Larner ApS under konkurs - konkurser.dk

konkurser.dk

Larner ApS under konkurs - konkurser.dk

24. maj 2012

Larner ApS under konkurs

(Driftsinventar (køkken og rest.) IT og tlf.udstyr)

Eftersyn:

4. juni 2012 fra kl. 14.00 til kl. 15.00

Rungsted Bytorv 3, 2960 Rungsted Kyst

Budfrist:

6. juni 2012 kl. 15.00

Se mere på www.konkurser.dk

Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Se varegruppeinddelingerne - byd på aktiverne


Konkurser.dk - Vilkår

Markedsføring og målrettet salg

2

Konkursboets navn og CVR

nr. / Sælgers navn

Kontaktperson:

Adresse:

Tlf.:

Fax:

E-mail:

Larner ApS under konkurs

(cvr-nr. 26828783)

Thomas Hansen v/Helle Tranholm

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

33707070

33707011

ht@auktioner.dk

Eftersyn: 4. juni 2012 fra kl. 14.00 til kl. 15.00

Rungsted Bytorv 3, 2960 Rungsted Kyst

Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der

afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet

sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han

fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at

besigtigelse har fundet sted.

Budfrist: Budfristen udløber den 6. juni 2012 kl. 15.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets/Sælgers

acceptfrist:

Eventuel registrering og

vurdering foretaget af:

Særlig information til køber:

Krav om oplysninger ved

budafgivelse:

Foto og beskrivelse:

Mindste overbud:

Salg af aktiver:

Såfremt der er tale om

aktiver, der skal afhentes og

deraf følgende oprydning:

Senest 4 uger efter budsfristens udløb. Kurator/Sælger

forbeholder sig retten til at afvise alle bud.

SFT, Samarbejdende Fagkyndige Tillidsmænd

Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge med

i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende. Er der

mere end én varegruppe, kan der ikke bydes på boet samlet. Bud

kan kun afgives online fra budsiden på www.konkurser.dk. Bud

som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være ugyldige.

Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydende eller bliver

overbudt af andre. Kurator/Sælger er således berettiget til at

acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne bud. I

øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er

erhvervsdrivende, og de aktiver han byder på er til brug i hans

virksomhed.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Fremgår på budsiden.

Aktiverne sælges i 1 varegruppe(r).

Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er betalt.

Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale. I forbindelse med

afhentning er det købers pligt at rydde det pågældende lokale,

hvor de købte aktiver befinder sig, samt rydde evt. ikkeregistrerede

aktiver samt affald. Køber skal selv medbringe

værktøj, sorte sække samt kost til fejning. Det er købers

forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende placering

og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8 dage efter

boets/sælgers accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden

førnævnte frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og

transporteret til et lager for købers regning. Udlevering kan

derefter kun ske mod betaling af påløbne transport- og

lageromkostninger.


Konkurser.dk - Vilkår

Markedsføring og målrettet salg

3

Fortrydelsesret:

Moms:

Dokumenthonorar:

Ansvarsfraskrivelse der

gælder i forbindelse med

konkurs-, døds- og

likvidationsboer, men ikke

for private salg:

Regler for køb af

domænenavne:

Særlige vilkår:

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se

budside for vilkår.

Buddet tillægges moms

Buddet tillægges dokumenthonorar på 10% + moms.

Køber er bekendt med, at sælger er et af nævnte boer. Aktiverne

sælges derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af

adkomstmangel kan køber ikke kræve erstatning, men er alene

berettiget til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve

afslag i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin

prisfastsættelse har taget højde for nærværende

ansvarsfraskrivelse. Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at

effekterne tilhører tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder

over effekterne (for eksempel ved pant, udlæg eller lignende),

forbeholder boet sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter

til samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten,

bobestyrer eller kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende

har boet ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

Køber af domænenavne erklærer herved at være bekendt med

reglerne herom, skitseret i vedhæftede dokument.

Køber kan blive opkrævet et depositum, hvilket beløb køber får

tilbagebetalt, når aktiverne er hentet og lokalerne ryddet


Driftsmidler

4

Varegruppe 1: Driftsinventar samt IT og tlf.udstyr

Beskrivelse

Driftsinventar fra køkken og restaurant samt IT og telefonudstyr.

