Cathrines Køkken ApS under konkurs Salg af take ... - konkurser.dk

konkurser.dk

Cathrines Køkken ApS under konkurs Salg af take ... - konkurser.dk

Cathrines Køkken ApS under konkurs

Salg af take-away køkken

København V

Eftersyn den 1. maj 2009 kl. 15-16

Budfrist den 5. maj 2009 kl. 15


VILKÅR - Konkurser.dk

Markedsføring og målrettet salg

Konkursboets navn og CVRnr.: Cathrines Køkken ApS under konkurs (cvr-nr. 30819225)

v/kurator advokat John Jakobsen

Kontaktperson:

Advokat Thomas Hansen v/Bettina Gastel

Adresse:

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

Tlf.:

33707070

Fax:

E-mail:

Eftersyn:

33707011

Info@konkurser.dk

1. maj 2009 Kl. 15.00 - 16.00 på adressen Abel Cathrines Gade

23, 1654 København V.

Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der

afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet

sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han

fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at

besigtigelse har fundet sted.

Købers frist for afgivelse af tilbud: Budfristen udløber den 5. maj 2009 Kl. 15.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets acceptfrist:

Senest 2 uger efter budsfristens udløb. Kurator forbeholder sig

retten til at afvise alle bud.

Særlig information til køber: Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge

med i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende.

Der kan ikke bydes på boet samlet.

Bud kan kun afgives on-line fra budsiden på www.konkurser.dk.

Bud som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være

ugyldige. Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydendeeller

bliver overbudt af andre. Kurator er således berettiget til

at acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne

bud. I øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

Krav om oplysninger ved budafgivelsedrivende,

og de aktiver han byder på er til brug i hans virksom-

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er erhvervshed.

Foto og beskrivelse:

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Mindste overbud:

Fremgår på budsiden.

Salg af aktiver:

Aktiverne sælges samlet.

Fortrydelsesret:

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se budside

for vilkår.

Købesum:

Købesummen indsættes på bankkonto 4180 konto 4180494855 i

Danske Bank A/S. Købesummen tillægges moms. Der påløber ikke

køber yderligere omkostninger i forbindelse med auktionen.

Ansvarsfraskrivelse:

Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne sælges

derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel

kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget

til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

1


vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag

i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse

har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører

tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne

(for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet

sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter til

samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten eller

kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende har konkursboets

ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

2

2


Mindre restaurant til brug for take-away, vinbar, kaffebar, suppebar eller lignende sælges.

Lejemålets samlede areal er på 67 m2, heraf udgør 50 m2 selve restauranten, mens 17 m2 anvendes

til lager, personalerum m.m. Månedlig leje kr. 8.666,67 + forbrug.

Restauranten har hidtid serveret økologisk mad som sandwich og salater. Der er ikke plads til at

kunderne indtager sin mad indenfor. Restauranten er for nyligt renoveret og flere maskiner er nye.

Der vedhæftes liste over de seneste investeringer.

Omsætningstal for 2008 samt kopi af lejekontrakt er vedhæftet.

3

More magazines by this user
Similar magazines