VL86*-digitalserien - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

VL86*-digitalserien - Toshiba-OM.net

VL86*-digitalserien


Dansk

Indhold

INSTALLATION AF TV’ET

Sikkerhedsregler ................................................................................................ 4

Installation og vigtige oplysninger ..................................................................... 5

Fjernbetjeningen ............................................................................................... 7

Isætning af batterier og effektiv rækkevidde ........................................... 7

TILSLUTNING AF TV’ET

Tilslutning af eksternt udstyr ............................................................................. 8

Tilslutning af HDMI®- eller DVI-enhed til HDMI-indgang ................................... 9

Sådan tilsluttes en HDMI-enhed .............................................................. 9

Sådan tilsluttes en DVI-enhed ................................................................. 9

HDMI’er ARC-funktion (Audio Return Channel) ....................................... 9

REGZA-LINK-forbindelse .................................................................................. 10

Tilslutning af en computer ............................................................................... 11

Sådan sluttes en pc til RGB/PC-stikket ................................................... 11

Sådan sluttes en pc til HDMI-stikket ...................................................... 11

Tilslutning af et hjemmenetværk ..................................................................... 12

Sådan tilsluttes tv’et til et hjemmenetværk - Kabelforbundet ............... 12

Tilslutning af tv’et til et hjemmenetværk med en internetforbindelse-

Trådløs ............................................................................................... 12

Kontrolfunktioner og indgangstilslutninger ..................................................... 13

Tænd ..................................................................................................... 13

Brug af menusystemet ........................................................................... 13

Brug af tv'ets knapper og tilslutninger .................................................. 13

MENU-struktur ................................................................................................. 14

OPSÆTNING AF TV’ET

Opsætningsprogram ........................................................................................ 15

Hurtig opsætning .................................................................................. 15

Antenne/kabel/satellit (hvis tilgængelig) .............................................. 16

Satellitindstillinger ................................................................................ 17

Automatisk indstilling ........................................................................... 19

ATV Manuel Indstilling ..................................................................................... 20

Søgning ................................................................................................. 20

Skip ........................................................................................................ 21

Sortering af positioner ........................................................................... 21

DTV Manuel Indstilling ..................................................................................... 22

Manuel indstilling .................................................................................. 22

Manuel indstilling af DVB-C ................................................................... 22

Manuel indstilling for DVB-S .................................................................. 22

DTV-indstilling ................................................................................................. 23

Kanaler (Antenne/Kabel) ....................................................................... 23

Kanaler (satellit) .................................................................................... 24

Kanalopdatering under standby ............................................................ 24

DVB-tegnsæt ......................................................................................... 24

Dynamisk scanning ................................................................................ 24

Beliggenhedsindstilling ......................................................................... 25

Slukning af det analoge signal ............................................................. 25

BETJENING OG FUNKTIONER

Generel betjening ............................................................................................ 26

Hurtigmenu ........................................................................................... 26

Valg af kanaler ....................................................................................... 26

Tidsvisningen – kun analog ................................................................. 26

Stereo og tosprogede udsendelser ........................................................ 26

Bruge 3D-funktioner ........................................................................................ 27

Visning af 3D-billeder ............................................................................ 27

Skift af tilstandsvisning eller valg af 3D-format ..................................... 27

Indstilling af Autostart-tilstand ............................................................. 29

Indstilling af 3D PIN-koden .................................................................... 29

Indstilling af 3D startbesked .................................................................. 29

Indstilling af 3D lås ................................................................................ 30

Indstilling af 3D tidslås .......................................................................... 30

Angivelse af Indstilling af 3D timer ........................................................ 30

Visning af Vigtig information om 3D ..................................................... 30

Skift af venstre og højre billede ............................................................. 30

Justering af din kiggeposition ............................................................... 30

Lydfunktioner .................................................................................................. 31

Lydstyrkeknapper og lyd fra .................................................................. 31

To sprog ................................................................................................. 31

Balance .................................................................................................. 31

Sound Navi ............................................................................................ 31

Surround-indstillinger ........................................................................... 31

Dolby Volume® ...................................................................................... 32

Dynamikområdekontrol ........................................................................ 32

Lydniveauregulering ............................................................................. 32

Hovedtelefonindstillinger ...................................................................... 32

Synstolkning .......................................................................................... 32

Visning i bredformat ........................................................................................ 33

Billedfunktioner ............................................................................................... 35

Billedmodus .......................................................................................... 35

Billedpræferencer .................................................................................. 35

Nulstil .................................................................................................... 35

ColourMaster ......................................................................................... 35

Basisfarvejustering ................................................................................ 36

Varm/kold farve .................................................................................... 36

Indstillinger for auto-lysstyrkesensor .................................................... 36

LED-baggrundslyskontrol ...................................................................... 36

Sort/hvidt-niveau .................................................................................. 37

Statisk gamma ...................................................................................... 37

MPEG STØJREDUKTION – Støjreduktion ................................................. 37

DNR – Digital støjreduktion ................................................................... 37

Resolution+ .......................................................................................... 37

Active Vision M400 ................................................................................ 37

Bevægelsesdetekteringsområde ........................................................... 37

Nulstilling af avancerede billedindstillinger .......................................... 38

Billedopsætning - ekspert ..................................................................... 38

Visualiseringskontrol ............................................................................. 40

Automatisk format (bredformat) ........................................................... 40

4:3 Stræk ............................................................................................... 40

Blå skærm .............................................................................................. 40

Billedposition ........................................................................................ 40

Stillbillede ............................................................................................. 41

HDMI-informationsvisning .................................................................... 41

Brug af dit hjemmenetværk ............................................................................. 42

2


Opsætning af netværket ................................................................................... 43

Trådløs opsætning ................................................................................. 43

Avanceret netværksopsætning .............................................................. 45

DNS-opsætning ..................................................................................... 46

Test for netværksforbindelse ................................................................. 47

Brug af softwaretastaturet ............................................................................... 47

Opsætning af netværksenhed .......................................................................... 48

Ekstern kontrolopsætning ..................................................................... 48

Opsætning af medierenderingsprogram ................................................ 48

Opsætning af enhedsnavn ..................................................................... 49

Brug af Toshiba Places ...................................................................................... 49

Brug af YouTube ............................................................................................ 50

Brug af funktionsmenuen ...................................................................... 50

Brug af Hybrid TV Standard (hvis tilgængelig) ................................................. 52

Brug af medieafspilleren .................................................................................. 53

Grundlæggende betjening ..................................................................... 53

Visning af billedfiler (på DLNA CERTIFIED-server eller USB-enhed) ..... 55

Visning af filmfiler (på DLNA CERTIFIED-server eller USB-enhed) ........ 56

Afspilning af musikfiler (på DLNA CERTIFIED-server eller

USB-enhed) ....................................................................................... 59

Brug af funktionen Fotoramme ........................................................................ 60

Sådan åbnes Fotoramme ....................................................................... 60

Indstilling af funktioner ......................................................................... 61

Andre funktioner .............................................................................................. 62

Panellås ................................................................................................. 62

Timere .............................................................................................................. 63

Programtimere – kun digital ............................................................... 63

Tænd-timer ........................................................................................... 63

Afbr. aut. ............................................................................................... 64

Energibesparende indstillinger ........................................................................ 64

Automatisk nedlukning ......................................................................... 64

Intet signal-nedlukning ......................................................................... 64

Digitale oplysninger på skærmen og programguide ........................................ 65

Information ........................................................................................... 65

Guide ..................................................................................................... 66

Valg af genre/søgning ........................................................................... 66

Digitale indstillinger – børnesikring .............................................................. 67

Opsætning af forældre PIN-kode ........................................................... 67

Børnesikring .......................................................................................... 67

Netværkslås ........................................................................................... 67

Digitale indstillinger – kanalfunktioner ......................................................... 68

Valg af favoritkanaler ............................................................................ 68

Lister med favoritkanaler ....................................................................... 68

Spring kanaler over ................................................................................ 68

Låsning af kanaler ................................................................................. 68

Digitale indstillinger – andre indstillinger ..................................................... 69

Undertekster .......................................................................................... 69

Sprog for lyd .......................................................................................... 69

Common interface ................................................................................. 69

Softwareopgradering og licenser ..................................................................... 70

Automatisk opgradering ........................................................................ 70

Søgning efter ny software ..................................................................... 70

Netværksopgradering ............................................................................ 70

Softwarelicenser .................................................................................... 70

Systeminformation og Nulstil TV ...................................................................... 71

Systeminformation ................................................................................ 71

Nulstil TV ............................................................................................... 71

PC-indstillinger ................................................................................................ 71

Vandret og lodret position ..................................................................... 71

Clock fase ............................................................................................... 71

Sampling clock ...................................................................................... 72

Nulstil .................................................................................................... 72

Valg af indgang og AV tilslutning .................................................................... 72

Valg af indgang ..................................................................................... 72

Spring over ekstern indgang .................................................................. 73

Mærkning af videoindgangskilder ......................................................... 73

PC-lyd .................................................................................................... 74

Lydside todelt ........................................................................................ 74

HDMI 3-lyd ............................................................................................ 74

HDMI-indstillinger ................................................................................. 74

Digital lydudgang .................................................................................. 74

Brug af personlig tv-tilstand ............................................................................ 75

Brug af REGZA-LINK ......................................................................................... 76

Aktiver REGZA-LINK ............................................................................... 76

Automatisk TV-tænding ........................................................................ 76

Automatisk standby .............................................................................. 77

Forstærkerkontrol .................................................................................. 77

Første højttalerindstilling ...................................................................... 77

