LETBANE TIL LUFTHAVNEN - F.wood-supply.dk

f.building.supply.dk

LETBANE TIL LUFTHAVNEN - F.wood-supply.dk

APRIL 2013

REGION HOVEDSTADEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

BILAGSBIND


BILAGSBIND

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

2

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1 Screening af letbanestrækninger

Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til Lufthavnen

Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold

Bilag 4 Trafikmodelberegninger

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilagsbind.docx


SCREENING AF LETBANE TIL LUFTHAVNEN - BILAG

Bilag 1 - Screening af letbanestrækninger

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilagsforsider 1-4.docx


REGION HOVEDSTADEN

SCREENING AF

LETBANESTRÆKNINGER

ADRESSE COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

ARBEJDSNOTAT

INDHOLD

1 Tre letbanekorridorer 1

2 Avedøre Holme via Brøndby Strand 2

3 Avedøre Holme via Hvidovre Hospital 5

4 Ny Ellebjerg st. via Hvidovre Hospital 8

5 Alternativer mellem Ørestad st. og Lufthavnen 11

6 Alternativer ved Hvidovre Hospital 13

7 Alternativer ved Vejlands Allé 15

8 Anbefaling til linjeføringer 17

9 Bilag 19

9.1 Brøndby Strand-løsningen 19

9.2 Avedøre Havnevej-løsningen 24

9.3 Ny Ellebjerg-løsningen 26

9.4 Alternativer mellem Ørestad st. og Lufthavnen 32

9.5 Alternativer ved Vejlands Allé 37

9.6 Hvidovre-alternativer 39

1 Tre letbanekorridorer

Alle letbanekorridorerne tager udgangspunkt i letbanestationen ved Glostrup st. og

derefter letbanestationen ved Sdr. Ringvej /Park Allé, som begge giver direkte for-

PROJEKTNR. A036209

DOKUMENTNR. A036209-003

VERSION 1.0

UDGIVELSESDATO 18. marts 2013

UDARBEJDET MIRI

KONTROLLERET PV

GODKENDT MIRI

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


2/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

bindelse til Ring 3-letbanen mod enten Ishøj eller Lundtofte (etape 1).

Alle letbanekorridorerne har endepunkt ved Københavns Lufthavn (Terminal 2-3).

Imellem letbanen i Ring 3 og Københavns Lufthavn er der mulighed for at betjene

enten Avedøre Holme eller Ny Ellebjerg st., og kombinere disse, således at der kan

være betjening af enten Hvidovre Hospital eller Brøndby Stadion.

I de følgende afsnit illustreres og beskrives de tre letbanekorridorer:

› Avedøre Holme via Brøndbyvester Boulevard

› Avedøre Holme via Hvidovre Hospital

› Ny Ellebjerg st. via Hvidovre Hospital.

Linjeføringerne vurderes ud fra parametre som:

› Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik

› Store rejsemål langs linjeføringen

› Byudvikling

› Direkte rejsemuligheder

› Fysiske udfordringer.

2 Avedøre Holme via Brøndby Strand

Linjeføringen for en letbane over Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad

kunne være som vist på Figur 2.1. Linjeføringen er 21 km lang fordelt med halvdelen

på Sjælland og Amager. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende

fra letbanen i Ring 3:

Park Allé, Brøndby Vester Boulevard, Gammel Køge Landevej, Stamholmen, syd

om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen),

oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns

Boulevarden og Terminalgade.

Der er foreslået 12 letbanestationer placeret ved:

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndby Stadion

› ved Albjergparken

› ved Brøndby Strand st.

› Stamholmen/Helseholmen,

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

3/42

› Stamholmen/Avedøre Havnevej

› Stamholmen/Jernholmen

› ved Ørestad st.

› ved Tårnby st.

› ved Amager Landevej

› ved Indenrigsterminalen

› mellem Udenrigsterminalerne 2 og 3.

Figur 2.1

Oversigt over letbanestrækning via Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Letbanen i Ring 3 (Re-tog ved Glostrup st.)

› Brøndby Strand st. (S-tog)

› Ørestad st. (Metro 1 og Øresundstog)

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


4/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

› Tårnby st. (Øresundstog)

› Kastrup st. (Metro 1 og Øresundstog)

Der er en større grad af parallelkørsel med Øresundstoget mellem Ørestad og Lufthavnen,

men det vurderes ikke at være de samme passagerer de to transportformer

henvender sig til. Letbanen er til kortere rejser, mens Øresundstoget oftest er til

længere rejser.

De største rejsemål langs linjeføringen er:

› Brøndby Stadion (især når der er kampe)

› Avedøre Holme (arbejdspladser)

› Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser)

› Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer)

Letbanen giver nye direkte rejseforbindelser til Lufthavnen (rejsetidsforbedringer)

for følgende områder:

› Brøndby Stadion (Rådhuset)

› Brøndby Strand

› Avedøre Holme

I dag er forbindelsen til Udenrigsterminalen god med metro og Øresundstog fra

Glostrup-området (skift med S-tog) og selvfølgelig fra Ørestaden. Men forbindelsen

til Indenrigsterminalen styrkes ved at give mulighed for direkte forbindelse.

Muligheden for skift mellem S-tog og letbane på Brøndby Strand st. kan gøre det

attraktivt at rejse via Avedøre Holme mellem Køge Bugt-fingeren og Ørestad /

Lufthavnen, frem for at rejse til Hovedbanegården (Øresundstog) eller Nørreport

(Metro).

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

› Fredning af Amager Fælled

› Er det overhoved muligt at forestille sig at fredningsmyndighederne vil

give tilladelse til at etablere letbane på Amager Fælled?

› Hvis det ikke giver problemer med fredningsmyndighederne er det en

fordel at der er få hensyn at tage på Amager Fælled, dog er der enkelte

broer, se Figur 9.1.

› Broforbindelse mellem Sjælland og Amager, se Figur 9.2.

› Er der mulighed for at etablere bro på den sydlige side af Skrædderholmen?

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

5/42

› Plads til letbane mellem Øresundsmotorvejen og nuværende bebyggelse mod

syd?

› Det vil kræve at de skrå volde mod motorvejen laves om til lodrette vægge,

dermed ser det ud til at der er plads til 7,2 m trace og lidt udenom til

afskærmning. Dette skal undersøges nærmere, se Figur 9.3.

› Frihøjde under broerne? Letbanen skal køre i niveau med Øresundsmotorvejen,

da der ellers vil være problemer med metroens højbane ved

Ørestads Boulevard, se Figur 9.4.

› Øst for Ørestaden er der begrænset plads under broerne, se Figur 9.5.

Skal letbanen hæves så den kan krydse broernes veje i signalreguleret

kryds?

› Motorvejstil- og frakørsler ved Center Boulevard (rudeanlæg) vil give store

udfordringer ift. at letbanen skal køre i niveau med Øresundsmotorvejen, se

Figur 9.6.

› Må der køres letbane oven på Tårnbytunnelen - er det fredet område og kan

den holde til at der køres letbane, se Figur 9.7?

› Indenrigsvej er meget smal, så der skal køres i blandet trafik, se Figur 9.8.

› Pladsproblemer på lufthavnsområdet, hvor der er mange parkeringspladser,

vejforbindelse med masser af svingmuligheder og cykelsti, se Figur 9.9.

› Frihøjde ved Terminal 2, se Figur 9.10.

› Broer langs Brøndbyvester Boulevard er belyst i "etape 2"-rapporten.

3 Avedøre Holme via Hvidovre Hospital

Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad

kunne være som vist på Figur 3.1. Linjeføringen er 21 km lang fordelt med halvdelen

på Sjælland og Amager. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende

fra letbanen i Ring 3:

Park Allé, Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital), Stamholmen, syd om Skrædderholmen,

Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på

Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden

og Terminalgade.

Der er foreslået 12 letbanestationer placeret ved:

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndbyøstervej

› ved Kettegårds Allé

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


6/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

› ved Brostykkevej

› ved Gammel Køge Landevej

› Stamholmen/Avedøre Havnevej

› Stamholmen/Jernholmen

› ved Ørestad st.

› ved Tårnby st.

› ved Amager Landevej

› ved Indenrigsterminalen

› mellem Udenrigsterminalerne 2 og 3.

Figur 3.1

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Letbanen i Ring 3 (Re-tog ved Glostrup st.)

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

7/42

› Hvidovre Hospital (A-bus)

› Ørestad st. (Metro 1 og Øresundstog)

› Tårnby st. (Øresundstog)

› Kastrup st. (Metro 1 og Øresundstog)

Der er en større grad af parallelkørsel med Øresundstoget mellem Ørestad og Lufthavnen,

men det vurderes ikke at være de samme passagerer de to transportformer

henvender sig til. Letbanen er til kortere rejser, mens Øresundstoget oftest er til

længere rejser.

De største rejsemål langs linjeføringen er:

› Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende)

› Avedøre Holme (arbejdspladser)

› Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser)

› Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer)

Letbanen giver nye direkte rejseforbindelser til Lufthavnen (rejsetidsforbedringer)

for følgende områder:

› Brøndby Rådhus

› Hvidovre (Avedøre Havnevej)

› Brøndby Strand

› Avedøre Holme

I dag er forbindelsen til Udenrigsterminalen god med metro og Øresundstog fra

Glostrup-området (skift med S-tog) og selvfølgelig fra Ørestaden. Men forbindelsen

til Indenrigsterminalen styrkes ved at give mulighed for direkte forbindelse.

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

› Smal bro over Motorring 3, se Figur 9.11.

› Er der plads til både biltrafik, cykel, fortov og letbane. Det skal måske

overvejes at letbanen kører i blandet trafik over broen.

› Krydsning af Avedøre Havnevej og Holbækmotorvejen, er broen bred nok til

at letbanen kan køre i eget tracé, se Figur 9.12, eller hvad skal inddrages?

› Frihøjde under S-togsbro, se Figur 9.13?

› Frihøjde ved gangbro ok, se Figur 9.14?

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


8/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

› Frihøjde under højhus ved Avedøre Holme, se Figur 9.15?

Udfordringer fra Avedøre Holme til Lufthavnen er beskrevet i afsnit 2.

4 Ny Ellebjerg st. via Hvidovre Hospital

Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Ørestad kunne

være som vist på Figur 4.1. Linjeføringen er 19,5 km lang fordelt med halvdelen

på Sjælland og Amager. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende

fra letbanen i Ring 3:

Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegårds Allé, Sønderkær, Folehaven, Ellebjergvej,

Stubmøllevej, Mozartsvej, Borgmester Christiansens Gade, Sydhavnsgade,

Sjællandsbroen, Amager Fælled (vest for Amagermotorvejen og syd for Øresundsmotorvejen),

oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej,

Lufthavns Boulevarden og Terminalgade.

Der er samtidig screenet en løsning, der kun kører mellem Glostrup st. og Ny Ellebjerg

st. via Hvidovre Hospital, og dermed er en afkortet version af den ovenfor

beskrevne linjeføring mellem Glostrup st. og Lufthavnen via Ny Ellebjerg st.

Der er foreslået 14 letbanestationer placeret ved:

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndbyøstervej

› ved Kettegårds Allé

› ved Krogstens Allé

› ved Hestehaven

› ved Ny Ellebjerg st.

› ved Hammelstrupsvej

› ved Mozarts Plads

› ved Sluseholmen

› ved Ørestad st.

› ved Tårnby st.

› ved Amager Landevej

› ved Indenrigsterminalen

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

9/42

› mellem Udenrigsterminalerne 2 og 3.

Figur 4.1

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Letbanen i Ring 3 (Re-tog ved Glostrup st.)

› Ny Ellebjerg st. (Regionaltog og S-tog (ringbane og radialbane))

› Ørestad st. (Metro 1 og Øresundstog)

› Tårnby st. (Øresundstog)

› Kastrup st. (Metro 1 og Øresundstog)

Der er en større grad af parallelkørsel med Øresundstoget mellem Ørestad og Lufthavnen,

men det vurderes ikke at være de samme passagerer de to transportformer

henvender sig til. Letbanen er til kortere rejser, mens Øresundstoget oftest er til

længere rejser.

De største rejsemål langs linjeføringen er:

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


10/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

› Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende)

› Ny Ellebjerg st. (S-tog og Re-tog)

› Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser)

› Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer)

Letbanen giver nye direkte rejseforbindelser til Lufthavnen (rejsetidsforbedringer)

for følgende områder:

› Brøndby Stadion (Rådhuset)

› Hvidovre (Avedøre Havnevej)

› Sydhavnen

I dag er forbindelsen til Udenrigsterminalen god med metro og Øresundstog fra

Glostrup-området (skift med S-tog) og selvfølgelig fra Ørestaden. Men forbindelsen

til Indenrigsterminalen styrkes ved at give mulighed for direkte forbindelse.

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

› Udfordringer fra Brøndby (Park Allé) til Hvidovre Hospital er beskrevet i afsnit

3 eller i "etape 2"-rapporten.

› Gangbro over Folehaven, se Figur 9.18.

› Frihøjde under S-togsbro på Ellebjergvej, se Figur 9.19?

