Kenneth Hofmann under konkurs - del 1 Allerød - konkurser.dk

konkurser.dk

Kenneth Hofmann under konkurs - del 1 Allerød - konkurser.dk

Kenneth Hofmann under konkurs - del 1

Allerød

Kontorinventar, it, snedkermaskiner og værktøj

Eftersyn den 24. april 2009 kl. 13-14

Budfrist den 1. maj 2009 kl. 16


VILKÅR - Konkurser.dk

Markedsføring og målrettet salg

Konkursboets navn og CVRnr.: Kenneth Hofmann under konkurs - del 1 (cvr-nr. 17236393)

v/kurator advokat Peter M. de Fine Lassen

Kontaktperson:

Advokat Thomas Hansen v/Bettina Gastel

Adresse:

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

Tlf.:

33707070

Fax:

E-mail:

Eftersyn:

33707011

Info@konkurser.dk

Fredag, den 24. april 2009 Kl. 15.00 - 16.00 på adressen Sneppevang

5, 3450 Allerød.

Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der

afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet

sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han

fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at

besigtigelse har fundet sted.

Købers frist for afgivelse af tilbud: Budfristen udløber den 1. maj 2009 Kl. 16.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets acceptfrist:

Senest 2 uger efter budsfristens udløb. Kurator forbeholder sig

retten til at afvise alle bud.

Registrering og vurdering foretaget

af:

SFT, Samarbejdende Fagkyndige Tillidsmænd

Særlig information til køber: Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge

med i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende.

Der kan ikke bydes på boet samlet.

Bud kan kun afgives on-line fra budsiden på www.konkurser.dk.

Bud som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være

ugyldige. Dit bud er bindende i 14 dage efter budfristens udløb,

uanset om du bliver højstbydende- eller bliver overbudt af andre.

Kurator er således berettiget til at acceptere et hvilket som

helst bud blandt samtlige afgivne bud. I øvrigt gælder aftalelovens

almindelige bestemmelser.

Krav om oplysninger ved budafgivelsedrivende,

og de aktiver han byder på er til brug i hans virksom-

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er erhvervshed.

Foto og beskrivelse:

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Mindste overbud:

Fremgår på budsiden.

Salg af aktiver:

Aktiverne sælges i 10 varegrupper.

Betingelser for afhentning og oprydningtalt.

Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale. I forbindelse

Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er be-

med afhentning er det købers pligt at rydde det pågældende lokale,

hvor de købte aktiver befinder sig, samt rydde evt. ikkeregistrerede

aktiver samt affald. Køber skal selv medbringe værktøj,

sorte sække samt kost til fejning.

Det er købers forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende

placering og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8

dage efter boets accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden førnævnte

frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og transpor-

1


Fortrydelsesret:

Købesum:

Depositum:

Ansvarsfraskrivelse:

teret til et lager for købers regning. Udlevering kan derefter kun

ske mod betaling af påløbne transport- og lageromkostninger.

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se budside

for vilkår.

Købesummen indsættes på bankkonto 4180 konto 4180494855 i

Danske Bank A/S. Købesummen tillægges moms. Der påløber ikke

køber yderligere omkostninger i forbindelse med auktionen.

Køber skal deponere kr. 1.000,- som tilbagebetales når købte aktiver

er afhentet samt lokalet ryddet.

Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne sælges

derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel

kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget

til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag

i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse

har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører

tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne

(for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet

sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter til

samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten eller

kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende har konkursboets

ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

2

2


Nr. Stk. Varegruppe 1 Værdi

Anviste kontorinventar m.m.:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

Kontor 1:

1 2 Vinkelskriveborde

Lyst træ/stålben

Med skuffesektion

Samlet værdi……………………………………………… kr. 300

2 2 Kontorstole

Samlet værdi……………………………………………… kr. 200

Kontor 2:

3 2 Vinkelskriveborde

Lyst træ/stålben

Med skuffesektion

Samlet værdi……………………………………………… kr. 300

4 2 Kontorstole

Indstillelige ryglæn

Sort stof

Samlet værdi……………………………………………… kr. 200

www.sft.dk 3


Nr. Stk. Varegruppe 1 Værdi

5 1 Arkivreolsystem

"Kirsebær"

I alt 3 sektioner

Værdi…………………………………………………………kr. 300

6 1 Skranke

Egen produktion

Værdi…………………………………………………………kr. 0

7 1 Arkivreol

Kinnarps

Jalousilåger

Værdi…………………………………………………………kr. 600

8 1 Div. kontorartikler

Samlet værdi……………………………………………… kr. 300

9 2 Stålreoler

Samlet værdi……………………………………………… kr. 150

www.sft.dk 4


Nr. Stk. Varegruppe 1 Værdi

10 1 Div. reoler

og arkivskabe

Gamle effekter

Samlet værdi……………………………………………… kr. 200

Konferencerum:

11 1 Konferencebord

Med udtræk

(Taiwan)

12 5 Stole

Værdi…………………………………………………………kr. 600

13 1 Globus

Samlet værdi……………………………………………… kr. 500

Værdi…………………………………………………………kr. 900

www.sft.dk 5


Nr. Stk. Varegruppe 1 Værdi

14 1 Whiteboard

Værdi…………………………………………………………kr. 50

Anvist kontorinventar m.m. total kr. 4.600

www.sft.dk 6


Nr. Stk. Varegruppe 2 Værdi

Anviste edb- og telefonudstyr:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

15 1 Computer

Compaq

Type Pressario 7588 Intel Inside Pentium 3

Serienr. 80100CW42322

Værdi…………………………………………………………kr. 0

16 1 19" Skærm

Compaq

Type MV920

Værdi…………………………………………………………kr. 0

17 1 Computer

Fujitsu Siemens

Type Intel Inside Celeron

Model Q526-138

Serienr. YTA0037272

Værdi…………………………………………………………kr. 200

18 1 17" Fladskærm

LG FlatRow

Type L1715S

Serienr. 41WAX32T922

Værdi…………………………………………………………kr. 200

www.sft.dk 7


Nr. Stk. Varegruppe 2 Værdi

19 1 Computer

Fujitsu Siemens

Type Intel Inside Celeron

Værdi…………………………………………………………kr. 200

20 1 17" Fladskærm

LG FlatRow

Type L1715S

Serienr. 41WAPL2T928

Værdi…………………………………………………………kr. 200

21 1 Printer

Canon

Type S330 Bubble Jet

Aldrig brugt

Værdi…………………………………………………………kr. 100

22 1 Kopimaskine

Konica/Minolta

Type BIZHUB 250

Serienr. 21277377

Værdi…………………………………………………………kr. 3.000

www.sft.dk 8


Nr. Stk. Varegruppe 2 Værdi

23 2 Telefoner

Beocom 6000

24 1 Telefon

Conexty

Værdi…………………………………………………………kr. 600

Værdi…………………………………………………………kr. 150

Anvist edb- og telefonudstyr m.m. total kr. 4.650

www.sft.dk 9


Nr. Stk. Varegruppe 3 Værdi

Anviste snedkerimaskiner:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

24 1 Båndsav

N. P. Hansen

Værdi…………………………………………………………kr. 12.000

www.sft.dk 10


Nr. Stk. Varegruppe 4 Værdi

Anviste snedkerimaskiner:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

25 1 fuld komb.afretter,tyk.høvl,rundsav,fræser,boremaskine

Lartigiana

Type 350

Værdi…………………………………………………………kr. 20.000

www.sft.dk 11


Nr. Stk. Varegruppe 5 Værdi

Anviste snedkerimaskiner:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

26 1 Bordsav

Langeskov Maskinfabrik

Værdi…………………………………………………………kr. 12.000

www.sft.dk 12


Nr. Stk. Varegruppe 6 Værdi

Anviste snedkerimaskiner:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

27 1 fræser med tapslæde og fremtræksap.

Univer/Lartigiana F115

Type 508

Nr. 27465

Værdi…………………………………………………………kr. 16.000

www.sft.dk 13


Nr. Stk. Varegruppe 7 Værdi

Anviste snedkerimaskiner:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

28 1 stemmemaskine MULTICO

Model M3

Serienr. 14309

Værdi…………………………………………………………kr. 8.000

www.sft.dk 14


Nr. Stk. Varegruppe 8 Værdi

Anviste snedkerimaskiner:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

29 1 Båndsliber

J. N. Søgaard Hansen

Nr. 4507

Værdi…………………………………………………………kr. 4.000

30 1 kædestemmer

Framar

Type MC50

Værdi…………………………………………………………kr. 6.000

31 1 Gearingsklipper

Værdi…………………………………………………………kr. 2.400

32 1 spindelpresse

U/mærke

Værdi…………………………………………………………kr. 4.000

www.sft.dk 15


33 1 Udtrækssav monteret i arbejdsbord

Mrk. Junget (?)

Værdi…………………………………………………………kr. 2.000

Varegruppe 8 i alt kr. 18.400

www.sft.dk 16


Nr. Stk. Varegruppe 9: Værdi

Anviste maskiner og værktøj:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

33 34 Kategori 1 værktøj

Herunder:

Boremaskiner

Vinkelslibere

Dyksave

Akku skruemaskiner,12V

Rundsave m.v.