Positionstast til gennemgang ................................................................ 77

Valg af REGZA-LINK-indgangskilde ........................................................ 77

Betjening af REGZA-LINK-enhed ............................................................ 78

REGZA-LINK-ettryksafspilning ............................................................... 78

REGZA-LINK-systemstandby .................................................................. 78

Betjening af REGZA-LINK-systemets lyd ................................................ 78

Toshiba pc-kompatibel med REGZA-LINK .............................................. 78

TEKST-TV

Tekst-tv ............................................................................................................ 79

Valg af tilstand ...................................................................................... 79

Om tekst-tv ........................................................................................... 79

Navigering med Automatisk .................................................................. 79

Navigering med LIST .............................................................................. 79

Betjeningsknapper ................................................................................ 80

PROBLEMLØSNING

Spørgsmål og svar ......................................................................................... 81

INFORMATION

Licensoplysninger ............................................................................................ 84

Information ...................................................................................................... 86

Specifikationer og tilbehør ............................................................................... 91

Dansk

3


INSTALLATION AF TV’ET

Sikkerhedsregler

Dette udstyr er designet og fremstillet, så det overholder internationale

sikkerhedsstandarder, men, som det er tilfældet med alt andet elektrisk

udstyr, skal det behandles med forsigtighed. Således bevares

sikkerheden, og du opnår de bedste resultater. Læs de nedenstående

punkter for din egen sikkerheds skyld. Det er generelle punkter, som er

beregnet til at hjælpe med alle elektroniske forbrugsprodukter, og nogle

af punkterne gælder måske ikke for den vare, du lige har købt.

Luftcirkulation

Lad der være mere end 10 cm afstand omkring tv’et for at sikre

tilstrækkelig ventilation. Det vil forebygge overophedning og mulig

skade på tv’et. Støvede områder bør undgås.

Skader fra varme

Skade kan opstå, hvis tv’et placeres i direkte sollys eller tæt på en radiator.

Undgå steder med meget høje temperaturer eller luftfugtighed. Placer

udstyret på et sted, hvor temperaturerne konstant ligger mellem 5 °C

min. og 35 °C maks.

FJERN IKKE NOGEN AF DE FASTFJORTE DÆKSLER, DA DETTE VIL BLOTLÆGGE

FARLIGE OG STRØMFØRENDE DELE.

NETSTIKKET BRUGES SOM EN AFBRYDER OG SKAL DERFOR VÆRE LET AT

KOMME TIL.

Gør ikke dette

Du må IKKE blokere udstyrets ventilationsåbninger med genstande som

aviser, duge, gardiner osv. Overophedning beskadiger udstyret og

forkorter dets levetid.

Du må IKKE udsætte elektrisk udstyr for stænk eller sprøjt, og ikke

placere væskefyldte genstande, som f.eks. vaser, på udstyret.

Du må IKKE lade udstyret komme i kontakt med eller i nærheden af

varme genstande eller åben ild, som f.eks. tændte stearinlys eller

vågelamper. Høje temperaturer kan smelte plastik og føre til brand.

ADVARSEL: Produktet skal altid holdes på afstand

af stearinlys eller anden åben ild for at undgå

brand.

Dansk

Netforsyning

Den krævede netforsyning til dette udstyr er 220-240 V AC 50/60 Hz.

Tilslut aldrig udstyret til en DC-forsyning eller en anden strømforsyning.

Tv’et må IKKE stå på netledningen. Brug kun den medfølgende ledning.

Netstikket må IKKE skæres af dette udstyr. Det indeholder et særligt

radiointerferensfilter, som ikke må fjernes, da dette vil forringe udstyrets

ydeevne.

HVIS DU ER I TVIVL, SKAL DU KONTAKTE EN UDDANNET ELEKTRIKER.

Gør dette

SØRG FOR at læse brugervejledningen, inden du forsøger at bruge

udstyret.

SØRG FOR, at alle elektriske forbindelser (inkl. strømforsyning,

forlængerledninger og tilslutninger mellem udstyrets forskellige dele) er

forsvarligt tilsluttet og i overensstemmelse med producentens

vejledning. Sluk for udstyret, og tag stikket ud, før du tilslutter eller

ændrer tilslutninger.

SØRG FOR at spørge forhandleren til råds, hvis du er i tvivl om

montering, betjening eller sikkerhed i forbindelse med udstyret.

ADVARSEL: For at forhindre tilskadekomst skal dette apparat fastgøres

ordentligt til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen. Se

side 5.

SØRG FOR at være forsigtig med glaspaneler eller -døre på udstyret.

Du må IKKE bruge hjemmelavede stativer og ALDRID fastgøre benene

med træskruer. For at sikre komplet sikkerhed skal du altid fastgøre

producentens godkendte stativ, beslag eller ben med de medfølgende

fastspændingsanordninger i overensstemmelse med vejledningen.

Du må IKKE efterlade udstyret tændt, når det er uden opsyn, medmindre

der står specifikt, at det er designet til brug uden opsyn eller har en

standbytilstand. Sluk ved at tage stikket ud af stikkontakten, og sørg for,

at din familie ved, hvordan det gøres. Særlige indretninger er muligvis

nødvendige for personer med handikap.

Du må IKKE fortsætte med at bruge udstyret, hvis du er i tvivl om,

hvorvidt det fungerer normalt, eller hvis det er beskadiget på nogen

måde. Sluk udstyret, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din

forhandler.

ADVARSEL: Overdrevet lydtryk fra øretelefoner eller hovedtelefoner kan

forårsage høretab.

DET VIGTIGSTE - Lad ALDRIG nogen, især børn, skubbe til eller slå

på skærmen og bagsiden af kabinettet eller stikke ting ind i

hullerne, åbningerne eller andre steder i kabinettet. Disse

handlinger vil beskadige skærmen eller de indvendige dele.

Tilslut ALDRIG det medfølgende KOMPONENT-adapterkabel,

eller AV-adapterkabel til en stikkontakt. Disse kabler er KUN

beregnet til at sætte i den sokkel, som er beregnet til formålet,

på bagsiden af tv'et.

Tag ALDRIG chancer, når det drejer sig om elektrisk udstyr. Det er

bedst at være på den sikre side.

4


INSTALLATION AF TV’ET

Installation og vigtige oplysninger

Anbring tv’et væk fra direkte sollys og stærke lyskilder. Blødt indirekte lys

anbefales for at få en behagelig visning. Brug gardiner eller persienner for

at undgå, at direkte sollys falder på skærmen.

Placer tv’et på en stabil jævn overflade, der kan holde til tv’ets

vægt. Hvis du vil forhindre personskade og bevare dette apparats

stabilitet, skal du fastgøre tv’et til de vandrette underlag ved

hjælp af remmen eller til en væg ved hjælp af et solidt bånd til

den medfølgende P-klips. Ellers skal du fastgøre tv’et til det

vandrette underlag ved hjælp af den medfølgende

monteringsskrue.

LCD-skærmpanelerne er fremstillet ved brug af et meget højt niveau af

præcisionsteknologi. Det kan dog ske, at nogle dele af skærmen mangler

billedelementer eller har oplyste pletter. Det er ikke tegn på fejlfunktion.

Sørg for, at tv’et er anbragt et sted, hvor der ikke kan skubbes til det, eller

hvor det kan blive ramt af genstande, da tryk kan få skærmen til revne eller

blive beskadiget. Sørg også for, at der ikke i dette tilfælde kan stikkes ting

ind i åbningerne.

Hvor skal det installeres

’P’-clips

Fastgørelsesrem

Fastgørelsesrem

Opbindingsbånd (så kort som muligt)

Stativclips

Skrue

(medfølger)

Fodens udformning afhænger af modellen

Rengøring af skærmen og kabinettet...

Sluk for strømmen, og rengør skærm og kabinet med en blød, tør klud. Vi anbefaler, at du ikke bruger almindelige rensemidler eller opløsningsmidler

på skærmen eller kabinettet, da det kan forårsage skade.

Bemærk

Dette tv’s digitale modtagefunktion virker kun i de lande, der findes på oversigten “Land” i menuen “OPSÆTNING/Systemopsætning”. Afhængigt af land/

område er nogle af dette tv’s funktioner måske ikke tilgængelige. Modtagelse af fremtidige eller ændrede tjenester kan ikke garanteres med dette tv.

Hvis stationære billeder, der dannes ved 4:3-udsendelser, tekst-tv, kanalidentifikationslogoer, computerskærme, videospil, menuer på skærmen osv.

bliver på skærmen i længere tid, kan de blive hængende. Det tilrådes altid at reducere både lysstyrke- og kontrastindstillingerne.

Meget lang, uafbrudt brug af et 4:3-format på en 16:9-skærm kan resultere i nogen fastholdelse af billedet ved 4:3-omridset. Dette er ikke en fejl på LCDtv’et

og er ikke dækket af producentens garanti. Regelmæssig brug af andre størrelsestilstande (f.eks. Super Live) vil forhindre permanent fastholdelse.

Dansk

UNDTAGELSESBESTEMMELSE

Toshiba kan ikke under nogen omstændigheder drages til ansvar for tab og/eller skade på produktet forårsaget af:

i) Brand

ii) Jordskælv

iii) Hændelig skade

iv) Forsætlig forkert anvendelse af produktet

v) Brug af produktet under forkerte forhold

vi) Tab og/eller skade forårsaget på produktet, mens det er i tredjeparts besiddelse

vii) Ethvert tab eller skade som følge af ejerens fejl og/eller forsømmelse i forbindelse med at følge anvisningerne i denne brugervejledning

viii) Ethvert tab eller skade direkte som følge af misbrug eller fejlfunktion af produktet, når det bruges sammen med tilknyttet udstyr.

