Helge Brinch Madsen - Nordisk Konservatorforbund Danmark

nkf.dk.dk

Helge Brinch Madsen - Nordisk Konservatorforbund Danmark

Indholdsfortegnelse

Leder: Ny regering – nye tider?.......................................... 3

Interview med Anne-Louise Sommer: Summen af det gode.4

Formidling af viden om bevaring af digital kulturarv........... 6

Københavns Museum, maj 2011........................................ 7

Tidligere rektor på Konservatorskolen H.P. Pedersen .......... 8

NKF-dk Medlemskab....................................................... 10

Why Plastics are fantastic!............................................... 11

Portrætinterview: Helge Brinch Madsen........................... 15

Sommerens katastrofer.................................................... 18

Om kopiering af grundlovene.......................................... 20

Emnegrupper.................................................................. 21

Abstracts fra Konservatorskolen....................................... 23

NKF-dk Generalforsamling, d. 7. maj 2011...................... 24

NKF-dk Emnegrupper...................................................... 26

E.C.C.O. 20-års jubilæum og generalforsamling 2011....... 13

NKF-dk bestyrelse

Karen Borchersen

Formand

kab@kons.dk

Tlf. 33 74 47 05

Maj Rygaard

Næstformand

majrygaard@hotmail.com

Tlf. 22 63 73 11

Maj Ringgaard

Kasserer

maj.ringgaard@natmus.dk

Tlf. 21 40 43 76

Suppleanter:

Torben Ernst

Carsten Korthauer

Katja Storkholm

Arrangementansvarlig

katja@storkholm.eu

Tlf. 2617 7506

Eva Therkildsen

Bestyrelsesmedlem

therkildsen_eva@yahoo.dk

Tlf. 30 28 66 34

Repræsentant i E.C.C.O.:

Johanne Velling

ecco@nkf-dk.dk

Revisorer:

Filiz Kuvvetli

Susan Ritterband

Hjemmeside:

www.nkf-dk.dk

Henvendelser om medlemsskab skal ske til

medlemmer af bestyrelsen

Information

Bulletin udkommer to gange om året.

Næste deadline er 1. februar 2012.

Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt.

Forsidefoto:

Labyrinten i Art City på Roskilde Festival. Der

males med spraymaling på polyethylenplast

bag ved seniorforsker Yvonne Shashouas

workshop. Foto: Kunstpiloterne, SMK.

Ansvarshavende redaktør:

Karen Borchersen

Konservatorskolen

Esplanaden 34, 1263 Kbh. K

kab@kons.dk

ISSN nr. 0109-1859

Oplag: 400

Tryk: GP-TRYK A/S

Redaktion:

Karen Borchersen

Torben Ernst

Anne Marie Eriksen

Maiken Ploug Riisom

Karen Elise Henningsen

Korrektur:

Signe Skriver Hedegaard

Annoncer:

Katja Storkholm

katja@storkholm.eu

Husk at fortælle, at du har set annoncen i

Bulletin, når du handler hos vores

annoncører!

Indlæg til Bulletin sendes uformateret

på CD eller via e-mail til den ansvarshavende

redaktør.

Forbundsrådet

Forbundsrådsordfører:

Tina Lindgren

arkki

Redaktør af

Meddelelser om Konservering:

Maj Stief Aistrup

maj.stief@get2net.dk

Fælles Nordisk hjemmeside:

www.nordiskkonservatorforbund.org

E.C.C.O.

E.C.C.O. Reports kan læses på nkf-dk’s

hjemmeside: www.nkf-dk.dk

2xx

BULLETIN

More magazines by this user
Similar magazines