Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1 ...

odont.au.dk

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1 ...

Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

1. Røntgenstråler udsendt fra et røntgenapparat:

r

a. har en bølgelb

lgelængde, der er kortest, hvis

røntgenapparatets spænding er lav

b. opstår, når n r bremsestråler rammer anoden

c. har en bølgelb

lgelængde, der kan beregnes, når n

strålernes frekvens kendes

d. absorberes i henhold til kvadratloven, når n r de

rammer objektet

e. har en bølgelb

lgelængde, der bestemmes af

mængden af elektroner i røntgenrøret.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

1. Røntgenstråler udsendt fra et røntgenapparat:

r

a. har en bølgelb

lgelængde, der er kortest, hvis

røntgenapparatets spænding er lav

b. opstår, når n r bremsestråler rammer anoden

c. har en bølgelb

lgelængde, der kan beregnes, når n

strålernes frekvens kendes

d. absorberes i henhold til kvadratloven, når n r de

rammer objektet

e. har en bølgelb

lgelængde, der bestemmes af

mængden af elektroner i røntgenrøret.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

2. Røntgenstrålernes passage gennem et Al-

filter:

a. medfører dannelse af spredt stråling

b. medfører reduceret sværtning af filmen

c. medfører

øget sværtning af filmen

d. medfører absorption af den mest energirige

del af strålespektret

e. medfører

øget skarphed i billedet.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

2. Røntgenstrålernes passage gennem et Al-

filter:

a. medfører dannelse af spredt stråling

b. medfører reduceret sværtning af filmen

c. medfører

øget sværtning af filmen

d. medfører absorption af den mest energirige

del af strålespektret

e. medfører

øget skarphed i billedet.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

3. En dentalrøntgenfilm ntgenfilm har emulsion påp

begge

sider af basis. Dette princip benyttes af

følgende

årsag(er):

a. fremkaldningstiden reduceres

b. det er ligegyldigt, hvordan man vender

filmpakningen under optagelsen

c. eksponeringstiden reduceres

d. filmen er mindre følsom f

for lys

e. skarpheden øges.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

3. En dentalrøntgenfilm ntgenfilm har emulsion påp

begge sider

af basis. Dette princip benyttes af følgende f

årsag(er):

a. fremkaldningstiden reduceres

b. det er ligegyldigt, hvordan man vender

filmpakningen under optagelsen

c. eksponeringstiden reduceres

d. filmen er mindre følsom f

for lys

e. skarpheden øges.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

4. Et røntgenbillede r

fremtræder for lyst. Dette

kan bl.a. skyldes, at:

a. der er anvendt en film med en større

følsomhed end normalt

b. fremkaldervæsken har været v

for kold

c. fokus-film

film-afstanden har været v

længere l

end

normalt

d. filmen er fremkaldt i for lang tid

e. filmen er blevet for gammel.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

4. Et røntgenbillede r

fremtræder for lyst. Dette

kan bl.a. skyldes, at:

a. der er anvendt en film med en større

følsomhed end normalt

b. fremkaldervæsken har været v

for kold

c. fokus-film

film-afstanden har været v

længere l

end

normalt

d. filmen er fremkaldt i for lang tid

e. filmen er blevet for gammel.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

5. Ved en symmetrisk halvaksial optagelse af

overkæbens frontregion:

a. anvendes film med kun ét t lag emulsion

b. anbringes filmen sås

vidt muligt skråtstillet

i forhold til okklusalplanet og parallelt med

tandakserne

c. gengives incisiverne og molarerne med ens

forkortning

d. gengives incisiverne kortere end molarerne

e. gengives molarerne kortere end

incisiverne.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

5. Ved en symmetrisk halvaksial optagelse af

overkæbens frontregion:

a. anvendes film med kun ét t lag emulsion

b. anbringes filmen sås

vidt muligt skråtstillet

i forhold til okklusalplanet og parallelt med

tandakserne

c. gengives incisiverne og molarerne med ens

forkortning

d. gengives incisiverne kortere end molarerne

e. gengives molarerne kortere end

incisiverne.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

6. Ved en panoramatomografisk optagelse af

kæberne (”OTP(

OTP”):

a. gengives fortænderne for smalle, hvis

patienten har været v

placeret for langt borte fra

filmplanet

b. gengives fortænderne for brede, hvis

patienten har været v

placeret for langt borte fra

filmplanet

c. beskriver røntgenrøretret en bue påp

360º

omkring patienten

d. kan øreringe medføre skyggedannelse over

tænderne,

”ghost

images”