Derudover kan Toshiba under ingen omstændigheder drages til ansvar for enhver følgeskade og/eller tab, herunder, men ikke begrænset til, følgende: driftstab,

forretningsforstyrrelse, tab af gemte data, uanset om det er sket under normal betjening eller forkert anvendelse af produktet.

5


INSTALLATION AF TV’ET

Ved brug af 3D-briller

Dansk

Om 3D-brillerne

• Forsøg ikke selv at modificere eller skille 3D-brillerne ad.

I modsat fald kan du blive utilpas, mens du ser 3D-billeder.

• Brug ikke 3D-brillerne, hvis de er revnet, knækket eller ikke fungerer

ordentligt.

Fortsat brug af dem i en sådan tilstand kan forårsage skader, belastning af øjnene

eller indisponering.

• Stå eller gå ikke med 3D-briller på.

Du kan miste balancen, hvilket kan resultere i fald eller andre ulykker.

• Brug ikke 3D-brillerne til noget andet formål end at se 3D-programmer.

Må ikke bruges som solbriller.

• Undgå at tabe, trykke eller træde på 3D-briller.

I modsat fald kan glassene blive beskadigede, hvilket kan resultere i personskade.

Udsættes 3D-brillerne for væske eller overdreven varme, kan det beskadige

funktionen.

• Hvis du bliver rød omkring næsen eller tindingen, eller du føler smerte

eller ubehag, skal du stoppe med at anvende 3D-brillerne.

Sådanne symptomer kan opstå, når 3D-brillerne anvendes i lang tid af gangen.

Advarsler om at se 3D-billeder

• Nogle seere kan opleve krampe eller blackout, når de udsættes for

bestemte blinkende billeder eller lys, der findes i visse 3D-tv-billeder

eller videospil.

Alle personer, som har oplevet at få et slagtilfælde, miste bevidstheden eller

andet symptom knyttet til en epileptisk tilstand, eller som har epilepsi i familien,

bør kontakte en læge inden brug af 3D-funktionen.

• Undgå brug af 3D-funktioner, når du er under indflydelse af alkohol.

• Hvis du er syg eller føler dig syg, bør du afholde dig fra at se 3D-billeder

og kontakte lægen, hvis det er relevant.

• Hvis du oplever nogen af de følgende symptomer, når du ser 3Dvideobilleder,

skal du stoppe med at se dem, og kontakte din læge:

Kramper, øje- og muskeltrækninger, bevidstløshed, synsforstyrrelse, ufrivillige

bevægelser, desorientering, overanstrengte øjne, kvalme/opkastning,

svimmelhed, hovedpine.

• Hvis du føler at øjnene anstrenges eller andet ubehag, når du ser på 3Dvideobilleder,

skal du tage 3D-brillerne af og stoppe brugen, indtil

tilstanden forbedres.

• For nogle seere kan det at se 3D forårsage svimmelhed og/eller

desorientering.

Derfor skal du for at undgå skade, ikke placere tv'et i nærheden af åbne

trappeopgange, altaner eller ledninger.

Du skal heller ikke sidde i nærheden af genstande, der kan gå i stykker, hvis der

sker uheld.

• Når du ser 3D-billeder, skal du altid bære 3D-briller.

Ved at se 3D-billeder uden 3D-briller kan du overanstrenge øjnene.

• Anvend ikke 3D-briller og se ikke 3D-billeder fra skarpe vinkler, eller

mens du ligger ned.

3D-effekten mistes under disse forhold, og det kan medføre anstrengelse af

øjnene.

• Det anbefales, at seerens øjne og 3D-briller er på niveau med skærmen.

• Hvis du har briller eller kontaktlinser, skal du bære 3D-brillerne over

dem.

At se 3D-billeder uden passende briller kan overanstrenge øjnene.

• Hvis 3D-billeder ofte optræder dobbelt, eller hvis du ikke kan se billeder

i 3D, skal du stoppe med at se dem.

Ved fortsat se 3D kan der ske overanstrengelse af øjnene.

• På grund af den mulige indvirkning på udvikling af synet skal seerne af

3D-videobilleder være 6 år eller derover.

Børn og teenagere kan være mere modtagelige for sundhedsproblemer i

forbindelse med visning i 3D og skal overvåges nøje for at undgå langvarig

visning uden hvile.

• Det er vigtigt, at du omhyggeligt vælger den position, du kigger fra, for

at opnå optimal 3D-effekt og for at undgå at anstrenge øjnene.

Den bedste kiggeposition er på den angivne kiggeafstand med øjnene på samme

niveau som skærmens centrum, som vist nedenfor. Det optimale kiggeområdes

centrum varierer fra apparat til apparat. Det anvendelige kiggeområde er

generelt over det område, som er vist i tabellen nedenfor (den faktiske vinkel er

ikke gengivet på tegningen).

Skærmens centrum

Kiggevinkel

Kiggevinkel

Kiggeafstand

Samme højde som

skærmens centrum

42VL Ca. 26 grader Over 1,6 m

47VL Ca. 26 grader Over 1,8 m

Kiggeafstand

VIGTIGT: Hvis du ser et dobbeltbillede, er dine øjne enten for højt oppe eller langt nede

i forhold til skærmens vandrette centrum. Juster din position så den er tættere på

centrum for at undgå anstrengelse af øjnene og for at få glæde af optimale 3D-effekter.

6


INSTALLATION AF TV’ET

Fjernbetjeningen

Enkel overskuelig reference over din fjernbetjening.

1

2

4

5

7

11

13

15

17

18

19

1 Til tænd/standby

2 Til valg af eksterne indgangskilder

3 Til valg af tv-tilstand

4 Til åbning af Hurtigmenu

6

8

10

9

12

14

16

20

21

22

23

25

24

26 28

27

30

29

5 Til at få adgang til forsiden på “TOSHIBA PLACES”

Når der ikke er tilsluttet til netværk, vises der en fejlmeddelelse.

6 Adgang til oversigt over analoge eller digitale kanaler

7 Til ændring af lydstyrken på tv’et

8 Slå lydbeskrivelse til/fra

9 Til at slå lyden på tv’et fra

10 Til ændring af programplaceringer

Til at skifte TEKST-sider

11 Menuer på skærmen

12 Til visning af den digitale programguide på skærmen

13 Pilene flytter markøren op, ned, til højre eller til venstre på skærmen, når du

bruger menuer.

14 Tryk på OK for at bekræfte dit valg

15 Vende tilbage til den forrige menu

3

7

16 Til lukning af menuer

17 Farveknapper: Kontrolknapper til tekst-tv og interaktive tjenester

18 Talknapper

19 Til visning af oplysninger på skærmen

Til adgang til indeksside i tekst-tilstand

20 Til at gå tilbage til det forrige program

21 I tv-tilstand:

D Visning af analogt ur

Ved brug af programguiden:

Z –24 timer

z +24 timer

CC –1 side

cc +1 side

I tekst-tv:

A Til visning af skjult tekst

B Til at stoppe en side

C Til forstørrelse af den viste

tekst

D Til valg af en side under

visning af et normalt

billede

Under afspilning:

c For AFSPIL

v For STOP

W/w For PAUSE/SPRING

Z For SPRING TILBAGE

CC For SPOL TILBAGE

cc For HURTIG

FREMADSPOLING

z For SPRING FREMAD

22 Til åbning af tekst-tv

23 Til skift mellem 2D- og 3D-tilstand

24 Stillbillede

25 Adgang til menuen Medieafspiller

26 Valgbare billedpræferencer

27 Visning i bredformat

28 s Stereo/tosprogede udsendelser

29 Til at få adgang til menuen for flere oplysninger

30 Digitale undertekster eller analoge undertekster fra TEKST-tv, hvis disse er

tilgængelige

Isætning af batterier og effektiv rækkevidde

Fjern bagdækslet for at åbne

batterirummet, og kontroller, at

batterierne vender rigtigt. Passende

batterityper til denne fjernbetjening er

AAA, IEC R03 1,5V.

Kombiner ikke et brugt, gammelt batteri

med et nyt, og bland ikke batterityper.

Fjern afladte batterier med det samme for

at undgå, at syre lækker ind i

batterirummet. Bortskaf dem i

overensstemmelse med instruktionerne på side 85 i denne vejledning.

Advarsel: Batterierne må ikke udsættes for stærk varme, f.eks. i form af direkte

sollys, ild el.lign.

Fjernbetjeningens ydeevne vil forringes ud over en afstand på fem meter eller uden

for en vinkel på 30 grader fra tv’ets midtpunkt. Hvis betjeningsrækkevidden

reduceres, skal batterierne måske udskiftes.

Dansk


TILSLUTNING AF TV’ET

Tilslutning af eksternt udstyr

Sluk for alle netstikkontakter, før eksternt udstyr tilsluttes. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der ikke er nogen afbryder.


HOVEDTELEFON-stik

DIGITAL LYDUDGANG

(OPTISK)*

KOMPONENT

VIDEOINDGANG

(EXT 2)

VIDEO/LYD-INDGANG

(EXT 3)

HDMI 1/2/3/4-INDGANGE

Dansk

Antennekabel

LAN-port

RGB/PC-INDGANG

SCARTINDGANG

Medieoptager

Parabol

* Når COMPONENT VIDEO INPUT (EXT 2) anvendes, skal adapterkablet 2 (RØDE og HVIDE stik) tilsluttes som lydkabler til VIDEO/AUDIO INPUT (EXT 3). EXT 3-lyd er delt.