› Jernbanebro på Ellebjergvej - skal der inddrages et spor i hver retning her eller

kørsel blandet trafikFigur 9.20?

› Smalle gader omkring Stubmøllevej og Mozartsvej, se Figur 9.21. Skal der

køres i blandet trafik her?

› Pladsen vest for Sjællandsbroen skal afklares - der skal flyttes rundt på vejbaner,

cykelstier, fortov, og eksproprieres, se Figur 9.22 og Figur 9.23. Måske

busbaner og letbane i samme tracé?

› Krydsning af Københavns Havn ved Sjællandsbroen er en stor udfordring, se

Figur 9.24. Der er måske mulighed for at placere ny broforbindelse på "øen" i

Københavns Havn.

› Passage af Kastrupbanen ved Amagermotorvejen gør at broen skal justeres, se

Figur 9.25.

› Amagermotorvejen skal krydses to gange for at komme på sydsiden af Øresundsmotorvejen,

se Figur 9.26.

Udfordringer fra Avedøre Holme til Lufthavnen er beskrevet i afsnit 2.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 11/42

5 Alternativer mellem Ørestad st. og Lufthavnen

Der er screenet to alternative linjeføringer mellem Ørestad st. og Lufthavnen, og

fælles for dem begge er at de drejer fra ved Center Boulevard.

Rød linjeføring

Den røde linjeføring fortsætter fra Center Boulevard ad Hannemanns Allé, Ørestad

Boulevard, Otto Baches Allé, Løjtegårdsvej og Amager Landevej til Indenrigsvej,

se Figur 5.1. Linjeføringen er 2,5 km længere end hovedforslaget.

Der foreslås letbanestationer ved (3 mere end hovedforslaget) 1 :

› Ørestad st.

› ved Vestamager st.

› ved Kongelundsvej / Løjtegårdsvej

› ved Englandsvej / Løjtegårdsvej

› ved Amager Landevej / Løjtegårdsvej

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

› Hannemanns Allé er smal, se Figur 9.27. Skal der køres i blandet trafik?

› Mulighed for at udforme Ørestad Boulevard så der er plads til letbane, se Figur

9.28.

1 I stedet for de to ved Ørestad og Tårnby.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


12/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 5.1

Alternative linjeføringer mellem Ørestad st. og Lufthavnen.

Grøn linjeføring

Den grønne linjeføring fortsætter fra Center Boulevard ad Arne Jacobsens Allé,

Slusevej, Kongelundsvej, Kanadavej, Knarreborgvej, Englandsvej og Tårnbyvej til

Amager Landevej, hvor den fortsætter mod syd ad Amager Landevej til Indenrigsvej,

se Figur 7.1. Linjeføringen er 1,5 km længere end hovedforslaget.

Der foreslås letbanestationer ved (3 mere end hovedforslaget) 2 :

› Ørestad st.

› ved Vestamager st.

› ved Kongelundsvej / Kanadavej

› ved Englandsvej / Tårnbyvej

› ved Amager Landevej / Tårnbyvej

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

2 I stedet for de to ved Ørestad og Tårnby.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 13/42

› Center Boulevard og Arne Jacobsens Allé kan ændres til at indpasse letbane.

› Slusevej er meget smal til letbane.

› Kanadavej og Knarreborgvej er for smalle til letbane.

› Skal der køres i blandet trafik på Tårnbyvej, se Figur 9.37?

6 Alternativer ved Hvidovre Hospital

Der er screenet to alternative linjeføringer ved Hvidovre Hospital, og fælles for

dem begge er at de betjener Hvidovre Hospital.

Rød linjeføring

Den røde linjeføring fortsætter fra krydset Kettegård Allé / Avedøre Havnevej ad

Kettegård Allé, Arnold Nielsens Boulevard og Hvidovrevej til Friheden st., og herfra

ad Gammel Køge Landevej til Avedøre Havnevej, hvor den fortsætter mod syd

ad Avedøre Havnevej til Stamholmen, se Figur 7.1. Linjeføringen er 1,8 km længere

end hovedforslaget.

Der foreslås letbanestationer ved (1 mere end hovedforslaget) 3 :

› Hvidovre Hospital

› ved Brostykkevej / Hvidovrevej

› ved Friheden st.

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

› Hvidovrevej er generelt set ok til letbane, se Figur 9.41 og Figur 9.42. Er frihøjden

ved S-togsbroen ved Friheden st. ok, se Figur 9.43?

› Der skal inddrages et spor på Gammel Køge Landevej, men der er plads til

det, se Figur 9.39.

3 I stedet for den ved Brostykkevej / Avedøre Havnevej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


14/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 6.1

Alternative linjeføringer via Hvidovrevej eller Brøndbyvester Boulevard / Kettevej.

Grøn linjeføring

Den grønne linjeføring fortsætter fra krydset Park Allé / Brøndbyvester Boulevard

ad Brøndbyvester Boulevard forbi Brøndby Stadion til syd for Holbækmotorvejen,

hvor letbanen krydser Motorring 3 og kører ad Stavnsbjergvej Kettevej til Avedøre

Havnevej, se Figur 6.1. Linjeføringen er 0,5 km længere end hovedforslaget.

Der foreslås letbanestationer ved (1 mere end hovedforslaget) 4 :

› Brøndby Stadion

› ved Vesterkærsvej / Kettevej

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

› Krydsning af Motorring 3 syd for Holbækmotorvejen, se Figur 9.45.

› Stavnsbjergvej er ikke egnet til letbane, se Figur 9.47. Dog er der Motorring 3

og bebyggelsen ved Stavnsbjergvej god plads, se Figur 9.46.

4 I stedet for de to ved Brøndbyøster.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 15/42

› Kettevej er kun bred nok til at letbanen skal køre i blandet trafik, se Figur

9.48, men trafikmængderne på strækningen er små.

7 Alternativer ved Vejlands Allé

Der er screenet to alternative linjeføringer fra Sjællandsbroen til Lufthavnen, og

fælles for dem begge er at de fortsætter fra Sjællandsbroen ad Vejlands Allé forbi

Bella Centret til Englandsvej. De to linjeføringer betjener flere områder med bebyggelse,

men det svinger mellem tætlav og parcelhuse, og får ikke fat i et regionalt

knudepunkt som Ørestad st. Alternativer der kører til Øresundskysten (Amager

Strandvej) er fravalgt i screeningen, da sådanne alternativer vil betyde at letbanen

skal køre "baglæns" til Lufthavnen, hvormed rejsetiden fra Sjælland til Lufthavnen

øges, især for passagerer til Indenrigsterminalen.

Rød linjeføring

Den røde linjeføring fortsætter fra krydset Vejlands Allé / Englandsvej ad Vejlands

Allé til Amagerbrogade, hvor den fortsætter mod syd ad Amagerbrogade og Amager

Landevej til Indenrigsvej, se Figur 7.1. Linjeføringen er 0,3 km kortere end

hovedforslaget.

Der foreslås letbanestationer ved (2 mere end hovedforslaget) 5 :

› Bella Centret

› ved Vejlands Allé / Englandsvej

› ved Vejlands Allé / Amagerbrogade

› ved Tårnbyvej / Amager Landevej

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

› Vejlands Allé er meget smal mellem Englandsvej og Amagerbrogade, se Figur

9.38. Skal der køres i blandet trafik?

› Skal der ændres på vejprofilet på Amagerbrogade, se Figur 9.39.

› Bro over Øresundsmotorvejen og sving til Indenrigsvej, se Figur 9.40.

5 I stedet for de to ved Ørestad og Tårnby.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


16/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 7.1

Alternative linjeføringer mellem Sjællandsbroen og Lufthavnen.

Grøn linjeføring

Den grønne linjeføring fortsætter fra krydset Vejlands Allé / Englandsvej ad

Englandsvej og Tårnbyvej til Amager Landevej, hvor den fortsætter mod syd ad

Amager Landevej til Indenrigsvej, se Figur 7.1. Linjeføringen er 0,1 km kortere

end hovedforslaget.

Der foreslås letbanestationer ved (2 mere end hovedforslaget) 6 :

› Bella Centret

› ved Vejlands Allé / Englandsvej

› ved Englandsvej / Tårnbyvej

› ved Tårnbyvej / Amager Landevej

De fysiske udfordringer for letbanestrækningen drejer sig især om:

› Tårnbyvej er beskrevet i afsnit 5.

6 I stedet for de to ved Ørestad og Tårnby.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 17/42

8 Anbefaling til linjeføringer

Alle letbaneforslagene er vurderet ud fra parametrene:

› Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik

› Store rejsemål langs linjeføringen

› Byudvikling

› Direkte rejsemuligheder

› Fysiske udfordringer.

Der er i vurderingen af letbaneforslagene givet plusser og minusser til hvert af forslagene,

hvor der kan gives ++, +, 0, ÷ og ÷÷, jf. Tabel 1.

Tabel 1

Vurdering af letbaneforslagene.

Letbaneløsning

Sammenhæng

med anden

kollektiv trafik

Store rejsemål

langs linjeføringen

Fysiske

udfordringer

Direkte

rejsemuligheder

Byudviklingsmuligheder

Brøndby Strand ++ + 7 ++ ÷ ++

Avedøre Havnevej 0 + 8 ++ ÷ ++

Ny Ellebjerg ++ ++ ++ ÷÷ +

Alternativer

Hvidovrevej ++ ++ ÷ ÷ ?

Kettevej ? ? + ÷÷ ?

Løjtegårdsvej + + ÷ 0 ?

Slusevej + ++ ÷ ÷÷ ?

Tårnbyvej + + 9 + 0 ?

Amagerbrogade 0 + 9 + ÷ ?

Ny Ellebjerg - kort alt. ++ ++ ++ 0 +

Det anbefales at der arbejdes videre med de tre hovedforslag beskrevet i afsnit 2, 3

og 4 (dog kun den afkortede løsning mellem Glostrup st. og Ny Ellebjerg st. grundet

de fysiske udfordringer ved den lange variant). Derudover anbefales det at det,

at alternativet ad Hvidovrevej frem for Avedøre Havnevej videre analyseres. Endvidere

anbefales det at alternativet på Amager, hvor letbanen føres ad Løjtegårdsvej

analyseres, sammen med alternativet ad Vejlands Allé, Englandsvej og Tårnbyvej.

Disse 6 letbane-strækninger er udvalgt på baggrund af de parametre, som al-

7 Betjener hele Avedøre Holme.

8 Betjener kun den vestlige side af Hvidovre Hospital.

9 Betjener ikke Ørestaden omkring Fields.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


18/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

ternativerne er vurderet på, hvor især udfordringerne på Stavnsbjergvej, Slusevej,

Kanadavej, Knarreborg og det østlige Vejlands Allé, har frasorteret disse.

Dermed er der 6 letbane-løsninger, der skal nærmere analyseres i screeningsfasen:

› Brøndby Strand-løsningen (Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st. og

Lufthavnen)

› Avedøre Havnevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Avedøre Holme, Ørestad st.

og Lufthavnen)

› Hvidovrevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Hvidovrevej, Avedøre Holme,

Ørestad st. og Lufthavnen)

› Løjtegårdsvej-løsningen (Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st., Løjtegårdsvej

og Lufthavnen)

› Vejlands Allé-løsningen (Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg, Bella Centret,

Tårnbyvej og Lufthavnen)

› Ny Ellebjerg-løsningen (Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg st.)

Dermed er der et alternativ til hvert af hovedforslagene. Alle 6 letbane-løsninger er

illustreret på Figur 8.1:

Figur 8.1

Illustration af de 6 letbane-løsninger mellem Ring 3 og Lufthavnen (alternativt

kun til Ny Ellebjerg st.).

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 19/42

9 Bilag

9.1 Brøndby Strand-løsningen

Figur 9.1

Broer til Amager Fælled.

Figur 9.2

Bro på Skrædderholmen.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


20/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.3

Plads til letbane mellem Øresundsmotorvejen og nuværende bebyggelse mod

syd

Figur 9.4

Frihøjde under broerne.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 21/42

Figur 9.5

Begrænset plads under bro på Øresundsmotorvejen.

Figur 9.6

Motorvejstil- og frakørsler ved Center Boulevard (rudeanlæg).

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


22/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.7

Letbane på Tårnbytunnelen.

Figur 9.8

Indenrigsvej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 23/42

Figur 9.9

Udfordring med plads mellem Indenrigsterminalen og Udenrigsterminalen.

Figur 9.10 Udfordring med frihøjde ved Terminal 2.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


24/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

9.2 Avedøre Havnevej-løsningen

Figur 9.11 Smal bro over Motorring 3.

Figur 9.12

Bro over Holbækmotorvejen (Avedøre Havnevej).

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 25/42

Figur 9.13

S-togsbro langs Avedøre Havnevej.

Figur 9.14

Gangbro over Avedøre Havnevej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


26/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.15

Højhuset ved Avedøre Holme.

9.3 Ny Ellebjerg-løsningen

Figur 9.16

Kettegård Allé.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 27/42

Figur 9.17

Sønderkær.

Figur 9.18

Gangbro over Folehaven.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


28/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.19

S-togsbro over Ellebjergvej.

