Århus granulomatøse

odont.au.dk

Århus granulomatøse

Oral Patologi Århus Tandlægeskole marts 2013

Granulomatøse sygdomme

GRANULOMATØSE SYGDOMME

Sygdomme der histologisk

er karakteriseret ved inflammation

i form af granulomer

Granulom: Lille korn

• Granulom: Ansamling af makrofager

• Epiteloidcellegranulom: do. som ligner

epitelceller

• Kæmpecellegranulom: do. som

indeholder flerkernede kæmpeceller

GRANULOMATØSE SYGDOMME

Flerkernede kæmpeceller

(sammensmeltning af makrofager)

• Langhans kæmpecelle: Perifert

placerede (randstillede) kerner

• Fremmedlegeme-kæmpecelle

(osteoklast-typen): Kerner spredt i

cytoplasmaet

GRANULOMATØSE SYGDOMME

• Orofacial granulomatose

Melkersson-Rosenthals syndrom

Cheilitis granulomatosa

• Sarkoidose

• Crohn’s sygdom (Mb. Crohn)

• Kronisk granulomatøs sygdom

• Tuberkulose

• Fremmedlegemegranulom

GRANULOMATØSE SYGDOMME

Orofacial granulomatose

Årsag ukendt:

En slags foreløbig diagnose

der kræver udelukkelse af

andre granulomatøse sygdomme

Patienterne følges og udvikler evt.

senere en af de veldefinerede

granulomatøse sygdomme

ORO-FACIAL GRANULOMATOSE

• ”Forstadie” til sarkoidose

• ”Forstadie” til Crohns

sygdom

• ”Forstadie” til kronisk

granulomatøs sygdom

GRANULOMATØSE SYGDOMME

Orofacial granulomatose

• Histologisk: Granulomatøs

inflammation

• Klinisk: Varierende manifestationer

Læbehævelse: Cheilitis granulomatosa

Læbehævelse, lingua plicata og

facialisparese: Melkersson-Rosenthals

syndrom

Gingivalt erytem

Andet, herunder aftelignende sår

STOMATITIS APHTOSA RECURRENS

Udredning

• Systemiske sygdomme (kroniske

inflammatoriske tarmsygdomme,

coeliaki, Behçet’s syndrom)

• Mangelsygdomme (jern, folat, B12,

B1, B2, B6)

• Medicin (f.eks. NSAID, beta-blokkere)

• Immunologisk dysfunktion (f.eks. HIV)

GRANULOMATØSE SYGDOMME

• Orofacial granulomatose

Melkersson-Rosenthals syndrom

Cheilitis granulomatosa

• Sarkoidose

• Crohn’s sygdom (Mb. Crohn)

• Kronisk granulomatøs sygdom

• Tuberkulose

• Fremmedlegemegranulom

GRANULOMATØSE SYGDOMME

Sarkoidose

• Ukendt ætiologi (overfølsomhed?)

• Hyppigst yngre voksne

• Manifesterer sig i mange organer, hyppigst

mediastinale lymfeknuder og lunger

• Oralt: Papler, hvidlige, rødlige, rødme,

ulcerationer

1


Oral Patologi Århus Tandlægeskole marts 2013

Granulomatøse sygdomme

KRONISKE INFLAMMATORISKE

TARMSYGDOMME

• Mb. Crohn

Stigende incidens

Diareer, abdominalsmerter

Hyperplasier/foldninger med

granulomatøs inflammation

Aftelignende ulcerationer

• Colitis ulcerosa

Blodige diareer

Aftelignende ulcerationer

BAKTERIELLE INFEKTIONER I

MUNDHULEN

• Tuberkulose (TB)

• Lepra (spedalskhed)

• Syfilis (Lues)

• Gonoré

• Noma

• Aktinomykose

TUBERKULOSE

Mycobacterium tuberculosis (sjældent M. bovis)

1/3 af jordens befolkning inficeret. Kun 5-10% af de

smittede udvikler aktiv sygdom i løbet af deres levetid.

Ca. 9 millioner nye TB-tilfælde årligt og 1-2 millioner dør

årligt af sygdommen.

Ca. 85% af alle nye tilfælde og dødsfald forekommer i

Afrika, Asien samt Syd- og Mellemamerika

WHO: Verdensomspændende katastrofe

TUBERKULOSE

Hyppighed i Danmark

Gennem mange år: Fald i incidens.

Fra 1986 (ca. 300 tilfælde) til 2000 fordobling

primært p.g.a. indvandring. Siden fald til 326

tilfælde i 2009.

Ca. 60% hos indvandrere.

TUBERKULOSE

Smitter ved dråbeinfektion ved inhalation

(hoste, tale mv.) fra patient med lungeTB. En

ubehandlet patient med lungeTB vil i

gennemsnit smitte 10-15 personer pr. år.

Primærinfektion: Hyppigst kun i lunger. Ved

intakt immunforsvar udvikles sygdommen ofte

ikke videre (ubehandlet vil kun 5-10% udvikle

egentlig sygdom).

Sekundær TB (kronisk TB): Lunger, andre

organer. Tør hoste, slimede ophostninger, let

feber, vægttab, træthed.

TUBERKULOSE

Orale forandringer

Sjældne.

Hyppigst ved sekundær TB.

Hyppigst som sår med underminerede rande.

TUBERKULOSE

Diagnostik

TUBERKULOSE

Behandling

Undersøgelse af ekspektorat eller væv.

Mikroskopi, PCR-teknik, dyrkning.

Histopatologi: Epiteloidcelle-granulomer

med central nekrose. Syrefaste stave.

Behandling med flere forskellige antibiotika i 6

måneder. Efter et par ugers behandling

ophører smitterisikoen.

Resistente stammer findes.

2

More magazines by this user
Similar magazines