Antennekabler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tilslut antennen til stikket på bagsiden af tv’et.

Hvis du bruger en dekoder og/eller en medieoptager, er det vigtigt, at

antennekablet tilsluttes til tv’et gennem dekoderen og/eller medieoptageren.

“F-type”

Kabel til parabol: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tilslut LNB fra parabolen til PARABOLANTENNE-stikket på tv’et. Du kan modtage

tv, radio, interaktivt tv og tv i HD med klar modtagelse.

SCART-kabler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tilslut medieoptagerens IN/OUT-stik til tv’et.

Tilslut dekoderens TV-stik til tv’et.

Inden du kører Automatisk indstilling, skal du sætte din dekoder og

medieoptager på Standby.

Udgangsstikket til digital lyd muliggør tilslutningen af et passende

surroundsoundsystem.

BEMÆRK: Denne udgang er altid aktiv.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) kan bruges sammen med en dvd,

dekoder og elektrisk udstyr med udgang til digital lyd og video. Vedrørende

anbefalede video- eller pc-signalformater via HDMI-terminaler, se side 87.

BEMÆRK: Selvom dette tv er klar til at blive tilsluttet til HDMI-udstyr, er det muligt

at noget udstyr ikke virker korrekt.

LAN-porten bruges til at slutte tv’et til dit hjemmenetværk.

Tv’et kan afspille digitalt indhold, der er gemt på et DLNA CERTIFIED produkt med

serverfunktion.

En lang række af eksternt udstyr kan tilsluttes tv’ets bagside. Derfor

henvises der til de relevante brugervejledninger for alt ekstraudstyr.

Hvis tv’et automatisk slår over til at overvåge eksternt udstyr, vender du tilbage til

normalt tv ved at trykke på den ønskede programknap. For at vælge eksternt udstyr

igen skal du trykke på o for at vælge mellem DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, HDMI 1,

HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, PC eller ATV.

Når den eksterne indgangstilstand vælges, mens du ser tilstanden DTV, udsender

SCART-stikket ikke video-/lydsignaler.

8


TILSLUTNING AF TV’ET

Tilslutning af HDMI®- eller DVI-enhed til

HDMI-indgang

HDMI-indgangen på tv’et gør det muligt at modtage digitallyd og

ukomprimeret digitalvideo fra en HDMI-kilde eller ukomprimeret

digitalvideo fra en DVI-kilde (Digital Visual Interface).

Indgangen understøtter digitalt HDCP-materiale (High-Bandwidth Digital-Content

Protection) fra EIA/CEA-861-D–kompatibelt forbrugerelektronikenheder (f.eks. settop-bokse

eller dvd-afspillere med HDMI- eller DVI-udgang). Se side 87 for at få

oplysninger om understøttede videoformater.

BEMÆRK:

• Ældre HDMI-udstyr fungerer muligvis ikke korrekt med de nyeste HDMI-tv på

grund af nye standarder. Træk først stikket ud af HDMI-kablet, og prøv derefter at

indstille INSTAPORT og Aktiver indholdstype til “Sluk”. En ældre HDMIkilde

skal fungere korrekt med tv’et. Se side 74.

• Understottet lydformat: Liniær PCM, Dolby Digital (AC-3), samplingshastighed

32/44,1/48 kHz.

Sådan tilsluttes en DVI-enhed

Slut et HDMI-til-DVI-adapterkabel (HDMI-stiktype A) til HDMI 3-stikket, og slut

lydkabler til PC/HDMI 3 (AUDIO)-stikket (se illustrationen).

• Det anbefales at bruge et HDMI-til-DVI-adapterkabel på 2 meter.

• Et HDMI-til-DVI-adapterkabel kan kun overføre video. Det er derfor nødvendigt at

tilslutte separate analoge lydkabler.

• Se afsnittet “HDMI 3-lyd” på side 74.

Tv’ets bagside

HDMI-til-

DVIadapterkabel

Sådan tilsluttes en HDMI-enhed

Slut et HDMI-kabel (stiktype A) til HDMI-stikket.

Det anbefales at bruge et HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet

( ), for at opnå korrekt drift.

• Hvis HDMI-forbindelsen understøtter 1080p, og/eller hvis tv’et har en

opdateringshastighed på over 50 Hz, skal du bruge et Kategori 2-kabel.

Almindeligt HDMI/DVI-kabel fungerer muligvis ikke korrekt med denne model.

• HDMI-kabler overfører både video og lyd. Det er ikke nødvendigt at tilslutte

separate analoge lydkabler (se illustrationen).

• Se afsnittet “HDMI 3-lyd” på side 74.

Tv’ets bagside

Lydkabel for HDMI til

tv-tilslutning

(medfølger ikke)

DVI-enhed

BEMÆRK:

Følg punkterne nedenfor for at sikre, at HDMI- eller DVI-enheden er nulstillet

korrekt:

• Når det elektroniske udstyr tændes, skal du starte med at tænde tv’et og derefter

HDMI- eller DVI-enheden.

• Når det elektroniske udstyr slukkes, skal du starte med at slukke HDMI- eller DVIenheden

og derefter tv’et.

Dansk

HDMI-kabel

HDMI’er ARC-funktion (Audio Return Channel)

Denne funktion aktiverer tv’ets lydsignal, så det sendes til AV-forstærkeren via

HDMI-kablet. Det vil ikke være nødvendigt at tilslutte et kabel fra tv’ets lydudgang

til AV-forstærkerens lydindgang for at reproducere den lyd, der modtages af tv’ets

tuner via AV-forstærkeren.

HDMI-enhed

Tv’ets bagside

AV-forstærker, der understøtter ARC

Hvis du vil se video på en HDMI-enhed, skal du trykke på knappen o for at vælge

tilstanden HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 eller HDMI 4.

HDMI-kabel

9


TILSLUTNING AF TV’ET

REGZA-LINK-forbindelse

Du kan betjene de mest almindelige funktioner på tilsluttede audio-/videoenheder med tv’ets fjernbetjening, hvis du tilslutter en REGZA-LINKkompatibel

AV-forstærker eller afspilningsenhed. Se side 76–78 for at få en forklaring af opsætning og betjening.

Tv’ets bagside

AV-forstærker

Afspilningsenhed

Afspilningsenhed

Dansk

Du skal bruge tre HDMI-kabler til ovenstående opsætning.

BEMÆRK:

• Hvis der er tilsluttet flere enheder, fungerer REGZA-LINK-funktionen muligvis

ikke korrekt.

• Det anbefales at bruge HDMI-kabler, der er mærket med HDMI-logoet

( ), for at opnå korrekt drift.

• Denne funktion er tilgængelig, når én pc og én AV-forstærker er tilsluttet separat.

Det fungerer dog muligvis ikke korrekt, hvis pc’en er tilsluttet via AVforstærkeren.

Før betjening af enhederne:

• Når ovenstående tilslutning er udført, skal du indstille menuen REGZA-LINKopsætning

som ønsket (se side 76).

• De tilsluttede enheder, skal også indstilles. Se brugervejledningen for hver enhed

for at få flere oplysninger.

• REGZA-LINK-funktionen bruger CEC-teknologi som reguleres af HDMIstandarden.

• Denne funktion er begrænset til modeller med Toshiba’s REGZA-LINK. Toshiba er

dog ikke ansvarlig for funktionen af disse. Se de enkelte brugervejledninger for

oplysninger om kompatibilitet.

10


TILSLUTNING AF TV’ET

Tilslutning af en computer

Med en RGB/PC- eller en HDMI-forbindelse kan du få vist

computerens skærm på tv’et og høre lyden via tv’ets højttalere.

Sådan sluttes en pc til RGB/PC-stikket

Når du slutter en pc til RGB/PC-stikket på tv’et, skal du bruge et analogt RGBcomputerkabel

(15 ben) og et pc-lydkabel til PC/HDMI 3 (AUDIO)-stikket. Vælg PC i

indstillingerne for PC/HDMI 3-lyd i menuen AV tilslutning, der findes i menuen

Præferencer.

Sådan sluttes en pc til HDMI-stikket

Når du slutter en pc til HDMI-stikket på tv’et, skal du bruge et HDMI-til-DVIadapterkabel

og et analogt lydkabel.

Hvis du tilslutter en pc med et HDMI-stik, skal du bruge et HDMI-kabel (type A-stik).

Et separat analogt kabel er ikke nødvendigt.

Tv’ets bagside

Tv’ets bagside

Mini

D-sub-stik

med 15 ben

Lydkabel til

pctilslutning

(medfølger ikke)

HDMI-til-

DVIadapterkabel

Computer

Lydkabel til

pctilslutning

(medfølger ikke)

Computer

Se side 87 for at få oplysninger om understøttede pc- og videosignaler.

BEMÆRK:

• Billedets kanter er muligvis skjult.

• Hvis du tilslutter en bestemt pc-model med et unikt pc-signal, registreres pcsignalet

muligvis ikke korrekt.

RGB PC-kabel

(medfølger ikke)

Konverteringsadapter,

hvis nødvendig

(medfølger ikke)

Dansk

Hvis du vil bruge en pc, skal du indstille pc’ens udgangsopløsning, før den sluttes til

tv’et. Se side 86 for at få oplysninger om understøttede pc-signaler.

Brug funktionen PC-indstillinger for at få vist det optimale billede (se side 71).

BEMÆRK:

• Stikket til pc-lydindgang på tv’et deles med stikket til den analoge HDMI 3-

lydindgang (se side 74).

• Nogle pc-modeller kan ikke sluttes til dette tv.

• Computere med et kompatibelt mini D-sub-stik med 15 ben kræver ikke en

adapter.