Figur 9.20

Jernbanebro på Ellebjergvej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 29/42

Figur 9.21

Smalle veje omkring Stubmøllevej og Mozartsvej.

Figur 9.22

Begrænset plads vest for Sjællandsbroen.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


30/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.23

Begrænset plads vest for Sjællandsbroen.

Figur 9.24

Krydsning af Københavns Havn ved Sjællandsbroen.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 31/42

Figur 9.25

Passage af Kastrupbanen ved Amagermotorvejen.

Figur 9.26

2 krydsninger af Amagermotorvejen.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


32/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

9.4 Alternativer mellem Ørestad st. og Lufthavnen

Figur 9.27

Hannemanns Allé er smal i dag.

Figur 9.28

Ørestad Boulevard.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 33/42

Figur 9.29

Otto Baches Allé.

Figur 9.30

Løjtegårdsvej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


34/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.31

Arne Jacobsens Allé. Samme profil som Center Boulevard.

Figur 9.32

Passage af metroen s højbane.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 35/42

Figur 9.33

Slusevej med busslusen ved passage af vandløb.

Figur 9.34

Slusevej er meget smal.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


36/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.35

Kongelundsvej er bred nok til letbane.

Figur 9.36

Kanadavej og Knarreborgvej er for smal til letbane.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 37/42

Figur 9.37

Tårnbyvej - der er kun plads til letbane i blandet trafik.

9.5 Alternativer ved Vejlands Allé

Figur 9.38

Vejlands Allé er meget smal mellem Englandsvej og Amagerbrogade.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


38/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.39

Ændring af vejprofil på Amagerbrogade?

Figur 9.40

Bro over Øresundsmotorvejen inden sving til Indenrigsgade.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 39/42

9.6 Hvidovre-alternativer

Figur 9.41

Hvidovrevej.

Figur 9.42

Hvidovrevej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


40/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.43

S-togsbro ved Friheden st.

Figur 9.44

Gammel Køge Landevej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER 41/42

Figur 9.45 Problemstilling med krydsning af Motorring 3.

Figur 9.46

Stavnsbjergvej (barmark).

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


42/42 SCREENING AF LETBANESTRÆKNINGER

Figur 9.47

Stavnsbjergvej.

Figur 9.48

Kettevej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 1 Screening af letbanestrækninger.DOCX


SCREENING AF LETBANE TIL LUFTHAVNEN - BILAG

Bilag 2 - Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger

til Lufthavnen

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilagsforsider 1-4.docx


REGION HOVEDSTADEN

BESKRIVELSE AF UDVALGTE

LETBANESTRÆKNINGER TIL

LUFTHAVNEN

ADRESSE COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

TEKNISK NOTAT

INDHOLD

1 Brøndby Strand-løsningen 1

2 Avedøre Havnevej-løsningen 5

3 Hvidovrevej-løsningen 8

4 Løjtegårdsvej-løsningen 11

5 Vejlands Allé-løsningen 14

6 Ny Ellebjerg-løsningen 17

1 Brøndby Strand-løsningen

Linjeføringen for en letbane over Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad

kunne være som vist på Figur 1.1. Linjeføringen er 22,4 km lang med 15 letbanestationer.

Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup

st.:

Linjeføring

Stationer

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Brøndby Vester Boulevard, Gammel Køge

Landevej, Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager-

og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen,

Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 1.1.

Der er 15 letbanestationer placeret ved:

› Glostrup st. (nord)

PROJEKTNR. A036209

DOKUMENTNR. A036209-004

VERSION 5.0

UDGIVELSESDATO 25. marts 2013

UDARBEJDET MIRI

KONTROLLERET PV

GODKENDT MIRI

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


2/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

› Park Allé/Sdr. Ringvej (Ring 3)

› Park Allé/Østbrovej

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndby Stadion

› ved Albjergparken

› ved Brøndby Strand st.

› Stamholmen/Helseholmen,

› Stamholmen/Avedøre Havnevej

› Stamholmen/Jernholmen

› ved Ørestad st.

› ved Tårnby st.

› ved Amager Landevej

› ved Indenrigsterminalen

› mellem Udenrigsterminalerne 2 og 3.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

3/19

Figur 1.1

Oversigt over letbanestrækning via Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Glostrup st. (S-tog og Re-tog)

› Letbanen i Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)

› Brøndby Strand st. (S-tog)

› Ørestad st. (Metro 1 og Øresundstog)

› Tårnby st. (Øresundstog)

› Kastrup st. (Metro 1 og Øresundstog)

Køretider

Til at vurdere køretiderne for Brøndby Strand-løsningen er opstillet en

køretidsmodel, der benytter principper for planlægning af letbaner, herunder køretid.

Principperne tager udgangspunkt i publikationen "Guidelines for Selecting and

Planning a New Light Rail System" fra 2004, som er en vejledning i planlægning

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


4/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

af letbaner og er udgivet af UITP 1 . Publikationen beskriver bl.a. beregning af rejsetid

for letbaner, som køretidsmodellen er baseret på.

COWIs erfaringer med modellen har vist at den på et overordnet niveau stemmer

godt overens med detaljerede køreplanlægningsmodeller som Open Track og andre

tilsvarende køreplanlægningsmodeller.

Køretiderne for Brøndby Strand-løsningen er vist på Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Brøndby Strand-løsningen.

Station (til):

Køretidsmodellen er opbygget omkring de væsentligste elementer, der påvirker

rejsetid, såsom strækningslængde, standsningstid ved stoppesteder, skiltet hastighed

og letbanekøretøjernes acceleration og deceleration ved stoppesteder, og så er

til sidst tillagt en korrektionsfaktor baseret på erfaringer fra andre køretidsmodeller

på 10 %. Metoden tager ikke højde for hastighedsnedsættelser ved kurver og gradienter.

Strækningslængde

(m)

Skiltet

hastighed

Standsningstid

(sek)

Køretid inkl.

stop (min)

Gns. kørehastighed

(km/t):

Park Allé/Sdr. Ringvej 1.362 50 20 00:02:06 33,2

Park Allé/Østbrovej 714 50 20 00:03:42 26,6

Park Allé/Brøndbyvester Boulevard 757 50 20 00:05:22 27,3

ved Brøndby Stadion 716 50 20 00:06:59 26,7

ved Albjergparken 2.302 70 20 00:09:56 46,7

ved Brøndby Strand st. 628 50 40 00:11:26 20,2

Stamholmen/Helseholmen 2.952 50 20 00:16:22 38,8

Stamholmen/Avedøre Havnevej 978 60 20 00:18:10 32,6

Stamholmen/Jernholmen 979 60 20 00:19:58 32,6

ved Ørestad st. 6.499 70 40 00:26:53 53,6

ved Tårnby st. 1.615 50 20 00:30:03 34,6

ved Amager Landevej 1.169 50 20 00:32:16 31,7

ved Indenrigsterminalen 741 40 30 00:34:05 22,1

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 928 40 00:36:25 31,4

Total 22.341 310 00:36:25 36,8

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er 36-37 minutter, og heraf

udgør standsningstid ca. 5 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed

1 UITP er en international organisation for kollektiv trafik (L’Union Internationale des

Transports Publics), der tæller både trafikselskaber, operatører, beslutningstagere, videnskabelige

uddannelsesinstitutter mv. Organisationen er en platform for udvikling og deling

af viden om mobilitet i byer og kollektiv trafik.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

5/19

på 36,8 km/t., hvor især strækningerne mellem Brøndby Stadion og Albjergparken

samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger

med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje 500S er køretiderne meget passende

mellem Glostrup, Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad.

Mellem Glostrup og Brøndby Strand er køretiden med linje 500S 12-13 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 11½ minut.

Mellem Brøndby Strand og Avedøre Holme er køretiden med linje 500S 6-7 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 7½ minut.

Mellem Avedøre Holme og Ørestad er køretiden med linje 500S 9-10 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 9 minutter.

Frekvens

Frekvensen for letbanen er 5-minutters drift mellem kl. 6-18 og 10-minutters drift

mellem kl. 18-00 og mellem kl. 5-6. Dermed passer letbanens frekvens til både

letbanens frekvens i Ring 3 (5-minutters drift), S-togenes frekvens (10-minutters

drift) og Øresundstogenes frekvens (20-minutters drift).

2 Avedøre Havnevej-løsningen

Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad

kunne være som vist på Figur 2.1. Linjeføringen er 22,3 km lang med 15 letbanestationer.

Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup

st.:

Linjeføring

Stationer

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital),

Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen),

oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej,

Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 2.1.

Der er 15 letbanestationer placeret ved:

› Glostrup st. (nord)

› Park Allé/Sdr. Ringvej (Ring 3)

› Park Allé/Østbrovej

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndbyøstervej

› ved Kettegårds Allé

› ved Brostykkevej

› ved Gammel Køge Landevej

› Stamholmen/Avedøre Havnevej

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


6/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

› Stamholmen/Jernholmen

› ved Ørestad st.

› ved Tårnby st.

› ved Amager Landevej

› ved Indenrigsterminalen

› mellem Udenrigsterminalerne 2 og 3.

Figur 2.1

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Glostrup st. (S-tog og Re-tog)

› Letbanen i Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)

› Hvidovre Hospital (A-bus)

› Ørestad st. (Metro 1 og Øresundstog)

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

7/19

› Tårnby st. (Øresundstog)

› Kastrup st. (Metro 1 og Øresundstog)

Køretider

Til at vurdere køretiderne for Avedøre Havnevej-løsningen er benyttet

køretidsmodellen, som nævnt i afsnit 1. Køretiderne for Avedøre Havnevejløsningen

er vist på Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Avedøre Havnevej-løsningen.

Station (til):

Strækningslængde

(m)

Skiltet

hastighed

Standsningstid

(sek)

Køretid inkl.

stop (min)

Gns. kørehastighed

(km/t):

Park Allé/Ring 3 1.362 50 20 00:02:06 33,2

Park Allé/Østbrovej 714 50 20 00:03:42 26,6

Park Allé/Brøndbyvester Boulevard 757 50 20 00:05:22 27,3

ved Brøndbyøstervej 1.615 50 20 00:08:10 34,6

ved Kettegårds Allé (Hvidovre Hosp.) 2.250 60 40 00:11:22 37,8

ved Brostykkevej 1.257 70 20 00:13:43 38,3

ved Gammel Køge Landevej 1.153 70 20 00:15:35 36,9

Stamholmen/Avedøre Havnevej 1.276 70 20 00:17:34 38,5

Stamholmen/Jernholmen 979 60 20 00:19:23 32,6

ved Ørestad st. 6.499 70 40 00:26:17 53,6

ved Tårnby st. 1.615 50 20 00:29:27 34,6

ved Amager Landevej 1.169 50 20 00:31:40 31,7

ved Indenrigsterminalen 741 40 30 00:33:30 22,1

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 928 40 00:35:49 31,4

Total 22.314 310 00:35:49 37,4

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er 35 minutter, og heraf

udgør standsningstid ca. 5 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed på

37,4 km/t., hvor især strækningerne mellem Kettegårds Allé (Hvidovre Hospital)

og Avedøre Holme (center syd) samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet

op, da det er lange strækninger med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje

1A, 200S og 500S er køretiderne meget passende mellem Hvidovre Hospital,

Avedøre Holme og Ørestad.

Mellem Hvidovre Hospital ved Avedøre Havnevej og Brostykkevej er køretiden

med linje 1A 3 minutter. Med letbanen er køretiden estimeret til 2½ minut.

Mellem Gammel Køge Landevej og Avedøre Holme er køretiden med linje 200S 3

minutter. Med letbanen er køretiden estimeret til 2 minutter.

Mellem Avedøre Holme og Ørestad er køretiden med linje 500S 9-10 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 9 minutter.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


8/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

Frekvens

Frekvensen for letbanen er 5-minutters drift mellem kl. 6-18 og 10-minutters drift

mellem kl. 18-00 og mellem kl. 5-6. Dermed passer letbanens frekvens til både

letbanens frekvens i Ring 3 (5-minutters drift), S-togenes frekvens (10-minutters

drift) og Øresundstogenes frekvens (20-minutters drift).

3 Hvidovrevej-løsningen

Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad

kunne være som vist på Figur 3.1. Linjeføringen er 24,3 km lang med 16 letbanestationer.

Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup

st.:

Linjeføring

Stationer

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegård Allé, Arnold

Nielsens Boulevard, Hvidovrevej, Gammel Køge Landevej, Avedøre Havnevej,

Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen),

oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej,

Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 3.1.

Der er 16 letbanestationer placeret ved:

› Glostrup st. (nord)

› Park Allé/Sdr. Ringvej (Ring 3)

› Park Allé/Østbrovej

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndbyøstervej

› ved Hvidovre Hospital (hovedindgangen)

› ved Brostykkevej / Hvidovrevej

› ved Friheden st.

› ved Gammel Køge Landevej

› Stamholmen/Avedøre Havnevej

› Stamholmen/Jernholmen

› ved Ørestad st.

› ved Tårnby st.

