1 Cariesprogression Tid ml. to BW-undersøgelser hos børn? Hvor ...

odont.au.dk

1 Cariesprogression Tid ml. to BW-undersøgelser hos børn? Hvor ...

Hanne Hintze

Afd. for Oral Radiologi

Århus Tandlægeskole

Cariesprogression

Tid ml. to BW-undersøgelser hos

børn?

• Sverige:

• 11,5 mdr (Gröndahl et al., 1992)

• Danmark (1996):

• København: 378 optagelser pr. 1.000 børn

• I Århus: 303 optagelser pr. 1.000 børn

• I praksiskomm: 1.116 optagelser pr. 1.000 børn

(Skov, 2002)

Gn. tid (i mdr) ml. to BW-undersøgelser vurderet hos

svenske børn efter korrektion med en radiologisk

algoritme

Hvor hurtigt foregår

cariesprogression?

Aktuel

13-årige

mdr

12,0

15-årige

mdr

12,3

• Approksimalt: Dokumentation

Estimeret,

5% risiko

Estimeret,

10% risiko

19,3

24,8

18,3

23,4

(Lith & Gröndahl, 1992)

• Okklusalt:

Ringe dokumentation

Faktorer af betydning for progressionshastigheden

af approksimalfladecaries

‣ Læsionsdybde

‣ Tandtype

‣ Cariesaktivitet

‣ Tandens post-eruptive alder

‣ Kavitetsstatus

Cariesprogression

overlevelsesstatistik

Incidens rate (IR) = Antal begivenheder/risiko-tid

Enheden for IR

undergik

pr. 1 år

= Antal bestemte begivenheder

pr. 100 flade-år

eller

Antal flader ud af 100, som

en bestemt begivenhed

1


Progressionshastighed i relation til

læsionsdybde (svenske skolebørn)

Progressionshastighed i relation til

læsionsdybde (danske teenagers)

25

20

20,3

10

8

9,2

15

6

Median IR

10

5

3,9

5,4

IR

4

2

2,4

0

Sund til dyb Dyb emalje

emalje til ydre

dentin

Ydre dentin

til dyb

dentin

(Mejàre et al., 1999)

0

Sund til

emaljecaries

Emalje til

dentincaries

(Hintze, 2001)

Tandtype - progressionshastighed for

læsioner på distalfladen af 05’ere og

mesialfladen af 6’ere hos 6-12-årige børn

Risikoen for udvikling af caries

som naboflade (11/13 årige til 21/22 årige)

05d

6m

IR

11,3

4,6

IR

32,6

20,5

7m

6d

6m

5d

5m

Nabo til sund

flade

1,1

3,1

3,0

3,6

1,1

Nabo til cariøs

flade

13,5

20,2

11,1

14,9

21,7

4d

2,1

16,6

(Mejàre & Stenlund, 2000)

(Stenlund et al., 2003)

Progressionshastighed (IR) for læsioner i 6m

6-12 årige

Fra sund til emalje

0 → 2

5,2

Fra emalje til dentin

2 → 4

18,3

Progressionshastighed for

okklusalfladecaries i relation til alder

12-15 år

Alle tænder

2,0

1. molar

4,4

2. molar

6,7

16m+26m

6-12 årige

4,1

23,2

16-19 år

0,9

2,3

3,0

36m+46m

11-22 årige

4,0

5,1

20-27 år

0,7

1,5

2,7

16m+26m

11-22 årige

36m+46m

3,7

6,0

(Mejàre et al., 2000)

(Mejàre et al., 2004)

2


Litteraturen

Rygg-Gunn, 1992

Bille & Thylstrup,

1982

Mejare &

Malmgren, 1986

Thylstrup et al,

1986

Pitts & Rimmer,

1992

Akpata et al, 1996

Emaljelæsioner

med kavitet

27%

16%

61%

10%

2%

13%

Ydre

dentinlæsioner

med kavitet

100%

52%

78%

52%

41%

79%

Indre

dentinlæsioner

med kavitet

100%

100%

-

88%

100%

100%

Tid til næste bitewingundersøgelse?

•Pt.’s alder

•Eksisterende

læsioners dybde

•Sands. for kavitet

•Tandtype

•Cariesaktivitet

Lunder & von der

Fehr, 1996

30%

65%

-

3

More magazines by this user
Similar magazines