Salgsopstilling - konkurser.dk

konkurser.dk

Salgsopstilling - konkurser.dk

27. juni 2013

Foodmart Int. ApS under konkurs

(Driftsinventar, kølemontre, kasseterminaler m.m.)

Eftersyn:

3. juli 2013 fra kl. 14.00 til kl. 14.30

Kildegårds Plads 5, 2820 Gentofte

Budfrist:

8. juli 2013 kl. 15.00

Se mere på www.konkurser.dk

Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Se varegruppeinddelingerne - byd på aktiverne


Konkurser.dk - Vilkår

Markedsføring og målrettet salg

2

Konkursboets navn og CVR

nr. / Sælgers navn

Kontaktperson:

Adresse:

Tlf.:

Fax:

E-mail:

Foodmart Int. ApS under konkurs

(cvr-nr. 33158572)

Thomas Hansen v/Helle Tranholm

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

33707070

33707011

ht@auktioner.dk

Eftersyn: 3. juli 2013 fra kl. 14.00 til kl. 14.30

Kildegårds Plads 5, 2820 Gentofte

Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der

afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet

sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han

fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at

besigtigelse har fundet sted.

Budfrist: Budfristen udløber den 8. juli 2013 kl. 15.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets/Sælgers

acceptfrist:

Eventuel registrering og

vurdering foretaget af:

Særlig information til køber:

Krav om oplysninger ved

budafgivelse:

Foto og beskrivelse:

Mindste overbud:

Salg af aktiver:

Såfremt der er tale om

aktiver, der skal afhentes og

deraf følgende oprydning:

Senest 4 uger efter budsfristens udløb. Kurator/Sælger

forbeholder sig retten til at afvise alle bud.

SFT, Samarbejdende Fagkyndige Tillidsmænd

Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge med

i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende. Er der

mere end én varegruppe, kan der ikke bydes på boet samlet. Bud

kan kun afgives online fra budsiden på www.konkurser.dk. Bud

som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være ugyldige.

Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydende eller bliver

overbudt af andre. Kurator/Sælger er således berettiget til at

acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne bud. I

øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er

erhvervsdrivende, og de aktiver han byder på er til brug i hans

virksomhed.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Fremgår på budsiden.

Aktiverne sælges i 1 varegruppe(r).

Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er betalt.

Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale. I forbindelse med

afhentning er det købers pligt at rydde det pågældende lokale,

hvor de købte aktiver befinder sig, samt rydde evt. ikkeregistrerede

aktiver samt affald. Køber skal selv medbringe

værktøj, sorte sække samt kost til fejning. Det er købers

forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende placering

og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8 dage efter

boets/sælgers accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden

førnævnte frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og

transporteret til et lager for købers regning. Udlevering kan

derefter kun ske mod betaling af påløbne transport- og

lageromkostninger.


Konkurser.dk - Vilkår

Markedsføring og målrettet salg

3

Fortrydelsesret:

Moms:

Dokumenthonorar:

Ansvarsfraskrivelse der

gælder i forbindelse med

konkurs-, døds- og

likvidationsboer, men ikke

for private salg:

Regler for køb af

domænenavne:

Særlige vilkår:

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se

budside for vilkår.

Buddet tillægges moms

Buddet tillægges dokumenthonorar på 10% + moms.

Køber er bekendt med, at sælger er et af nævnte boer. Aktiverne

sælges derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af

adkomstmangel kan køber ikke kræve erstatning, men er alene

berettiget til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve

afslag i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin

prisfastsættelse har taget højde for nærværende

ansvarsfraskrivelse. Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at

effekterne tilhører tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder

over effekterne (for eksempel ved pant, udlæg eller lignende),

forbeholder boet sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter

til samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten,

bobestyrer eller kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende

har boet ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

Køber af domænenavne erklærer herved at være bekendt med

reglerne herom, skitseret i vedhæftede dokument.


Inventar

4

Varegruppe 1: Driftsinventar m.m.

Beskrivelse

Masser af driftsinventar herunder metalhylder, kølemontret, varmemontre, kølevægge og meget mere.

Nr. 1

11 stk. SALGSLOKALE: Sektioner reoler med metalhylder

Vurdering: kr 5.000,00

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1 Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Fortsættes næste side


Inventar

5

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 2 4 stk. Kølemontre B 120 - H 150 - D 100

Vurdering: kr 20.000,00

Nr. 2 Ekstra billede af aktiv nr. 2.