› ved Amager Landevej

› ved Indenrigsterminalen

› mellem Udenrigsterminalerne 2 og 3.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

9/19

Figur 3.1

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Glostrup st. (S-tog og Re-tog)

› Letbanen i Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)

› Hvidovre Hospital (A-bus)

› Friheden st. (S-tog)

› Ørestad st. (Metro 1 og Øresundstog)

› Tårnby st. (Øresundstog)

› Kastrup st. (Metro 1 og Øresundstog)

Køretider

Til at vurdere køretiderne for Hvidovrevej-løsningen er benyttet køretidsmodellen,

som nævnt i afsnit 1. Køretiderne for Hvidovrevej-løsningen er vist på Tabel 3.1.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


10/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

Tabel 3.1

Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Hvidovrevej-løsningen.

Station (til):

Strækningslængde

(m)

Skiltet

hastighed

Standsningstid

(sek)

Køretid inkl.

stop (min)

Gns. kørehastighed

(km/t):

Park Allé/Sdr. Ringvej 1.362 50 20 00:02:06 33,2

Park Allé/Østbrovej 714 50 20 00:03:42 26,6

Park Allé/Brøndbyvester Boulevard 757 50 20 00:05:22 27,3

ved Brøndbyøstervej 1.615 50 20 00:08:10 34,6

ved Hvidovre Hospital 3.089 55 30 00:12:34 40,4

ved Brostykkevej / Hvidovrevej 1.605 40 20 00:16:01 29,6

ved Friheden st. 1.035 50 20 00:18:03 30,6

ved Gammel Køge Landevej 893 70 20 00:19:40 32,9

Stamholmen/Avedøre Havnevej 1.276 70 20 00:21:40 38,5

Stamholmen/Jernholmen 979 60 20 00:23:28 32,6

ved Ørestad st. 6.499 70 40 00:30:23 53,6

ved Tårnby st. 1.615 50 20 00:33:33 34,6

ved Amager Landevej 1.169 40 20 00:35:45 31,7

ved Indenrigsterminalen 741 40 20 00:37:35 22,1

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 928 40 00:39:54 31,4

Total 24.276 320 00:39:54 36,5

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er ca. 40 minutter, og heraf

udgør standsningstid ca. 5½ minut. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed

på 36,5 km/t., hvor især strækningen mellem Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet

op, da det er lange strækninger med høj kørehastighed. Sammenlignet

med linje 200S og 500S er køretiderne meget passende mellem Glostrup, Hvidovre

Hospital, Avedøre Holme og Ørestad.

Mellem Hvidovre Hospital ved hovedindgangen og Friheden st. er køretiden med

linje 200S 7 minutter. Med letbanen er køretiden estimeret til 5½ minut.

Mellem Gammel Køge Landevej og Avedøre Holme er køretiden med linje 200S 3

minutter. Med letbanen er køretiden estimeret til 2 minutter.

Mellem Avedøre Holme og Ørestad er køretiden med linje 500S 9-10 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 9 minutter.

Frekvens

Frekvensen for letbanen er 5-minutters drift mellem kl. 6-18 og 10-minutters drift

mellem kl. 18-00 og mellem kl. 5-6. Dermed passer letbanens frekvens til både

letbanens frekvens i Ring 3 (5-minutters drift), S-togenes frekvens (10-minutters

drift) og Øresundstogenes frekvens (20-minutters drift).

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN 11/19

4 Løjtegårdsvej-løsningen

Linjeføringen for en letbane over Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad

kunne være som vist på Figur 4.1. Linjeføringen er 24,8 km lang med 18 letbanestationer.

Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup

st.:

Linjeføring

Stationer

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Brøndby Vester Boulevard, Gammel Køge

Landevej, Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager-

og Øresundsmotorvejen), Center Boulevard, Hannemanns Allé, Ørestad Boulevard,

Otto Baches Allé, Løjtegårdsvej, Amager Landevej, Indenrigsvej, Lufthavns

Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.1.

Der er 18 letbanestationer placeret ved:

› Glostrup st. (nord)

› Park Allé/Sdr. Ringvej (Ring 3)

› Park Allé/Østbrovej

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndby Stadion

› ved Albjergparken

› ved Brøndby Strand st.

› Stamholmen/Helseholmen,

› Stamholmen/Avedøre Havnevej

› Stamholmen/Jernholmen

› Ørestad st.

› ved Vestamager st.

› ved Kongelundsvej / Løjtegårdsvej

› ved Englandsvej / Løjtegårdsvej

› ved Amager Landevej / Løjtegårdsvej

› ved Amager Landevej

› ved Indenrigsterminalen

› mellem Udenrigsterminalerne 2 og 3.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


12/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

Figur 4.1

Oversigt over letbanestrækning via Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad

og Løjtegårdsvej.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Glostrup st. (S-tog og Re-tog)

› Letbanen i Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)

› Brøndby Strand st. (S-tog)

› Ørestad st. (Metro 1 og Øresundstog)

› Kastrup st. (Metro 1 og Øresundstog)

Køretider Til at vurdere køretiderne for Løjtegårdsvej-løsningen er benyttet

køretidsmodellen, som nævnt i afsnit 1. Køretiderne for Løjtegårdsvej-løsningen er

vist på Tabel 4.1.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN 13/19

Tabel 4.1

Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Løjtegårdsvej-løsningen.

Station (til):

Strækningslængde

(m)

Skiltet

hastighed

Standsningstid

(sek)

Køretid inkl.

stop (min)

Gns. kørehastighed

(km/t):

Park Allé/Sdr. Ringvej 1.362 50 20 00:02:06 33,2

Park Allé/Østbrovej 714 50 20 00:03:42 26,6

Park Allé/Brøndbyvester Boulevard 757 50 20 00:05:22 27,3

ved Brøndby Stadion 716 50 20 00:06:59 26,7

ved Albjergparken 2.302 70 20 00:09:56 46,7

ved Brøndby Strand st. 628 50 40 00:11:26 20,2

Stamholmen/Helseholmen, 2.952 50 20 00:16:22 38,8

Stamholmen/Avedøre Havnevej 978 60 20 00:18:10 32,6

Stamholmen/Jernholmen 979 60 20 00:19:58 32,6

Ørestad st. 6.736 70 40 00:27:07 53,9

ved Vestamager st. 764 50 20 00:29:09 27,4

ved Kongelundsvej / Løjtegårdsvej 979 50 20 00:31:07 30,0

ved Englandsvej / Løjtegårdsvej 1.183 50 20 00:33:20 31,9

Amager Landevej / Løjtegårdsvej 1.270 50 20 00:35:41 32,5

ved Amager Landevej 860 50 20 00:37:29 28,6

ved Indenrigsterminalen 712 40 20 00:39:16 21,7

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 928 40 00:41:35 31,4

Total 24.822 370 00:41:35 35,8

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er 41-42 minutter, og heraf

udgør standsningstid ca. 6 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed

på 35,8 km/t., hvor især strækningerne mellem Brøndby Stadion og Albjergparken

samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger

med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje 33, 36 og 500S er køretiderne meget

passende mellem Glostrup, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad og Løjtegårdsvej.

Mellem Glostrup og Brøndby Strand er køretiden med linje 500S 12-13 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 11½ minut.

Mellem Brøndby Strand og Avedøre Holme er køretiden med linje 500S 6-7 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 7½ minut.

Mellem Avedøre Holme og Ørestad er køretiden med linje 500S 9-10 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 9 minutter.

Mellem Vestamager st. og Kongelundsvej er køretiden med linje 33 ca. 2 minutter.

Med letbanen er køretiden estimeret til 2 minutter.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


14/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

Mellem Englandsvej og Skyttevej/Amager Landevej er køretiden med linje 36 ca. 5

minutter. Med letbanen er køretiden estimeret til 4 minutter.

Frekvens

Frekvensen for letbanen er 5-minutters drift mellem kl. 6-18 og 10-minutters drift

mellem kl. 18-00 og mellem kl. 5-6. Dermed passer letbanens frekvens til både

letbanens frekvens i Ring 3 (5-minutters drift), S-togenes frekvens (10-minutters

drift) og Øresundstogenes frekvens (20-minutters drift).

5 Vejlands Allé-løsningen

Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Ørestad kunne

være som vist på Figur 5.1. Linjeføringen er 20,9 km lang med 19 letbanestationer.

Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.:

Linjeføring

Stationer

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegårds Allé,

Sønderkær, Folehaven, Ellebjergvej, Stubmøllevej, Mozartsvej, Borgmester Christiansens

Gade, Sydhavnsgade, Sjællandsbroen, Vejlands Allé, Englandsvej, Tårnbyvej,

Amager Landevej, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade.

Se Figur 5.1.

Der er 19 letbanestationer placeret ved:

› Glostrup st. (nord)

› Park Allé/Sdr. Ringvej (Ring 3)

› Park Allé/Østbrovej

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndbyøstervej

› ved Hvidovre Hospital (hovedindgangen)

› ved Krogstens Allé

› ved Hestehaven

› ved Ny Ellebjerg st.

› ved Hammelstrupsvej

› ved Mozarts Plads

› ved Sluseholmen

› ved Bella Centret

› ved Vejlands Allé / Englandsvej

› ved Englandsvej / Tårnbyvej

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN 15/19

› ved Tårnbyvej / Amager Landevej

› ved Amager Landevej

› ved Indenrigsterminalen

› mellem Udenrigsterminalerne 2 og 3.

Figur 5.1

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Tårnbyvej.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Glostrup st. (S-tog og Re-tog)

› Letbanen i Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)

› Ny Ellebjerg st. (Regionaltog (direkte forbindelse til Lufthavnen) og S-tog

(ringbane og radialbane))

› Bella Centret st.

› Kastrup st. (Metro 1 og Øresundstog)

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


16/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

Køretider Til at vurdere køretiderne for Vejlands Allé-løsningen er benyttet

køretidsmodellen, som nævnt i afsnit 1. Køretiderne for Vejlands Allé-løsningen er

vist på Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Vejlands Allé-løsningen.

Station (til):

Strækningslængde

(m)

Skiltet

hastighed

Standsningstid

(sek)

Køretid inkl.

stop (min)

Gns. kørehastighed

(km/t):

Park Allé/Sdr. Ringvej 1.362 50 20 00:02:06 33,2

Park Allé/Østbrovej 714 50 20 00:03:42 26,6

Park Allé/Brøndbyvester Boulevard 757 50 20 00:05:22 27,3

ved Brøndbyøstervej 1.619 50 20 00:08:11 34,6

ved Hvidovre Hospital 3.062 55 40 00:12:33 38,8

ved Krogstens Allé 814 40 20 00:14:52 25,1

ved Hestehaven 1.163 50 20 00:17:04 31,7

ved Ny Ellebjerg st. 1.124 60 40 00:19:02 29,0

ved Hammelstrupsvej 763 50 20 00:21:04 27,3

ved Mozarts Plads 460 40 20 00:22:26 20,2

ved Sluseholmen 886 50 20 00:24:16 29,0

ved Bella Centret 2.577 70 30 00:27:29 45,5

ved Vejlands Allé / Englandsvej 1.000 60 20 00:29:30 32,9

ved Englandsvej / Tårnbyvej 1.094 60 20 00:31:25 34,0

ved Tårnbyvej / Amager Landevej 1.135 50 20 00:33:35 31,5

ved Amager Landevej 703 50 20 00:35:11 26,5

ved Indenrigsterminalen 741 40 20 00:37:01 22,1

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3 928 40 00:39:20 31,4

Total 20.901 400 00:39:20 31,9

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er 39-40 minutter, og heraf

udgør standsningstid ca. 7 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed

på 31,9 km/t., hvor især strækningerne mellem Sluseholmen og Bella Centret trækker

gennemsnittet op, da det er en længere strækning med høj kørehastighed.

Sammenlignet med linjerne 4A, 10 og 30 mellem Hestehaven, Mozarts Plads, Bella

Centret og Tårnbyvej er køretiderne med letbanen mindre end for busserne, men

der er busser med flere stop undervejs og tiderne fra køreplaner er ca. tider. Således

er de estimerede køretider meget passende.

Mellem Hestehaven og Mozarts Plads er køretiden med linje 10 ca. 7 minutter.

Med letbanen er køretiden estimeret til 5½ minut.

Mellem Mozarts Plads og Bella Centret er køretiden med linje 4A ca. 9 minutter.

Med letbanen er køretiden estimeret til 5 minutter, men letbanen har færre stop, fire

færre svingbevægelser og kører ikke igennem Bella Centret.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN 17/19

Mellem Vejlands Allé/Englandsvej og Tårnbyvej er køretiden med linje 30 2-3 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 2 minutter.

Frekvens

Frekvensen for letbanen er 5-minutters drift mellem kl. 6-18 og 10-minutters drift

mellem kl. 18-00 og mellem kl. 5-6. Dermed passer letbanens frekvens til både

letbanens frekvens i Ring 3 (5-minutters drift) og S-togenes frekvens (10-minutters

drift).

6 Ny Ellebjerg-løsningen

Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Ørestad kunne

være som vist på Figur 6.1. Linjeføringen er 10,7 km lang med 9 letbanestationer.

Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.:

Linjeføring

Stationer

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegårds Allé,

Sønderkær, Folehaven, Ellebjergvej, Gammel Køge Landevej og Følager. Se Figur

6.1.

Der er 9 letbanestationer placeret ved:

› Glostrup st. (nord)

› Park Allé/Sdr. Ringvej (Ring 3)

› Park Allé/Østbrovej

› Park Allé/Brøndbyvester Boulevard

› ved Brøndbyøstervej

› ved Hvidovre Hospital (hovedindgangen)

› ved Krogstens Allé

› ved Hestehaven

› ved Ny Ellebjerg st.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


18/19 BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN

Figur 6.1

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er

forbindelse til:

› Glostrup st. (S-tog og Re-tog)

› Letbanen i Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)

› Ny Ellebjerg st. (Regionaltog (direkte forbindelse til Lufthavnen 2 ) og S-tog

(ringbane og radialbane))

Køretider

Til at vurdere køretiderne for Ny Ellebjerg-løsningen er benyttet køretidsmodellen,

som nævnt i afsnit 1. Køretiderne for Ny Ellebjerg-løsningen er vist på Tabel 6.1.

2 Det direkte tog til Lufthavnen køres hvert 20. minut. Toget kører fra Roskilde med stop

ved Trekroner, Hedehusene, Høje Taastrup, Glostrup, Ny Ellebjerg, Ørestad og Tårnby.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


BESKRIVELSE AF UDVALGTE LETBANESTRÆKNINGER TIL LUFTHAVNEN 19/19

Tabel 6.1

Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Ny Ellebjerg-løsningen.

Station (til):

Strækningslængde

(m)

Skiltet

hastighed

Standsningstid

(sek)

Køretid inkl.

stop (min)

Gns. kørehastighed

(km/t):

Park Allé/Sdr. Ringvej 1.362 50 20 00:02:06 33,2

Park Allé/Østbrovej 714 50 20 00:03:42 26,6

Park Allé/Brøndbyvester Boulevard 757 50 20 00:05:22 27,3

ved Brøndbyøstervej 1.619 50 20 00:08:11 34,6

ved Hvidovre Hospital 3.062 55 40 00:12:33 38,8

ved Krogstens Allé 814 40 20 00:14:52 25,1

ved Hestehaven 1.163 50 20 00:17:04 31,7

ved Ny Ellebjerg st. 1.181 60 00:19:05 42,7

Total 10.672 160 00:19:05 33,5

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Ny Ellebjerg er 19-20 minutter, og

heraf udgør standsningstid ca. 3 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed

på 33,5 km/t. Sammenlignet med linje 10 mellem Hestehaven og Ny Ellebjerg

er de estimerede køretider for letbanen meget passende.

Mellem Hestehaven og Ny Ellebjerg er køretiden med linje 10 ca. 2-3 minutter,

afhængig af retning. Med letbanen er køretiden estimeret til 2 minutter.

Frekvens

Frekvensen for letbanen er 5-minutters drift mellem kl. 6-18 og 10-minutters drift

mellem kl. 18-00 og mellem kl. 5-6. Dermed passer letbanens frekvens til både

letbanens frekvens i Ring 3 (5-minutters drift) og S-togenes frekvens (10-minutters

drift).

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 2 Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen.docx


SCREENING AF LETBANE TIL LUFTHAVNEN - BILAG

Bilag 3 - Beskrivelse af særlige forhold

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilagsforsider 1-4.docx


REGION HOVEDSTADEN

BESKRIVELSE AF SÆRLIGE

FORHOLD

ADRESSE COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

TEKNISK NOTAT

INDHOLD

1 Indledning 2

1.1 Anlægsøkonomiske forudsætninger 4

2 Brøndby Strand-løsningen 5

2.1 Park Allé 5

2.2 Brøndbyvester Boulevard 5

2.3 Krydsning af banebro, Brøndby Strand Station 6

2.4 Gammel Køge Landevej 6

2.5 Stamholmen 6

2.6 Krydsning af Sorte Rende 6

2.7 Krydsning af Ørestaden. 6

2.8 Strækningen Ørestaden-Amager Landevej 7

2.9 Lufthavnsboulevarden 7

2.10 Opsamling 7

3 Avedøre Havnevej-løsningen 8

3.1 Park Allé 9

3.2 Avedøre Havnevej 9

3.3 Opsamling 10

4 Hvidovrevej-løsningen 11

4.1 Kettegårds Allé 11

4.2 Bussluse på Kettegårds Allé 11

4.3 Hvidovrevej og Gammel Køge Landevej 12

4.4 Opsamling 12

PROJEKTNR. A036209

DOKUMENTNR. A036209-006

VERSION 2.0

UDGIVELSESDATO 26. marts 2013

UDARBEJDET MBP/EBKN

KONTROLLERET MIRI

GODKENDT PV

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


2/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

5 Løjtegårdsvej-løsningen 13

5.1 Opsamling 13

6 Vejlands Allé-løsningen 14

6.1 Sønderkær 15

6.2 Folehaven 15

6.3 Ellebjergvej 15

6.4 Stubmøllevej - Mozartsvej 16

6.5 Borgmester Christiansens Gade til Tårnbyvej 16

6.6 Sjællandsbroen 16

6.7 Tårnbyvej 16

6.8 Amager Landevej 17

6.9 Opsamling 17

7 Ny Ellebjerg-løsningen 18

7.1 Opsamling 18

8 Sammenfatning 20

1 Indledning

I forbindelse med "Screening af letbanestrækninger til lufthavnen" har tidligere

været skitseret en række forskellige linjeføringer og alternativer for etablering af

letbane fra Ring 3 (Glostrup) til lufthavnen. Denne helt overordnede screening har

resulteret i, at der er peget på seks linjeføringer, der vurderes nærmere dels for passagertiltrækning

dels for mere trafikale, vejtekniske forhold og arealmæssige forhold.

I nærværende notat vurderes alene vej- og trafiktekniske samt arealmæssige

forhold, herunder en overordnet vurdering af anlægsøkonomien.

Formålet med denne screening er at tilvejebringe et første meget overordnet bud

på, hvad anlægsomkostningerne for de enkelte linjeføringsalternativer vil være. I

screeningen er helt overordnet vurderet følgende forhold:

› Ombygning af kryds, herunder vurdering af om, det er et stort eller lille kryds

› Ombygning/nyetablering af broer som letbanen skal passere over

› Ombygning/nyetablering af broer som letbanen skal passere under

› Indpasning i gaderum - er der plads til letbanen separeret fra trafikken eller

skal der være blandet trafik (bil og letbane)?

› Arealforhold - kan letbanen etableres uden arealerhvervelse?

I vurderingen af de trafikale forhold er der regnet med, at det nødvendige areal til

letbanen er et tværsnit på 7,65 m i princippet som illustreret Figur 1.1.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

3/20

Figur 1.1: Principielt tværsnit for letbanen.

I vurderingen tages, der som nævnt udgangspunkt i, at letbanetraceet på 7,65 m

skal kunne indeholdes i gaderummet. Generelt er det forudsat, at det er midterrabatter/midterarealet,

der inddrages til letbanen. I enkelte tilfælde er det forudsat, at

letbanen placeres ensidigt i den ene side af gadearealet.

Generelt er alle skillerabatter mellem kørebane og cykelstier samt længdeparkering

langs kantsten inddraget for at skabe plads til letbanen inden for eksisterende vejudlæg.

Derudover vil det i enkelte tilfælde være nødvendigt at ændre på fordelingen af

areal til de forskellige transportformer. Det kan f.eks. være inddragelse af svingbaner

og inddragelse af busstoppesteder. Det sidste vurderes ikke at være kritisk, idet

det er forudsat, at der ikke kører busser på de strækninger, hvor letbanen skal køre.

I andre tilfælde vil det være nødvendigt at reducere bredden på fortove og cykelstier,

evt. kombinere disse til delte / fællesstier for at undgå ekspropriation af tilstødende

ejendomme eller for at undgå dyre udvidelser af bygværker.

I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt med større arealudvidelser eller udvidelser

af bygværkerne. I disse tilfælde er det forudsat, at der tilvejebringes et areal/en

udvidelse af et bygværk, der sikrer, at den eksisterende vejudformning som minimum

kan reetableres.

I enkelte tilfælde vil det ikke være muligt at etablere letbanen og holde trafikken

separeret fra letbanetraceet. Det er forudsat, at det på enkelte kortere strækninger

vil være acceptabelt med blandet trafik. Da der er forventning om en højklasset

letbaneløsning, bør det kun være på meget få strækninger, dette kan accepteres -

som pejlemærke er det regnet med, at det skal være under 10 - 15 % af den samlede

strækning, hvor letbanen og den øvrige trafik blandes.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


4/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

1.1 Anlægsøkonomiske forudsætninger

Udgiften til etablering af letbane er baseret på en forudgående analyse af strækningen

fra Østbrovej i Brøndby til Jernholmen på Avedøre Holme i Hvidovre udarbejdet

i 2012 og benævnt "Etape 2-rapporten 2012".

I denne screeningsanalyse benyttes udgiften til etablering af letbane inklusiv ændring

af eksisterende vej, udgifter til ledingsomlægninger samt ekspropriation fra

Etape 2-rapporten 2012 til at etablere en gennemsnitspris pr. løbende meter.

Derudover er der identificeret specielle konstruktioner som er prissat separat.

Letbane

For letbane er udgiften til spor, kørestrømsanlæg, sikring samt strømforsyning til

banen baseret på gennemsnitspriser fra tilbud på ombygning af jernbanestrækninger

i Danmark. Disse priser varierer typisk med +/- 25 %.

Herudover er der taget udgangspunkt i UIC (International Union of Railways) priser

er baseret på priser for projekter i Europa fra 2000/2001 og har typisk en usikkerhed

på +/- 30. Priserne er pristalsreguleret til august 2012 priser.

Der tages dog forbehold for, at man på dette analyseniveau ikke kender de eksakte

krav til anlægsudformningen. Anvendelse af gennemsnitspriser er derfor behæftet

med nogen usikkerhed.

Vejanlæg

For vejanlæg er der udarbejdet en gennemsnitlig meterpris for typiske tværsnit og

for de forskellige strækninger, hvor tværsnittet ændrer sig væsentligt. Enhedspriserne

til udregning af prisen for typiske tværsnit er taget fra prishåndbogen. Måltagning

af vejbredder er foretaget ved hjælp af grundkort og er derfor behæftet med

en mindre usikkerhed.

Der er afsat et separat beløb for ombygning af kryds og rundkørsler, som baseres

på erfaringspriser fra gennemførte ombygninger.

For signaler er der afsat en pris fra prishåndbogen på nye signalanlæg, som nøje

skal tilpasses banedriften. Der er afsat en separat pris for et mindre og et stort kompliceret

signalanlæg.

I forbindelse med beregning af udgifter for de enkelte tværsnit indgår der 2 % til

færdselsregulerende foranstaltninger, som er udgifter i forbindelse med ombygning

af vejtværsnittet for at give plads til letbane. Udgiften er baseret på erfaringer fra

tilsvarende projekter som København-Ringsted samt Motorring 3 projektet.

Gennemsnitspris

Den gennemsnitlige udgift til etableringen af letbane ifm. etape 2-rapporten beløb

sig til 111.000 kr. pr. lbm. inklusive udgifter til forundersøgelser, projektering, arbejdsplads,

tilsyn, bygherreorganisation samt 50 % korrektionsreserve.

I det følgende er anlægsudgifter angiver inkl. 25 % til projekterings- og projektledelsesudgifter

samt yderligere 50 % korrektionsreserve som tillæg.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

5/20

2 Brøndby Strand-løsningen

Første del af Brøndby Strand-løsningen er identisk med den tidligere belyste løsning

for letbanen i etape 2-rapporten med undtagelse af, at linjen starter ved Glostrup

Station frem for krydset mellem Park Allé og Kirkebjerg Alle. Letbanen føres

via Brøndbyvester Boulevard forbi Brøndby Stadion og Brøndby Strand Station til

Gammel Køge Landevej og videre til Avedøre Holmen på Stamholmen. Fra Avedøre

Holme forløber letbanen over Sorte Rende ad Amager Fælled til Ørestad st. og

herfra videre langs motorvejen forbi Tårnby st. til Lufthavnen. Fra Amager Landevej

drejer letbanen fra motorvejen og forløber ad Indenrigsvej og Lufthavns Boulevard

og betjener både indenrigs- og udenrigsterminalen.

Figur 2.1

Brøndby Strand-løsningen, oversigtskort

2.1 Park Allé

Det eksisterende vejudlæg på Park Allé har en bredde på ca. 20 m. Etablering af

letbanen kræver et vejudlæg på mindst 22,5 m., hvis der fortsat skal opretholdes to

kørespor med cykelsti og fortov. Det vil derfor være nødvendigt at ekspropriere 1-2

m af forhaverne langs Park Allé.

2.2 Brøndbyvester Boulevard

På strækningen fra Park Allé forbi Brøndby Stadion sidelægges letbanen ind på

beplantet rabatområde for at minimere indgrebet i vejen. Der vil skulle eksproprieres

areal til dette.

