26.07.2014 Views

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1 ...

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1 ...

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

1. Røntgenstråler udsendt fra et røntgenapparat:<br />

r<br />

a. har en bølgelb<br />

lgelængde, der er kortest, hvis<br />

røntgenapparatets spænding er lav<br />

b. opstår, når n r bremsestråler rammer anoden<br />

c. har en bølgelb<br />

lgelængde, der kan beregnes, når n<br />

strålernes frekvens kendes<br />

d. absorberes i henhold til kvadratloven, når n r de<br />

rammer objektet<br />

e. har en bølgelb<br />

lgelængde, der bestemmes af<br />

mængden af elektroner i røntgenrøret.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

1. Røntgenstråler udsendt fra et røntgenapparat:<br />

r<br />

a. har en bølgelb<br />

lgelængde, der er kortest, hvis<br />

røntgenapparatets spænding er lav<br />

b. opstår, når n r bremsestråler rammer anoden<br />

c. har en bølgelb<br />

lgelængde, der kan beregnes, når n<br />

strålernes frekvens kendes<br />

d. absorberes i henhold til kvadratloven, når n r de<br />

rammer objektet<br />

e. har en bølgelb<br />

lgelængde, der bestemmes af<br />

mængden af elektroner i røntgenrøret.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

2. Røntgenstrålernes passage gennem et Al-<br />

filter:<br />

a. medfører dannelse af spredt stråling<br />

b. medfører reduceret sværtning af filmen<br />

c. medfører<br />

øget sværtning af filmen<br />

d. medfører absorption af den mest energirige<br />

del af strålespektret<br />

e. medfører<br />

øget skarphed i billedet.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

2. Røntgenstrålernes passage gennem et Al-<br />

filter:<br />

a. medfører dannelse af spredt stråling<br />

b. medfører reduceret sværtning af filmen<br />

c. medfører<br />

øget sværtning af filmen<br />

d. medfører absorption af den mest energirige<br />

del af strålespektret<br />

e. medfører<br />

øget skarphed i billedet.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

3. En dentalrøntgenfilm ntgenfilm har emulsion påp<br />

begge<br />

sider af basis. Dette princip benyttes af<br />

følgende<br />

årsag(er):<br />

a. fremkaldningstiden reduceres<br />

b. det er ligegyldigt, hvordan man vender<br />

filmpakningen under optagelsen<br />

c. eksponeringstiden reduceres<br />

d. filmen er mindre følsom f<br />

for lys<br />

e. skarpheden øges.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

3. En dentalrøntgenfilm ntgenfilm har emulsion påp<br />

begge sider<br />

af basis. Dette princip benyttes af følgende f<br />

årsag(er):<br />

a. fremkaldningstiden reduceres<br />

b. det er ligegyldigt, hvordan man vender<br />

filmpakningen under optagelsen<br />

c. eksponeringstiden reduceres<br />

d. filmen er mindre følsom f<br />

for lys<br />

e. skarpheden øges.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

4. Et røntgenbillede r<br />

fremtræder for lyst. Dette<br />

kan bl.a. skyldes, at:<br />

a. der er anvendt en film med en større<br />

følsomhed end normalt<br />

b. fremkaldervæsken har været v<br />

for kold<br />

c. fokus-film<br />

film-afstanden har været v<br />

længere l<br />

end<br />

normalt<br />

d. filmen er fremkaldt i for lang tid<br />

e. filmen er blevet for gammel.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

4. Et røntgenbillede r<br />

fremtræder for lyst. Dette<br />

kan bl.a. skyldes, at:<br />

a. der er anvendt en film med en større<br />

følsomhed end normalt<br />

b. fremkaldervæsken har været v<br />

for kold<br />

c. fokus-film<br />

film-afstanden har været v<br />

længere l<br />

end<br />

normalt<br />

d. filmen er fremkaldt i for lang tid<br />

e. filmen er blevet for gammel.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