• Afhængigt af dvd’ens titel og specifikationerne for den pc, som du afspiller dvdvideo

fra, bliver nogle scener muligvis sprunget over, eller du kan muligvis ikke

bruge pausefunktionen under scener, der kan vises fra flere vinkler.

• Der vises muligvis en bjælke i kanten af skærmen, eller dele af billedet kan ikke

vises. Dette skyldes tv’ets skalering af billedet og er ikke en fejl.

• Når der vælges pc-tilstand, bliver nogle af tv’ets funktioner utilgængelige, f.eks.

Farve system i menuen Opsætning/Systemopsætning.

• Nogle pc-modeller kan udsende specielle signaler, som tv’et muligvis ikke kan

registrere (se side 86).

• Hvis du tilslutter en bestemt pc-model med et unikt pc-signal, registreres pcsignalet

muligvis ikke korrekt.

11


TILSLUTNING AF TV’ET

Tilslutning af et hjemmenetværk

LAN-porten gør det muligt at slutte dit Toshiba-tv til dit

hjemmenetværk. Du kan bruge dette revolutionerende

hjemmeunderholdningsnetværkssystem til at få adgang til billed-,

video- og lydfiler, der er gemt på en DLNA CERTIFIED-server og

afspille/vise dem på dit tv.

BEMÆRK:

• Hvis du tilslutter et delt netværk uden for dit hjem, er det tilrådeligt at anvende

en router: Brug altid DLNA CERTIFIED-produkter i private netværksmiljøer.

• Hvis du bruger en hub eller en switch til at sluttet tv’et til dit hjemmenetværk, kan

du muligvis ikke bruge den automatiske opsætning og skal indtaste

netværksadressen manuelt. Se side 46.

• Hvis du bruger en router med indbygget DHCP-funktion, skal du bruge den

automatiske opsætning. Den manuelle opsætning fungerer muligvis ikke.

• Hvis du tilslutter tv’et og pc’en direkte, skal du bruge et krydset LAN-kabel.

Sådan tilsluttes tv’et til et hjemmenetværk -

Kabelforbundet

Tv’ets bagside

Tilslutning af tv’et til et hjemmenetværk med en

internetforbindelse- Trådløs

Der henvises til afsnit “Trådløs opsætning” på side 43.

Modem

Adgangspunkt

Tv’ets bagside

Trådløs LAN-router

TOSHIBA Dual

Band WLAN

Adaptor

Computer

Dansk

Modem (hvis tilgængelig) Router med hub

Sådan anvendes denne Dual Band Wireless LAN Adaptor

• Hvis denne enhed skal anvendes i frekvensområdet 5,15 GHz til 5,35 GHz, er det

begrænset til indendørs brug.

• Hvis denne enhed skal anvendes til 802.11 b/g/n funktionen i frekvensområdet

2,454 GHz til 2,4835 GHz i Frankrig er det begrænset til indendørs brug.

• Der kræves en generel autorisation til brug af denne enhed udendørs eller på

offentlige steder i Italien.

• Denne enhed må IKKE anvendes i det geografiske område indenfor en radius på

20 km fra centrum af Ny-Ålesund i Norge.

[1] [2]

Server-pc

Kabel eller telefonstik

[2]

[2] [3]

[1] Koaksial- eller telefonkabel (afhængigt af din modemtype)

[2] Standard LAN-kabel

[3] Du må IKKE slutte et telefonstik direkte til tv’ets LAN-port.

12


TILSLUTNING AF TV’ET

Kontrolfunktioner og indgangstilslutninger

Der kan tilsluttes en lang række eksternt udstyr til indgangsstikket på siden af tv’et.

Mens alle tv’ets nødvendige tilpasninger og kontrolfunktioner udføres ved at bruge fjernbetjeningen, kan knapperne på tv’et også bruges til nogle

funktioner.

USB 1-port

Medieafspiller

FÆLLES GRÆNSEFLADE

Den fælles grænseflade er til et Conditional Access

Module (CAM).

Kontakt en serviceudbyder.

Softwareopdateringen af CI Plus CAM kan udføres

automatisk. På dette tidspunkt bliver din programmering

af optagelse/påmindelse annulleret.

USB 2-port

Medieafspiller/

WLAN-adaptor klar til et hjemmenetværk

Sensor for

omgivende lys

Kontrolpanel (berøringssensor)

RØD LED – Standby

BLÅ LED – Strøm til

ORANGE LED – Programtimer indstillet (kun digital)

RØD LED – Programtimer aktiv (kun digital)

Tænd

Hvis RØD LED ikke er tændt, skal du kontrollere, at stikket er sat i stikkontakten og

trykke på 1 på fjernbetjeningen. Det kan tage nogle få øjeblikke. Og BLÅ LED

tændes.

Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at sætte tv’et på standby. Tryk igen på 1 for at

se tv. Det kan tage et par sekunder, inden billedet vises.

Energibesparende indstillinger:

Vi anbefaler, at du bruger tv’et med standardindstillingerne.

Standardindstillingerne er energibesparende.

Tages stikket ud, reduceres strømforbruget for alle tv til nul. Dette anbefales, når

du ikke skal bruge tv’et i længere tid, f.eks. når du er på ferie.

At reducere skærmens lysstyrke reducerer også strømforbruget.

Energieffektiviteten reducerer strømforbruget, og du sparer dermed penge på

elregningen.

BEMÆRK: At sætte tv’et i standby reducerer strømforbruget, men tv’et bruger

stadig strøm.

Brug af menusystemet

Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at få vist menuen.

De fem første emneikoner vises. Efterhånden som hvert symbol vælges vha. tryk på

C eller c på fjernbetjeningen.

Tryk på B b C c for at komme ind i en undermenu og derefter gå ind i en

yderligere undermenu for at se eventuelle indstillinger.

BEMÆRK: Menuen i tilstanden DTV (digitalt tv) er identisk med menuen i

tilstanden ATV (analogt tv), men hvis nogle af elementerne ikke er tilgængelige i en

af tilstandene, er det pågældende element nedtonet.

Hvis du vil bruge en indstilling, skal du trykke på B eller b på fjernbetjeningen for

at gå op eller ned og derefter trykke på C eller c for at vælge den ønskede

indstilling. Følg vejledningen på skærmen. Hver menus funktioner beskrives i

detaljer i vejledningen.

Brug af tv'ets knapper og tilslutninger

Lydstyrken kan ændres ved et forsigtigt tryk på – 2 +.

Programplaceringen kan ændres ved et tryk på b p B.

Tryk på MENU og b p B ,– 2 + for at regulere lyd- og billedindstillingerne.

Tryk på MENU for at afslutte.

For at vælge en ekstern indgang skal du berøre o, indtil den ønskede

indgangskilde er valgt.

Medieafspilningsfunktionen giver adgang til billedfiler, film- og musikfiler gemt på

en USB-enhed, der er tilsluttet via USB 1- eller USB 2-porten eller på en

netværksenhed.

BEMÆRK: USB-porten har begrænset funktion, og Toshiba fraskriver sig ethvert

ansvar for beskadigelse af andet tilsluttet udstyr.

Skal USB 2-indgangen anvendes sammen med “TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor

WLM-10U2” for at kunne få adgang til et trådløst netværk.

Denne funktion er kun tilgængelig, når “TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor”

anvendes.

Se altid brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes, for at få de fulde detaljer.

BEMÆRK: Interaktive videospil, der involverer afskydning af en “pistol” mod et mål

på skærmen, fungerer muligvis ikke med dette tv.

Dansk

13


TILSLUTNING AF TV’ET

MENU-struktur

For at åbne hovedmenuen (illustrationen nedenfor) skal du trykke på MENU på fjernbetjeningen eller på tv-kontrolpanelet.

Guide

Søg genre

Programtimere

Funktion

Opsætning

Tv-programmer

Medieafspiller

Tilsluttet tv

1. lag 2. lag 3. lag

Tryk på MENU. Tryk på C c / B. Tryk på C c. Tryk på OK. Tryk på BbC c.

Tv-programmer

Guide

Søg genre

Programtimere

Spring til Programguide (EPG)

Spring til Søg genre

Spring til Programtimere

Medieafspiller

Foto

Film

Musik

Medieafspilleropsætning

Valg af enhed

Valg af enhed

Valg af enhed

Medieafspilleropsætningsmenu

Dansk

Tilsluttet tv

Toshiba Places

YouTube

Spring til Toshiba Places

Spring til YouTube

Funktion

Fotoramme

Tænd-timer

Afbr. aut.

Spring til Fotoramme

Tænd-timer-menu

Afbr. aut.-menu

Opsætning

Billede

Lyd

Præferencer

Systemopsætning

Billedemenu

Lydmenu

Præferencermenu

Systemopsætningsmenu

14


OPSÆTNING AF TV’ET

Opsætningsprogram

Inden du tænder for tv’et, skal du om muligt indstille din dekoder og

medieoptager til Standby. Du skal bruge knapperne på

fjernbetjeningen til opsætning af tv’et, som beskrevet på side 7.

a

Hurtig opsætning

Tryk på knappen 1. Skærmen Menu Language (Menusprog) vises.

Denne skærm vises den første gang, tv’et tændes, og hver gang Nulstil

TV vælges.

g

h

Tryk på OK og der vises AutoView -skærmbilledet. Tryk på C eller c for

at vælge Ja eller Nej.

AutoView

Autoview-tilstand justerer automatisk billedindstillinger,

så de modsvarer de omgivende lysforhold.

Vil du aktivere Autoview-tilstand?

