SÃ…DAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÃ… SUNDHED.DK

sundhed.dk

SÃ…DAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÃ… SUNDHED.DK

SÅDAN SIKRER DU

KVALITETEN I DIT INDHOLD

SUNDHED.DK

Vejledning til redaktører

Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0


INDHOLD

Vejledning til redaktører 1

Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 1

01 Til redaktøren 3

01.1 Formålet med tjekliste og vejledning 3

01.2 Sådan kan du bruge tjekliste og vejledning 3

02 Tjekliste 4

03 Vejledning 5

03.1 Placering i sidestrukturen (menu og navigation) 5

03.2 Titel (overskrift på siden og snippetekst til søgeresultatsider) 7

03.3 Manchet (resumé på siden og snippetekst til søgeresultatsider 9

03.4 Brødtekst (strukturering og redigering af tekst) 11

03.5 Afsenderorganisation (links til kontaktinformation og spots) 13

03.6 Opdateringsdato (publicering, sletning og sidst opdateret) 15

2


01 TIL REDAKTØREN

01.1 Formålet med tjekliste og vejledning

Tjeklisten og vejledningen skal sikre kvaliteten af indholdet på sundhed.dk, dvs.:

Relevant og aktuelt indhold

Rigtig placering af indhold i struktur og menu

Balance mellem

o Læsevenlige tekster

o Tekster som er optimeret til søgemaskiner (SEO)

Optimal brug af SiteCore

01.2 Sådan kan du bruge tjekliste og vejledning

Når du lægger indhold på sundhed.dk, kan du bruge:Tjeklisten til at sikre, at du husker det vigtige

Vejledningen, hvis du har brug for yderligere inspiration eller forklaring

I tjeklisten henviser vi til sidetal i vejledningen, hvor du kan læse uddybende om det

specifikke emne i tjeklisten.

Eksempler vises sådan:

Sådan gør du i Sitecore

Sådan ser det ud på sundhed.dk

Sådan ser det ud i Googles

søgeresultater

3


02 TJEKLISTE

Er siden placeret bedst muligt på Sundhed.dk / Sitecore? (uddybes på side 5)

Siden er placeret det rigtige sted i strukturen på sundhed.dk?

Er siden unik og relevant? (uddybes på side 11)

Er siden den eneste om emnet?

Findes der allerede sider om emnet, så overvej om du bør:

Sammenskrive flere sider om samme emne?

Slette eventuelle dubletter?

Referere til andre relevante sider om emnet?

Er sidens formål klart? (uddybes på side 11)

Er formålet med siden klart?

Er teksten skrevet objektivt og baseret på fakta?

Er det klart tidligt i teksten hvad målgruppen skal have ud af at læse teksten?

Er sidens titel læsevenlig og optimeret til søgemaskiner (SEO)? (uddybes på side 7)

Fortæller titlen (sidens overskrift), hvad indholdet handler om?

Indeholder titlen centrale nøgleord om emnet?

Er titlen kort og præcis?

Er siden overskuelig? (uddybes på side 11)

Er der skrevet manchet til siden?

Indeholder siden underafsnit med underoverskrifter?

Indeholder siden punktopstillinger?

Er der oprettet links til relateret information? (uddybes på side 11 og 15)

Er links relevante for målgruppen?

Er links til understøttende information placeret i brødtekst?

Er links til supplerende information placeret i spots?

Virker alle links på siden?

Er siden opdateret? (uddybes på side 15)

Er siden gennemset af forfatter/organisation inden for seneste år?

Er siden opdateret med nye fakta?

Har siden fået påført en ”sidst opdateret dato”?

Er kontaktinformation til sidens ophav opdateret (forfatter og/eller organisation)?

4


03 VEJLEDNING

03.1 Placering i sidestrukturen (menu og navigation)

Sundhed.dk har oprettet en hovedstruktur med emne- og listesider til alle

indholdsområder.

Sidens placering i SiteCore afspejles i portalens venstrenavigation.

Sådan gør du i SiteCore

1. Klik på grenen i det

indholdsområde, hvor

siden skal placeres og

indsæt nyt sideelement.

2. Opret nodenavn til siden

Navnet må max fylde 25 tegn og

ikke indeholde æ, ø, å eller

specialtegn; Brug ”-” i stedet for

mellemrum og ikke ”_”.

3. Opret navigationstitel til

siden

Navigationstitel skal indeholde

samme nøgleord som nodenavn

5


og må max fylde 30 tegn.

Navigationstitel vises i portalens

venstrenavigation (emne- og

listesider), venstrenavigation og

navigation i top- og

bundnavigation.

4. Vis i menu Sæt flueben i ”Vis i menu” feltet -

hvis siden skal vises i portalens

venstremenu.

Sådan ser det ud på sundhed.dk

URL (nodenavn)

https://www.sundhed.dk/borger/valg-af-laege-ogsygehus/laegevagt-skadestue-mv/alarm-112/

Brødkrumme

(navigationstitel)

Venstre navigation

(navigationstitel)

6


Sådan ser det ud i

Googles søgeresultater

03.2 Titel (overskrift på siden og snippetekst til søgeresultatsider)

Titlen vises

o som overskrift på siden (html=H1)

o som linktekst i søgeresultater i Google – efterfulgt af domænenavn

Fx ”Graviditeten uge for uge – første trimester – Sundhed.dk”

o øverst i browseren

Sådan gør du i Sitecore

1. Her skriver du

sidens titel
Skriv kort og præcist

Brug samme nøgleord som i

navigationstitel

Skriv max 100 tegn

2. Her skriver du

sidens søgemaskine-titel

Sidens titel kan suppleres med en

søgemaskinetitel, der indekseres af

eksterne søgemaskiner.

