DANSK FÆLLESSTAND PÅ BYGG REIS DEG 2013 - FISH Norway

f.building.supply.dk

DANSK FÆLLESSTAND PÅ BYGG REIS DEG 2013 - FISH Norway

BINDENDE TILMELDING

Vi ønsker at deltage på den danske fællesstand på

Bygg Reis Deg 2013 med en 9 m 2 nøglefærdig stand

Pris: DKK 32.500,- Max DKK 48.000 såfremt tilskud ikke bevilges eller kun delvist )

NB! Arealet vil blive solgt efter først til mølle princippet

Tilmelding kan ikke gøres betinget af en bestemt

placering, bestemte stand-dimensioner, eller om

indsatsen får bevilliget tilskud.

Firma

...……………………………………………………....

Adresse ...………………………………………………………

Postnr.

...........…………………………………………………

By

...………………………………………………………

Tlf.

……………………...…………………………………

Web

...………………………………………………………

Kontaktperson ………………………………………………………...

E-mail

………………………………………………………...

Dir. Tlf. ………………………………………………………...

Dato & underskrift ………………………………………………………...

Tilmeldingen sker i.h.t. CFUs deltagerbetingelser, og bedes venligst returneret til CFU senest den

31. marts 2013 til knud.hareskov@cfu.as

More magazines by this user
Similar magazines