Klik her for at se vores brochure - Jobdeling.dk

f.building.supply.dk

Klik her for at se vores brochure - Jobdeling.dk

Om cadesign mind

> Jobdeling.DK

> Tekniske vikarer

> Rekruttering

> Annoncering på

jobdeling.dk

www.cadesignmind.dk | Graven 25B, 2. sal | DK-8000 Aarhus C | T: +45 86 20 88 11 | E: info@cadesignmind.dk


“Cadesign mind tilbyder et sikkerhedsnet af medarbejder

ressourcer til tegnestuer og udviklingsafdelinger i danske virksomheder

Introduktion

Om CADESIGN mind

Vi samarbejder med nogle af Danmarks førende virksomheder inden

for byggebranchen og industrisegmentet. Det er vi stolte af. Vores vision er at være den førende og mest innovative virksomhed

VOres kultur

i Danmark indenfor tilførsel og sikring af danske virksomheders

Virksomhederne samarbejder med os, fordi vi ved, hvor værdifuldt medarbejder ressourcer.

det er at få de helt rigtige ressourcer tilført på det helt rigtige tidspunkt

- i en periode eller permanent.

Visionen når vi ved at tilbyde markedets mest kompetente ressource

løsninger, og ved konstant at udfordre den almene og vores

Siden opstarten i 1994 har vi leveret hundredvis af konsulenter og egen tilgang til det danske arbejdsmarked. Derudover føler vi et

faste medarbejdere til danske virksomheder. Det har sikret os et brændende ansvar for at sikre, at alle mennesker får udlevet deres

enestående erfaringsgrundlag inden for branchen.

ønske om et arbejdsliv fyldt med glæde, mening og følelsen af at

gøre en forskel.

Alle vores medarbejdere brænder for atvores vision, og i det daglige

dyrke en kultur som er præget af værdierne passion, professionalisme,

performance og innovation.


KERNEYDELSER

Cadesign mind tilbyder i dag tre kerneydelser.

> JOBDELING.DK

> TEKNISKE VIKARER

> REKRUTTERING

JOBDELING.DK er en unik ydelse, hvor jeres virksomhed kan tilpasse

sin produktionskapacitet ved at udleje medarbejdere, se hvilke

profiler andre virksomheder har ledige og oprette forespørgsler på

profiler, som jeres virksomhed selv har brug for – enten til indleje

eller permanent ansættelse. Endelig tilbyder vi jer, som brugere på

jobdeling.dk, fri adgang til et katalog indeholdende de dygtigste profiler,

vi har ledige, til udlejning som tekniske vikarer hos Cadesign

mind. Læs mere på side 4.

HVORFOR BLIVE BRUGER PÅ JOBDELING?

> Fleksible medarbejder ressourcer

> Optimal ressource planlægning

> Indlejning af højt kvalificerede medarbejdere

> Mulighed for at skabe nye og længerevarende samarbejder

> Billigt alternativ til traditionelle vikarløsninger

> Kompetence udvikling af dine egne medarbejdere

> Indlejning af vikarer gennem Cadesign mind til kostpris (som betalende bruger)

> Fri adgang til katalog over vikarer hos Cadesign mind

> Mulighed for meget målrettet markedsføring på Jobdeling.dk gennem annoncering

- 3 -


jobdeling.dk

jobdeling.dk

Jobdeling.dk er for virksomheder i byggebranchen og industrisegmentet,

der stiller høje krav til fleksibilitet og styring af sine medarbejderressourcer.

Udlej de medarbejdere som du i kortere eller længere perioder ikke

har arbejde til, lej en medarbejder fra en anden virksomhed som

ekstra kapacitet i dine egne spidsbelastningsperioder – eller opret

fore spørgsler på profiler som du har behov for fremadrettet.

Som udlejer får du dækket din medarbejders lønomkostninger

uden at opsige hans/hendes stærke kompetencer – og I kan således

beholde den kostbare ressource i jeres virksomhed. Som lejer

har du mulighed for at få de helt rigtige kompetencer koblet på dit

projekt og få arbejdet færdiggjort til aftalt deadline.

Alle involverede udlejere og lejere er virksomheder i samme segment

som jeres og med den samme interesseat få ressourcepuslespillet

til at gå op. Det er gratis at oprette sig som bruger.

Cadesign mind tilbyder en fælles markedsplads for

lejere og udlejere igennem jobdeling.dk

Jobdeling.dk giver virksomheder, der ønsker at leje eller udleje personale

en fælles markedsplads at mødes på. En markedsplads med

maksimal eksponering over for virksomheder i den samme branche

– og som har de samme type medarbejdere ansat.

I den siste ende er det virksomhedernes eget ansvar, at de juridiske

forpligtelser mellem lejere, udlejere og medarbejdere er opfyldt.