Nr. 1

1 stk. 5 borde, bambusfiner med metalstel, 150 x

70 cm. 20 skalstole, sortlakerede -

fremtræder med brugsslitage.

Vurdering: kr 4.500,00

Nr. 2

1 stk. 12 barstole. Sort læder & metalstel. Brugt

stand

Vurdering: kr 8.000,00

Nr. 3 1 stk. 1 barstol i brugt stand. 1 stumtjener. 1

vægur.

Vurdering: kr 300,00

Nr. 3 Ekstra billede af aktiv nr. 3.

Fortsættes næste side


Driftsmidler

5

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 3 Ekstra billede af aktiv nr. 3.

Nr. 4

1 stk. Brabantia affaldsspand i brugt stand.

Vurdering: kr 350,00

Nr. 5

22 stk. Pendel lamper i sort metal. Brugt stand

Vurdering: kr 6.000,00

Nr. 6

1 stk. Betjeningsdisk, rumtilpasset og udført i

plade, brugt stand

Vurdering: kr 6.000,00

Nr. 6 Ekstra billede af aktiv nr. 6.

Fortsættes næste side


Driftsmidler

6

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 7 3 stk. Køleborde i rustfrit stål. 1 TEFCOLD & 2

GRAM samt 1 bordplade i rustfri stål med

oversektion. Alt i brugt stand.

Vurdering: kr 20.000,00

Nr. 7 Ekstra billede af aktiv nr. 7.

Nr. 7 Ekstra billede af aktiv nr. 7.

Nr. 8

4 stk. Speciel fremstillede køleborde af mærket DE

ROSSI, bagside monteret med disk af

bambusfiner, kølebordene er monteret med

grav samt oversektion i glas uden faldkøl.

Brugt stand.

Vurdering: kr 48.000,00

Nr. 8 Ekstra billede af aktiv nr. 8.

Fortsættes næste side


Driftsmidler

7

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 8 Ekstra billede af aktiv nr. 8.

Nr. 9

2 stk. HOSHIZAKI kølesesktioner (counter

showcase) i brugt stand

Vurdering: kr 6.000,00

Nr. 10

4 stk. ERFA reoler i metal, brugt stand.

Vurdering: kr 1.200,00

Nr. 11 1 stk. Bord i rustfrit stål med 2 vaske samt 1

armatur, vægophængt, 220 x 70 cm. Brugt

stand.

Vurdering: kr 3.000,00

Nr. 12

1 stk. 2 riskogere samt 1 risvarmer i brugt stand.

Vurdering: kr 900,00

Fortsættes næste side


Driftsmidler

8

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 13

1 stk. LA MINERVA kødhakker i brugt stand

Vurdering: kr 4.000,00

Nr. 14

1 stk. ELECTROLUX Bain Marie (vandbad) med

undersektion i brugt stand.

Vurdering: kr 2.500,00

Nr. 15

1 stk. El-komfur med 2 plader, rustfri stål i brugt

stand

Vurdering: kr 3.000,00

Nr. 16

1 stk. ELECTROLUX Gas komfur 4 blus, rustfri stål i

brugt stand

Vurdering: kr 4.000,00

Nr. 17

1 stk. ELECTROLUX stenkulgrill med 2 områder.

Rustfri stål i brugt stand

Vurdering: kr 4.000,00

Fortsættes næste side


Driftsmidler

9

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 18

1 stk. Zanussi dobbelt friture, rustfri stål i brugt

stand

Vurdering: kr 4.000,00

Nr. 19

1 stk. Emhætte samt div. udsugningsanlæg til tag.

Brugt stand

Vurdering: kr 30.000,00

Nr. 20

1 stk. Display køleskab i brugt stand.

Vurdering: kr 2.000,00

Nr. 21

1 stk. GRAM køleskab med bundmonteret

kompressor, ældre og i brugt stand. 1 GRAM

fryseskab i brugt stand

Vurdering: kr 7.000,00

Nr. 22

1 stk. Bord i rustfri stål med 1 vask samt armatur,

vægophængt 230 x 50 cm. og i brugt stand

Vurdering: kr 2.000,00

Fortsættes næste side


Driftsmidler

10

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 23

1 stk. BREMA isterningsmaskine i brugt stand

Vurdering: kr 2.000,00

Nr. 24

2 stk. Rullevogne i brugt stand.