Mrk.: Metabo, Bosch, AEG, Makita

Værktøj fra varebiler er medtaget her

Samlet værdi……………………………………………… kr. 3.400

34 69 Kategori 2 værktøj/større håndholdte maskiner

Herunder:

Boremaskiner

Rundsave

Vinkelslibere

Trykluftværktøj

Bajonetsav

Mrk. Makita, Fein, Skill, Paslode

Værktøj fra varebiler er medtaget her

Samlet værdi……………………………………………… kr. 10.350

Varegruppe 9 i alt kr. 13.750

www.sft.dk 17


Nr. Stk. Varegruppe 10 Værdi

Anviste maskiner og værktøj:

Sneppevang 5, 3450 Allerød.

36 2 Kategori 3 værktøj

Borehamre

Mrk. Euromat, AEG

230 volt.

Værdi…………………………………………………………kr. 1.200

37 1 Kompressor

KGK

Type F"-05

230 v

Værdi…………………………………………………………kr. 300

38 1 Rotorscanner

FL42S

Incl. fjernbetjening

Værdi…………………………………………………………kr. 300

39 1 Div. arbejdslamper

og markeringslygter

hhv. 230 v og batteridrevet

Værdi…………………………………………………………kr. 1.200

www.sft.dk 18


Nr. Stk. Varegruppe 10 Værdi

40 4 Afkortersave

Ticom

Type 0765510

230 volt

Værdi…………………………………………………………kr. 1.200

41 1 Afkortersav

Dewalt

Type DW700

230 volt

Værdi…………………………………………………………kr. 900

42 1 Afkortersav

Elu

D 700

230 volt

Værdi…………………………………………………………kr. 900

43 3 Bygningssave

Elu

Type TGS 173

230 volt.

Værdi…………………………………………………………kr. 3.600

44 1 Højtryksrenser

Nilfisk/Alto

125 bar

230 volt

Værdi…………………………………………………………kr. 300

www.sft.dk 19


Nr. Stk. Varegruppe 10 Værdi

45 1 Fliseskærer

Svalk

Type 80D-2

Serienr. 281446033087

230 volt

Værdi…………………………………………………………kr. 900

46 1 Komponent til Alto Højtryksrenser

Alto

Type Excellent 135

Værdi…………………………………………………………kr. 400

47 1 Baljeblander

Eiberstern

Type Automix 1801

1800 W

monteret på hjul

Værdi…………………………………………………………kr. 900

48 1 Rørbænk

Ridgid

Type Tristan

1/8-6

Nr. 460

Værdi…………………………………………………………kr. 900

49 1 Industristøvsuger

Starmix

Kedelig stand

Værdi…………………………………………………………kr. 150

www.sft.dk 20


Nr. Stk. Varegruppe 10 Værdi

50 1 Arbejdsbord

Dewalt

Type DE7023

Værdi…………………………………………………………kr. 600

51 2 Stativer til rotorlaser

Værdi…………………………………………………………kr. 600

52 1 Bernereoler med diverse

skruer bolte møtrikker mv.

Værdi…………………………………………………………kr. 200

53 1 Stålreol

2 sektioner

Værdi…………………………………………………………kr. 150

54 2 Høvlebænke

Stor størrelse ca. 240 cm.

Værdi…………………………………………………………kr. 400

www.sft.dk 21


Nr. Stk. Varegruppe 10 Værdi

55 2 Arbejdsborde

Stålstel med træarbejdsflade.

Med skruestik

Ca. 4 meter langt.

Værdi…………………………………………………………kr. 200

56 1 Affaldsvogn

Specialudstyret med 2 luft-gummihjul.

Værdi…………………………………………………………kr. 300

57 1 System-Løftevogn

Med 13 rammer

Værdi…………………………………………………………kr. 900

58 1 Div. rulleborde

Værdi…………………………………………………………kr. 1.800

59 1 Sækkevogn

Med gummihjul

Værdi…………………………………………………………kr. 100

www.sft.dk 22


Nr. Stk. Varegruppe 10 Værdi

60 1 Emnereol

4 søjler

12 bjælker

enkeltsidet

God stand

Tjek lige værdierne af.

Værdi…………………………………………………………kr. 3.000

61 1 Diverse stiger, stålskabe, håndværktøj m.v.

som ej er værdisat specifikt

Værdi…………………………………………………………kr. 4.000

Anviste maskiner og værktøj total: kr. 25.400

www.sft.dk 23

More magazines by this user
Similar magazines