Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

svoem.org

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

FORORD

Valide data er nødvendige for at kunne overvåge udviklingen i tilskadekomst i Danmark og

for en rationel planlægning, implementering og evaluering af ulykkesforebyggende indsatser.

Vi har med denne rapport sat os for at belyse og dokumentere udviklingen i tilskadekomst

efter fatale og ikke-fatale ulykker i Danmark i en tyve års periode, dvs. 1990-2009.

Formålet med rapporten er at give et samlet billede af udviklingen i forekomsten af ulykker

og i ulykkesmønsteret i Danmark med fokus på, hvem der kom til skade (alder og køn), hvor

og hvordan ulykken skete (sted og skadesmekanismer), og hvilke umiddelbare konsekvenser

skaden havde (læsion og skadet kropsregion).

Fra de flere end tusinde henvendelser til Ulykkesregisteret siden 1990 ved vi, at viden og

data om ulykker efterspørges af mange forskellige interessenter i Danmark. Målgruppen for

rapporten er derfor alle, der arbejder med forebyggelse af ulykker, hvad enten der er tale

om politiske og administrative beslutningstagere, sundhedsprofessionelle, undervisere, journalister

eller andre formidlere.

Rapporten beskriver udviklingen i de tre overordnede kategorier: Køretøjsulykker, arbejdsulykker

og hjemme-fritidsulykker, og fokuserer derudover på hhv. børn, unge og ældres

ulykker. Bagest i rapporten har vi desuden valgt kort at belyse en række temaer, som vi

finder væsentlige, eller som vi har valgt at trække frem, fordi de ikke tidligere har været

beskrevet.

Rapporten markerer samtidig en afslutning på 21 års dataindsamling til Ulykkesregisteret

ved Statens Institut for Folkesundhed. Fra 1.1.2011 ophørte indberetningen til registeret, da

bevillingen til dataindsamlingen er faldet bort. Det er dog stadig muligt at rekvirere udtræk

og analyser fra registeret, der rummer data fra 1990 til og med 2010.

Rapporten er udarbejdet af medarbejdere ved Center for Ulykkesforskning: Hanne Møller,

tema-koordinator og kommunikationsmedarbejder, Mathilde Damm, studentermedhjælper

og Bjarne Laursen, seniorforsker.

Tak til kontorfuldmægtig Kirsten Zachariassen for korrekturlæsning og hjælp ved opsætning

af rapporten.

Tak til videnskabelig assistent Rikke Plauborg for gennemlæsning af rapporten og konstruktive

kommentarer til forbedring.

København, 23. marts 2012

Morten Grønbæk

Direktør

Statens Institut for Folkesundhed,

Syddansk Universitet

Knud Juel

Forskningsleder

Statens Institut for Folkesundhed,

Syddansk Universitet

3

More magazines by this user
Similar magazines