Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

Bombay Bazar

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/bombayregler.html

1 / 4 25.6.2008 8:42

Indhold:

Spille plade

72 brikker med snabel stykker inklusiv 4 brikker med afslutnings stykker.

12 elefant medaljer (4 guld, 4 sølv og 4 bronze)

Spillets formål:

Der er totalt kaos på markedet ved Bombay Bazar. Alle elefanternes snabler er viklet ind i

hinanden og ejerne står og diskutere om, hvis elefant der har den længste snabel. Hver spiller

skal prøve at udvikle den længste snabel på sin elefant og samtidig sørge for at ødelægge


Bombay Bazar

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/bombayregler.html

2 / 4 25.6.2008 8:42

samme planer for ens medspillere.

Opsætning af spil:

Læg spillepladen på et bord.

Opdel brikkerne så de passer i mønster med hinanden og læg dem så i hver sin stabel på hver

side af brættet. Der er markeret et felt med samme mønster, hvor stablen skal placeres.

Hver spiller vælger nu som udgangspunkt en elefant fra et af hjørnerne som startfelt. Ved 2

spillere skal de spille diagonalt mod hinanden.

Ved 2 eller 3 spillere skal man afslutte den tilbageværende elefants snabel med en afslutningsbrik


Bombay Bazar

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/bombayregler.html

3 / 4 25.6.2008 8:42

(Den elefant som ikke er med i spillet.). Afslutningsbrikken placeres på den tomme rude foran

elefanthovedet.

Vælg en spiller som skal begynde.

Spillet følger turen rundt med uret.

Sådan spiller man:

Efter tur vælger man en brik med et snabelstykke og sætter det på en fri rude for enden af sin

elefants snabel.

Hvert nye stykke skal placeres så det forlænger din elefants snabel. Det må ikke give et brud på

snablen. (Se fig. 1)

Et brik kan have 1, 2 eller 3 snabelstykker. Man skal overholde 3 regler når man placerer sine

brikker:

1. Ingen brikker må placeres så snabelstykker vender ud af spillepladen eller ind mod en

snabelafslutning. (Se fig. 2)

2. Intet snabel stykke må forbindes med en anden spillers snabel. Så vil en snabel få 2

elefanthoveder og det kan ikke lade sig gøre.

3. Hvert snabelstykke skal tilsluttes logisk med alle snabelåbninger på din snabel. Man må ikke

blokere en åbning. (Se fig. 3). En brik kan kun bruges en gang og kun af en spiller. En undtagelse

gælder dog, hvis en brik har flere snabelstykker, så kan den bruges flere gange af den samme

deltager, såfremt dennes snabel slår knuder. Andre deltagere kan også bruge brikken, hvis deres

snabel passere gennem den.

4. Nogen gange kan man være heldig at placere en brik, hvis snabel stykke tilsluttes flere ubrugte

snabel stykker. Spillerens snabel bliver så forlænget med lige så mange stykker og man

fortsætter så med at lægge brikker for enden af det nye snabelstykke. (Se fig. 4.)

N.B.: Når man undervejs i spillet udgår for et specielt stykke af snabel, må man tage til takke med

de tilbageværende brikker.

Fig. 1 Fig. 2 a Fig. 2 b

Fig. 3 Fig. 4

Sådan udgår man af spillet:

Når en deltager ikke længere kan fortsætte sin snabel (uden at bryde ovenstående regler) skal

han/hun afslutte snablen med en afslutningsbrik og stopper så i spillet.

Spillet fortsætter for de andre deltagere så længe de kan sætte stykker til deres snabel. Hvis der

kun er en spiller tilbage fortsætter han/hun, indtil der ikke kan tilsluttes flere stykker til

vedkommendes snabel. Spillet stopper nu.

N.B.: Afslutningsbrikken er den eneste brik der kan placeres uden hensyntagen til ubrugte

”åbninger”. Flere afslutningsbrikker kan placeres på samme rude.

Vinderen:

Når alle afslutningsbrikker er placeret, så skal hver spiller tælle stykkerne af deres snabel


Bombay Bazar

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/bombayregler.html

4 / 4 25.6.2008 8:42

startende fra hovedet og ud til afslutningsbrikken. Hvis en deltagers snabel passerer igennem en

brik flere gange, så tælles brikken med for hver gang. Den deltager som har flest stykker i sin

snabel vinder. Der kan være flere vindere.

Bombay Bazar turnering

Hvis man vil spille Bombay Bazar turnering så indeholder spillet 12 elefant medaljer. Man kan

f.eks. spille runder og vinderen af hver runde får en guldmedalje, nr. 2 får sølv og nr. 3 bronze.

Den spiller som har flest guldmedaljer vinder turneringen. I tilfælde af at to spillere har lige mange

guldmedaljer så tæller man de andre

medaljer med for at finde en vinder.

Solo spil:

Spilleren sætter afslutningsbrikken på de 3 elefanter, som ikke bruges. Han/hun forlænger sin

snabel efter de almindelige regler. Spilleren afslutter når han/hun ikke kan fortsætte snablen. Man

tæller sine snabelstykker.

Fra den samlede score trækkes antallet af tomme felter og ubrugte ”åbninger” fra. Og man prøver

så at forbedre sin score for hver gang.

God fornøjelse med spillet.

More magazines by this user
Similar magazines