5. Ved en symmetrisk halvaksial optagelse af<br />

overkæbens frontregion:<br />

a. anvendes film med kun ét t lag emulsion<br />

b. anbringes filmen sås<br />

vidt muligt skråtstillet<br />

i forhold til okklusalplanet og parallelt med<br />

tandakserne<br />

c. gengives incisiverne og molarerne med ens<br />

forkortning<br />

d. gengives incisiverne kortere end molarerne<br />

e. gengives molarerne kortere end<br />

incisiverne.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

5. Ved en symmetrisk halvaksial optagelse af<br />

overkæbens frontregion:<br />

a. anvendes film med kun ét t lag emulsion<br />

b. anbringes filmen sås<br />

vidt muligt skråtstillet<br />

i forhold til okklusalplanet og parallelt med<br />

tandakserne<br />

c. gengives incisiverne og molarerne med ens<br />

forkortning<br />

d. gengives incisiverne kortere end molarerne<br />

e. gengives molarerne kortere end<br />

incisiverne.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

6. Ved en panoramatomografisk optagelse af<br />

kæberne (”OTP(<br />

OTP”):<br />

a. gengives fortænderne for smalle, hvis<br />

patienten har været v<br />

placeret for langt borte fra<br />

filmplanet<br />

b. gengives fortænderne for brede, hvis<br />

patienten har været v<br />

placeret for langt borte fra<br />

filmplanet<br />

c. beskriver røntgenrøretret en bue påp<br />

360º<br />

omkring patienten<br />

d. kan øreringe medføre skyggedannelse over<br />

tænderne,<br />

”ghost<br />

images”<br />

e. anvendes ikke forstærkersk<br />

rkerskærme rme i kassetten.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

6. Ved en panoramatomografisk optagelse af<br />

kæberne (”OTP(<br />

OTP”):<br />

a. gengives fortænderne for smalle, hvis<br />

patienten har været v<br />

placeret for langt borte fra<br />

filmplanet<br />

b. gengives fortænderne for brede, hvis<br />

patienten har været v<br />

placeret for langt borte fra<br />

filmplanet<br />

c. beskriver røntgenrøretret en bue påp<br />

360º<br />

omkring patienten<br />

d. kan øreringe medføre skyggedannelse over<br />

tænderne,<br />

”ghost<br />

images”<br />

e. anvendes ikke forstærkersk<br />

rkerskærme rme i kassetten.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

7. Hvilken af følgende f<br />

stråleinducerede skader<br />

udløses ved den laveste dosis:<br />

a. strålesyge<br />

b. leukæmi<br />

c. hudforandringer<br />

d katarakt<br />

e. fertilitetsnedsættelse.<br />

ttelse.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

7. Hvilken af følgende f<br />

stråleinducerede skader<br />

udløses ved den laveste dosis:<br />

a. strålesyge<br />

b. leukæmi<br />

c. hudforandringer<br />

d katarakt<br />

e. fertilitetsnedsættelse.<br />

ttelse.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

8. For at reducere stråledosis til patienten bør b<br />

man:<br />

a. anvende lavest mulig spænding<br />

b. anvende kortest mulig projektionsafstand<br />

c. benytte type F-film F<br />

frem for type E-filmE<br />

d. anvende forstærkningsfolier rkningsfolier ved ekstraorale<br />

optagelser<br />

e. anvende raster ved ekstraorale optagelser.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

8. For at reducere stråledosis til patienten bør b<br />

man:<br />

a. anvende lavest mulig spænding<br />

b. anvende kortest mulig projektionsafstand<br />

c. benytte type F-film F<br />

frem for type E-filmE<br />

d. anvende forstærkningsfolier rkningsfolier ved ekstraorale<br />

optagelser<br />

e. anvende raster ved ekstraorale optagelser.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