e. anvendes ikke forstærkersk

rkerskærme rme i kassetten.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

6. Ved en panoramatomografisk optagelse af

kæberne (”OTP(

OTP”):

a. gengives fortænderne for smalle, hvis

patienten har været v

placeret for langt borte fra

filmplanet

b. gengives fortænderne for brede, hvis

patienten har været v

placeret for langt borte fra

filmplanet

c. beskriver røntgenrøretret en bue påp

360º

omkring patienten

d. kan øreringe medføre skyggedannelse over

tænderne,

”ghost

images”

e. anvendes ikke forstærkersk

rkerskærme rme i kassetten.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

7. Hvilken af følgende f

stråleinducerede skader

udløses ved den laveste dosis:

a. strålesyge

b. leukæmi

c. hudforandringer

d katarakt

e. fertilitetsnedsættelse.

ttelse.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

7. Hvilken af følgende f

stråleinducerede skader

udløses ved den laveste dosis:

a. strålesyge

b. leukæmi

c. hudforandringer

d katarakt

e. fertilitetsnedsættelse.

ttelse.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

8. For at reducere stråledosis til patienten bør b

man:

a. anvende lavest mulig spænding

b. anvende kortest mulig projektionsafstand

c. benytte type F-film F

frem for type E-filmE

d. anvende forstærkningsfolier rkningsfolier ved ekstraorale

optagelser

e. anvende raster ved ekstraorale optagelser.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

8. For at reducere stråledosis til patienten bør b

man:

a. anvende lavest mulig spænding

b. anvende kortest mulig projektionsafstand

c. benytte type F-film F

frem for type E-filmE

d. anvende forstærkningsfolier rkningsfolier ved ekstraorale

optagelser

e. anvende raster ved ekstraorale optagelser.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

9. Ved optagelser i panoramatomograf på

tandklinikker gælder g

følgende f

i henhold til

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om større

dentalrøntgenanl

ntgenanlæg: g:

a. alle patienter skal blygummiafdækkes

b. alle børn b

skal blygummiafdækkes

c. personalet skal bære b

blygummiforklæde

d. personalet skal opholde sig mindst 2 m. fra

den direkte stråling ved eksponering

e. personalet skal opholde sig bag en blybe-

klædt skærm eller uden for optagelsesrummet

ved eksponering.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

9. Ved optagelser i panoramatomograf på

tandklinikker gælder g

følgende f

i henhold til

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om større

dentalrøntgenanl

ntgenanlæg: g:

a. alle patienter skal blygummiafdækkes

b. alle børn b

skal blygummiafdækkes

c. personalet skal bæreb

blygummiforklæde

d. personalet skal opholde sig mindst 2 m. fra

den direkte stråling ved eksponering

e. personalet skal opholde sig bag en blybe-

klædt skærm eller uden for optagelsesrummet

ved eksponering.


Januar 2002,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

10. Formålet med at iklæde patienter et

blygummiforklæde

ved dentaloptagelser er

at:

a. reducere risikoen for deterministiske

stråleskader

b. reducere risikoen for fosterskader ved evt.

graviditet

c. hindre en direkte bestråling af gonaderne

d. reducere forekomsten af stokastiske

stråleskader i befolkningen

e. reducere forekomsten af strålesyge i

befolkningen.


Januar 2002,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

10. Formålet med at iklæde patienter et

blygummiforklæde

ved dentaloptagelser er

at:

a. reducere risikoen for deterministiske

stråleskader

b. reducere risikoen for fosterskader ved evt.

graviditet

c. hindre en direkte bestråling af gonaderne

d. reducere forekomsten af stokastiske

stråleskader i befolkningen

e. reducere forekomsten af strålesyge i

befolkningen.


Januar 2002,

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)

11. Beskriv, hvilke røntgenreceptorer, r

der ifølge

Sundhedsstyrelsen måm

anvendes til at optage

et enoralt røntgenbillede påp

en patient.


Januar 2002,

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)

11. Film af følsomhedsklasse f

mindst E.

Fosforplader

Digitale sensorer (CCD/CMOS)


Januar 2002,

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)

12. Beskriv, hvad der menes med en films linie-

opløsning. Du får f r denne figur til hjælp.


