TRAVERS- OG PORTALKRANER - F.wood-supply.dk

f.building.supply.dk

TRAVERS- OG PORTALKRANER - F.wood-supply.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER Kurserne afholdes på AMU SYD’s hovedafdeling i Kolding. VEU-GODTGØRELSE Der udbetales godtgørelse (VEU = voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse) efter gældende regler. BEFORDRING Hvis deltagerne kører mere end 24 km om dagen, ydes der tilskud efter gældende regler. KRAN C TRAVERS- OG PORTALKRANER KOST OG LOGI Der ydes tilskud til kost og logi, hvis deltageren under uddannelse er indkvarteret uden for bopæl. Deltageren skal have mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur. YDERLIGERE OPLYSNINGER / TILMELDING kan ske ved henvendelse til Gitte Fogtmann på tlf. 76 37 37 42 eller e-mail gf@amusyd.dk VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE 210311_cbw_AMUSYD Hovedafdeling • C. F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding • Tlf 76 37 37 37 • Fax 76 37 37 00 • info@amusyd.dk • www.amusyd.dk


AMU-UDDANNELSER BETALINGSKURSER - skræddersyet uddannelse GODT ARBEJDSMILJØ - ER OGSÅ SIKKERHED I ARBEJDET Hvert år sker der ulykker i forbindelse med kranarbejde, og det er tankevækkende, at langt de fleste ulykker kunne have været undgået, hvis medarbejderen havde været på kursus i korrekt anhugning og betjening af kran. Mod betaling udbyder AMU SYD uddannelser der er 100% tilpasset virksomheden. Prisen varierer alt efter ønsker og behov. Anhugning - af byrder. INSTRUKTION i anhugning og kørsel med travers- og portalkraner. Deltagerne på kurset opnår grundigt kendskab til de værktøjer og det udstyr, der almindeligvis anvendes inden for kranarbejdet. Desuden bliver deltagerne i stand til at foretage forsvarlig anhugning samt at dirigere processen ved hjælp af gældende håndsignaler og radiokommunikation. Deltagerne kan efter kurset medvirke som operatør i en anhugnings- og transportproces, foretaget med kraner og andet løfteudstyr inden for den interne transport. Anhugningsbevis giver adgang til krancertifikatkurserne A, B, C, D og E. Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons. Varighed: 5 dage Certifikatuddannelse C for kranfører. Efter bestået certifikatprøve kan deltagerne arbejde som førere af travers- og portalkraner med løfteevne på mere en 5 tons. Varighed: 7 dage Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres løfteopgaver med traverskraner som ikke kræver certifikat. Betjening af visse typer kraner kræver ikke at medarbejderen har certifikat, men alle skal have en grundig instruktion. Indhold Instruktionen kan indeholde: • Daglig check af redskabet. • Farer ved skråtræk og slyng. • Elementer af korrekt opstart og standsning af kran med byrde. • Korrekt kørsel i langsom - og høj hastighed med kranen. Varighed En instruktion kan variere fra ½ dag til flere dages varighed, alt efter jeres virksomheds behov. Afholdelsessted Instruktionen kan både foregå i AMU SYDs lokaler eller på jeres virksomhed. Materialer Det er op til jer, hvorvidt der skal udleveres instruktionsmateriale, da det har indvirkning på kursusprisen. Ring og få en aftale Vores undervisere kommer gerne ud på virksomheden og udarbejder i samarbejde med sikkerhedsgruppen eller anden personalegruppe, en skræddersyet instruktion, der tager udgangspunkt i dagligdagen, så det opleves som relevant og virklighedsnært. Deltageren lærer at foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af simple byrder med centreret tyngdepunkt under anvendelse af det udstyr, der almindeligvis anvendes inden for kranarbejdet. Deltageren bliver endvidere i stand til at dirigere kranen ved hjælp af standardhåndtegn og kan med begyndende rutine foretage korrekt lodret løft af byrder, igangsætte krankørsel med byrder i ro, foretage korrekt standsning af belastes kran samt afsætte byrder lodret. LAD OS INSTRUERE JERES MEDARBEJDERE I SIKKER BRUG AF UDSTYRET! Der afholde ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har nået målet. Varighed: 3 dage Der er særlige betingelser for deltagelse på AMU-uddannelser - se bagsiden...

More magazines by this user
Similar magazines