Hent salgsopstilling - konkurser.dk

konkurser.dk

Hent salgsopstilling - konkurser.dk

30. april 2013

CM Lassen A/S

IKKE under konkurs

(Babyalarmer, kontormøbler, kuverter m.v.)

Eftersyn:

Eftersyn i Fredericia aftales med sælger på tlf. 24 64 24 74

Budfrist:

5. maj 2013 kl. 15.00

Se mere på www.konkurser.dk

Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Se varegruppeinddelingerne - byd på aktiverne


Konkurser.dk - Vilkår

Markedsføring og målrettet salg

2

Konkursboets navn og CVR

nr. / Sælgers navn

Kontaktperson:

Adresse:

Tlf.:

Fax:

E-mail:

CM Lassen A/S IKKE under konkurs

(cvr-nr. 31610885)

Thomas Hansen v/Helle Tranholm

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

33707070

33707011

ht@auktioner.dk

Eftersyn: Eftersyn i Fredericia aftales med sælger på tlf. 24 64 24 74

Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der

afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet

sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han

fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at

besigtigelse har fundet sted.

Budfrist: Budfristen udløber den 5. maj 2013 kl. 15.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets/Sælgers

acceptfrist:

Eventuel registrering og

vurdering foretaget af:

Særlig information til køber:

Krav om oplysninger ved

budafgivelse:

Foto og beskrivelse:

Mindste overbud:

Salg af aktiver:

Såfremt der er tale om

aktiver, der skal afhentes og

deraf følgende oprydning:

Senest 4 uger efter budsfristens udløb. Kurator/Sælger

forbeholder sig retten til at afvise alle bud.

Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge med

i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende. Er der

mere end én varegruppe, kan der ikke bydes på boet samlet. Bud

kan kun afgives online fra budsiden på www.konkurser.dk. Bud

som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være ugyldige.

Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydende eller bliver

overbudt af andre. Kurator/Sælger er således berettiget til at

acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne bud. I

øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er

erhvervsdrivende, og de aktiver han byder på er til brug i hans

virksomhed.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Fremgår på budsiden.

Aktiverne sælges i 10 varegruppe(r).

Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er betalt.

Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale. I forbindelse med

afhentning er det købers pligt at rydde det pågældende lokale,

hvor de købte aktiver befinder sig, samt rydde evt. ikkeregistrerede

aktiver samt affald. Køber skal selv medbringe

værktøj, sorte sække samt kost til fejning. Det er købers

forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende placering

og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8 dage efter

boets/sælgers accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden

førnævnte frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og

transporteret til et lager for købers regning. Udlevering kan

derefter kun ske mod betaling af påløbne transport- og

lageromkostninger.


Konkurser.dk - Vilkår

Markedsføring og målrettet salg

3

Fortrydelsesret:

Moms:

Dokumenthonorar:

Ansvarsfraskrivelse der

gælder i forbindelse med

konkurs-, døds- og

likvidationsboer, men ikke

for private salg:

Regler for køb af

domænenavne:

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se

budside for vilkår.

Buddet tillægges moms

Buddet tillægges dokumenthonorar på 10% + moms.

Køber er bekendt med, at sælger er et af nævnte boer. Aktiverne

sælges derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af

adkomstmangel kan køber ikke kræve erstatning, men er alene

berettiget til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve

afslag i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin

prisfastsættelse har taget højde for nærværende

ansvarsfraskrivelse. Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at

effekterne tilhører tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder

over effekterne (for eksempel ved pant, udlæg eller lignende),

forbeholder boet sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter

til samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten,

bobestyrer eller kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende

har boet ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

Køber af domænenavne erklærer herved at være bekendt med

reglerne herom, skitseret i vedhæftede dokument.

Særlige vilkår: Aktiverne skal afhentes senest den 10. maj 2013


Varelager

4

Varegruppe 1: 4000 pakker stickers og 300 screen covers

Beskrivelse

Et parti stickers ca. 4000 pakker. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver solgt til højeste bud. 300 Screen

covers til Iphone 5 og 75 stk. armbånd til Iphone 3/4/5. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver solgt til

højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

4000 stk. pakker stickers

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 2

300 stk. Screen covers til Iphone 5 og 75 stk. armbånd til

Iphone 3/4/5

Fortsættes næste side


Varelager

5

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.


