Se Nella Quist og Line Pedersens projekt. - Arkitektskolen Aarhus

aarch.dk
  • No tags were found...

Se Nella Quist og Line Pedersens projekt. - Arkitektskolen Aarhus

Fra én skole til en anden

Projektet her er startet ud som en del af et interesseprojekt hos tre arkitektstuderende på Arkitektskolen

Århus, ved Institut for Arkitektonisk Kulturarv.

Vi er særligt interesserede i den gren inden for arkitektur der beskæftiger sig med værdien i det eksisterede.

Vi betragter tid som en dimension der kan tilføje et bymiljø noget særligt, som er vanskeligt at genskabe.

Vi har med støtte i hinanden undersøgt potentialerne i området og metodisk og kvalitativt forsøgt at vurdere

værdien i det eksisterende og holde det op nye muligheder. Denne forsundersøgelse har vi gjort sammen for

at kunne måle vores subjektive resultater op mod hinanden, og således have en mere solid basis at bygge

vores individuelle projekter på.

Vi formulerer hver et selvstændigt projekt og går ind i forslagspuljen som konkurrenter, der på hver vores

måde ønsker at bidrage til diskussionen om den nye skole.

Ingeniørhøjskolens nuværende

komposition

Karakteristisk for Skt. Annagade skolen og Skolemarken er, at områderne i høj grad fremstår generisk og

imødekommende. Den gamle skolegård danner rammerne for en mangfoldighed af brugere på tværs af både

alder og tilknytningsforhold. Blandt disse brugere hersker der en afslappet stemning som bærer præg af gensidig

respekt for hinanden såvel som for områdets faciliteter. Skaterramperne og niveauleringerne i belægningen

inviterer mange unge grupperinger af mennesker til en intim og generisk stedsituation, som ikke er let

at fi nde andre steder i Århus. Stedet tilbyder de unge mennesker et aktivt fællesskab, som de kan samle sig

om.

Ved siden af skolegården ligger Skolemarken, som både fungerer som en offentlig legeplads, åben fritidsklub

og et grønt åndehul midt i Århus. Til den åbne fritidsklub er der tilknyttet 4 pædagoger, som fører tilsyn med

børnene og passer diverse geder, høns og andre fugle. Pædagogerne planlægger selv aktiviteter for børnene,

men de står også til rådighed, hvis børnene selv tager initiativ til aktiviteter eller andre kreative frembringelser.

På den måde tilbyder Skolemarken en markant fl eksibilitet i forhold til det enkelte barns behov.

Fritidsklubben tilbyder også pasning af godt 40 kaniner, som ejes af børn, som hver dag kommer og passer

dem. I nogle af bygningerne er der også mulighed for leg, spil og musik.

Skolens øvrige lokaler bliver fl ittigt brugt til mange forskellige formål. Der er kurser af enhver art samt en

såkaldt ”Fredagsgruppe”, som har fokus på socialt samvær. Gruppen henvender sig til personer omkring de

65 år som samles og får serveret kaffe, imens der diskuteres og sludres om udvalgte emner og løst og fast.

Ydermere er der oprettet en anonym gruppe kaldet ”Kontaktstedet”. Målgruppen er personer, som er tilknyttet

psykiatrien. De inviteres sammen med deres kontaktpersoner, og der tilbydes individuel støtte og rådgivning.

På trods af disse forskellige aktiviteter forbliver stedet fordomsfrit og uinstitutionaliseret.

Til sammen defi nerer alle disse ovenstående funktioner Skt. Annagade skolen og dens omkringliggende

miljø. Det er tydeligt, at området har meget at byde på, og det gnidningsfrie samspil mellem de forskellige

institutioner og brugerne understreger skolens foranderlige dynamik og bevaringsværdighed.

Forslag til ændring i ingeniørhøjskolens

komposition

1


229,61 M

109,92 M

6800 M

9000M

430 M

1500 M

3600 M

2676,05 M

1300 M

273,84 M

1300 M

Arealer

Funktionsinddeling

2


Potentiale i udeområder

Mulighed for udendørs klasseundervisning i de mange små uderum

Forklaring af bygningsbetegnelser

1

2

Genbrug af ingeniørhøjskolen

Ingeniørskolen besidder en fi n infrastrukturel placering i den sydlige del af Århus. Der er bymæssige forbindelser

til Skt. Lukas kirken, boldbanerne, Skt. Annagade skolen, svømmehalen samt udendørsbassinet.

Ingeniørskolens bygninger rummer godt 21.500m2 og tilbyder derfor et meget stort areal som grobund for en

ny ”storskole” på Fredriksbjerg. I dette projektforslag rives bygning 1 mod øst ned, hvilket frigiver et grundareal

på ca.2.500m2. Dette østvendte område skal fungere som en fælles skolegård for de små klassetrin fx 0-7.

klasse, som får tildelt lokaler i bygning 2 og 3. Det åbne rum i bygning 3 skal overdækkes med glas, som gør

rummet til et både spændende og luftigt frokostområde for de yngste elever. Bygning 4 skal danne rammerne

om et fælles multifunktionelt hus, som indeholder auditorie(r) til fællessamling, idrætsfaciliteter og mulighed

for frivillige aktiviteter og lektiehjælp.

Eleverne i 8-10.klasse får tilholdssted i de tre bygninger mod syd, som allerede har forbindelse med bygning

2 via en gangbro. Der tiltænkes yderligere en gangbro mellem det multifunktionelle hus og de store klassers

bygninger. For at skabe en interessant og intim skolegård, transformeres de to områder mellem de tre bygningskroppe

til sydvendte skolegårde, som udnytter solens placering på himmelen.

Kameraretning for visualiserineger

Nella Maria Konnerup Qvist,

Stud. Aarch.

Falstersgade 16, st. tv.

8000 Aarhus C

Tlf.: 28713110

Mail: 304924@stud.aarch.dk

3


Visualisering 1

4


Visualisering 2

5

More magazines by this user
Similar magazines