Januar 2002,

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)

12. Det antal sorte og hvide liniepar, , der kan

skelnes med øjet efter eksponering af et

liniefantom (figuren).


Januar 2002,

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)

13. Beskriv, hvordan du med ”møntprøven” vil

undersøge om dit mørkekammer m

er lystæt.

t.


Januar 2002,

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)

13. En ikke-eksponeret eksponeret film læggesl

udpakket i

mørkekammeret med en mønt m

ovenpå. . Den

fremkaldes efter 3 minutter, hvorefter der

ikke måm

kunne ses omrids af mønten m

(hvis

omrids ses er der for meget lys).


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 1. Enoral optagelse af en voksen patient.

1.a.

1.b.

1.c.

Hvad er betegnelsen for den viste optagelse?

Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pil nr. 1

peger på? p

Hvad repræsenterer det radiolucente område, som pil

nr. 2 peger på? p


Januar 2002,

DEL II: SVAR DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 1.

1.a. En symmetrisk halvaksial optagelse af

overkæben.

1.b. Den laterobasale afgrænsning af cavitas nasi.

1.c. Canalis nasolacrimalis.


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 2, 3, 4. Optagelser af samme patient som billede nr. 1.

De tre optagelser i kuverten (2-4) er udført med forskellig

horisontal vinkling.

2-4.a.

De tre billeder skal monteres i den udleverede ramme, således s

at

optagelsen taget fra højre h

(røret ret vinklet til højre h

for midtlinien)

monteres i lomme nr. 2. Den centrale, ortoradiale optagelse

monteres i lomme nr. 3. Optagelsen taget fra venstre (røret ret vinklet

til venstre for midtlinien) monteres i lomme nr. 4.

2-4.b.

Angiv om den

radiopake

struktur overprojicerende +1 er

beliggende facialt eller palatinalt for +1. Begrund svaret.

2-4.c.

Beskriv rodforholdene på hver af de fire incisiver separat.

2-4.d.

Angiv diagnose for den radiopake struktur overlejrende +1.

A B C


Januar 2002,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 2, 3, 4.

C A B

a. Montering.

b. Den overtallige tand er beliggende palatinalt for +1,

idet den flytter ”med

røntgenrøret".

c. +1: dilaceration i facio-palatinal

retning,

+2: dilaceration i distal retning,

1+: evt. lille dilaceration, facio-palatinal

+2: i.a.

d. Mesiodens.


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 5. 4 enorale optagelser af overkæbet

betænderne hos en

patient der ikke har været v

hos tandlæge i 20 år.

5.a.

5.b.

Angiv diagnoser påp

patologiske tilstande.

Angiv årsagen til 2. molarernes hældning.


Januar 2002,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 5.

5.a.

5.b.

Radix relicta cum parodontitis apicalis 5+,

Cystis radicularis +2,

Caries dentalis 2+ - +2 (alle(

approximalflader), +4

mesialt,

Calculus 7+7

(dilaceratio

2+2).

6+6 har være v

ekstraheret påp

et tidligt tidspunkt

forårsagende rsagende 7’ernes7

mesiale kipning.


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 6. Panoramatomografi af et barn.

6.a.

6.b.

6.c.

Angiv diagnoser for patologiske tilstande (også caries,

hvor du er sikker).

Angiv hvilke permanente tænder t

der er

anlagt/frembrudt.

Angiv barnets ca. kronologiske alder.


Januar 2002,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 6.

6.a. Agenesi 5-, 2+,

Dentes persistentes 05-, 03+(03),

Transposition regio 3,2+,

Caries dentalis okklusalt: 7,6-6.

6.b. Permanente tænder:

8,7,6,5,4,3,1+1,2,3,4,5,6,7,8

8,7,6,4,3,2,1-1,2,3,4,5,6,7,8

6.c. 11 år ±9 måneder.


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 7. Optagelsen er en lateral projektion af tænder t

og kæber. k

Patienten har stået med højre h

side mod filmkassetten.

Optagelsen er én n af flere, som er taget i anledning af en

hævelse i overkæbens frontregion. Det bemærkes, at der

nyligt er ekstraheret en tand i regio +4.

7.a.

Anfør r en sandsynlig diagnose påp

forandringer i overkæbens

frontregion.

7.b.

7.c.

Billedet er taget let asymmetrisk.

Hvorledes forklares det stærkt

radiolucente område mærket m

med

små pile?

