ELG ed.2, teknisk information - Fagerhult

fagerhult

ELG ed.2, teknisk information - Fagerhult

Teknisk information

ELG ed.2

Spænding: 230 V/25 A

Vægt: 15 kg/m

Materiale: Aluminium

Farve: RAL 9010

Best nr: 18565

MDD klasse: IIa

8

200–500 870/1170/1470

870/1170/1470

1b 1a 2a 2b

4 5

300–500 157 107 257/332/407 570/602/902 max 1000

1a. Tilslutning for el

Tilslutning af el sker ved tilslutningspladsen

for stærkstrøm

(230 V) og svagstrøm. Klemrækker

for stærkstrøm er placeret i nederste

del af panelet og klemrækker

for svagstrøm er placeret på

oversiden af panelet. Tilslutningsplads

kan placeres i valgfri ende af

panelet. Samtlige udtag for 230 V

er internt tilsluttet til klemrækker

med FK-kabel. Information om de

elektro-magnetiske felter, se under

afsnittet EMF, side 88. Udtag for

1b. Tilslutningsplads for gas

Placering af tilslutningsplads for

gas, se under afsnittet Medicinske

gasser – Gasrørstilslutning side 87.

2a Automatsikring

Til 1–4 stk sikringer eller hpfi relæ

kræves 157 mm. Komponenterne

er placeret bagved en låge for at

forhindre utilsigtet afbrydning.

2b Relæ

Nødvendig plads til relæ er

107 mm. Fagerhults relæer er

elektroniske og kan forsynes med

~24 V eller =24 V. Relæ forsyningen

bør ske via eksternt placerede

transformere.

3

7

svagstrøm er internt tilsluttet i

panelet til klemrække. Udtag for

data og antenne er forsynet med

træktråd til tilslutningsplads.

Tilslutningspladsen kræver

300 mm.

248

18565

177

300

157

Extra low

voltage

107

7

230 V

248

110

105

177

18565 with gasbox

6

8

11

elg


Teknisk information

ELG ed.2

3. Udtag for medicinske gasser

Udtag for medicinske gasser; ilt,

kvælstofforilte, medicinsk tryk-luft

og afkastluft – skjules bag-ved

frontlugen. Panelet kan ud-styres

med udtag af forskellige fabrikater

og nationale standarder. I panelet

er der plads til fire forskellige

gasmedier. Panelet tilbyder to alternativer

ved montage af gasudtag.

1. Slangetilslutning –

gasudtag integreres i panelet

vinklet for slangetilslutning

nedefra. Udstyret monteres på en

kulisseskinne som monteres enten i

panelet eller på væg.

4. Læse- og undersøgelsesarmatur

Armatur med lysrør, som giver

undersøgelseslys ved 100 % lysstyrke

og læselys i dæmpet tilstand.

Armaturet kan fås til forskellige

styresystemer som 1–10 V eller

DALI. Du kan få flere styresystemer

eks. switchDIM og switch control,

se nedenstående skitser.

Example for 1–10 V control

Example for DALI control

12

230 V

PE

N

L

24 V

N

L

In the

bedhead unit

L N

Impulse

switch

Relay

Reading & examination luminaire

HF

DALI

2. Direktetilslutning –

gasudtag monteres i en separat

boks med fremadrettede

udtag. Boksen monteres i panelets

underkant. Længden på boksen

tilpasses efter antallet af gasudtag.

Frontlugen på boksen kan låses når

udtagene anvendes, når udtagene

ikke anvendes skjules de af lugen.

I kanalen er der plads til fire gasrør,

1 str. ∅ 15 mm og

3 str. ∅ 12 mm.

Panel

FDH Længde, mm

2⊗24 602 18565

2⊗39 902 18565

Impulse

switch

Reading & examination luminaire

LN

DALI panel

HF

1–10 V

In patient´s handset

Unit

444

150

Bed-box with 4

impulsive switches

75

257/332/407

307/457/607


Teknisk information

ELG ed.2

5. Udtag for stærk- og svagstrøm

Som standard monteres eludtag

i Fagerhults egne udtagsdesign,

hvilket indebærer, at vi anvender

udtag fra Elko RS 16-serien eller

Elko plus. Udtaget monteres på

en monteringsplade, som sidder

forankret i bundprofilen. Der findes

en selvudviklet dækplade med

plads til tekstskilt som passer til udtagsserien.

Monteringen indebærer,

at fronten får en helt glat overflade.

Til komponenter, som ikke er

tilpasset til dette design, findes et

udvendigt monteringsalternativ.

Se vores udtagsserie side 68–69.

6. Natlampe

Natlampen er udstyret med LED

dioder (4,5 W). Lampen kan drives

med 24 V/12 V AC/DC samt 230 V

AC. Lyset er nedad rettet og beregnet

som natlys for patienten.

Tænd og sluk sker bedst fra

sengeboks via relæ. Ved styring via

DALI kræves også et DALI-relæ, f.eks.

Helvar 491.

7. Indirekte armatur

Oversiden af panelet er forsynet

med armatur for indirekte belysning.

Armaturet bestykkes med

T5 lyskilder. Antallet af lyskilder og

effekten på disse beregnes lettest

med DIALux lysberegningsprogram.

Den plads de forskellige lyskilder

kræver fremgår af tabellen.

Bemærk også at tilslutningspladsen

for svagstrøm er placeret på

oversiden af panelet og er 300 mm

langt.

8. Gavl

18565 – Disse er fræset af aluminiumplade

og lakeres i samme

nuance som panelet. Gavlens tykkelse

er 3 mm.

For dansk standard anvend LK

CLIC’LINE.

Enkeltdåse fylder 55 mm.

Dobbeltdåse fylder 110 mm.

Tripeldåse fylder 165 mm.

142

71

FDH Længde, mm

18565

1⊗39 870

1⊗54 1170

1⊗80 1470

71

SIGNAL

71

BEST

3 mm

71

71

L

71

13

elg

More magazines by this user
Similar magazines