Men som en hjælpende hånd stiller jobdeling.dk en standardkontrakt

mellem lejer og udlejer til rådighed for virksomhederne – samt

en klausul til medarbejdernes kontrakt. Det er dog vigtigt, at de enkelte

medarbejdere accepterer, at de potentielt set kan blive udlejet.

Hjælp dine opsagte medarbejdere videre

på en god måde

Befinder I jer i en situation, hvor I har været nødt til at afskede én

eller flere medarbejdere? Så læg dem på jobdeling.dk som en profil

til fastansættelse. På denne måde øger I chancerne for, at medarbejderen

kommer videre i sin karriere på den bedst mulige måde.

Det er gratis at oprette Sig som Bruger på jobdeling.dk

Opret dig som bruger med det samme og få mulighed for at lægge

dine ledige medarbejderes profil på jobdeling.dk, se hvilke profiler,

der er ledige hos andre virksomheder og indgiv forespørgsler på profiler,

som du har brug for – både til indleje og fastansættelse. Hvis

du ikke finder det, du søger hos virksomhederne, så kan du frit søge

blandt de mange ledige profiler, vi har i Cadesign mind. Se vores forretningsbetingelser

på www.jobdeling.dk. Alle personoplysninger er

anonymiserede overfor andre brugere af hensyn til persondataloven.


Som bruger på

jobdeling.dk

vælger du mellem to

forskellige brugeraftaler

PRISER på vikarløsniger for

betalende brugere

Timepriserne for vores konsulenter og vikarer

afhænger af uddannelse og erfaring. Den

aktuelle timepris for en opgave afstemmes

specifikt for den individuelle sag. Alle priser

er eksklusiv moms. Nedenstående angiver et

vejledende interval. Ved specielle kvalifikationer

kan den øvre grænse overskrides.

Gratis bruger

Som gratis bruger koster det ingenting at være medlem, og

du kan frit oprette medarbejdere, profilforespørgsler og søge

blandt ledige kandidater hos andre virksomheder og hos os.

Når du vil leje eller udleje en medarbejder tager vi 5000 kr.

eksklusiv moms for at administrere jobdelingen. For dette

beløb skaber vi kontakt til den anden virksomhed, og tilbyder

desuden de dokumenter, der skal til for at sikre overholdelse

af de juridiske aspekter i jobdelingen. Dvs. en standardkontrakt

mellem lejer og udlejer samt en klausul til medarbejdernes

kontrakter. Kort sagt, så får du en konkret, færdig

løsning på din ressource-udfordring.

Beløbet faktureres når lejeaftalen er underskrevet, og vi gør

for en sikkerheds skyld opmærksom på, at det er virksomhedernes

eget ansvar at de juridiske forpligtelser mellem lejere,

udlejere og medarbejdere er opfyldt.

Superbruger - få alle fordele

>

>

>

>

>

>

Gebyrfrie jobdelinger – du sparer 5000 kr. pr. jobdeling

Vikarløsninger igennem Cadesign mind til kostpris

– vi trækker 100 kr. fra timeprisen på vores tekniske

vikarer (se oversigt i skemaet til højre).

33% rabatvores Rekrutteringsydelse (selection)

se side 8-9

Try-and-Hire rekruttering til kostpris

Én mdrs. gratis annoncering på Jobdeling.dk

ved tilmelding


Efter én mdrs. gratis annoncering koster en

topbanner annoncering 5000 kr. pr måned (normalprisen

er 9500 kr.), og kasseannoncering midt på siden

koster 3500 kr. pr måned (normalpris 6650 kr.)

INDUSTRISEGMENTET

Uddannelse

Timepris

Teknisk assistent/tegner 250 ~ 300 Kr.

Tekniker

270 ~ 350 Kr.

Ingeniør

300 ~ 450 Kr.

BYGGEBRANCHEN

Uddannelse

Timepris

Teknisk assistent/tegner 250 ~ 300 Kr.

Bygningskonstruktør 270 ~ 350 Kr.

Ingeniør

300 ~ 450 Kr.

Arkitekt

270 ~ 450 Kr.

JOBDELING.DK – ABONNEMENTSPRISER*

Årsabonnement

20.000 kr

(Ved éngangsbetaling)

Opdelt i to halvårlige rater 20.800 kr.

(10.400 pr halve år)

Tillægsabonnementer** 15.000 kr.

* Som betalende abonnent er bindingsperioden ét år ad gangen. Se abonnementsbetingelser på www.jobdeling.dk. Alle priser er eks. moms.

