Integration med kvinder og piger i fokus - Statsbiblioteket

statsbiblioteket.dk

Integration med kvinder og piger i fokus - Statsbiblioteket

• Tag dine kolleger i ed. Mange børn giver

et højere støjniveau, og når de etniske

kvinder kommer på biblioteket i

større flokke, bliver der mere liv og anderledes

dufte. Vær sikker på at dine

kolleger er indstillet på det.

• Sørg for at have et attraktivt materiale

udbud til netop den gruppe kvinder og

deres børn som I har inviteret. Bestil

f.eks. et somalisk depot af bøger og

musik hvis det er somaliske kvinder

der inviteres.

• Det er godt at have aktiviteten i et

lokale hvor man kan sidde lidt for sig

selv mens børnene boltrer sig i børnebiblioteket.

Mødestedet

Erfaringerne fra de gennemførte kvindeprojekter

viser tydeligt at biblioteket

spiller en stor rolle som socialt samlingssted

for kvinder der er isolerede fra det

danske samfund og ofte også fra social

omgang med medsøstre. En del kvinder i

projekterne har spontant givet udtryk

for vigtigheden af at komme ud af døren,

mødes, tale sammen (også på

dansk), selvom de har travlt med mange

børn, skole, lektier m.v. Samværet og aktiviteterne

prioriteres højt, som det f.eks.

er kommet frem i ‘Kom Og Vær Med’ fra

Rødovre, og kvinderne giver udtryk for

at de kun ser hinanden til møderne i bibliotekerne.

Biblioteket er et neutralt sted hvor de fleste

kvinder kan komme uden at det er et

problem for familien og omgangskredsen.

Som Esma Birdi skriver, er bibliotekets

neutrale status ligestillingsfremmende.

Undertrykte kvinder som familien

kontrollerer, vil som regel kunne besøge

det lokale bibliotek der har høj status

og er ‘ufarligt’. Disse kvinder og unge

piger har ofte ringe mulighed for at mødes

andre steder.

Kvinderne i Ravinder Kaurs undersøgelse

havde ønsker om at biblioteket tilbød

kulturelle arrangementer hvor man kunne

udveksle traditioner og blive integreret

i landet. De prioriterede at lære noget

af arrangementerne der kunne gøre det

nemmere at leve i et multikulturelt samfund.

De ville gerne i kontakt med danske

kvinder i biblioteket og etablere venindeskaber

med dem.

Et eksempel på dette var planen for projektet

KASBA på Hedemarkens Bibliotek i

Albertslund. Projektet som afholdt arrangementer

om f.eks. sundhed, ældreforsorg,

lokalhistorie, energibesparelser

og stavgang en gang om ugen i 30 uger,

inddrog frivillige danske kvinder via

Dansk Flygtningshjælp. Deres rolle skulle

være at hjælpe en fast gruppe etniske

minoritetskvinder med at forbedre deres

danskkundskaber og almene viden om

det danske samfund.

At denne idé ikke kunne realiseres er en

anden sag, og skyldes at det ikke lykkedes

at få fat i den planlagte målgruppe af

ressourcesvage kvinder uden tilknytning

til arbejdsmarkedet og med ringe viden

om det danske samfund og det danske

sprog. I stedet kom der fortrinsvis ressourcestærke

kvinder som deltog når der

var noget der interesserede dem og ellers

ikke. I stedet for 20 faste deltagere har ca.

100 deltaget en gang imellem. Skuffelsen

Integration med kvinder og piger i fokus

25

More magazines by this user
Similar magazines