Nej

Tryk på OK. Hvis du får vist skærmen Antenne/kabel/satellit, skal du

trykke på B eller b for at vælge Antenne , Kabel eller Satellit og

derefter trykke på OK for at markere afkrydsningsfeltet ( ).

b

c

Tryk på B b C c for at vælge et menusprog, og tryk på OK.

Fremhæv Land, og tryk på C eller c for at vælge. Tv’et er nu indstillet til

at finde stationerne i dit land.

Antenne/kabel/satellit

Antenne

Kabel

Satellit

NÆSTE

Hurtig opsætning

Land

Tyskland

Hvis DVB-C ikke understøttes i dit område, vises Kabel ikke.

d

Primært undertekstsprog

Sekundært undertekstsprog

Primært lydsprog

Sekundært lydsprog

BEMÆRK:

• De menuer, der vises nedenfor, varierer lidt afhængigt af det land, som

du har valgt.

• Hvis der ikke er noget land, du ønsker at vælge i listen, skal du vælge

Andre.

Tryk på OK, og skærmen Placering vises.

Dansk

Tysk

Dansk

Dansk

Placering

Vælg [Forretning] når TV'et anvendes i en forretnings

showroom. Tilstanden [Hjem] anbefales til almindelig brug.

i

j

• Når du vælger Antenne eller Kabel, skal du følge trin 9 til 12.

• Når du vælger Satellit, skal du springe til trin 13.

• Når du vælger Antenne (eller Kabel) og Satellit, vises startskærmen

for satellitindstillingerne automatisk, når scanning efter Antenne

(eller Kabel) er udført, og tryk på OK.

Vælg NÆSTE og tryk på OK. Startskærmen Automatisk indstilling

vises med muligheden for at vælge mellem DTV og ATV, DTV eller ATV.

Brug C eller c for at vælge den ønskede tilstand.

Tryk på B eller b for at markere Start Scan, og tryk derefter på OK.

Tv’et starter søgningen efter tilgængelige DTV- og/eller ATV-kanaler.

Statusbjælken indikerer fremgangen.

Du skal lade tv’et færdiggøre søgningen.

Dansk

e

Hjem

Tryk på C eller c for at vælge mellem Hjem eller Forretning. Vælg

Hjem ved normalt hjemmebrug.

Automatisk indstilling

Fremgang

Fund.

DTV-scan 3% 2

ATV-scan

Venter...

Kanal: C7

f

Tryk på OK for at få vist skærmen TV-montering, og tryk derefter på C

eller c for at vælge Stander eller Væg.

TV-montering

Hvis du monterer TV'et på en væg, skal du vælge [Væg]. Til

andre formål anbefales [Stander]. Denne indstilling kan

ændres senere under Sound Navi i Lyd-menuen.

Stander

Når søgningen er færdig, vælger tv’et automatisk plads ét.

Skærmen Automatisk indstilling viser det samlede antal tjenester, der

er fundet.

BEMÆRK: Hvis der er flere kanaler med det samme kanalnummer, vises

der et bekræftelsesvindue.

Tryk på C eller c for at vælge den du foretrækker.

k

Tryk på C eller c for at se listerne over DTV (digitale kanaler) eller ATV

(analoge kanaler).

15


OPSÆTNING AF TV’ET

l

m

Tryk på B eller b for at komme gennem listen for at vælge en kanal, og

tryk på OK for at se den.

I tilstanden ATV kan nogle områder modtage samme station på flere

frekvenser. Billedet er måske ikke klart, eller signalet kan være svagt, så

stationsrækkefølgen kan ændres ved at bruge ATV Manuel indstilling.

HUSK: Tryk på TV når som helst for at vælge mellem tilstandene ATV og

DTV (DTV Ant TV/Radio/Tekst, DTV Cable TV/Radio/Tekst, DTV Sat TV/

Radio/Tekst hvis tilgængelig).

BEMÆRK: Tiden indstilles automatisk via sendesignalet, men kan stilles

frem eller tilbage ved at bruge Lokaltid på skærmen DTV-indstil..

Vælg NÆSTE, og tryk på OK. Skærmen Satellitindstillinger vises. I

dette vindue kan du tilføje de satellitter, som du vil finde stationer til og

konfigurere detaljerede indstillinger for hver satellit individuelt. Se

“Satellitindstillinger” på side 17.

o

p

Hvis din parabol ikke er bevægelig, vises skærmbilledet Indstilling ikke.

Juster parabolplaceringen manuelt til den maksimale signalstyrke.

Fremhæv Udført, og tryk på OK.

Hvis test af modtagelsen lykkes, vises startskærmen Automatisk

indstilling.

Automatisk indstilling - Satellit

Start Scan

Satellit

Scannefunktion

ASTRA(19.2°E)

Free to Air

Du kan vælge Scannefunktion i Free to Air og Alle.

Tryk på B eller b for at fremhæve Start Scan, og tryk på OK.

Satellitindstillinger

Omskiftertype

LNB-strøm

Ingen

Tænd

Tv’et begynder at søge efter tilgængelige DVB-S-kanaler. Statusbjælken

indikerer fremgangen.

No. Satellit

P-bol. LNB

1 ASTRA 19.2˚E 1 1

2

3

4

Transponder : 1/83 (10743 MHz)

Paraboltype : Fast

Nedre LOF (MHz) : 9600

Øvre LOF (MHz) : 10600

Udført

q

Når søgningen er afsluttet, viser skærmen resultater af Automatisk

indstilling det samlede antal af tjenester, der er fundet.

Tryk på B eller b for at komme gennem listen for at vælge en kanal, og

tryk på OK for at se den.

BEMÆRK

Du kan også på ethvert tidspunkt få adgang til menuen Hurtig

opsætning fra menuen Opsætning/Systemopsætning.

Dansk

n

Fremhæv Udført, og tryk på OK.

Hvis din parabol kan flyttes, vises følgende skærm Indstilling.

Antenne/kabel/satellit (hvis tilgængelig)

Fra denne menu kan du indstille RF-indgangskonfigurationen.

Indstilling

Satellit : ASTRA 19.2°E

a

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Opsætning.

Transponder 1/83 (10743 MHz H)

Gå til 0

b

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Systemopsætning.

Gå til den gemte position

Trinstørrelse 1

c

Tryk på OK for at fremhæve menuen Systemopsætning.

Indstilling W E

Signalstyrke

Gem position

30%

Tryk på B eller b for at fremhæve Indstilling, og tryk derefter på C

eller c for at finde parabolplaceringen med det stærkeste signal.

d

Tryk på B eller b for at fremhæve Antenne/kabel/satellit og tryk på

C eller c for at vælge Antenne, Kabel eller Satellit.

BEMÆRK: Når du prøver at ændre indstillingen for Antenne/kabel/

satellit, vises der en advarsel efterfulgt af PIN-indtastning (hvis der er

angivet en PIN), og du bliver spurgt om du vil udføre Automatisk

indstilling.

Tryk på B eller b for at fremhæve Gem position, og tryk på OK for at

lagre parabolplaceringen. Gentag om nødvendigt trin 13 og 14 for den

næste satellit.

16


OPSÆTNING AF TV’ET

e

Når Antenne/kabel/satellit er indstillet til Kabel, får du følgende

indstillingsmuligheder på skærmen Automatisk indstilling.

Tryk på B eller b for at vælge et punkt, og tryk derefter på C eller c

for at vælge den ønskede mulighed.

Med undtagelse af punkterne DTV Scanningstype og DTV Modulation har de

følgende punkter 2 driftstilstande. Den første er Automatisk, hvor værdierne for

hvert punkt forudindstilles af systemet. Den anden er tilstanden Indgang, hvor du

kan indtaste en enkelt værdi i stedet for den forudindstillede værdi. Hvis der i

øjeblikket ikke er indstillet kanaler, og du vælger tilstanden Indgang,vises der en

standardværdi for systemet. Men hvis der er stillet ind på en kanal, når punktet

vælges, vises værdien for den aktuelle kanal.

DTV Scanningstype:

Dette punkt afgør, om der udføres en Hurtigscanning eller en Fuld scanning.

Hurtigscanning er en forenklet version af Fuld scanning og er lavet til at være

hurtigere.

DTV Startfrekvens:

Dette indstiller den frekvens, som scanningen begynder fra.

DTV Slutfrekvens:

Dette indstiller den frekvens, hvor scanningen slutter.

DTV Modulation:

Automatisk indstilling

Tuningstilstand

DTV

Scanningstype

Startfrekvens

Slutfrekvens

Modulation

Symbolhastighed

Netværks-ID

Du kan vælge mellem fem QAM-moduleringsindstillinger.

DTV Symbolhastighed:

Start Scan

Det er scanningens baudhastighed (KS/s).

DTV og ATV

Hurtigscanning

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

I menuen Systemopsætning kan du tilføje de satellitter, som du vil indstille og

konfigurere detaljerede indstillinger for, individuelt.

For at tilføje en satellit:

a

b

c

d

e

f

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Opsætning.

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Systemopsætning.

Tryk på OK for at fremhæve menuen Systemopsætning.

Tryk på B eller b for at vælge Satellitindstillinger og tryk på OK.

Tryk på b for at fremhæve en ny linje for at tilføje endnu en satellit og

tryk på OK.

Tryk på b, indtil den relevante satellit vises, og tryk på OK.

For at slette en satellit:

a

b

c

Satellitindstillinger

Satellitindstillinger

Omskiftertype

Ingen

LNB-strøm

Tænd

No. Satellit

P-bol. LNB

1 ASTRA 19.2˚E 1 1

2

3

4

Transponder : 1/83 (10743 MHz)

Paraboltype : Fast

Nedre LOF (MHz) : 9600

Øvre LOF (MHz) : 10600

Udført

Tryk på B eller b i menuen Satellitindstillinger for at vælge den

satellit, du ønsker at slette.