Sidder den præmolar

molar, , pilen peger

ind i, i patientens venstre eller

højre side. Begrund svaret.


Januar 2002,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 7.

7.a.

7.b.

7.c.

Der ses en større cystisk opklaring i processus

alveolaris, cystis radicularis, apical parodontitis, , obs.

pro.

Området repræsenterer

angulus-regionen i den

filmfjerne side. Da området hverken overlejres af

tungen eller den filmnære

angulus, , fremstår r det udtalt

radiolucent pga. luftvejenes ”subtraktionseffekt”.

Sidder i venstre side, da den er uskarp (filmfjern).


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede. 8. Patienten har for flere år r siden fået f

rodbehandlet

og restaureret 2+ efter et traume. Tanden er nu øm, og

der er spontane smerter i området.

8.a.

Angiv diagnoser påp

patologiske forhold vedrørende

rende

2+.

8.b.

Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pilen

peger på? p

8.c.

Hvordan ville du placere røntgenrøret, , hvis begge

approksimalrum for 3+ skulle friprojiceres?


Januar 2002,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 8.

8.a. Parodontitis apicalis acuta in chronica,

marginalt knoglesvind (parodontitis

marginalis),

),osteomyelitis, obs. . pro.

8.b. Den laterale afgrænsning af canalis incisivus.

8.c. Røret flyttes

distalt, , sås

strålerne rammer

vinkelret påp

tangenten til tandbuen ud for

4,3+.


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 9. Optagelsen fremstiller regio -5,6,7 hos en ældre

kvindelig patient, som er mager og storryger.

9.a.

Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pil nr. 1

peger på? p

9.b.

Hvad repræsenterer den radiopake grænse, som pil nr.

2 peger på? p

9.c.

Beskriv forholdene for -6,7 og for knoglen omkring og

apikalt for disse tænder. t

9.d.

Anfør r en mulig diagnose for kvindens generelle

tilstand bedømt ud fra knogletegningen.


Januar 2002,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 9.

9.a. Væggen i alveolen tilhørende (formentlig

nyligt ekstraheret) 4-. 4

9.b. Linea mylohyoidea.

9.c. Der ses normale og ubrudte

parodontalspalter, , tydende påp

normale

apikale forhold.

Der ses særdeles s

store marvrum, , men ellers

intet unormalt.

9.d. Osteoporose obs. . pro. (caries under fyldning

–7 mesial, , obs. pro).


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 10. To enorale optagelser af regio -3 - -8.

10.a. Beskriv, hvilke tandbehandlinger der er udført.

10.b. Den mesiale rod af -66 har tilsyneladende både b

en facial

og en lingual rodkanal. . Hvilken af disse peger pilen

på? ? Begrund svaret.

10.c. Beskriv pulpaforholdene i -7.


Januar 2002,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 10.

10.a.

-4: Plast/glasionom

glasionomér-fyldning

occluso-

distalt, , amalgamfyldning facialt.

-6: Metalkrone med stift, rodfyldninger

(guttaperka) i 3 kanaler.

-7: Amalgamfyldning occluso-distalt

distalt.

10.b.

Den faciale kanal, den afbilledes modsat

tubus’ retning.

10.c.

Dentikel i pulpa-cavum

cavum, , tre rodkanaler.


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 11. Patienten er en 30-årig

mand.

11.a. Hvad repræsenterer den radiopake struktur, som pilene

mærket nr. 1 peger på? p

11.b. Forklar hvorfor strukturen, som pil nr. 1 peger på, p

mangler i højre h

side (der ses en uregelmæssig del af

strukturen under basis mandibulae).

11.c. Hvad repræsenterer den radiopake struktur, som pil nr.

2 peger på? p

11.d. Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pil nr. 3

peger på? p

11.e. Angiv diagnoser påp

patologiske tilstande (undtagen(

caries).

Fortsættes


Januar 2002,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 11. Fortsat


Januar 2002,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)

Billede 11.

11.a.

Os hyoideum.

11.b.

Patienten har udført en synkebevægelse,

mens projektionen af højre h

side har fundet

sted

11.c.

Processus styloideus.

11.d.

Bagerste afgrænsning af maksillen/forreste

afgrænsning af fossa pterygomandibularis.

11.e.

Dentes retenti 8+8,

Parodontitits totalis/-apicalis

apicalis 6-,

Elongatio -8,

Osteosclerosis localisata regio -6.

More magazines by this user
Similar magazines