En mindre bro henover stitunnel ved Brøndby Stadion skal etableres.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


6/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

Det anslås at udgiften til denne bro vil være 6 1 mio. kr.

Fra Sydgårdsvej til Gammel Køge Landevej vil letbanen kunne etableres inden for

eksisterende vejudlæg.

2.3 Krydsning af banebro, Brøndby Strand Station

Der hvor Brøndbyvester Boulevard passerer under jernbanen ved Brøndby station

er der ikke plads til både vej og letbane. Det forudsættes, at der etableres signalregulering,

der tillader passage under broen af enten letbanen eller køretøjer, så den

eksisterende bro kan bevares.

2.4 Gammel Køge Landevej

Letbanen vil kunne etableres indenfor eksisterende vejudlæg.

Det vil dog være to bygninger, som skal eksproprieres.

2.5 Stamholmen

Letbanen vil kunne etableres indenfor eksisterende vejudlæg.

2.6 Krydsning af Sorte Rende

Fra Stamholmen fortsætter letbanen over Sorte Rende til Kalvebod Fælled.

Det er ikke muligt at indpasse letbanen på den eksisterende Kalvebod Bro, som

fører Amagermotorvejen over Sorte Rende. Her vil det være nødvendigt at konstruere

en separat forbindelse for letbanen. Forbindelsen skal udføres som to nye

broer.

Det anslås at udgiften til disse broer vil være 192 mio. kr.

2.7 Krydsning af Ørestaden.

Letbanen føres i eget tracé parallelt med motorvejen. Det er forudsat, at letbanen

etableres i niveau med eksisterende terræn over Kalvebod Fælled og krydser Center

Boulevard og Ove Arups Vej i niveau med disse. De eksisterende signalregulerede

kryds mellem ramper fra Øresundsmotorvejen og de to veje ombygges.

Frem mod Ørestaden er der to stibroer, der skal passeres.

Det er ikke muligt at krydse Ørestads Boulevard i niveau, da der ikke er tilstrækkelig

frihøjde under den tilgrænsende metrobane.

1 Denne pris er inkl. 25 % til projekterings- og projektledelsesudgifter samt yderligere 50 %

korrektionsreserve som tillæg.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

7/20

Det er derfor nødvendigt at føre letbanen ned i niveau med Øresundsmotorvejen og

ombygge broen der bærer Ørestads Boulevard og muligvis en af søjlerne, der bærer

metrolinjen. Fodgængerbroen øst for Ørestads Station skal ligeledes forlænges.

Det anslås at udgiften til ombygning af de to broer og brosøjle vil være 75 mio. kr.

2.8 Strækningen Ørestaden-Amager Landevej

Letbanen etableres i niveau med eksisterende terræn på toppen af skråningen parallelt

med Øresundsmotorvejen.

Dermed kan Kongelundsvej, Oliefabriksvej og Englandsvej krydses i niveau, og

det vil ikke være nødvendigt at ombygge de eksisterende broer over motorvejen.

Der vil skulle eksproprieres jord til letbanen, og der vil anslået skulle totaleksproprieres

5 boliger og 12 kolonihaver.

Der etableres en plantestensmur mellem motorvejen og letbanen mellem Kongelundsvej

og Oliefabriksvej for at reducere behovet for totalekspropriationer.

Det anslås, at udgiften til plantestensmuren vil være 3 mio. kr.

2.9 Lufthavnsboulevarden

På strækningen mellem Amager Landevej og Terminal 1 (indenrigsterminalen) er

det mulige vejudlæg begrænset af Øresundsmotorvejen mod nord og Gate Gourmet

mod syd.

Det er ikke muligt at udvide vejudlægget mod motorvejen, da den eksisterende vej

kun ligger adskilt fra denne med en støttemur. Det er heller ikke muligt at ekspropriere

en del af Gate Gourmets areal uden at indskrænke manøvrearealet ved Gate

Gourmets læsseramper i en sådan grad, at de ikke vil kunne bruges.

Letbanen etableres derfor sammenfaldende med vejens kørebane og deler med arealet

med den anden trafik.

Veje, trafikforpladser og parkeringspladser mellem Terminal 1 og 3 skal gennemgå

en større ombygning for at indarbejde letbanen.

2.10 Opsamling

I Brøndby Strand løsningen er der en række udfordringer, der er angivet i nedenstående

figur.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


8/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

Figur 2.2

Udfordringer for Brøndby Strand-løsningen.

Sammenfattende kræver Brøndby Strand-løsningen:

› 9 større krydsombygninger

› 26 mindre krydsombygninger

› 2 nye broer

› 2 ombygning af broer

› 0 ny fodgængerbro

› 2 bomanlæg

› 1 strækning med blandet trafik

› 0 strækninger med kun 1 letbanespor

Anlægsoverslaget for Brøndby Strand-løsningen er beregnet til 2,6 mia. kr.:

Stræknings

længde

Bane, vejanlæg, ledningsomlægninger

og ekspropriationer

Konstruktioner Anlægsoverslag inkl. 50 %

korrektionsreserve

Km Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

22,4 2.331 275 2.606

Figur 2.3

Anlægsoverslag for Brøndby Strand-løsningen. (inkl. 50 % korrektionsreserve)

3 Avedøre Havnevej-løsningen

Første strækning fra Glostrup Station til Brøndbyvester Boulevard og sidste strækning

fra Stamholmen til Lufthaven er identisk med Brøndby Strand-løsningen. I

dette afsnit behandles strækningen fra Brøndbyvester Boulevard til Stamholmen ad

Avedøre Havnevej.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

9/20

Figur 3.1

Avedøre Havnevej-løsningen, oversigtskort

3.1 Park Allé

Det eksisterende vejudlæg på Park Allé er omtrent 20 m. Etablering af letbanen

kræver et vejudlæg på mindst 22,5 m., hvis der fortsat skal opretholdes to kørespor

med cykelsti og fortov. Det vil derfor være nødvendigt at ekspropriere 1-2 m af

forhaver langs Park Allé.

Park Allé krydser Motorring 3 på en 20 m bred bro. For at undgå at skulle nedrive

og etablere en ny bro forudsættes det, at det vil være acceptabelt at samle cykelsti

og fortov til en delt sti hen over broen og at nedlægge en højresvingsbane.

Senere analyser må vurdere de trafikale konsekvenser af disse forudsætninger.

3.2 Avedøre Havnevej

Letbanen kan etableres uden ekspropriation af tilstødende grunde.

Avedøre Havnevej føres over Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen på

broer, hvor det vurderes, at det vil være muligt at etablere letbanen uden at skulle

ombygge broerne.

Hvor Avedøre Havnevej kører under jernbanen mellem Friheden Station og Avedøre

Station er der ikke plads til både vej og letbane. Det forudsættes, at der etableres

signalregulering, der tillader passage under broen af enten letbanen eller køretøjer,

så den eksisterende bro kan bevares.

Det samme gør sig gældende for passage under Copenhagen Business Park (Bøje

Nielsen huset) på Avedøre Holme.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


10/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

Avedøre Enghavevej og Hvidovre Enghavevej er forbundet over Avedøre Havnevej

med en fodgængerbro. Frihøjden under denne er ikke tilstrækkelig med det nye

vejprofil og en ny bro må etableres.

Det anslås at udgiften til fodgængerbroen vil være 3 mio. kr.

3.3 Opsamling

I Avedøre Havnevej-løsningen er der en række udfordringer, der er angivet i nedenstående

figur.

Figur 3.2

Udfordringer for Avedøre Havnevej-løsningen.

Sammenfattende kræver Avedøre Havnevej-løsningen:

› 11 større krydsombygninger

› 18 mindre krydsombygninger

› 2 nye broer

› 2 ombygning af broer

› 1 ny fodgængerbro

› 2 bomanlæg

› 0 strækninger med blandet trafik

› 0 strækninger med kun 1 letbanespor

Anlægsoverslaget for Avedøre Havnevej-løsningen er beregnet til 2,6 mia. kr.

Stræknings

længde

Bane, vejanlæg, ledningsomlægninger

og ekspropriationer

Konstruktioner Anlægsoverslag inkl. 50 %

korrektionsreserve

km Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

22,3 2.320 272 2.592

Figur 3.3

Anlægsoverslag for Avedøre Havnevej-løsningen.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD 11/20

4 Hvidovrevej-løsningen

Hvidovrevej-løsningen er en variant af Avedøre Havnevej-løsningen, hvor linjeføringen

føres forbi Hvidovre Hospitals hovedindgang. Første strækning fra Glostrup

Station til Avedøre Havnevej hen over Holbækmotorvejen og sidste strækning fra

Gammel Køge Landevejs krydsning med Avedøre Havnevej til lufthavnen er som

Avedøre Havnevej-løsningen. I dette afsnit behandles strækningen Kettegårds Allé

til Gammel Køge Landevej.

Figur 4.1

Hvidovrevej-løsningen, oversigtskort.

4.1 Kettegårds Allé

Eksisterende vejudlæg på Kettegårds Allé er kun ca. 15 m.

Etablering af letbanen, to kørespor samt fortov i begge sider vil kræve ca. 19 m,

hvormed der skal eksproprieres ca. 4 m af haver syd for alléen, næsten helt ind til

husfacaderne. Det vil også betyde, at cyklisterne skal færdes i samme trafikrum

som bilerne, hvor der tillige vil være snævre pladsforhold.

Det skal vurderes, om dette er for stort et indgreb i de relativt små haver, og om

alternative løsninger skal benyttes.

Letbanen kunne etableres med det ene eller begge spor som blandede trafikspor,

evt. etablere delt sti i stedet for fortov for at undgå konflikt mellem letbane og cyklister.

4.2 Bussluse på Kettegårds Allé

Den eksisterende bussluse på Kettegårds Allé lukkes for bustrafik. Det skal vurderes,

om der skal være to spor til letbanen, eller om det er acceptabelt med kun et

spor, hvormed det kan undgås at berøre børnehaven Rosenhøj.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


12/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

4.3 Hvidovrevej og Gammel Køge Landevej

Eksisterende vejudlæg er tilstrækkeligt til at etablere letbanen.

4.4 Opsamling

I Hvidovrevej-løsningen er der en række udfordringer, der er angivet i nedenstående

figur.

Figur 4.2

Udfordringer for Hvidovrevej-løsningen.

Sammenfattende vil Hvidovrevej-løsningen kræve:

› 12 større krydsombygninger

› 27 mindre krydsombygninger

› 2 nye broer

› 2ombygning af broer

› 1 ny fodgængerbro

› 2 bomanlæg

› 2 strækning med blandet trafik

› 1 strækning med kun 1 letbanespor

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD 13/20

Anlægsoverslaget for Hvidovrevej-løsningen er beregnet til 2,8 mia. kr.:

Stræknings

længde

Bane, vejanlæg, ledningsomlægninger

og ekspropriationer

Konstruktioner Anlægsoverslag inkl. 50 %

korrektionsreserve

km Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

24,3 2.542 272 2.814

Figur 4.3

Anlægsoverslag for Hvidovrevej-løsningen.

5 Løjtegårdsvej-løsningen

Løsningen er sammenfaldende med Brøndby Strand-løsningen indtil Ørestaden.

Figur 5.1

Løjtegårdsvej-løsningen, oversigtskort

Herfra føres letbanen til Ørestadens sydlige del, på tværs af Amager via Løjtegårdsvej

til Amager Landevej og op til Lufthavnsboulevarden ved Gate Gourmet.

På strækningen gennem Ørestaden og ca. 2/3 af Løjtegårdsvej er det eksisterende

vejudlæg ikke tilstrækkeligt, og der skal inddrages 1-2 m af tilstødende grunde på

begge sider af vejen.

På Løjtegårdsvej drejer det sig hovedsageligt om forhaver.

5.1 Opsamling

I Løjtegårdsvej-løsningen er der en række udfordringer, der er angivet i nedenstående

figur:

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


14/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

Figur 5.2

Udfordringer for Løjtegårdsvej-løsningen.

Sammenfattende vil Løjtegårdsvej-løsningen kræve:

› 10 større krydsombygninger

› 35 mindre krydsombygninger

› 2 nye broer

› 0 ombygning af broer

› 2 ny fodgængerbro

› 2 bomanlæg

› 1 strækning med blandet trafik

› 0 strækninger med kun 1 letbanespor

Anlægsoverslaget for Løjtegårdsvej-løsningen er beregnet til 2,8 mia. kr.

Stræknings

længde

Bane, vejanlæg, ledningsomlægninger

og ekspropriationer

Konstruktioner

Anlægsoverslag inkl. 50 %

korrektionsreserve

km Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

23.5 2. 597 198 2.795

Figur 5.3

Anlægsoverslag for Løjtegårdsvej-løsningen.

6 Vejlands Allé-løsningen

Løsningen er sammenfaldende med Hvidovrevej-løsningen fra Glostrup Station til

og med Kettegårds Allé.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD 15/20

Figur 6.1

Vejlands Allé-løsningen, oversigtskort.

