Born Global webudgave 090610.indd

startvaekst.dk

Born Global webudgave 090610.indd

BORNGLOBAL

- et netværk med fokus på kompetenceudvikling

inden for effektiv kommunikation og løsningssalg


BORNGLOBAL

- et netværk med fokus på kompetenceudvikling

inden for effektiv kommunikation og løsningssalg

Formål

BornGlobal er et nyt netværk, der giver deltagerne et kompetenceløft gennem et udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i

virksomhedernes egne opgaver og kombinerer teori, praktik, rådgivning og sparring med en række kompetente ressource- og

erhvervspersoner.

Beskrivelse

I forbindelse med etablering og udvikling af netværket skal der gennemføres følgende aktiviteter hen over de næste

12 måneder:

• Kick-off arrangement

• 5 heldagsmoduler

• 3 halvdagsmoduler

Hvert modul har et hovedtema, hvor der veksles mellem teori, praktiske opgaver og casebaserede indlæg fra erfarne og

ressourcestærke erhvervspersoner. Mellem møderne arbejdes med egne opgaver. Et af heldagsmodulerne er et specielt

individuelt workshopmodul, som foregår hos den enkelte virksomhed og tager udgangspunkt i virksomhedens opgaver og

udfordringer.

Målgruppe

BornGlobal henvender sig specielt til teknologivirksomheder, der arbejder med udvikling og salg af teknologiske løsninger.

Udviklingsforløbet henvender sig til ambitiøse ledere, salgsansvarlige, account managers, projektledere m.fl., der arbejder med

B2B løsningssalg.

For at sikre at den enkelte deltager får et udbytterigt og individuelt forløb begrænses netværket til max. 10 deltagere.

Forudsætningen for at deltage er, at man har eller påtænker at påbegynde international afsætning, og at man har lyst og

overskud til at arbejde med egne udfordringer gennem et målrettet forløb.

Undervisere og tovholdere

Jannie Ilum Gade, ILUM GADE ApS

Esben Lind Simonsen, Conexia PR A/S

Kamilla Skalhøj Oest, Markman A/S

Jens Uggerhøj, UCONNECT ApS

Pris

Kr. 9.500 kr. (værdi kr. 30.000).

Differencen finansieres med egne arbejdstimer (timemedfinansiering).

Yderligere information

Jens Uggerhøj, jens@uconnect.dk, tlf. 4095 1110

Sted

Forløbet finder sted i Aalborg-området. Nærmere lokation oplyses senere

Tilmelding

Tilmelding til vækstkonsulent Rikke Larsen, Væksthus Nordjylland

ved udfyldelse af tilmeldingsskema. Skemaet kan rekvireres hos

Rikke Larsen rl@vhnordjylland.dk eller på www.vhnordjylland.dk


Forløb

Forløbet starter ultimo august 2010 med et kick-off arrangement og i juni måned 2011 gennemføres det

afsluttende modul.

Kick-off arrangement (august 2010)

Gennemgang af forløb, networking m.v.

Modul 1 – ”Case-baserede salgsværktøjer”

Udviklingsforløb med fokus på salgsværktøjer, USP, EFU, pipeline styring, m.fl.

Case 1 - indlæg fra en erhvervsleder

Modul 2 – ”Effektiv kommunikation”

Er du i stand til at kommunikere effektivt med omverdenen, med dine kunder og med medierne? ”Effektiv kommunikation”

er et læringsforløb med fokus på effektiv kommunikation målrettet dine individuelle interessenter. Du får

overblik over kommunikation som disciplin og svar på spørgsmål som: Hvilke medier er relevante og hvorfor?

Hvilke værktøjer skal jeg bruge samt hvornår og hvordan?

Case 2 - indlæg fra en erhvervsleder

Modul 3 – ”Individuel aktivitet” – workshop i din virksomhed

Der afholdes en individuel workshop hos den enkelte virksomhed. Her vil du sammen med en af underviserne udvikle

et idékatalog til din egen handlingsplan.

Modul 4 - ”Forhandlingsteknik”

Deltagerne får indsigt i egen forhandlingsadfærd samt konkrete redskaber til at identificere, hvilken type modpart

man står overfor – og ikke mindst hvordan man skal håndtere denne.

Case 3 - indlæg fra en erhvervsleder

Modul 5 – ”Springboard og eksekvering”

Et heldagsforløb med fremlæggelse af handlingsplan, sparring, evaluering m.v. Alle undervisere, konsulenter m.v.

deltager som sparringspartnere.

Modul 6 – Netværksmøde - med aktuelt emne

Deltagerne formulerer selv et aktuelt emne som skal uddybes og debatteres.

Modul 7 – Netværksmøde - med aktuelt emne

Deltagerne formulerer selv et aktuelt emne som skal uddybes og debatteres.

Modul 8 – Netværksmøde (juni 2011)

Evaluering, netværkets fremtidige aktiviteter m.v.


NETVÆRKSTILBUD FRA

VÆKSTHUS NORDJYLLAND!

Der bliver netværket som aldrig før i det nordjyske erhvervsliv. På tværs

af fag, branche og profession deles viden og erfaring, så vi alle sammen

kan blive lidt bedre til det, vi laver.

I denne folder har vi et konkret netværkstilbud til dig, og i den kommende

periode vil vi præsentere flere netværkstilbud under forskellige

temaer.

Er du interesseret, så kontakt dit lokale erhvervskontor eller undertegnede.

Du kan også læse mere på www.vhnordjylland.dk.

Med venlig hilsen

Væksthus Nordjylland

Rikke Larsen

Vækstkonsulent

OM NETVÆRK

Ledende forskere inden for HR og

ledelse beskriver netværk som

fremtidens største magtfaktor.

Den, der har viden, har magt – og

den, som har et godt netværk,

har adgang til viden. Har du brug

for en bestemt viden, eller står du

med en bestemt udfordring, så

går den nemmeste og billigste vej

gennem et godt netværk.

Ifølge amerikanske undersøgelser

er netværk stærkest inden for et

afgrænset område, hvor der er

relativt få led fra top til bund og

fra højre til venstre. Nordjylland er

et eksempel på et sådant område,

og derfor har vi en enestående

chance for at vækste gennem

netværk.

Væksthus Nordjylland er en af

Nordjyllands kraftigste netværksmotorer,

og vi ser et stort potentiale

i etableringen af forskellige

nordjyske netværk.

Kontakt dit lokale erhvervskontor

eller Væksthus Nordjylland på tlf.

70 15 16 18

eller vækstkonsulent Rikke Larsen

fra Væksthus Nordjylland på tlf. 96

35 44 29 eller på

rl@vhnordjylland.dk.

More magazines by this user
Similar magazines