Team Video Plus ApS under konkurs - konkurser.dk

konkurser.dk

Team Video Plus ApS under konkurs - konkurser.dk

Team Video Plus ApS under konkurs

Greve

Inventar og voksenlegetøj

Eftersyn: Den 11. august 2010 kl. 12‐13

Budfrist: Den 14. august 2010 kl. 15

Se mere på www.konkurser.dk

Hold øje med de løbende bud ‐ læs om aktiverne ‐ se varegruppeinddelingerne ‐ byd på aktiverne


VILKÅR - Konkurser.dk

Markedsføring og målrettet salg

Konkursboets navn og CVRnr.: Team Video Plus ApS under konkurs (cvr-nr. 10170346)

v/kurator advokat Lars Skanvig

Kontaktperson:

Thomas Hansen v/Bettina Gastel

Adresse:

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

Tlf.:

33707070

Fax:

E-mail:

33707011

Info@konkurser.dk

Eftersyn: 11. august 2010 Kl. 12.00 - 13.00 på adressen Lunikvej 5 A,

2670 Greve.

Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der

afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet

sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han

fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at

besigtigelse har fundet sted.

Købers frist for afgivelse af tilbud: Budfristen udløber den 14. august 2010 kl. 15.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets acceptfrist:

Senest 4 uger efter budsfristens udløb. Kurator forbeholder sig

retten til at afvise alle bud.

Registrering og vurdering foretaget

af:

Dansk Erhvervsvurdering A/S

Særlig information til køber: Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge

med i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende.

Der kan ikke bydes på boet samlet.

Bud kan kun afgives on-line fra budsiden på www.konkurser.dk.

Bud som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være

ugyldige. Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydendeeller

bliver overbudt af andre. Kurator er således berettiget til

at acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne

bud. I øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

Krav om oplysninger ved budafgivelsedrivende,

og de aktiver han byder på er til brug i hans virksom-

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er erhvervshed.

Foto og beskrivelse:

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Mindste overbud:

Fremgår på budsiden.

Salg af aktiver:

Aktiverne sælges i 2 varegrupper.

Betingelser for afhentning og oprydningtalt.

Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale. I forbindelse

Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er be-

med afhentning er det købers pligt at rydde det pågældende lokale,

hvor de købte aktiver befinder sig, samt rydde evt. ikkeregistrerede

aktiver samt affald. Køber skal selv medbringe værktøj,

sorte sække samt kost til fejning.

Det er købers forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende

placering og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8

dage efter boets accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden førnævnte

frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og transpor-

1


Fortrydelsesret:

Moms:

Dokumenthonorar:

Depositum:

Ansvarsfraskrivelse:

teret til et lager for købers regning. Udlevering kan derefter kun

ske mod betaling af påløbne transport- og lageromkostninger.

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se budside

for vilkår.

Buddet tillægges moms.

Buddet tillægges dokumenthonorar på 5% + moms.

Køber skal deponere kr. 1.000,- som tilbagebetales når købte aktiver

er afhentet samt lokalet ryddet.

Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne sælges

derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel

kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget

til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag

i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse

har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører

tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne

(for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet

sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter til

samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten eller

kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende har konkursboets

ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

2


Varegruppe 1 - inventar:

Kunst

- 2 malerier

- 1 dykkergenstand

Rulleborde/vogne

- 4 rulleborde

- 3 rullevogne

Reception

- Indbygget reception

- Bordarrangement

Opbevaring

- Ca. 40 fag stigereol af ca. 1 m.

- 4 aflåselige stål garderobeskabe

- Ca. 40 diverse reoler

- 1 skab til hængemappe

Skriveborde

- 7 store hjørneskriveborde

- 4 hæve/sænke skriveborde

- 2 smalle høje computerborde

Borde/stole

- 4 mødeborde + stole

- 3 kantineborde + stole

Teknologi

- Luftrenser

- Markuleringsmaskine

- TV

- Diverse printere, kopi of faxmaskiner,

skærm og tlf.