9. Ved optagelser i panoramatomograf på<br />

tandklinikker gælder g<br />

følgende f<br />

i henhold til<br />

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om større<br />

dentalrøntgenanl<br />

ntgenanlæg: g:<br />

a. alle patienter skal blygummiafdækkes<br />

b. alle børn b<br />

skal blygummiafdækkes<br />

c. personalet skal bære b<br />

blygummiforklæde<br />

d. personalet skal opholde sig mindst 2 m. fra<br />

den direkte stråling ved eksponering<br />

e. personalet skal opholde sig bag en blybe-<br />

klædt skærm eller uden for optagelsesrummet<br />

ved eksponering.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

9. Ved optagelser i panoramatomograf på<br />

tandklinikker gælder g<br />

følgende f<br />

i henhold til<br />

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om større<br />

dentalrøntgenanl<br />

ntgenanlæg: g:<br />

a. alle patienter skal blygummiafdækkes<br />

b. alle børn b<br />

skal blygummiafdækkes<br />

c. personalet skal bæreb<br />

blygummiforklæde<br />

d. personalet skal opholde sig mindst 2 m. fra<br />

den direkte stråling ved eksponering<br />

e. personalet skal opholde sig bag en blybe-<br />

klædt skærm eller uden for optagelsesrummet<br />

ved eksponering.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

<strong>10</strong>. Formålet med at iklæde patienter et<br />

blygummiforklæde<br />

ved dentaloptagelser er<br />

at:<br />

a. reducere risikoen for deterministiske<br />

stråleskader<br />

b. reducere risikoen for fosterskader ved evt.<br />

graviditet<br />

c. hindre en direkte bestråling af gonaderne<br />

d. reducere forekomsten af stokastiske<br />

stråleskader i befolkningen<br />

e. reducere forekomsten af strålesyge i<br />

befolkningen.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar <strong>FLERVALGSOPGAVER</strong> (1-<strong>10</strong>)<br />

<strong>10</strong>. Formålet med at iklæde patienter et<br />

blygummiforklæde<br />

ved dentaloptagelser er<br />

at:<br />

a. reducere risikoen for deterministiske<br />

stråleskader<br />

b. reducere risikoen for fosterskader ved evt.<br />

graviditet<br />

c. hindre en direkte bestråling af gonaderne<br />

d. reducere forekomsten af stokastiske<br />

stråleskader i befolkningen<br />

e. reducere forekomsten af strålesyge i<br />

befolkningen.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

11. Beskriv, hvilke røntgenreceptorer, r<br />

der ifølge<br />

Sundhedsstyrelsen måm<br />

anvendes til at optage<br />

et enoralt røntgenbillede påp<br />

en patient.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

11. Film af følsomhedsklasse f<br />

mindst E.<br />

Fosforplader<br />

Digitale sensorer (CCD/CMOS)


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

12. Beskriv, hvad der menes med en films linie-<br />

opløsning. Du får f r denne figur til hjælp.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

12. Det antal sorte og hvide liniepar, , der kan<br />

skelnes med øjet efter eksponering af et<br />

liniefantom (figuren).


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

13. Beskriv, hvordan du med ”møntprøven” vil<br />

undersøge om dit mørkekammer m<br />

er lystæt.<br />

t.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

13. En ikke-eksponeret eksponeret film læggesl<br />

udpakket i<br />

mørkekammeret med en mønt m<br />

ovenpå. . Den<br />

fremkaldes efter 3 minutter, hvorefter der<br />

ikke måm<br />

kunne ses omrids af mønten m<br />

(hvis<br />

omrids ses er der for meget lys).


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 1. Enoral optagelse af en voksen patient.<br />

1.a.<br />

1.b.<br />

1.c.<br />

Hvad er betegnelsen for den viste optagelse?<br />

Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pil nr. 1<br />

peger på? p<br />

Hvad repræsenterer det radiolucente område, som pil<br />

nr. 2 peger på? p


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: SVAR DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 1.<br />

1.a. En symmetrisk halvaksial optagelse af<br />

overkæben.<br />

1.b. Den laterobasale afgrænsning af cavitas nasi.<br />

1.c. Canalis nasolacrimalis.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 2, 3, 4. Optagelser af samme patient som billede nr. 1.<br />