Tryk på knappen RØD. Der vises et bekræftelsesvindue.

Tryk på C eller c for at vælge Ja, og tryk på OK.

Dansk

DTV Netværks-ID:

Det netværks-id, der bruges til scanningen. Dette punkt nedtones, når DTV

Scanningstype er indstillet til “Fuld scanning”.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at slette position nr. 1.

17


OPSÆTNING AF TV’ET

Dansk

For at redigere satellitindstillingerne:

a

b

c

Tryk på B i menuen Satellitindstillinger for at fremhæve

Omskiftertype.

Tryk på C eller c for at vælge Ingen, ToneBurst, DiSEqC 2way eller

DiSEqC 4way som din satellitomskiftertype.

Tryk på b for at fremhæve LNB-strøm, og tryk på C eller c for at

vælge Tænd eller Sluk.

For at tilføje en transponder:

a

b

c

Tryk på B eller b i menuen Satellitindstillinger for at fremhæve den

linje, du vil redigere, og tryk på OK.

1 ASTRA 19.2˚E 1 1

Tryk på knappen GRØN. Skærmbilledet Transponder-indstillinger

vises.

Transponder-indstillinger

Frekvens Polarisering Symbolhastighed S/S2

1 10743 H

22000 S

2 10773

H

22000 S

3 10788

V

22000 S

4 10817

V

22000 S

5 10832

H

22000 S

6 10847

V

22000 S

7 10861

H

22000 S

8 10876

V

22000 S

Tryk på B for at fremhæve en ny linje.

For at slette en transponder:

a

b

Tryk på B eller b i menuen Transponder-indstillinger for at

fremhæve den linje, du vil slette.

Tryk på knappen RØD.

For at redigere transponder-indstillingerne:

a

b

c

d

e

Tryk på B eller b i menuen Transponder-indstillinger for at

fremhæve den linje, du vil redigere, og tryk på OK.

Tryk på C eller c for at vælge Frekvens, Polarisering,

Symbolhastighed eller S/S2, og angive emnet ved hjælp af

talknapperne, hvis det er nødvendigt.

Tryk på OK for at gemme dine indstillinger.

Gentag trin 1 til 3 for andre linjer.

Tryk på knappen BLÅ for at afslutte og vende tilbage til

Satellitindstillinger.

Tryk på knappen GRØN for at annullere eventuelle rettelser, der blev

foretaget.

Tryk på knappen GUL for at nulstille alle transponder-indstillinger til

deres startindstillinger.

For at vælge paraboltypen:

a

b

Tryk på B eller b i menuen Satellitindstillinger for at vælge den

ønskede satellitlinje, og tryk derefter på OK.

Tryk på C eller c for at fremhæve P-bol., og tryk på knappen GRØN.

Transponder-indstillinger

Frekvens Polarisering Symbolhastighed S/S2

76 12640 V

22000 S

77 12662

H

22000 S

78 12669

V

22000 S

79 12692

H

22000 S

80 12699

V

22000 S

81 12721

H

22000 S

82 12728

V

22000 S

83

c

Parabolindstillinger

P-bol. : 1

Paraboltype

Tryk på C eller c for at vælge Paraboltype.

Du kan vælge Flytbar eller Fast som Paraboltype.

Fast

d

Tryk på OK.

83 0 H 0 S

e

Rediger hver parameter efter behov, og tryk på OK.

83 12731 H 22000 S2

18


OPSÆTNING AF TV’ET

For at redigere LNB-indstillinger:

a

Tryk på B eller b i menuen Satellitindstillinger for at vælge den

ønskede satellitlinje, og tryk derefter på OK.

e

For DTV/ATV-indstilling:

Der vises en advarsel om, at tidligere programmer og indstillinger vil

blive slettet.

b

Tryk på C eller c for at fremhæve LNB, og tryk på knappen GRØN.

LNB-indstillinger

LNB : 1

Nedre LOF 9750

Øvre LOF 10600

Automatisk indstilling

Tidligere indstillinger vil gå tabt!

Tryk på EXIT for at annullere.

Tuningstilstand

Start Scan

DTV og ATV

c

Tryk på B eller b for at vælge Nedre LOF eller Øvre LOF, og angiv de

relevante frekvenser.

Tryk på C eller c for at vælge DTV og ATV, DTV eller ATV, hvis

tilgængelig. Tryk derefter på Start Scan og OK for at fortsætte med

Automatisk indstilling.

BEMÆRK: Når der udsendes nye tjenester, er det nødvendigt at indstillet tv’et igen

for at kunne se dem.

Automatisk indstilling udfører hele indstillingen af tv’et igen og kan bruges til at

opdatere kanallisten. Det anbefales at køre Automatisk indstilling med jævne

mellemrum for at sikre, at alle nye tjenester tilføjes. Du mister alle aktuelle

kanaler og indstillinger, f.eks. låste kanaler.

a

b

c

d

Automatisk indstilling

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Opsætning.

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Systemopsætning.

Tryk på OK for at fremhæve menuen Systemopsætning.

Tryk på B eller b for at vælge Automatisk indstilling og tryk på OK.

BEMÆRK: Hvis du har valgt “Andet” i feltet Land i menuen

Systemopsætning og vælger en anden indstillingstilstand end “DTV” ,

skal du vælge det optimale system til ATV-udsendelse (B/G, I, D/K eller L).

Tv’et starter søgningen efter alle tilgængelige DTV- og/eller ATVtjenester.

Du skal lade tv’et gennemføre søgningen.

Når søgningen er gennemført, viser skærmen Automatisk indstilling

de fundne tjenester.

For satellit-indstilling:

Der vises en advarsel om, at tidligere programmer og indstillinger vil

blive slettet.

Automatisk indstilling

Tidligere indstillinger vil gå tabt! Tryk på EXIT for

at annullere.

Dansk

Systemopsætning

Menusprog

Land

Antenne/kabel/satellit

Satellitindstillinger

Automatisk indstilling

ATV Manuel Indstilling

DTV Manuel Indstilling

DTV-indstil.

Engelsk

Tyskland

Satellit

Søgefunktion

Start Scan

Alle

Free to Air

Tryk på B eller b for at fremhæve Satellit, og tryk derefter på C eller

c for at vælge den ønskede satellit (No.1 Sat - No.4 Sat eller Alle).

Du kan vælge Free to Air eller Alle som Søgefunktion.

Fremhæv Start Scan, og tryk på OK for at fortsætte med Automatisk

indstilling.

Når søgningen er gennemført, viser skærmen Automatisk indstilling

de fundne tjenester.

f

Tryk på B eller b for at komme gennem listen for at vælge en kanal, og

tryk derefter på OK for at se den.

19


OPSÆTNING AF TV’ET

ATV Manuel Indstilling

a

Tryk på b i menuen Systemopsætning for at vælge ATV Manuel

Indstilling og tryk på OK.

Søgning

Tv’et kan indstilles manuelt med ATV Manuel Indstilling. Du kan f.eks. bruge denne

funktion, hvis tv’et ikke kan sluttes til en medieoptager/dekoder med et SCART-kabel,

eller når du vil indstille en station på et andet System.

Brug C og c til at bevæge dig hen over skærmen og vælge en af indstillingerne i

ATV Manuel Indstilling. Brug derefter B eller b til at justere indstillingerne.

ATV Manuel Indstilling

System

Systemopsætning

Menusprog

Land

Antenne/kabel/satellit

Satellitindstillinger

Automatisk indstilling

ATV Manuel Indstilling

DTV Manuel Indstilling

DTV-indstil.

Engelsk

Tyskland

1 I A C 2 0 V C R

b

Brug B eller b til at vælge den ønskede position. Vi foreslår Pos. 0 til

en medieoptager.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Position

Det tal på fjernbetjeningen, du skal trykke på for at stille ind på kanalen.

2 System

Afhænger af det pågældende område.

ATV Manuel Indstilling

Pos. Kanal Station

1

2

3

4

C2

S10

C7

S40

5 C22

3 Farve system

Er indstillet til Automatisk fra fabrikken og må kun ændres, hvis der opstår

problemer, f.eks. NTSC-indgang fra en ekstern kilde.

6

7

8

C25

C28

C30

4 Skip

Indstil Skip til Tænd (8) eller Sluk (() for den valgte kanal. Se side 21.

Der vises muligvis andre Kanalnumre.

Dansk

5 Signaltype

Kanalens klassifikation.

6 Kanal

Nummeret på den kanal som en station udsendes på.

7 Søg

Søg op og ned efter en kanal.

8 Manuel finindstilling

Bruges kun, hvis der opleves interferens/signalet er svagt. Se side 81.

9 Station

Stationens id. Brug knappen B b og C c til at indtaste op til syv tegn.

Sådan tildeles en placering på tv’et for en dekoder og medieoptager: Tænd for

dekoderen, sæt en forudoptaget film i medieoptageren, tryk på PLAY, og indstil

derefter manuelt.

c

d

e

f

Tryk på OK for at vælge. Hvis den valgte kanal for medieoptageren er

indstillet til skip, skal Skip fjernes før lagringen.

Tryk på c for at vælge System og tryk på B eller b for at ændre det

om nødvendigt.

ATV Manuel Indstilling

System

1 I A C 2 0

Tryk derefter på c for at vælge Søg.

Tryk på B eller b for at starte søgningen. Søgesymbolet blinker.