Inventar

6

Varegruppe 2: Kontormøbler og filmlærred

Beskrivelse

Stort parti kontor møbler og div. Kontor artikler. Kommer bl.a. fra konkursbo og arkitekt kontor. Arkiv

skabe, bogkasser (passer til ringbind) lamper, skrive artikler, indbinnings maskiner, laminerings

maskine, forbrugs stoffer til maskinerne, Sam-sonite computer taske, 3-4 skriveborde, skuffe

sektioner, div. lommeregnere, tape maskiner, klipse og hul apperater, label printer, router, kabler,

kaffemaskine og meget mere. ABSOLUT BORTSALG. Film lærred, super kvalitet og i god stand af mærket

celexon. + stor skæremaskine på gulv-stativ m. poseholder til papir/polie. Perfekt til store arkitekt

tegninger eller reklame folie til skilte produktion osv. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver solgt til

højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013.

Nr. 1

1 stk. masser af kontorinventar m.v.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Fortsættes næste side


Inventar

7

Varegruppe 2 fortsat

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Fortsættes næste side


Inventar

8

Varegruppe 2 fortsat

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Fortsættes næste side


Inventar

9

Varegruppe 2 fortsat

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Fortsættes næste side


Inventar

10

Varegruppe 2 fortsat

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 2

1 stk. Filmlærred

Fortsættes næste side


Inventar

11

Varegruppe 2 fortsat

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.


Varelager

12

Varegruppe 3: Palle med trægulv samt nyere oliefyr

Beskrivelse

"Palle med trægulv fra messe stand. I alt ca. 80 m2 + en hel palle hylder og skabs kabinet dele i fyrtræ

og hvid laminat. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver solgt til højeste bud. "Nyere oliefyr med

cirkulations pumpe. Virknings grad på 92%. Afmon-teret gundet fjernvarme installation i 2011.

ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver solgt til højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

1 stk. Palle med trægulv

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Fortsættes næste side


Varelager

13

Varegruppe 3 fortsat

Nr. 2

1 stk. Nyere oliefyr.

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.


Varelager

14

Varegruppe 4: En hel palle med Papir granulat

Beskrivelse

"Absorb it all. Papir granulat til at sprede på gulvet, hvis f.eks man spilder olie eller andet væske.

Granulatet suger væske op, og man kan feje skidte op. En hel palle m. ca. 112 stk. ABSOLUT BORTSALG

- Partiet bliver solgt til højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

112 stk. ca. antal

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.


Varelager

15

Varegruppe 5: 5000 pakker kuverver

Beskrivelse

Kæmpe parti forsendelses konvolutter i Pap. Ca. 5000 pakker. ABSOLUT BORT-SALG - Partiet bliver

solgt til højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

5000 stk. ca. antal pakker

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.


Varelager

16

Varegruppe 6: 4800 stk. Metallic maling

Beskrivelse

Metallic maling i mange farver. 4800 stk. Nye og ubrudt emballage. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver

solgt til højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

4800 stk. metallic maling

Nr. 2

1 stk.


Varelager

17

Varegruppe 7: 1800 Easy Rip til sølvpapir og 600 stk. til bagepapir

Beskrivelse

Easy Rip, en dansk opfindelse. Designet og produceret i DK. Bruges til at afrive sølvpapir, folie og

bagepapir. 1800 stk. til sølvpapir/folie og 600 stk. til Bagepapir. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver

solgt til højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

1800 stk. stk. til sølvpapir/folie og 600 stk. til bagepapir

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Fortsættes næste side


Varelager

18

Varegruppe 7 fortsat

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.


Varelager

19

Varegruppe 8: 100 stk. babyalarmer

Beskrivelse

Baby alarmer. 100 stk. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver solgt til højeste bud og skal afhentes

senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

100 stk. babyalarmer

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.


Varelager

20

Varegruppe 9: 160 stk. lanterner

Beskrivelse

Lanterner. 160 stk. flotte lanterner i træ, glas og metal. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver solgt til

højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

160 stk. lanterner

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.


Varelager

21

Varegruppe 10: 12 klapborde samt 2 transportkasser

Beskrivelse

Klap bord / markeds borde. 12 stk. på palle. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver solgt til højeste bud.

"2 stk. store solide transportkasser. Bemærk, der er kun en kasse på billedet, men der sælges 2 stk.

Hver kasse måler ca. 80*120*220 cm. Og passer på en euro-palle. ABSOLUT BORTSALG - Partiet bliver

solgt til højeste bud og skal afhentes senest 10. Maj 2013"

Nr. 1

12 stk. klapborde

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 2

2 stk. transportkasser

More magazines by this user
Similar magazines