De tre optagelser i kuverten (2-4) er udført med forskellig<br />

horisontal vinkling.<br />

2-4.a.<br />

De tre billeder skal monteres i den udleverede ramme, således s<br />

at<br />

optagelsen taget fra højre h<br />

(røret ret vinklet til højre h<br />

for midtlinien)<br />

monteres i lomme nr. 2. Den centrale, ortoradiale optagelse<br />

monteres i lomme nr. 3. Optagelsen taget fra venstre (røret ret vinklet<br />

til venstre for midtlinien) monteres i lomme nr. 4.<br />

2-4.b.<br />

Angiv om den<br />

radiopake<br />

struktur overprojicerende +1 er<br />

beliggende facialt eller palatinalt for +1. Begrund svaret.<br />

2-4.c.<br />

Beskriv rodforholdene på hver af de fire incisiver separat.<br />

2-4.d.<br />

Angiv diagnose for den radiopake struktur overlejrende +1.<br />

A B C


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 2, 3, 4.<br />

C A B<br />

a. Montering.<br />

b. Den overtallige tand er beliggende palatinalt for +1,<br />

idet den flytter ”med<br />

røntgenrøret".<br />

c. +1: dilaceration i facio-palatinal<br />

retning,<br />

+2: dilaceration i distal retning,<br />

1+: evt. lille dilaceration, facio-palatinal<br />

+2: i.a.<br />

d. Mesiodens.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 5. 4 enorale optagelser af overkæbet<br />

betænderne hos en<br />

patient der ikke har været v<br />

hos tandlæge i 20 år.<br />

5.a.<br />

5.b.<br />

Angiv diagnoser påp<br />

patologiske tilstande.<br />

Angiv årsagen til 2. molarernes hældning.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 5.<br />

5.a.<br />

5.b.<br />

Radix relicta cum parodontitis apicalis 5+,<br />

Cystis radicularis +2,<br />

Caries dentalis 2+ - +2 (alle(<br />

approximalflader), +4<br />

mesialt,<br />

Calculus 7+7<br />

(dilaceratio<br />

2+2).<br />

6+6 har være v<br />

ekstraheret påp<br />

et tidligt tidspunkt<br />

forårsagende rsagende 7’ernes7<br />

mesiale kipning.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 6. Panoramatomografi af et barn.<br />

6.a.<br />

6.b.<br />

6.c.<br />

Angiv diagnoser for patologiske tilstande (også caries,<br />

hvor du er sikker).<br />

Angiv hvilke permanente tænder t<br />

der er<br />

anlagt/frembrudt.<br />

Angiv barnets ca. kronologiske alder.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 6.<br />

6.a. Agenesi 5-, 2+,<br />

Dentes persistentes 05-, 03+(03),<br />

Transposition regio 3,2+,<br />

Caries dentalis okklusalt: 7,6-6.<br />

6.b. Permanente tænder:<br />

8,7,6,5,4,3,1+1,2,3,4,5,6,7,8<br />

8,7,6,4,3,2,1-1,2,3,4,5,6,7,8<br />

6.c. 11 år ±9 måneder.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 7. Optagelsen er en lateral projektion af tænder t<br />

og kæber. k<br />

Patienten har stået med højre h<br />

side mod filmkassetten.<br />

Optagelsen er én n af flere, som er taget i anledning af en<br />

hævelse i overkæbens frontregion. Det bemærkes, at der<br />

nyligt er ekstraheret en tand i regio +4.<br />

7.a.<br />

Anfør r en sandsynlig diagnose påp<br />

forandringer i overkæbens<br />

frontregion.<br />

7.b.<br />

7.c.<br />

Billedet er taget let asymmetrisk.<br />

Hvorledes forklares det stærkt<br />

radiolucente område mærket m<br />

med<br />

små pile?<br />

Sidder den præmolar<br />

molar, , pilen peger<br />

ind i, i patientens venstre eller<br />

højre side. Begrund svaret.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 7.<br />

7.a.<br />

7.b.<br />

7.c.<br />

Der ses en større cystisk opklaring i processus<br />

alveolaris, cystis radicularis, apical parodontitis, , obs.<br />

pro.<br />

Området repræsenterer<br />

angulus-regionen i den<br />

filmfjerne side. Da området hverken overlejres af<br />

tungen eller den filmnære<br />

angulus, , fremstår r det udtalt<br />

radiolucent pga. luftvejenes ”subtraktionseffekt”.<br />

Sidder i venstre side, da den er uskarp (filmfjern).


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede. 8. Patienten har for flere år r siden fået f<br />

rodbehandlet<br />

og restaureret 2+ efter et traume. Tanden er nu øm, og<br />

der er spontane smerter i området.<br />

8.a.<br />

Angiv diagnoser påp<br />

patologiske forhold vedrørende<br />

rende<br />

2+.<br />

8.b.<br />

Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pilen<br />

peger på? p<br />

8.c.<br />

Hvordan ville du placere røntgenrøret, , hvis begge<br />

approksimalrum for 3+ skulle friprojiceres?