Nr. 3 1 stk. Disk. Længde 280

Vurdering: kr 5.000,00

Nr. 4

3 stk. Sektioner til pap / plasticbægre

Vurdering: kr 2.500,00

Nr. 5

2 stk. Kasseterminaler med bonprintere, pengeskuffer,

skærme, scannere, kortautomater, CPU

Vurdering: kr 8.000,00

Fortsættes næste side


Inventar

6

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 6

1 stk. Varmemontre UNIS

Vurdering: kr 1.500,00

Nr. 7

1 stk. Disk med vask og glasmontre med overhylde,

rumtilpasser L 230 - H 90 - B 70

Vurdering: kr 5.000,00

Nr. 8

1 stk. Deponeringsboks

Vurdering: kr 4.000,00

Nr. 9

1 stk. Bord i rustfrit stål, med vask og underhylde L

350 - H 90 - B 70. Rumtilpasset

Vurdering: kr 6.000,00

Nr. 10

1 stk. Dobbel Bake Off ovn med varmeskab UNOX med

stikvogn og indbygget i stålkasse og med

emhætte

Vurdering: kr 25.000,00

Fortsættes næste side


Inventar

7

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 10 Ekstra billede af aktiv nr. 10.

Nr. 11

1 stk. Slikreol

Vurdering: kr 5.000,00

Nr. 12 1 stk. Lille kølemontre H 140 - D 40 - B 65

Vurdering: kr 1.200,00

Nr. 13 1 stk. Tosidet reol H 120 - D 100 - B 190

Vurdering: kr 4.000,00

Nr. 14 2 stk. Frostbokse AHT Type LE 128 og LE 136

Vurdering: kr 8.000,00

Fortsættes næste side


Inventar

8

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 15

1 stk. Kølevæg ca. 5 meter. Rumtilpasset

Vurdering: kr 10.000,00

Nr. 15 Ekstra billede af aktiv nr. 15.

Nr. 16

2 stk. Kølevægge mrk. NORPE Rumtilpasset

Vurdering: kr 10.000,00

Nr. 17

4 stk. BAGLOKALE: Sektioner reoler med metalhylder

Vurdering: kr 2.000,00

Nr. 17 Ekstra billede af aktiv nr. 17.

Fortsættes næste side


Inventar

9

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 17 Ekstra billede af aktiv nr. 17.

Nr. 18

1 stk. Palleløfter

Vurdering: kr 1.200,00

Nr. 19

1 stk. Flaskeautomat TOMRA med rullebånd til kælder

Vurdering: kr 15.000,00

Nr. 20

1 stk. Palleløfter

Vurdering: kr 500,00

Nr. 21

1 stk. Transportvogn

Vurdering: kr 500,00

Fortsættes næste side


Inventar

10

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 22

1 stk. LOKALE VED UDGANG: Bord i rustfrit stål og med

vask. Længde 140

Vurdering: kr 1.500,00

Nr. 22 Ekstra billede af aktiv nr. 22.

Nr. 23 1 stk. Opvaskemaskine GOLD GS 56

Vurdering: kr 3.000,00

Nr. 24 1 stk. Frostmontre. Længde 210

Vurdering: kr 2.500,00

Nr. 24 Ekstra billede af aktiv nr. 24.

Fortsættes næste side


Inventar

11

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 25 1 stk. Rustfrit bord L 130 - D 70 - H 95

Vurdering: kr 900,00

Nr. 26

1 stk. Micro ovn. Panasonic

Vurdering: kr 500,00

Nr. 27

2 stk. Ældre kummefrysere

Vurdering: kr 4.000,00

Nr. 28

1 stk. Pengeskab med ukendt kode.

Vurdering: kr 2.000,00

Nr. 29

1 stk. KONTOR PÅ DEN ANDEN SIDE AF GANGEN:

Tobaksskab med ukendt kode

Vurdering: kr 2.000,00

Fortsættes næste side


Inventar

12

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 29 Ekstra billede af aktiv nr. 29.

Nr. 30

1 stk. Pc-ere til 2 arbejdspladsen og med tilbehør

Vurdering: kr 2.000,00

Nr. 30 Ekstra billede af aktiv nr. 30.

Nr. 31

1 stk. LAGERRUM I GÅRDEN. Pizzaovn Pizzamaster FM

722 E

Vurdering: kr 7.000,00

Nr. 31 Ekstra billede af aktiv nr. 31.

Fortsættes næste side


Inventar

13

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 31 Ekstra billede af aktiv nr. 31.

Nr. 31 Ekstra billede af aktiv nr. 31.

Nr. 31 Ekstra billede af aktiv nr. 31.

Nr. 32

11 stk. Indkøbsvogne

Vurdering: kr 5.000,00

Nr. 33

1 stk. Diverse i lagerlokale

Vurdering: kr 10.000,00

Samlet vurdering: kr 179.800,00

More magazines by this user
Similar magazines