Teknologicenter - F.wood-supply.dk

f.building.supply.dk

Teknologicenter - F.wood-supply.dk

Teknologicenter

Robotter til

produktionsoptimering

Kurser 2013

Teknologicenter - EUC Nordvest - Lerpyttervej, 7700 Thisted


Grundlæggende robotkendskab

Robotter i industrien

for operatører

2 dage

AMU

42838

Efter

aftale

240 kr.

Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om industrirobotters opbygning,

funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og

kan anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg.

Deltageren har kendskab til industrirobotters indvirkning i produktionsprocessen

herunder de effekter, som indførsel af industrirobotter har på operatørarbejdet.

Deltageren kan overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.

Robotbetjening for

operatører

3 dage

AMU

42839

Efter

aftale

360 kr.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren

betjene en industrirobot, som anvendes til

industriel produktion.

Deltageren kan korrigere robotpositioner,

opbygge simple programmer og rette mindre

programfejl i eksisterende programmer samt

genstarte robotten korrekt efter driftsstop.

På basis af viden om Arbejdstilsynets krav til

sikring, afskærmning og nødstopskontakter

kan deltageren betjene robotanlægget sikkerhedsmæssigt

korrekt.

2


Håndtering

Håndtering med industrirobotter

for operatører

10

dage

AMU

43936

14.01.13

22.04.13

1200 kr.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren i forbindelse med et produktionsforløb

udføre håndtering med en industrirobot med PLC eller multitasking styret og pneumatisk

periferiudstyr under overholdelse af krav til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Deltageren kan selvstændigt fremstille enkle håndterings- og palleteringsprogrammer

og vurdere om programmerne opfylder den ønskede funktion. Deltageren kan

lokalisere og afhjælpe program- og operationsfejl og udføre genstartsprocedure ved

driftsstop.

På baggrund af kravspecifikationer kan deltageren kvalitetsvurdere det gennemførte

produktionsforløb. Deltageren kan desuden udføre daglig systematisk vedligehold af

robotten og dens periferiudstyr.

3


Robotsvejsning

Betjening og basis programmering

af svejserobot

3 dage

AMU

47225

18.03.13 360 kr.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren - med kendskab til forskellige materialetyper

og svejseprocesser - fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt

udføre mindre ændringer og rettelser i disse. Endvidere kan deltageren under vejledning

betjene svejserobotudstyr herunder udføre genstartsprocedure ved driftsstop.

Endelig kan deltageren udføre simple og almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver

på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Programmering og

optimering af svejserobot

3 dage

AMU

47226

Efter

aftale

360 kr.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren - med viden om forskellige svejsemetoder

og processer samt svejserobottens forskellige funktioner og parametre

- selvstændigt fremstille svejseprogrammer, tage højde for spændinger og kastninger

samt vurdere, redigere og optimere svejseprogrammerne i forbindelse med

afhjælpning af program- og svejseprocesfejl. Deltageren har kendskab til fremstilling

og anvendelse af svejsefiksturer og kan i forbindelse med et produktionsforløb

selvstændigt udføre svejsning med en industrirobot under overholdelse af krav til

arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere kan deltageren på baggrund af givne kravspecifikationer

kvalitetsvurdere det gennemførte svejseforløb, og endelig kan deltageren

udføre daglig systematisk vedligehold af robotten og dens svejseudstyr.

Robotsvejsning med

processerne TIG/Plasma

2 dage

AMU

47227

28.02.13 240 kr.

4

Efter gennemført uddannelse kan deltageren med udgangspunkt i TIG/Plasma svejseprocesspecifikationer

og tegninger samt viden om materialetyper, svejsemetoder

og fremføringsteknikker fremstille svejseprogrammer med relevante svejseparametre

(svejsestrøm, tråd- og fremføringshastighed, pistolvinkel og pendling). Deltageren

opnår viden om tilsatsmaterialer og procesgas og kan afvikle programmerne

på svejserobot monteret med TIG/Plasma svejseudstyr sikkerheds- og miljømæssigt

korrekt. Endelig kan deltageren udføre kvalitetskontrol af svejsninger.


Robotsvejsning med

processerne MIG/MAG

2 dage

AMU

47228

28.02.13 240 kr.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren med udgangspunkt

MIG/MAG svejseprocesspecifikationer og tegninger

samt viden om materialetyper, svejsemetoder og fremføringsteknikker

fremstille svejseprogrammer med relevante

svejseparametre (svejsestrøm/spænding, tråd- og fremføringshastighed,

pistolvinkel og pendling).

Deltageren opnår viden om tilsatsmaterialer og procesgas

og kan afvikle programmerne på svejserobot monteret

med MIG/MAG svejseudstyr sikkerheds- og miljømæssigt

korrekt. Endelig kan deltageren udføre kvalitetskontrol af

svejsninger.

Programmering

Robotteknik, offline

programmering

3 dage

AMU

40743

08.04.13 360 kr.

Deltageren kan oprette robotceller i et virtuelt miljø via

et 3D-software. Derudover kan deltageren programmere,

downloade og afprøve en robot med et virtuelt program,

hvor off-line princippet anvendes. Ligeledes kan deltageren

opsætte kommunikation mellem pc´en og robotten.

Deltageren har kendskab til brugen af robottens specielle

funktioner så som spejling, Group exchange, Collision garde

og Jog frame.

5


Programmering af robot

med vision

2 dage

AMU

45701

11.04.13 240 kr.


På baggrund af kravspecifikationer kan deltageren kvalitetsvurdere, overvåge og tilpasse

et produktionsforløb med en industrirobot med vision udstyr som er stationært

eller mobilt monteret. Deltageren kan lokalisere og afhjælpe program- samt operationsfejl

og udføre genstartsprocedure ved driftsstop.