Diverse

- Blomberg køleskab

- Kaffebryggere

- Rosengren pengeskab

- Multirengøringsstativ

- Udstillingsvæg + søjle

- Udstillingsstativ til brochurer/magasiner

- Belysning til fotografering

- Palleløfter

3


Kunst

4


Reception

5


Opbevaring

6


Skriveborde

10


Borde/stole

12


Rulle borde/vogne

13


Teknologi

14


Diverse

16


Varegruppe 2 - Voksenlegetøj/redskaber:

Ca. 2000 enheder

Kondomer 100 Condoms

8 1

5 Fjer 12*

4

French

Ticklers

36 Cliffhang

ers

8

Påspændi

ngsdildo

5 Suction

Pump

2

18


Håndjern 4 Love

Cuffs

5

Anos

Silikon -

Fluid

7 Sexy zoo

nøglering

Assortered

e dvd'er.

110 uden

cover

30 med

cover

140 Assotere

t

enheder

80

19


Love

Piggie

21 Shake a

little Ass

17

Love doll 1 Miranda

Latex

doll

1

Potensring 27 Cock set 10

Joy ring 5 Cock

ring

12

Cockring 15 Extasy

ring

6

20


Sensation

- Vibrating

Penis Ring

28 Vigorous

Knight

Penis

Atachme

nt

37

21


4 Noughty

french

maid

costume

3

Beaded

string skirt

14 Bunny

Costume

6

Open

beaded

strap top

5 T-bead 35

Ball Gown

with lace up

back

3 Wet look

long

sleeved

high

neck

garter

teddy

with laze

up front

2

Diverse

strømper

35 Strømpe 3

22


6 2 Vibrating

Anal

Buster

27

35 2 Buttom

Beads

5

2 40 12

3 16

5

Plug-njoy

19

Anal Beads 4 2

23


Dragon Fly

strap on

5 Multispe

ed

vibrating

bullets to

fit a

queen

3

Elegant

Nailpolish

vibe

5 Kiss of

the

dragon

12

2 Lady

lovebird

5

Love bullet 2 15

Double

heart g-spot

9 Bird of

paradise

6

24


Vibrating

stimulator

with flashing

butterfly

indside

5 Marvelou

s Pissy

Brush

3

Pussy

Twister

3 orgasmic

enhancing

vibrator

cuffs

1 Secret

Love

Essential

s Set

6

Jellt Royale

Buzzing Bee

Crystal

Bunny

1

Orgasmic

tool kitt

20 Flirting

finger

vibe

6

25


Finger fun

phantasy kit

2 Vibrating

Physio

Ring

33

Interchange

able – super

professional

passion set

20 Vibrating

surprise

set

3

7 Diamond

couture

pocket

rocket

12

Sensual

Touch

6 55

Wireless

remote

controlled

virbrating

egg

16 Butterfly 2

26


Rabbit twin

ring

Love

Bullet

7

Suzy's

Saddle

Socket

41 Funky

seductio

n sleeve

9

Madame

butterfly

Clitt

Squirrel

6

Sentinel 14 Sentinel 9

Sentinel 14 7

27


4 60

18 Devil

Horn

Vibrator

37

28 Best

Satisfier

8 inch

Oenis

Shaper

Vibrator

8

3 Long

John

4

16 Jelly

Krystal

18

2 6

28


29 29

2 Maxi

Coock

20

25 4

36 19

20 5

4 25

29


9 8

2 5

12 25

13 27

14 4

30


6 18

9 15

5 6

2 5

5 2

31


1 5

9 4

6 6

6 4

8 5

5 2

32


Fun 17 cm

vibrator

with

matching

climax balls

15 8

15 9

2 15

15 6

20 15

6 7

33


7 6

Rocket

Master

Massager

16 13

14 Dipper di

doo

8

8 4

4 7

8 9

34


12 3

7 18

6 2

4

15 14

3 12

35


9 3

10

36

More magazines by this user
Similar magazines