Lev bedre med KOL - Sundhed.dk

sundhed.dk

Lev bedre med KOL - Sundhed.dk

Sorø Kommune

Lev bedre med KOL

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

SORØ KOMMUNE - LEV BEDRE MED KOL


KOL-kurset er til dig, der lever med lungesygdommen

KOL og som ønsker en

bedre livskvalitet

Lungesygdommen KOL inddeles i 3 sværhedsgrader mild, moderat

og svær KOL.

Generelt er der mange, der først går til læge, når deres lungefunktion

er rigtig dårlig. Derfor tilbydes dette kursus med det

formål at forebygge forværring af dine lunger.

Ødelagt lungevæv kan ikke gendannes, så har man KOL i den

milde eller moderate grad handler det om at forebygge forværringer

af dine lunger.

Er du ikke kendt med KOL og kan du svare ja på flere af disse

spørgsmål, bør du gå til læge og få målt din lungefunktion.

• Er du mere end 35 år?

• Har du ofte gennem flere måneder haft daglig hoste?

• Har du ofte slim i luftvejene?

• Bliver du let forpustet f.eks. når du skal op ad trapper?

• Er du ryger eller ex-ryger?

Formål med at deltage i et rehabliteringsforløb

At lære, hvordan du kan træne hensigtsmæssigt

At lære, hvordan du kan passe bedre på dig selv

At få støtte til at lære at leve med KOL

At forebygge forværring af sygdommen KOL


DU KAN DELTAGE HVIS

Du har fået stillet diagnosen mild til moderat KOL ved din egen

læge eller et sygehus.

Du kan og er motiveret for at deltage aktivt i træning og undervisning

i 8 uger.

Du sætter dig realistiske mål i samråd med en fagperson på holdet.

Du kan selv transportere dig til og fra træningsstedet 2 gange

ugentligt.

KURSETS VARIGHED

Kurset forløber over 8 uger med en 1½ times undervisning ugentligt

og 1 times træning 2 gange ugentligt.

Inden kurset starter, skal du have en personlig samtale af 1 times

varighed og have lavet nogle test med støtte fra en fysioterapeut,

som tages igen i den sidste uge af kurset, så du kan sammenligne

dine resultater.

KURSET VIL BL.A. INDEHOLDE FØLGENDE

• Viden omkring KOL

• Fysisk træning

• Vejrtrækningsøvelser

• Ernæring

• At leve en god hverdag med KOL

• Medicinhåndtering

• Sygdomsforståelse


KURSET AFHOLDES

Sorø Sundhedscenter, Fægangen 1, 4180 Sorø

SÅDAN BLIVER DU HENVIST

Du kan blive henvist til kurset via egen læge eller sygehus.

Hvis du er motiveret for at deltage skal en læge have stillet

diagnosen mild eller moderat KOL på grundlag af en lungefunktionsundersøgelse,

der er maksimum 1 år gammel.

DET ER GRATIS AT DELTAGE

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER - KONTAKT

VENLIGST

Sorø Sundhedscenter

Fægangen 1

4180 Sorø

T 5787 7140 eller 5787 7164

E-mail: Sundhedscenter@soroe.dk

More magazines by this user
Similar magazines