Deltageren kan endvidere selvstændigt programmere enkle robotprogrammer med visionsystemer,

herunder etablere kommunikationsforbindelse mellem robot og visionudstyr,

således at robotten ved hjælp af visionudstyret kan identificere, godkende og

afhente emnet og efterfølgende placere dette via visionsystemets positioner. Produktionsforløbet

overholder arbejdstilsynets krav til sikring, afskærmning og nødstopskontakter.

Deltageren kan desuden udføre daglig systematisk vedligehold af robot

med visionudstyr.

Periferiudstyr

Robot, montage/betjening

periferiudstyr - operatør

3 dage

AMU

46657

Efter

aftale

360 kr.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren under vejledning montere, demontere,

idriftsætte og betjene periferiudstyr på industrirobotter herunder elektriske, pneumatiske

og mekaniske moduler og komponenter såsom følere, aktuatorer, gribere, ventiler

m.v., som anvendes på industrielle produktionsanlæg. Deltageren kan anvende

relevant dokumentation i henhold til industrirobotters periferiudstyr samt overholde

gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.

Robot, fejlfinding på

periferiudstyr - operatør

2 dage

AMU

46656

Efter

aftale

240 kr.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren under vejledning modulfejlfinde på industrirobotters

periferiudstyr ved hjælp af dokumentation og teknologisk tidssvarende

måleudstyr, som anvendes i relation til industrielle produktionsanlæg. Deltageren har

kendskab til elektriske grundbegreber, og kan under vejledning udbedre fejl på periferiudstyr

samt udskifte defekte elektriske, pneumatiske og mekaniske moduler og

komponenter såsom følere, aktuatorer, gribere, ventiler mv. Deltageren kan endvidere

overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.

6


6 ugers forløb

- operatør i industrien

Kursusforløbet giver kvalifikationer til grundlæggende robotbetjening, men introducerer

samtidig operatørerne til produktionsoptimering gennem produktivitet, kvalitet og samarbejde.

Danske industrivirksomheder oplever stigende konkurrence og dermed øgede krav til

effektivitet. Det kræver igen dygtige, engagerede og kvalificerede medarbejdere.

Har du eller dine medarbejdere brug for opkvalificering til ny teknologi eller nye produktionsmetoder,

vil dette forløb være det helt rigtige.

1. forløb

Startdato Kursusnavn Varighed

21.01.13 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører 3 dage

24.01.13 Anvendelse af 5-S modellen for operatører 2 dage

28.01.13 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 5 dage

04.02.13 Håndtering med industrirobotter for operatører 5 dage

11.02.13 Kvalitetsbevidsthed 3 dage

14.02.13 Teambuilding for selvstyrende grupper 2 dage

18.02.13 Håndtering med industrirobotter for operatører 5 dage

25.02.13 Betjening og basis programmering af svejserobot 3 dage

28.02.13 Robotsvejsning med TIC eller med MAG 2 dage

Pris for deltagere i beskæftigelse kr. 4.440,-. Pris for jobcentre kr. 23.774,-

2. forløb

Startdato Kursusnavn Varighed

21.05.13 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører 3 dage

24.05.13 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper 1 dag

27.05.13 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 5 dage

03.06.13 Håndtering med industrirobotter for operatører 5 dage

10.06.13 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 3 dage

13.06.13 Håndtering med industrirobotter for operatører 5 dage

20.06.13 Teambuilding for selvstyrende grupper 2 dage

24.06.13 Betjening og basis programmering af svejserobot 3 dage

27.06.13 Robotsvejsning med TIC eller med MAG 2 dage

Pris for deltagere i beskæftigelse kr. 4.260,-. Pris for jobcentre kr. 23.284,-

7


Økonomi

Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Der kan også søges om kørselsgodtgørelse.

Hvis du har mere end 60 km. mellem skolen og dit hjem kan du søge om få at kost og logi på skolen.

Deltagerbetaling og kursustidspunkter - se www.eucnordvest.dk/kursus

Hvis du er ledig, skal din deltagelse aftales med jobcentret eller anden aktør.

Afgift for udeblivelse og framelding.

Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre end en uge før uddannelsens start opkræver

skolen selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere en afgift.

Ved udeblivelse fra uddannelser med op til 37 timers varighed skal der betales kr. 2.500,- i afgift. Ved

uddannelser med en varighed over 37 timer betales kr. 3.500,- i afgift.

Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag skal der på uddannelser med op til

37 timers varighed, betales kr. 1.500,- i afgift og kr. 2500,- i afgift på uddannelser der har en varighed

på mere en 37 timer.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift, bl.a. hvis han erstatter den frameldte

eller udeblevne medarbejder med en anden.

Der tages forbehold for ændringer.

Konsulentydelser

EUC Nordvest tilbyder en lang række konsulent ydelser, som er skræddersyede til den enkelte

virksomhed.

Er du interesseret i at høre nærmere om vores konsulentydelser, er du velkommen til at kontakte

kursuscentret på tlf. 99 19 19 19.

Vi kan tilbyde et bredt udvalg af konsulentydelser bl.a.: Medarbejderudviklingssamtaler, Sparring,

Uddannelsesplanlægning, Kon flikthåndtering, Kompetenceafklaring, Økonomistyring med C5, IT,

Strategiarbejde, Vanskelige samtaler, Sprog.

Yderligere information/tilmelding

Tilmelding til kurserne på www.efteruddannelse.dk.

Der tages forbehold for ændringer.

Læse/stave

problemer?

Kontakt os i god tid

EUC Nordvest, Lerpyttervej, Telefon 99 19 19 19

euc@eucnordvest.dk • www.eucnordvest.dk

EUC inHouse EUC_012 .11.12

More magazines by this user
Similar magazines