Søgemaskinetitel vises i linket til siden i

resultatvisningen.

Bemærk: Sidens almindelige titel

fungerer som søgemaskinetitel, når der

ikke er oprettet en søgemaskinetitel.
Skriv kort og præcist

Brug nøgleord

Skriv max 65 tegn

7


Eksempel – Sidens titel på sundhed.dk

Eksempel – Her vises sidens titel i søgeresultater

Sådan ser det ud i Googles

søgeresultater

8


03.3 Manchet (resumé på siden og snippetekst til søgeresultatsider

Manchettens formål er:at sammenfatte sidens tekst i et kort resumé eller en beskrivelse af en handling

at tilsætte centrale nøgleord til søgemaskiner, der giver siden en højere ranking i

søgeresultatvisningen

Manchetten vises:

Som manchettekst på selv siden

Som snippetekst til interne og eksterne søgemaskiners resultatvisning

Sådan gør du i Sitecore

1. Her skriver du

sidens manchet

Skriv kort og præcist

Brug centrale nøgleord fra

indholdsfeltet

Skriv handlingsorienteret med brug

af nøgleord, fx med bydeformer af

udsagnsord, fx undersøg, læs eller

”gå til”

Skriv max 160 tegn

2. Her skriver du

sidens

søgemaskinebeskrivelse

Du kan supplere den almindelige titel med

en særlig søgemaskinebeskrivelse til

eksterne søgemaskiner.

Søgemaskinebeskrivelse vises som

snippettekst i søgeresultatvisningen.

Bemærk: Sidens manchet bruges som

søgemaskinebeskrivelse, når der ikke

specifikt er oprettet en søgemaskinebeskrivelse.
Skriv kort og præcist

Brug centrale nøgleord

Skriv resumé med nøgleord til

9


eksterne søgemaskiner, fx Google

Skriv ikke mere end max 160 tegn

Sådan ser det ud på sundhed.dk

10


03.4 Brødtekst (strukturering og redigering af tekst)

Sidens brødtekst opretter og redigere du i indholdsfeltet. Afhængig af tekstens længde

kan du vælge enten en indholdsside eller en ”indholdsside med jump links”

(=indholdsfortegnelse).

Skriv til nettet:


Inddel teksten i passende afsnit og markér med underoverskrift 1 og 2 (html=H2

og H3)

Formulér underoverskrifter på samme måde, fx i form af spørgsmål

Benyt punktopstilling til opremsninger

Formulér punktopstillinger på samme måde, fx i form af valgmuligheder eller lign.

Indsæt links til relevant og understøttende information

Sådan gør du i SiteCore

1. Åbn tekstfeltet for

redigering

Klik på ”Vis redigeringsværktøj” over

indholdsfeltet.

2. Markér

underoverskrifter til

jump links

Brug redigeringsværktøjerne til og opmærke

dine overskrifter.

11


3. Márker

opremsninger med

punktopstilling

Brug redigeringsværktøjerne til

punktopstilling.

4. Indsæt link til

understøttende

information

Skriv en linktekst, der fortæller hvor linket

fører hen.

5. Indsæt links til

supplerende

information i spots

Find spottet med den supplerende

information i spotbiblioteket og sæt spottet

ind i indholdsskabelonen.

12


03.5 Afsenderorganisation (links til kontaktinformation og spots)

Alle indholdssider skal indeholde kontaktinformation til afsenderorganisation.

Afsenderinformation vises i forskellige typer links på siden:Link til den organisation, der har det redaktionelle ansvar for siden (kontaktspot)

Link til afsenders hovedorganisation (region, nation myndighed, kommune)

Sådan gør du i Sitecore

1. Indsæt afsenderorganisationen

med redaktionelt

ansvar

Find kontaktinformationsspottet til afsender i

grenen, der vises i Spot-feltet og klik den ind

i listen over spots, der skal sættes ind på

siden.

Her vælger du kontaktinformationen til den

afsender, der har det redaktionelle ansvar for

siden.

2. Indsæt afsenderorganisation

til

hovedafsender

Find afsenderorganisation i

organisationslisten i organisationsfeltet og

klik på den.

13


Sådan ser det ud på sundhed.dk

14


03.6 Opdateringsdato (publicering, sletning og sidst opdateret)

Når du opretter en side på sundhed.dk indsætter SiteCore automatisk en

publiceringsdato. Publiceringsdatoen dato vises nederst på siden og i

søgeresultatvisningen på portalen.

Sådan gør du i SiteCore

1. Publiceringsdato

sættes automatisk

Når du åbner indholdsskabelonen er

oprettelsesdatoen indsat sammen med en

slettedato. Slettedato sættes til et år fra

oprettelsesdatoen.

Oprettelsesdatoen må ikke overskrives.

Slettedatoen er vejledende. Redaktøren skal

selv slette siden.

2. Indsæt dato for

seneste redigering

Når du redigerer siden skal du indsætte en

dato for redigering. Datoen overskrives ved

næste redigering.

15


Sådan ser det ud på sundhed.dk

16

More magazines by this user
Similar magazines