Den fortsætter derefter via Sønderkær, Folehaven, forbi Ny Ellebjerg Station ad

Ellebjergvej, over Sjællandsbroen, Vejlands Allé, Englandsvej, Tårnbyvej til Amager

Landevej og ned til Lufthavnsboulevarden, hvor den er sammenfaldende med

de øvrige letbaneløsninger igen.

6.1 Sønderkær

Eksisterende vejudlæg på Sønderkær er ca. 19,5 m, hvorfor der vil skulle eksproprieres

ca. 1-2 m fra forhaver langs vejen.

Sønderkær krydser en å kort før Folehaven, som er for smal til at der kan etableres

letbane. Det forudsættes, at broen nedrives og der etableres en ny bro.

Det anslås at udgiften til denne bro vil være 28 mio. kr.

6.2 Folehaven

Eksisterende vejudlæg er tilstrækkeligt til at etablere en letbane.

6.3 Ellebjergvej

Eksisterende busbane i retning mod Sydhavnen inddrages, hvormed det er muligt at

etablere letbanen indenfor eksisterende vejudlæg. Det skal vurderes nærmere, hvilke

konsekvenser der vil være for bustrafikken. Som udgangspunkt er det forudsat,

at der ikke kører busser, der hvor der kører letbane, men på denne strækning, vil

der formodentlig fortsat være behov for bustrafik udover letbanen. I givet fald vil

inddragelse af busbanen betyde en forringelse for bustrafikkens afvikling som bekostning

for en højklasset letbaneløsning.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


16/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

Hvor Ellebjergvej passerer over jernbanen mellem Ny Ellebjerg Station og Amager

er der i dag etableret separate broer for øst og vestgående trafik. Mellem broerne er

en større fjernvarmeledning hævet op over terræn for at kunne passere jernbanen.

Letbanen etableres midterlagt på Ellebjergvej, og det forudsættes, at det er muligt

at etablere en bro over fjernvarmeledningen.

Det anslås at udgiften til denne bro vil være 34 mio. kr.

Ved at reducere bredden på eksisterende cykelsti samt fjerne busbanen er det muligt

at etablere letbanen uden ombygning af de to eksisterende broer. Det vurderes

dog, at der er relativt mange cyklister det pågældende sted.

6.4 Stubmøllevej - Mozartsvej

På Stubmøllevej og Mozartsvej er der kun 17,5-18,5 mellem husfacader. Det er

derfor ikke muligt at etablere letbanen separeret fra kørebanen.

Det forudsættes derfor, at letbane og kørende trafik blandes på kørebanen, og på

Stubmøllevej etableres cykelstier i begge sider for at undgå konflikt mellem cyklister

og letbane. Det drejer sig om en samlet strækningslængde på ca. 900 m.

Alternativt til denne løsning kan letbanen, i stedet for at blive ledt ad Stubmøllevej,

fortsætte ad Ny Ellebjergvej og derfra via Borgmester Christiansens Gade.

6.5 Borgmester Christiansens Gade til Tårnbyvej

På strækning til Tårnbyvej er det muligt at etablere letbanen inden for eksisterende

vejudlæg.

6.6 Sjællandsbroen

På Sjællandsbroen passeres to broer ved indsejlingen til Sluseløbet.

Den vestlige bro ombygges, så det er muligt at benytte hele broens bredde.

Den østlige bro er en gammel klapbro, der for nyligt er blevet renoveret. Den er i

forbindelse med renovationen blevet ændret, så den ikke længere kan benyttes som

klapbro. Det vil være nødvendigt med en udvidelse af broen med ca. 5 m.

Det anslås at udgiften til ombygning af disser broer vil være 20 mio. kr.

6.7 Tårnbyvej

Det eksisterende vejudlæg er ca. 19 m. Der vil derfor være nødvendigt at ekspropriere

ca. 1-2 m af forhaver i begge sider af vejen.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD 17/20

6.8 Amager Landevej

Det er muligt at etablere letbanen inden for eksisterende vejudlæg, under forudsætning

af inddragelse midterrabat og længdeparkeringen, som nævnt i indledningen.

6.9 Opsamling

I Vejlands Allé-løsningen er der en række udfordringer, der er angivet i nedenstående

figur:

Figur 6.2

Udfordringer for Vejlands Allé-løsningen.

Sammenfattende vil Vejlands Allé-løsningen kræve:

› 24 større krydsombygninger

› 20 mindre krydsombygninger

› 2 nye broer

› 1 ombygning af broer

› 0 ny fodgængerbro

› 0 bomanlæg

› 2 strækninger med blandet trafik

› 0 strækninger med kun 1 letbanespor

Anlægsoverslaget for Vejlands Allé-løsningen er beregnet til 2,2-2,3 mia. kr.

Stræknings

længde

Bane, vejanlæg, ledningsomlægninger

og ekspropriationer

Konstruktioner Anlægsoverslag inkl. 50

% korrektionsreserve

km Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

20,9 2.165 82 2.247

Figur 6.3

Anlægsoverslag for Vejlands Allé-løsningen.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


18/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

7 Ny Ellebjerg-løsningen

Ny Ellebjerg-løsningen svarer til første del Vejlands Allé-løsningen til krydset mellem

Folehaven og Gammel Køge Landevej.

Figur 7.1

Ny Ellebjerg-løsningen, oversigtskort.

Herfra drejer letbanen nord ad Gammel Køge Landevej og ind til Ny Ellebjerg Station

syd for banen via Følager.

Ved Følager vil der være behov for ekspropriation for at kunne etablere letbanens

trace og endestation.

7.1 Opsamling

I Ny Ellebjerg-løsningen er der en række udfordringer, der er angivet i nedenstående

figur:

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD 19/20

Figur 7.2

Udfordringer for Ny Ellebjerg-løsningen.

Sammenfattende vil Ny Ellebjerg-løsningen kræve:

› 9 større krydsombygninger

› 15 mindre krydsombygninger

› 0 nye broer

› 0 ombygning af broer

› 0 ny fodgængerbro

› 0 bomanlæg

› 0 strækninger med blandet trafik

› 1 strækning med kun 1 letbanespor

Anlægsoverslaget for Ny Ellebjerg-løsningen er beregnet til 1,0-1,1 mia. kr.

Stræknings

længde

Bane, vejanlæg, ledningsomlægninger

og ekspropriationer

Konstruktioner Anlægsoverslag inkl. 50 %

korrektionsreserve

km Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

10,7 1.032 28 1.060

Figur 7.3

Anlægsoverslag for Ny Ellebjerg-løsningen.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


20/20 BESKRIVELSE AF SÆRLIGE FORHOLD

8 Sammenfatning

Antal lokaliteter

Økonomi

Store

Små

Nye broer, inkl.

Ombygning

af

Anlægsoverslag (mia. kr.)

kryds

kryds

fodgængerbroer

broer

Brøndby Strand-løsningen 9 26 2 2 2,6

Avedøre Havnevej-løsningen 11 18 3 2 2,6

Hvidovrevej-løsningen 12 27 3 2 2,8

Løjtegårdsvej-løsningen 10 35 4 0 2,8

Vejlands Allé-løsningen 24 20 2 1 2,2-2,3

Ny Ellebjerg-løsningen 9 15 0 0 1,0-1,1

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilag 3 Beskrivelse af særlige forhold.docx


SCREENING AF LETBANE TIL LUFTHAVNEN - BILAG

Bilag 4 - Trafikmodelberegninger

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Bilagsforsider 1-4.docx


Hovedstaden - Letbane til Lufthavnen

Trafikmodelberegninger – screeningsfase

......................................................................................................

1 Indledning

Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger til brug for screeningen

af mulige nye letbaneløsninger mellem Ring 3 og Lufthavnen.

Der er gennemført trafikmodelberegninger for et referencescenarie (benævnt Basis) og 6

forskellige løsningsforslag for etablering af en letbane til Lufthavnen, som beskrevet i

notatet ”Beskrivelse af udvalgte letbanestrækninger til lufthavnen”, COWI februar 2013. I

alle løsningsforslagene betjenes letbanen med en 12 afgange i timen i dagtimerne og 6

afgange i timen om aftenen i hver retning.

Trafikmodelberegningerne er gennemført for 2025 ved brug af trafikmodellen OTM version

5.4. Modellen dækker Hovedstadsområdet, defineret som centralkommunerne (Københavns

Kommune og Frederiksberg Kommune) og de tidligere Københavns, Frederiksborg

og Roskilde amter.

De generelle beregningsforudsætninger for 2025 er kort beskrevet i notatets afsnit 2,

medens en række resultater fra trafikmodelberegningerne med fokus på letbanens passagertal

er gengivet i afsnit 3.

2 Beregningsforudsætninger

Beregningsforudsætningerne i OTM omfatter forudsætninger med hensyn til:


Befolkning fordelt på beskæftigelse og indkomst, antal arbejdspladser fordelt på

erhvervsgrupper og antal studiepladser

Infrastruktur og kollektiv trafikbetjening

Personbilsejerskab samt parkeringsafgifter og -søgetider for biltrafikken

Kollektive trafiktakster og kørselsomkostninger med bil

Portzonetrafik (trafik ind/ud af Hovedstadsområdet)

Beregningsforudsætningerne for 2025 er baseret på de beregningsforudsætninger, der

primo 2013 er opstillet i forbindelse med gennemførelse af trafikale konsekvensberegninger

for flere andre forslag til udbygning af den kollektive infrastruktur i Københavnsområdet,

herunder til brug for undersøgelsen af en letbane på Frederikssundsvej.

......................................................................................................

Dato: 13.03.13

Notatnr.: 3700331001

Rev: 0

Udarbejdet af: ATHP

Kontrolleret / godkendt: HP/HP

Filnavn: S:\3700331.Letbanelufthavnen\Dokumenter\3700331001_1_Resultater.docx

Tetraplan A/S Tlf. 33 73 71 00

Kronprinsessegade 46 E Fax 33 73 71 01

1306 København K www.tetraplan.dk


De væsentligste forudsatte ændringer i infrastrukturen og den kollektive trafikbetjening

frem til 2025 er følgende:

Cityringen (metrolinje M3) er åbnet.

En metrolinje M4 er etableret mellem Hovedbanegården og Trælastholmen.

Der er forudsat indført en ny køreplan for regional- og fjerntogsbetjening i forbindelse

med ibrugtagelsen af den nye bane København-Ringsted. Køreplanen omfatter

flere stop ved Glostrup og Ny Ellebjerg. Der er bl.a. forudsat etableret en ny

regionaltogslinje mellem Roskilde og Københavns Lufthavn, som stopper ved

Trekroner, Høje Tåstrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad og som betjenes med

3 afgange pr. time.

I forhold til S-togskøreplanen for 2013 forudsættes 4 minutters drift på Ringbanen.

Der er etableret en letbane langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj Station. Køretiden

mellem Lundtofte og Ishøj St. er 55,8 minutter og banen betjenes med 12

afgange i dagtimerne kl. 07-19.

Der er foretaget en tilpasning af busbetjeningen i 2025 til den ovennævnte udbyggede

højklassede kollektive trafikbetjening.

Nordhavnsvejen er etableret som 4-sporet vej mellem Helsingørmotorvejen og

Kalkbrænderihavnsgade.

Motorvejsstrækninger i Hovedstadsområdet er udbygget i forhold til de gældende

anlægsplaner.

Kørselsomkostningerne med bil forudsættes at følge den forventede stigning i forbrugerprisen

på benzin (målt i faste priser). Takstniveauet i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

forudsættes at stige realt med 14 procent i perioden 2009-2025 svarende til at

takststigningsloftet udnyttes fuldt ud af trafikselskaberne.

Letbaneløsninger til Lufthavnen

I de 6 beregningsalternativer med en letbane mellem Ring 3 og Lufthavnen er der i de

gennemførte screeningsberegninger ikke foretaget ændringer af busbetjeningen i forhold

til situationen uden letbanebetjening. Endvidere er der ikke i modelberegningerne foretaget

justeringer af vejnettet som konsekvens af letbanens etablering.

Der er generelt ikke forudsat særlig byudvikling langs de enkelte letbanelinjer med undtagelse

af Brøndby og Hvidovre kommuner, hvor der i lighed med de i 2012 gennemførte

trafikmodelregninger for Ring 3 letbanes etape 2, er indlagt 2.000 yderligere arbejdspladser

på Avedøre Holme samt 4.900 yderligere arbejdspladser fordelt på en række områder

i Brøndby Kommune.

De forudsatte befolknings- og arbejdspladsantal for de enkelte kommuner i letbanealternativerne

for 2025 sammenholdt med de faktiske tal for 2009 fremgår af nedenstående

Tabel 1.