** Vil du som virksomhed have muligheden for at kunne indleje mere end én konsulent ad gangen til kostpris, købes et tillægsabonnement

- 5 -


Tekniske Vikarer

FLEKSIBLE & HURTIGE

VIKARLØSNINGER

Vores konsulenter og vikarer står klar til at yde jer assistance, når I

har behov for aflastning i perioder med spidsbelastning, som alternativ

til ansættelse af faste medarbejdere, eller hvis I ikke selv har

kompetencerne in-house. Når I samarbejder med os får I adgang

til tre store netværk – dels et landsdækkende vikar netværk, dels et

netværk af konsulenter, som vi benytter fast og endeligt et netværk

af tætte samarbejdspartnere, som vi har mulighed for at trække på.

“Det kan være en fordel at anvende vikarer for at sikre

fleksibilitet i projektplanlægningen, som ekstra kapacitet

i spidsbelastningsperioder eller hvis opgavemængden

varierer så meget, at det er for dyrt med en

fast medarbejder


Cadesign mind

tilbyder vikarer

og konsulenter

medfølgende

baggrunde

Arkitekt

Anlægsingeniør

Byggeleder

Byggesagkyndig

Byggetekniker

Bygningsingeniør

Bygningskonstruktør

El-ingeniør

Projektleder

Sagsarkitekt

Teknisk assistent, -designer, -tegner

Installationsingeniør

Industriel designer

Konstruktør

Maskiningeniør

Maskintekniker

Maskinmester

Plastingeniør

Projektleder

Produktionsteknolog

Teknisk assistent, -designer, -tegner

Salgsingeniør

Udviklingsingeniør

byggebranchen / Industrisegmentet

PRISER

Timepriserne for vores konsulenter og

vikarer afhænger af uddannelse og erfaring.

Den aktuelle timepris for en opgave afstemmes

specifikt for den individuelle sag. Alle

priser er eksklusiv moms. Nedenstående

angiver et vejledende interval. Ved specielle

kvalifikationer kan øvre grænse overskrides.

INDUSTRISEGMENTET

Uddannelse

Timepris*

Teknisk assistent/tegner 350 ~ 400 Kr.

Tekniker

370 ~ 450 Kr.

Ingeniør

400 ~ 550 Kr.

BYGGEBRANCHEN

Uddannelse

Timepris*

Teknisk assistent/tegner 350 ~ 400 Kr.

Bygningskonstruktør 370 ~ 450 Kr.

Ingeniør

400 ~ 550 Kr.

Arkitekt

370 ~ 550 Kr.

*Timepriserne nedjusteres i forhold til

indlejningsperioden. (x = aftalt timepris).

Indlejningsperiode Timepris

0-1 Måned x Kr.

2-3 Måned x – 15 Kr.

4-5 Måned x – 30 Kr.

6-? Måned x – 45 Kr.

- 7 -


ekruttering

eller Try-&-Hire

Rekruttering

Vi mener, at den perfekte rekruttering er et match mellem jeres virksomheds

strategi og kultur, koblet med kandidatens kompetencer,

holdninger, personlighed og styrker. Når I samarbejder med os om

at rekruttere jeres næste nøglemedarbejder, starter vi med sammen

at skabe en realistisk og meget konkret idealprofil af, hvem I søger.

I den dialog afdækker vi virksomhedens strategi, kultur og jeres billede

af det eksisterende team, som kandidaten skal være en del af.

Derudover definerer vi i fællesskab, hvilke ønsker I har til kandidatens

kompetencer, viden, erfaringsniveau, holdninger, personlighed

og styrker.

Når vi sammen har skabt balance mellem idealprofilen og jeres

virksomhedskultur, ved vi, at sandsynligheden for at finde den helt

rigtige kandidat er maksimal, og at personen reelt vil være i stand til

at skabe merværdi hos jer.

For os handler det om at finde den person, som helt konkret kan

bidrage til at I som virksomhed, når jeres mål og vision – det er det

absolutte krav, vi stiller os selv i vores samarbejde med dig.

Hos Cadesign mind arbejder vi målrettet med rekruttering og try-

&-hire. Det kan være en stor fordel at anvende sidstnævnte i det tilfælde,

hvor I ønsker at afprøve kandidaten på vikarbasis, før I tager

stilling til en endelig ansættelse.

På www.cadesignmind.dk kan du læse mere om selve rekrutteringsprocessen,

hvilken personlighedsanalyse vi anvender og om din rekrutteringsgaranti.

PRISER

For en rekrutteringsopgave tager vi 18% af medarbejderens årsløn.

1/3 af det beløb betales up-front efter aftalevilkårene er på plads, og

begge parter er indforståede med opgavens omfang. Det resterende

beløb betales når medarbejderen har underskrevet en ansættelseskontrakt

hos jer. Finder vi ikke den rette medarbejder i første omgang,

kører vi endnu en rekrutteringsproces uden merbetaling. Det

gælder dog ikke udgifter til annoncering.