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 8.<br />

8.a. Parodontitis apicalis acuta in chronica,<br />

marginalt knoglesvind (parodontitis<br />

marginalis),<br />

),osteomyelitis, obs. . pro.<br />

8.b. Den laterale afgrænsning af canalis incisivus.<br />

8.c. Røret flyttes<br />

distalt, , sås<br />

strålerne rammer<br />

vinkelret påp<br />

tangenten til tandbuen ud for<br />

4,3+.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 9. Optagelsen fremstiller regio -5,6,7 hos en ældre<br />

kvindelig patient, som er mager og storryger.<br />

9.a.<br />

Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pil nr. 1<br />

peger på? p<br />

9.b.<br />

Hvad repræsenterer den radiopake grænse, som pil nr.<br />

2 peger på? p<br />

9.c.<br />

Beskriv forholdene for -6,7 og for knoglen omkring og<br />

apikalt for disse tænder. t<br />

9.d.<br />

Anfør r en mulig diagnose for kvindens generelle<br />

tilstand bedømt ud fra knogletegningen.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 9.<br />

9.a. Væggen i alveolen tilhørende (formentlig<br />

nyligt ekstraheret) 4-. 4<br />

9.b. Linea mylohyoidea.<br />

9.c. Der ses normale og ubrudte<br />

parodontalspalter, , tydende påp<br />

normale<br />

apikale forhold.<br />

Der ses særdeles s<br />

store marvrum, , men ellers<br />

intet unormalt.<br />

9.d. Osteoporose obs. . pro. (caries under fyldning<br />

–7 mesial, , obs. pro).


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede <strong>10</strong>. To enorale optagelser af regio -3 - -8.<br />

<strong>10</strong>.a. Beskriv, hvilke tandbehandlinger der er udført.<br />

<strong>10</strong>.b. Den mesiale rod af -66 har tilsyneladende både b<br />

en facial<br />

og en lingual rodkanal. . Hvilken af disse peger pilen<br />

på? ? Begrund svaret.<br />

<strong>10</strong>.c. Beskriv pulpaforholdene i -7.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede <strong>10</strong>.<br />

<strong>10</strong>.a.<br />

-4: Plast/glasionom<br />

glasionomér-fyldning<br />

occluso-<br />

distalt, , amalgamfyldning facialt.<br />

-6: Metalkrone med stift, rodfyldninger<br />

(guttaperka) i 3 kanaler.<br />

-7: Amalgamfyldning occluso-distalt<br />

distalt.<br />

<strong>10</strong>.b.<br />

Den faciale kanal, den afbilledes modsat<br />

tubus’ retning.<br />

<strong>10</strong>.c.<br />

Dentikel i pulpa-cavum<br />

cavum, , tre rodkanaler.


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 11. Patienten er en 30-årig<br />

mand.<br />

11.a. Hvad repræsenterer den radiopake struktur, som pilene<br />

mærket nr. 1 peger på? p<br />

11.b. Forklar hvorfor strukturen, som pil nr. 1 peger på, p<br />

mangler i højre h<br />

side (der ses en uregelmæssig del af<br />

strukturen under basis mandibulae).<br />

11.c. Hvad repræsenterer den radiopake struktur, som pil nr.<br />

2 peger på? p<br />

11.d. Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pil nr. 3<br />

peger på? p<br />

11.e. Angiv diagnoser påp<br />

patologiske tilstande (undtagen(<br />

caries).<br />

Fortsættes


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 11. Fortsat


<strong>Januar</strong> <strong>2002</strong>,<br />

<strong>DEL</strong> II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-11)<br />

Billede 11.<br />

11.a.<br />

Os hyoideum.<br />

11.b.<br />

Patienten har udført en synkebevægelse,<br />

mens projektionen af højre h<br />

side har fundet<br />

sted<br />

11.c.<br />

Processus styloideus.<br />

11.d.<br />

Bagerste afgrænsning af maksillen/forreste<br />

afgrænsning af fossa pterygomandibularis.<br />

11.e.<br />

Dentes retenti 8+8,<br />

Parodontitits totalis/-apicalis<br />

apicalis 6-,<br />

Elongatio -8,<br />

Osteosclerosis localisata regio -6.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!