Vurdering: kr 800,00

Nr. 25

3 stk. Vægmonterede hylder i rustfrist stål, 120 cm.

Brugt stand

Vurdering: kr 1.200,00

Nr. 26

1 stk. Div. service, glas, bestik samt div.

serveringstilbehør i brugt stand

Vurdering: kr 3.500,00

Nr. 26 Ekstra billede af aktiv nr. 26.

Fortsættes næste side


Driftsmidler

11

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 26 Ekstra billede af aktiv nr. 26.

Nr. 27

1 stk. Div. køkkengrej, småmaskiner m.m. i brugt

stand

Vurdering: kr 5.400,00

Nr. 27 Ekstra billede af aktiv nr. 27.

Nr. 27 Ekstra billede af aktiv nr. 27.

Nr. 27 Ekstra billede af aktiv nr. 27.

Fortsættes næste side


Driftsmidler

12

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 27 Ekstra billede af aktiv nr. 27.

Nr. 28

1 stk. GORENJE mini køleskab i brugt stand

Vurdering: kr 500,00

Nr. 29

5 stk. Hylder i rustfri stål, vægophængte i brugt

stand

Vurdering: kr 2.000,00

Nr. 30

1 stk. Servicevogn i brugt stand

Vurdering: kr 800,00

Nr. 31

1 stk. KEN hætteopvaskemaskine, model 411 med

filter, fremtræder brugt

Vurdering: kr 20.000,00

Fortsættes næste side


Driftsmidler

13

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 32

1 stk. Dobbeltvask med armatur samt spulestation,

rustfri stål og brugt stand

Vurdering: kr 2.500,00

Nr. 33

1 stk. KÆLDER: 1 GRAM køleskab i rustfri stål,

brugt stand. 1 Display køleskab i brugt stand

Vurdering: kr 5.000,00

Nr. 34

4 stk. Diverse kummefrysere i brugt stand

Vurdering: kr 7.000,00

Nr. 35 1 stk. 5 sektioner ERFA metalreoler i brugt stand. 1

Div. reoler i træ samt finer, brugt stand.

Vurdering: kr 3.000,00

Nr. 35 Ekstra billede af aktiv nr. 35.

Fortsættes næste side


Driftsmidler

14

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 35 Ekstra billede af aktiv nr. 35.

Nr. 36

1 stk. Div. reolsystem i mørkt træ, ældre og slidt

Vurdering: kr 800,00

Nr. 37

1 stk. Diverse opmagasinerede effekter og tilbehør

Vurdering: kr 8.000,00

Nr. 37 Ekstra billede af aktiv nr. 37.

Nr. 37 Ekstra billede af aktiv nr. 37.

Fortsættes næste side


Driftsmidler

15

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 37 Ekstra billede af aktiv nr. 37.

Nr. 37 Ekstra billede af aktiv nr. 37.

Nr. 38

1 stk. Diverse papirposer med logo

Nr. 39

1 stk. IT OG TELEFONUDSTYR m.m: 1 POS-NET

BLEEP terminal med tilhørende pengeskuffe

og bonprinter. Udstyret er i brugt stand

Vurdering: kr 7.000,00

Nr. 40

1 stk. 1 IBM PENT. III. PC med 14" fladskærm,

tastatur og 1 BROTHER MFC 7420 printer i

brugt stand

Vurdering: kr 2.500,00

Fortsættes næste side


Driftsmidler

16

Varegruppe 1 fortsat

Nr. 40 Ekstra billede af aktiv nr. 40.

Nr. 41

1 stk. POINT XENTA kortterminal i brugt stand.

Vurdering: kr 3.500,00

Nr. 42

1 stk. MINIUM forstærker med 2 PHILLIPS

højttalere. Brugt stand

Vurdering: kr 1.000,00

Nr. 43

1 stk. SIEMENS GIGASET basetelefoner i brugt

stand

Vurdering: kr 400,00

Samlet vurdering: kr 246.650,00

More magazines by this user
Similar magazines