Ved en try-&-hire rekruttering lejer i minimum medarbejderen på

vikarbasis af os i 3 måneder, hvorefter medarbejderen for et overdragelsesgebyr

på 25.000 kr. overgår til jer. Se under afsnittet om tekniske

vikarer for priser på indlejning. Alle priser er eksklusiv moms.


Try & hire


Hos Cadesign mind ved vi, at mennesker der dagligt

anvender deres styrker i arbejdet, er langt mere effektive

end dem som ikke gør, og oplever i højere grad en daglig

følelse af flow, stærk motivation og tilknytning til deres

arbejdsplads

I indlejer en medarbejder

i min. 3 mdr., og medarbejderen

overgår derefter

fast til jeres virksomhed.

Indlejningsbetingelserne for

try-and-hire perioden er de

samme som den normale

konsulentudlejning.

rekruttering - selection

1

2

3

4

5

Vi starter med et indledende møde hvor vi sammen skaber en realistisk

og meget konkret idealprofil af, hvem I søger. Vi afdækker strategi,

kultur og teambillede, og i fællesskab definerer vi hvilke ønsker I har til

kandidatens kompetencer, viden, erfaringsniveau, holdninger, personlighed

og styrker

Når vi er enige om opgavens omfang, underskriver vi en samarbejdsaftale,

og så går vi i gang med selve rekrutteringsprocessen.

Vi udarbejder ud fra vores indledende dialog en annonce til godkendelse

hos Jer, og står for annonceringen gennem en række samarbejdspartnere.

Vi modtager og screener alle indkomne ansøgninger, og sørger for at

alle ansøgere bliver behandlet seriøst og professionelt.

De mest interessante ansøgere inviterer vi til en 1. samtale, efterfulgt af

en DISC personligheds analyse. Analysen bliver opfulgt af en tilbagemelding

til kandidaten, på samtale nr. 2.

6

7

8

9

Vi udarbejder en fyldestgørende rapport på topkandidaterne, indeholdende

en konklusion på DISC analysen, samt vores opfattelse af kandidaten

ud fra de samtaler vi har afholdt. Vi briefer Jer grundigt inden I

selv skal møde kandidaterne.

Vi afholder et præsentationsmøde hvor I møder de enkelte kandidater.

Formålet med mødet er at I kan vurdere om kemien er tilstede, samt

opstille forventninger til et kommende samarbejde. Derudover får kandidaten

mulighed for at stille konkrete spørgsmål til jobbet.

Efter møderne giver vi en endelig feedback til kandidaterne, og I forhandler

kontrakten med den kandidat I vælger at ansætte. Vi sørger for

at give et seriøst og fyldestgørende afslag til de kandidater I fravælger.

Vi følger op på Jer og kandidaten efter 3 og 6 måneders ansættelse.

- 9 -


annoncer

Målrettet annoncering

“Brugerne på jobdeling.dk består af to nichegrupper indenfor

byggebranchen og industrien, og vi tilbyder derfor

muligheden for meget målrettet markedsføring af sine

ydelser og produkter gennem annoncering på vores site.

Annonceringen er både for brugere og ikke brugere, men

der er store besparelser at hente ved at annoncere som

betalende jobdelings abonnent. Se side 5 under

“Superbruger - få alle fordele”.

Alle annoncer bliver både eksponeret på jobdeling.dk og i

vores månedlige nyhedsbrev til alle brugere.


Topbanner annoncering

(se eksempel på www.jobdeling.dk)

Indrykningsperiode Ikke-bruger / gratis bruger Super bruger

Ved køb af én måneds annoncering 9500 kr. 5000 kr.

Ved køb af 3 mdrs. annoncering 9000 kr. pr. måned 4500 kr. pr. måned

Ved køb af 6 mdrs. annoncering 8500 kr. pr. måned 4000 kr. pr. måned

Specifikationer: 613px x 63px - gif - png - jpg max 100kb.

Annoncering i kasse midt på siden

(se eksempel på www.jobdeling.dk)

Indrykningsperiode Ikke-bruger / gratis bruger Super bruger

Ved køb af én måneds annoncering 6650 kr. 3500 kr.

Ved køb af 3 mdrs. annoncering 6300 kr. pr. måned 3200 kr. pr. måned

Ved køb af 6 mdrs. annoncering 5950 kr. pr. måned 2900 kr. pr. måned

Specifikationer: 215px x 138px - gif - png - jpg max 100kb.

- 11 -Bringer dig tættere på

din næste nølgemedarbejder

Besøg os på

www.cadesignmind.dk

www.jobdeling.dk

Telefon: +45 86 20 88 11

E-mail: info@cadesignmind.dk

More magazines by this user
Similar magazines