Helge Brinch Madsen - Nordisk Konservatorforbund Danmark

nkf.dk.dk

Helge Brinch Madsen - Nordisk Konservatorforbund Danmark

man udvikler samarbejdet. Netop forskning

er jo i sin natur grænseoverskridende, og

tværfaglighed og tværfagligt samarbejde er jo

virkelig oppe i tiden og noget, der ofte kommer

ekstraordinære forskningsresultater ud af. Det

er folk på de tre skoler virkelig interesserede

i, og der er allerede en masse initiativer i

gang. I næste måned (oktober, red.) kommer

der f.eks. en form for match making event for

forskerne ved de tre skoler, hvor de kan møde

hinanden, der kommer inspirationsindlæg, og

de kan lære, hvad hinanden arbejder med.

Derudover er der lige kommet en ekstra bevilling

fra Kulturministeriet til den fusionerede

institution. Det er netop penge, som skal gå

til tværgående forskningsprojekter, så der er

mulighed for at igangsætte nogle initiativer af

forskningskarakter mellem de tre skoler. Og det

er jo rigtig godt, at der er nogle penge at gøre

godt med. Ellers er det jo ofte sådan, at ”Fint,

I finder ud af noget”, men det bliver sjældent

virkelighed, hvis der ikke er mulighed for f.eks.

at afholde seminarer og konferencer, udfærdige

publikationer eller tilknytte eksterne folk, som

kan være det der missing link, der får det hele

til at hænge sammen.

Designskolen er flyttet ud på Holmen, hvilket

må være med til at fremme samarbejdet mellem

Arkitekt- og Designskolen. Skal Konservatorskolen

også flytte?

Nej, Konservatorskolen skal ikke flytte. Dels fordi

der ikke er plads derude, men også fordi det vil

være enormt bekosteligt at flytte Konservatorskolens

værksteder.

Det virker umiddelbart ærgerligt for Konservatorskolen.

Man havde ellers kunnet forestille

sig, at man kunne være fælles om flere faciliteter

som f.eks. værksteder og kantine...

Ja, det er rigtigt. Men det er der stadig rig

mulighed for. Det tager jo ikke mere end to

minutter med havnebussen, så er man der. Jeg

har hørt, at Konservatorskolens studerende kommer

i kantinen, og at der er mulighed for fælles

fester, festudvalg og lignende. De studerende er

generelt rigtig glade for fusionen. Studerende

er jo altid glade, når der kommer lidt mere

energi ind i tingene, flere at mødes med osv. I

forhold til værksteder, er der lavet en aftale om,

at mange af værkstederne er åbne for andre,

både undervisere og studerende, når der ikke

er undervisning. Og så er det jo oplagt på sigt

at udvikle fælles faciliteter. F.eks. vil man gerne

skabe ét stort superværkstedsområde med

fælles værksteder.

Anne-Louise Sommer, forhenværende rektor på Danmarks Designskole og

nuværende eksternt medlem af bestyrelsen for KADK.

Konservatorskolen er meget lille i forhold til

de to andre skoler. Er der ikke en risiko for, at

den vil blive nedprioriteret?

Der er meget stor respekt om Konservatorskolen.

Stor faglig integritet. Man har set alle

Konservatorskolens mange kvaliteter og store

potentialer og vil gerne lære noget omkring

de ting, man ikke er stærke nok i f.eks. det forskningsmæssige

og det tværgående perspektiv

(humaniora, naturvidenskab og håndværk).

Så det mener jeg slet ikke, at man skal være

bange for!

Hvordan med konservatorfaget mere generelt?

Kan man tænke sig, at fusionen vil få en

mærkbar konsekvens for faget og altså ikke

kun for skolen?

Ja, ligesom jeg forestiller mig, at Konservatorskolens

fine forskningstradition og høje standing vil

kunne smitte af på Design- og Arkitektskolen, vil

man også kunne forestille sig, at Designskolens

og Arkitektskolens måske mere kreative og

dynamiske tilgang vil kunne smitte af på Konservatorskolen

og dermed også give et mere eller

mindre ændret syn på faget i offentligheden. Designskolen

og Arkitekskolen er måske også mere

offensive i en samfundsmæssig kontekst, hvilket

også kunne smitte positivt af på Konservatorskolen

og faget generelt. Det er jo heller ikke noget

tilfælde, at du starter med at spørge om, hvor

meget jeg ved om konservatoruddannelsen. Det

er jo en uddannelse, som folk generelt ikke ved

så meget om, og jeg tror i hvert fald, at man vil

kunne forvente en øget viden om og interesse

for faget efter fusionen. Og jf. den mere viden

også et ændret billede.

Mener du dermed, at man på den ene side

kan tænke sig et ændret syn på faget men

måske også en reel ændring i faget?

Ja, det kan man ikke udelukke. Faget kan blive

inspireret. Der kan ske noget i selvbevidstheden.

Hele restaurerings- og fredningsaspektet

– hvis man kigger på det historisk – er jo

også noget som har ændret sig rigtig meget

gennem tiderne. Så ja, fagene er hele tiden i

udvikling og vil muligvis komme til at påvirke

hinanden. Faglighed er jo dynamisk, det er

ikke noget, der bare er.

I udlandet er konservatorskolerne typisk

knyttet til universiteter frem for til de kunstneriske

uddannelser, hvilket må give en

anden form for påvirkning...

Ja, arkitektuddannelsen i Danmark er også

meget anderledes end i udlandet, hvor den

typisk ligger i forbindelse med tekniske

universiteter. Så ja, denne konstruktion med

den kunstneriske fundering er ret unik for

Danmark.

I har haft det første bestyrelsesmøde. Kan

du give et bud på en kommende rektor?

Bestyrelsen har kun indledende snakket om,

hvilke kompetencer en kommende rektor bør

besidde, men det centrale er, at der er tre

fagligheder, der mødes og kun én rektor. Som

jeg ser det, bør man foretrække en person

med massiv ledelses- og organisatorisk

erfaring, optimalt en person med erfaring

fra en uddannelses- og forskningsinstitution.

Som jeg ser det, er det forskningsaspektet,

der primært binder de tre skoler sammen.

Derudover bør det være en person som på

én gang er visionær, men som også besidder

evnen til at forholde sig til en kultur- og traditionsbåret

uddannelsesinstitution og som

ikke tror, at alting skal ændres over night.

Den lader vi stå og glæder os til at følge op

på den fusionerede skole – måske med et

rektor-interview i et af de kommende numre

af Bulletin – for at se om ”summen af det

gode” holder stik. Tak for snakken! •

BULLETIN

5

More magazines by this user
Similar magazines