Totempo Biler A/S under konkurs - konkurser.dk

konkurser.dk

Totempo Biler A/S under konkurs - konkurser.dk

Totempo Biler A/S under konkurs

Haslev

Lagerreoler og en 2-søjlelift

Eftersyn: Tirsdag, den 18. august 2009 kl. 11-12

Budfrist: Fredag, den 21. august 2009 kl. 15.00


Konkursboets navn og CVRnr.:

Kontaktperson:

Adresse:

Tlf.:

Fax:

E-mail:

Eftersyn:

VILKÅR - Konkurser.dk

Markedsføring og målrettet salg

Totempo Biler A/S u.k. - Del 4(cvr-nr. 16506389) v/kurator advokat

Michael Leiper Jacobsen

Advokat Thomas Hansen v/Bettina Gastel

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

33707070

33707011

Info@konkurser.dk

Tirsdag, den 18. august 2009 Kl. 11.00 - 12.00 på adressen Finlandsgade

21, 4690 Haslev

Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der

afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet

sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han

fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at

besigtigelse har fundet sted.

Købers frist for afgivelse af tilbud: Budfristen udløber den 21. august 2009 Kl. 15.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets acceptfrist:

Senest 2 uger efter budsfristens udløb. Kurator forbeholder sig

retten til at afvise alle bud.

Registrering og vurdering foretaget

af:

SFT, Samarbejdende Fagkyndige Tillidsmænd

Særlig information til køber: Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge

med i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende.

Der kan ikke bydes på boet samlet.

Bud kan kun afgives on-line fra budsiden på www.konkurser.dk.

Bud som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være

ugyldige. Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydendeeller

bliver overbudt af andre. Kurator er således berettiget til

at acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne

bud. I øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

Krav om oplysninger ved budafgivelsedrivende,

og de aktiver han byder på er til brug i hans virksom-

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er erhvervshed.

Foto og beskrivelse:

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Mindste overbud:

Fremgår på budsiden.

Salg af aktiver:

Aktiverne sælges i 2 varegrupper.

Betingelser for afhentning og oprydningtalt.

Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale. I forbindelse

Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er be-

med afhentning er det købers pligt at rydde det pågældende lokale,

hvor de købte aktiver befinder sig, samt rydde evt. ikkeregistrerede

aktiver samt affald. Køber skal selv medbringe værktøj,

sorte sække samt kost til fejning.

Det er købers forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende

placering og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8

dage efter boets accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden førnævnte

frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og transpor-

1


Fortrydelsesret:

Købesum:

Ansvarsfraskrivelse:

teret til et lager for købers regning. Udlevering kan derefter kun

ske mod betaling af påløbne transport- og lageromkostninger.

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se budside

for vilkår.

Købesummen indsættes på bankkonto 4180 konto 4180494855 i

Danske Bank A/S. Købesummen tillægges moms. Der påløber ikke

køber yderligere omkostninger i forbindelse med auktionen.

Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne sælges

derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel

kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget

til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag

i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse

har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører

tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne

(for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet

sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter til

samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten eller

kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende har konkursboets

ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

2


Nr. Stk. Varegruppe 1: Reoler Vurdering

1 31 Sektioner Stålreol

Blå og grå

30 cm dybe

med gennemsnitlig 10 hylder pr. sektion

I alt 31 sektioner

Uden lagervarer

Værdi…………………………………………………………kr. 10.850

2 1 Stålreol

Blå og grå

30 cm dybe

Med skuffer

I alt 5 sektioner

I alt 36 skuffer

Uden lagervarer

Værdi…………………………………………………………kr. 2.375

3 17 Sektioner Stålreol

Blå og grå

30 cm dybe

med gennemsnitlig 10 hylder pr. sektion

I alt 17 sektioner

Uden lagervarer

Værdi…………………………………………………………kr. 5.100

4 1 Div. reoler

Herunder hjemmegjorte, sammensvejsede stålreoler

Anvendt til opbevaring af nye dæk

Opbyggede reoler til karosseridele

Opbyggede, sammensvejsede reoler til div. dele

Boltreoler

Reoler opbygget af tagrender anvendt til lister

m.m.

Uden lagervarer

Samlet værdi……………………………………………… kr. 4.200

Varegruppe 2 i alt kr. 22.525

www.sft.dk 3


Nr. Stk. Varegruppe 2: 2-søjlelift Vurdering

1 1 2-søjle lift

Stenhøj, 3.200 kg model 99401

Årgang 2/2004

Værdi…………………………………………………………kr. 17.000

Varegruppe 2 i alt kr. 17.000

www.sft.dk 4

More magazines by this user
Similar magazines