan påbegynde

jeres første fotografier inden solen er stået

helt op. I overgangene fra mørke til lys optages

der fotografier hver 15. min. og i løbet af dagen

tages der min. 1 gang pr. time. Ved ændringer

eller skift i lyset i løbet af dagen optages der også

fotografier. Kameraet er placeret i den samme

position hele dagen.

For hvert fotografi der optages, registreres tidspunktet

og suppleres evt. med et kort notat.

Der må ikke tændes kunstlys i tidsrummet for

undersøgelsen.

Dagen igennem skrives notater, der beskriver lyset

i rummet. Lyset beskrives både med adverbier

men også med verber, f.eks.

Hvordan lyset konstruerer, stabler, former, stakker,

modellerer, støber, samler, deler, bukker,

vikler, folder, fletter, filtrerer, krystalliserer osv.

rummet.

Undersøgelse 3

I undersøgelse 3 introduceres jeres velkendte

bolig for jeres model af Hammershøis bolig.

Inden i placerer modellen i jeres bolig reflekteres

over relationer imellem jeres rum og rummet

hos Hammershøi. F.eks. vinduernes placering

og orientering, størrelsen på vinduet i forhold til

rummet, tid på dagen osv.

De samme parametre, som introduceret i undersøgelse

nr. 2, gentages. Dvs. Kameraet er på

stativ i den samme position hele dagen. I overgangene

et fotografi pr. 15 min. og i løbet dagen

1 pr. time.

Forholdet imellem lyset i modellen og i jeres

bolig bliver centralt i denne del af undersøgelsen.

Vigtig er det at pointere, at det i denne del ikke

handler om en dokumentation af lyset i Hammershøis

stuer, men i højere grad om at tage det

ikke ordinære og sætte det i en mere ordinær

sammenhæng.

Dermed kan Hammershøi modellen opfattes

som en slags lysmaskine - en slags optik, som I

placerer i jeres egen bolig og som I ser igennem/

i/ udefra/ fra eller fragmenter af i forhold til jeres

bolig.


Værktøj

Jeres øjne

Kamera, stativ, notesbog

Aflevering

Minimum 20 fotografier printet ud.

Samt et notat, der beskriver lyset i adverbier og

i verber.

Denne fase afleveres også d.8.10.2012 inden kl.

12.00 digitalt på serveren, se nærmere beskrivelse

på rummet.

Fotografierne afleveres som jpeg, 200 dpi, max.

størrelse10 x 15. Samt én samlet a4 side med alle

fotografier, som pdf.

Den digitale aflevering er med henblik på en

samlet publicering af jeres arbejder i dette semester.


d.2.10.2012-8.10.2012

Program

Tirsdag

kl. 10.00

Introduktion

Undersøgelse 1

Onsdag

Samtaler på tegnesalen efter undersøgelse 1

Torsdag

Undersøgelse 2

Lyset i rummet

Fredag

Undersøgelse 3

Lyset i rummet - set igennem Hammershøi’s stuer

Lørdag

Mulighed for gentagelser/revideringer af

undesøgelse 2 og 3

Søndag

Mulighed for gentagelser/revideringer af

undesøgelse 2 og 3

Mandag

kl. 12.00

Materialet afleveres digitalt

More magazines by this user
Similar magazines