Side 2


Tabel 1

Kommunefordelte befolknings- og arbejdspladstal 2009 og forudsat

2025 på kommuner

Kommune Befolkning Antal arbejdspladser

2009 2025 2009 2025

København 518.574 639.841 346.375 383.938

Frederiksberg 95.029 111.425 39.083 42.070

Ballerup 47.398 49.027 40.374 42.023

Brøndby 33.762 34.308 24.643 31.430

Dragør 13.411 14.374 3.003 3.285

Gentofte 69.794 75.755 38.898 40.072

Gladsaxe 63.233 73.274 35.168 36.116

Glostrup 21.008 24.173 20.355 23.536

Herlev 26.635 30.018 18.341 19.333

Albertslund 27.706 28.143 21.608 22.348

Hvidovre 49.366 51.679 27.211 29.759

Høje-Taastrup 47.400 50.934 32.524 33.347

Lyngby-Taarbæk 51.532 55.404 34.322 42.777

Rødovre 36.228 37.427 17.192 17.833

Ishøj 20.756 21.661 9.281 9.720

Tårnby 40.214 43.383 26.148 28.554

Vallensbæk 13.365 18.604 3.914 4.137

Øvr. Hovedstadsomr. 688.179 690.631 291.353 293.351

I alt Hovedstadsomr. 1.863.590 2.050.061 1.029.793 1.103.629

3 Beregningsresultater

3.1 Personture i Hovedstadsområdet

Tabel 1 viser antal personture pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet opdelt efter hovedtransportmidlerne;

bil, gang og kollektiv trafik. I tabellen er endvidere angivet ændringerne

i antallet af ture set i forhold til letbaneløsningen Brøndby Strand. Det skal bemærkes,

at den supplerende byudvikling i Brøndby og Hvidovre Kommuner ikke er medtaget i

Basis.

Side 3


Tabel 2 Antal personture pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet 2025

Hovedtransport

-middel

Basis Brøndby

Strand

Avedøre

Havnevej

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejlands

Allé

Ny Ellebjerg

Bil 3.938.300 3.944.800 3.944.600 3.944.700 3.944.500 3.944.700 3.945.200

Cykel 1.244.400 1.243.000 1.242.900 1.242.900 1.242.700 1.242.400 1.243.000

Gang 1.102.300 1.101.900 1.101.800 1.101.800 1.101.700 1.101.500 1.101.800

Kollektiv trafik 1.120.000 1.121.900 1.122.300 1.122.300 1.122.800 1.124.100 1.122.700

I alt 7.405.000 7.411.600 7.411.600 7.411.700 7.411.700 7.412.700 7.412.700

Ændringer ift. Basis

Bil 6.500 6.300 6.400 6.200 6.400 6.900

Cykel -1.400 -1.500 -1.500 -1.700 -2.000 -1.400

Gang -400 -500 -500 -600 -800 -500

Kollektiv trafik 1.900 2.300 2.300 2.800 4.100 2.700

I alt 6.600 6.700 6.700 6.700 7.700 7.800

Note: Basis indeholder ikke byudvikling i Brøndby og Hvidovre kommuner, som følge af letbanen.

3.2 Letbanen

Tabel 2 viser antallet af påstigere ved de enkelte letbanestationer for de 6 linjeføringer.

Passagerbelastningerne fordelt på strækninger fremgår af tabel 3. I tabellerne er de stationer

og strækninger der betjenes af flere letbanelinjer angivet med kursiv.

Det skal bemærkes, at der som en konsekvens af trafikmodellens zoneinddeling ikke på

enkelte strækninger foretages en korrekt fordeling af letbanepåstigerne på de enkelte

nabostationer.

Trafikmodelberegningerne viser, at der på 5 løsningforslag mellem Ring 3 og Lufthavnen

er 13.100 til 23.400 flere påstigere per hverdagsdøgn på letbanesystemet set i forhold til

Basis. På løsningsforslag, der kun forløber til Ny Ellebjerg, er der 8.700 flere letbanepåstigere.

Side 4


Tabel 3 Antal påstigere per hverdagsdøgn på letbanen 2025

Station

Basis Brøndby Avedøre Hvidovrevegårdsvej

Løjte-

Vejlands Ny Elle-

2025 Strand Havnevej

Allé bjerg

Lundtofte – Glostrup Hospital 32.810 32.920 32.980 32.940 32.940 33.040 32.970

Glostrup St. 6.220 7.740 7.970 7.580 7.970 8.130 7.640

Park Allé/Sdr. Ringvej 960 1.510 1.760 1.600 1.590 2.040 1.640

Park Allé/Østbrovej - 180 180 150 180 200 170

Park Allé/Brøndbyv. Boulevard - 1.230 1.200 1.120 1.210 1.380 1.150

v/Brøndby Stadion - 570 - - 570 - -

v/Albjergparken - 370 - - 360 - -

Brøndby Strand St. - 1.120 - - 1.090 - -

Stamholmen/Helseholmen - 500 - - 460 - -

v/Brøndbyøstervej - - 440 410 - 410 300

v/Kettegårds Allé - - 1.380 - - - -

v/Hvidovre Hospital - - - 1.330 - 1.610 1.390

v/Brostykkevej - - 970 - - - -

v/Brostykkevej/Hvidovrevej - - - 790 - - -

Friheden St. - - - 1.140 - - -

v/Gammel Køge Landevej - - 460 390 - - -

Stamholmen/Avedøre H. - 1.150 910 900 1.090 - -

Stamholmen/Jernholmen - 280 220 270 190 - -

Ørestad St. - 2.430 2.620 2.720 1.030 - -

Vestamager St. - - - - 1.440 - -

v/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej - - - - 500 - -

v/Englandsvej/Løjtegårdsvej - - - - 540 - -

v/Krogstens Allé - - - - - 330 250

v/Hestehaven - - - - - 1.440 930

Ny Ellebjerg St. Ellebjergvej - - - - - 2.080

Ny Ellebjerg St. - - - - - - 2.100

v/Hammelstrupsvej - - - - - 1.600 -

Mozarts Plads - - - - - 1.290 -

v/Sluseholmen - - - - - 2.090 -

Bella Centret St. - - - - - 1.250 -

v/Vejlands Allé/Englandsvej - - - - - 1.650 -

v/Englandsvej/Tårnbyvej - - - - - 310 -

v/Tårnbyvej/Amager Landevej - - - - - 1.220 -

Tårnby St. - 760 780 740 770 - -

v/Amager Landevej - 790 800 770 380 520 -

v/Indenrigsterminalen - 200 190 200 150 200 -

Lufthavnen - 1.420 1.410 1.470 1.760 2.430 -

Vallensbækvej – Ishøj 4.650 4.640 4.790 4.760 4.650 4.820 4.810

I alt 44.640 57.810 59.060 59.280 58.870 68.040 53.350

Ny strækning 11.000 11.560 12.400 11.720 20.010 6.290

Nye påstigere i alt 13.170 14.420 14.640 14.230 23.400 8.710

Antal stationer 13 13 14 16 17 7

Side 5


Tabel 4 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på letbanen 2025

Strækning

Brøndby

Strand

Avedøre

Havnevej

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejlands

Allé

Ny Ellebjerg

Glostrup St.-Park Allé/Sdr. Ringvej 11.780 12.110 11.320 12.270 12.750 11.320

Park Allé/Sdr. Ringvej-Park Allé/Østbrovej 3.530 4.040 3.130 4.050 4.740 3.130

Park Allé/Østbrovej-Park Allé/Brøndbyv. Boulv. 3.640 4.130 3.160 4.150 4.890 3.220

Park Allé/Brøndbyv. Boulev.-v/Brøndby Stadion 3.660 - - 4.080 - -

v/Brøndby Stadion-v/Albjergparken 3.770 - - 4.160 - -

v/Albjergparken-Brøndby Strand St. 3.370 - - 3.730 - -

Brøndby Strand St.-Stamholmen/Helseholmen 3.790 - - 3.970 - -

Stamholmen/Helseholmen-Stamholmen/Avedøre

Havnevej

4.030 - - 4.100 - -

Stamholmen/Avedøre Havnevej-

Stamholmen/Jernholmen

5.220 5.710 5.710 4.950 - -

Stamholmen/Jernholmen-Ørestad St. 5.790 6.180 6.270 5.320 - -

Ørestad St.-Tårnby St. 4.490 4.540 4.520 - - -

Tårnby St.-v/Amager Landevej 3.580 3.590 3.670 - - -

v/Amager Landevej-Indenrigsterminalen 3.250 3.240 3.370 3.850 5.620 -

Indenrigsterminalen-Lufthavnen 2.850 2.860 2.960 3.550 5.210 -

Park Allé/Brøndbyv. Boulevardv/Brøndbyøstervej

- 4.110 3.060 - 5.350 3.020

v/Brøndbyøstervej-v/Kettegårds Allé - 4.530 - - - -

v/Kettegårds Allé-v/Brostykkevej - 5.040 - - - -

v/Brostykkevej-v/Gammel Køge Landevej - 5.250 - - - -

v/Gammel Køge Landevej-Stamholmen/Avedøre

Havnevej

- 5.370 5.220 - - -

v/Brøndbyøstervej-v/Hvidovre Hospital - - 3.440 - 5.670 2.990

v/Hvidovre Hospital-v/Brostykkevej/Hvidovrevej - - 4.020 - - -

v/Brostykkevej/Hvidovrevej-Friheden St. - - 4.260 - - -

Friheden St.-v/Gammel Køge Landevej - - 4.830 - - -

Ørestad St.-Vestamager St. - - - 4.730 - -

Vestamager St.-v/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej - - - 3.400 - -

v/Kongelundsvej/Løjtegårdsvejv/Englandsvej/Løjtegårdsvej

- - - 3.950 - -

v/Englandsvej/Løjtegårdsvej-v/Amager Landevej/Løjtegårdsvej

- - - 3.630 - -

v/Amager Landevej/Løjtegårdsvej-v/Amager

Landevej

- - - 4.010 - -

v/Hvidovre Hospital-v/Krogstens Allé - - - - 6.410 3.200

v/Krogstens Allé-v/Hestehaven - - - - 6.670 3.350

v/Hestehaven-Ny Ellebjerg St. - - - - - 4.000

v/Hestehaven-Ny Ellebjerg St. Ellebjergvej - - - - 8.280 -

Ny Ellebjerg St. Ellebjergvej-v/Hammelstrupsvej - - - - 10.040 -

v/Hammelstrupsvej-Mozarts Plads - - - - 9.560 -

Mozarts Plads-v/Sluseholmen - - - - 10.270 -

v/Sluseholmen-Bella Centret St. - - - - 10.180 -

Bella Centret St.-v/Vejlands Allé/Englandsvej - - - - 9.210 -

v/Vejlands Allé/Englandsvejv/Englandsvej/Tårnbyvej

- - - - 6.980 -

v/Englandsvej/Tårnbyvej-v/Tårnbyvej/Amager

Landevej

- - - - 6.570 -

v/Tårnbyvej/Amager Landevej-v/Amager Landevej

- - - - 5.590 -

Side 6


3.3 Den øvrige kollektive trafik

Tabel 4 og tabel 5 viser antallet af påstigere og passagerkm i den kollektive trafik per

hverdagsdøgn opdelt efter anvendt kollektivt transportmiddel. I påstigningstallet er indregnet

omstigninger inden for og mellem de enkelte kollektive linjer.

Tabel 5

Antal tusind påstigere per hverdagsdøgn i den kollektive trafik, opgjort

på kollektive transportmidler

Område

Basis

2025

Brøndby

Strand

Avedøre

Havnevej

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejland

s Allé

Vejland

s Allé

Kollektivt

transportmiddel

Bus 521 516 517 516 516 510 516

S-tog 386 385 382 383 385 382 387

Re-tog og fjerntog 253 251 251 250 251 251 256

Lokalbaner 22 22 22 22 22 22 22

Metro 511 510 510 510 509 508 510

Letbaner 45 58 59 59 59 68 53

I alt 1.738 1.742 1.740 1.740 1.742 1.740 1.743

Ændringer ift. Basis

Bus -4 -4 -5 -5 -11 -5

S-tog -1 -4 -3 -1 -4 0

Re-tog og fjerntog -2 -3 -3 -2 -2 3

Lokalbaner 0 0 0 0 0 0

Metro -1 -2 -2 -2 -4 -2

Letbaner 13 14 15 14 23 9

I alt 4 2 2 4 2 5

Side 7


Tabel 6

Antal tusind passagerkm per hverdagsdøgn i den kollektive trafik, opgjort

på kollektive transportmidler

Område

Basis

2025

Brøndby

Strand

Avedøre

Havnevej

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejland

s Allé

Vejland

s Allé

Kollektivt

transportmiddel

Bus 2.460 2.437 2.440 2.439 2.439 2.423 2.447

S-tog 4.369 4.349 4.338 4.345 4.353 4336 4.370

Re-tog og fjerntog 8.994 8.973 8.968 8.970 8.975 8.956 9.026

Lokalbaner 368 367 367 368 367 368 368

Metro 2.034 2.030 2.027 2.027 2.027 2.017 2.025

Letbaner 248 350 364 362 361 403 289

I alt 18.474 18.506 18.503 18.510 18.523 18.503 18.525

Ændringer ift. Basis

Bus -23 -20 -21 -21 -37 -13

S-tog -21 -32 -25 -16 -34 1

Re-tog og fjerntog -21 -27 -25 -19 -38 32

Lokalbaner 0 0 0 0 0 0

Metro -5 -7 -7 -7 -17 -10

Letbaner 102 116 114 113 155 40

I alt 32 30 36 50 29 51

Side 8

More magazines by this user
Similar magazines