ATV Manuel Indstilling

Søg

1 I A C 2 0

20


OPSÆTNING AF TV’ET

g

Hvert signal vises på tv’et. Hvis det ikke er medieoptageren, skal du

trykke på B eller b ingen for at genstarte søgningen.

d

Brug B eller b for at slå Skip til.

Tryk på OK.

h

Når medieoptagerens signal er fundet, skal du trykke på c for at gå

videre til Station. Brug B, b, C og c for at indtaste de ønskede tegn,

f.eks. Videomaskine.

8 på skærmen angiver en position, der er sprunget over.

ATV Manuel Indstilling

Skip: Tænd

ATV Manuel Indstilling

1 I A C 2 0

Station

1 I A C 2 0 V C R

e

Tryk på BACK, og gentag fra trin 2, eller tryk på EXIT.

i

Tryk på OK for at gemme.

Hver position skal vælges individuelt. Gentag fremgangsmåden for hver

position for at slå Skip fra.

j

Gentag for hver Position som du vil indstille, eller tryk på BACK for at

vende tilbage til listen over kanaler, og vælg det næste nummer, der skal

indstilles.

Positioner, der springes over, kan ikke vælges med PU og Pu eller med

knapperne på tv’et, men kan stadig vælges med talknapperne på

fjernbetjeningen.

k

Tryk på EXIT, når du er færdig.

Sortering af positioner

BEMÆRK

Tv’et har direkte kanalindtastning, hvis du kender kanalens nummer.

Vælg skærmen ATV Manuel Indstilling i trin 3. Indtast

positionsnummeret, systemet og derefter C for standardkanaler

(antenne) eller S for kabelkanaler og kanalnummeret. Tryk på OK

for at gemme.

a

b

Kanaler kan flyttes og gemmes på de positioner, som du ønsker.

Vælg ATV Manuel Indstilling i menuen Systemopsætning.

Når listen over kanaler vises, skal du bruge B eller b til at markere den

kanal, som du vil flytte og trykke på c.

Det er muligt at forhindre visningen af bestemte kanaler ved at springe bestemte

positioner over.

a

b

Skip

Vælg ATV Manuel Indstilling i menuen Systemopsætning.

Brug B eller b til at markere den position, der skal springes over, og

tryk på OK for at vælge.

ATV Manuel Indstilling

Pos. Kanal Station

2

3

4

5

S10

C7

C40

C22

ABC1

ABC1

1 C2

6

7

8

C25

C28

C30

Dansk

ATV Manuel Indstilling

Pos. Kanal Station

1

2

3

4

C2

S10

C7

S40

ABC1

5 C22

ABC1

6

7

8

C25

C28

C30

c

d

Brug B eller b til at bevæge dig gennem listen til den ønskede

position. Når du bevæger dig gennem listen, flytter de andre kanaler sig

for at gøre plads.

Tryk på C for at gemme flytningen.

Gentag efter behov, og tryk derefter på EXIT.

c

Tryk på c for at vælge Skip.

21


OPSÆTNING AF TV’ET

DTV Manuel Indstilling

BEMÆRK: Indholdet af denne menu varierer afhængigt af den DTV-indgang

(Antenne, Kabel eller Satellit), som aktuelt er valgt.

a

Manuel indstilling

Denne funktion er tilgængelig for serviceteknikere eller kan bruges til direkte

kanalindtastning, hvis du kender multiplekskanalen.

Vælg DTV Manuel Indstilling i menuen Systemopsætning, og tryk på

OK.

DTV Manuel Indstilling

SVAG

Signalstyrke

Kvalitet

GOD

Kanal

Start Scan

MIDDEL

STÆRK

13

Manuel indstilling af DVB-C

Når Antenne/kabel/satellit er indstillet til Kabel, er der følgende punkter i DTV

Manuel Indstilling:

Frekvens – indtast en bestemt frekvens, der skal scannes.

Modulation – vælg en af fem QAM-moduleringsindstillinger.

Symbolhastighed – indtast en bestemt baudhastighed (KS/s), der skal bruges til

den manuelle scanning.

Fremhæv Start Scan, og tryk derefter på OK.

Manuel indstilling for DVB-S

Når Antenne/kabel/satellit er angivet til Satellit er elementerne for DTV

Manuel indstilling folgende:

DTV Manuel indstilling - Satellit

Signalstyrke

Kvalitet

SVAG

DÅRLIG

MIDDEL

STÆRK

b

c

Indtast multiplekstallet med talknapperne, eller brug C eller c til at

justere tallet op eller ned.

Marker Start Scan, og tryk derefter på OK. Tv’et søger automatisk efter

det pågældende multipleks.

Satellit

ASTRA 28.2°E

Transponder 1/83

Frekvens

10714 MHz

Symbolhastighed

22000 KS/s

Polarisering

H

Søgefunktion

Free to Air

DTV Manuel Indstilling

Start Scan

Dansk

Ny

Pos.

1

2

7

40

0 Nye kanaler - I alt 6

Navn

ABC ONE

ABC TWO

ABC THREE

ABC NEWS 24

Type

Tryk på B eller b til at fremhæve et punkt (Satellit, Transponder, Frekvens,

Symbolhastighed, Polarisering eller Søgefunktion), og tryk derefter på C

eller c for at vælge den ønskede funktion.

Fremhæv Start Scan, og tryk derefter på OK.

51

ABCi

Når multiplekset er fundet, tilføjes alle kanaler, der ikke aktuelt findes på

kanallisten, og kanaloplysningerne øverst på skærmen opdateres.

d

Gentag efter behov. Tryk på EXIT for at afslutte.

22


OPSÆTNING AF TV’ET

DTV-indstilling

a

b

c

Kanaler (Antenne/Kabel)

Kanalernes rækkefølge kan ændres efter dine præferencer.

Vælg DTV-indstil. i menuen Systemopsætning, og tryk på OK.

Vælg Kanaler, og tryk på OK.

DTV-indstil.

Kanaler

Undertekst og lyd

Opsætning af forældre PIN-kode

BØRNESIKRING

Lokaltid

Kanalopdatering under standby

DVB-tegnsæt

Dynamisk scanning

Sluk

Standard

Tænd

Af bekvemmelighedsgrunde kan du springe til bestemte steder på listen

med en af to metoder.

Flyt — Tryk på knappen GRØN for at aktivere indstillingen Flyt. Tryk på

knapperne B eller b for at vælge den kanal du ønsker at flytte, og tryk

på OK for at kontrollere.

Hvis du vil flytte flere kanaler ad gangen, skal du vælge endnu en kanal

og markere den på samme måde. Gentag efter behov.

Når først alle ønskede kanaler er blevet kontrolleret, skal du trykke på

knapperne B eller b for at placere fokus på den position, som du

ønsker at flytte kanalerne til. Kanalerne indsættes over den markerede

kanal. Tryk på knappen GRØN for at udføre sletningen.

Kanaler

Linje nr. 1/10

Pos. Navn

1 ABC ONE

2 ABC TWO

7 ABC THREE

30 CABC Channel

40 ABC NEWS 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

TV

Sortere: A-Å-sortering

Sortere —Tryk på knappen GUL. Der vises et bekræftelsesvindue.

Tryk på C eller c for at vælge Ja, og tryk på OK.

Kanaler

Linje nr. 1/10

Pos. Navn

1 ABC ONE

2 ABC TWO

7 ABC THREE

30 CABC Channel

40 ABC NEWS 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

TV

Sortere: A-Å-sortering

Spring til linjenummer —Tryk på nummertasterne (0-9) for at

indtaste det linjenummer, som du ønsker at vælge, og tryk derefter på

OK.

Spring til navn —Tryk på CC eller cc for at springe til det

næste stationsnavn med et andet startbogstav.

Sortere

Din eksisterende kanalrækkefølge mistes. Vil du fortsætte?

Ja

Valgvinduet Sorteringstype vises.

Sortere

Sorteringstype

Sortere

Tryk på C eller c for at indstille sorteringstypen.

A-Å-sortering Rækkefølge for stationsnavn (A til Å)

Antal

Rækkefølge for positionsnr. (numerisk rækkefølge)

Tryk på b for at markere Sortere, og tryk på OK.

Antal

Dansk

Det er også muligt at ændre Positionsnummeret for en bestemt kanal.

Omnummerér — Tryk på knappen RØD for at omnummerere til den

markerede kanal. Rediger kanalnummeret med talknapperne, og tryk

på OK. Hvis det positionsnummer, du indtaster, allerede findes, vises der

et bekræftelsesvindue.

Pos.

- - - -

Navn

ABC ONE

23


OPSÆTNING AF TV’ET

Dansk

a

b

c

Vælg DTV-indstil. i menuen Systemopsætning, og tryk på OK.

Vælg Kanaler, og tryk på OK.

Kanaler (satellit)

Listen med satellitkanaler viser.

Kanaler

Satellit TV

Linje nr. 3/1200

Pos. Station Satellit

1 DDD 19.2°E

2 AB

19.2°E

3 E

19.2°E

801 BBC

22.5°E

802 BB

22.5°E

803 BA

22.5°E

822 AA

25.6°E

823 AC

25.6°E

Af praktiske grunde kan du redigere og sortere i kanallisten.

Spring til linjenummer —Tryk på nummertasterne (0-9) for at

indtaste det linjenummer, som du ønsker at vælge, og tryk derefter på

OK.

Spring til stationsbogstav —Tryk på CC eller cc for at

springe til det næste stationsnavn med et andet startbogstav.

Satellitspring —Tryk på Z eller z for at springe til den næste

kanal på en anden satellit.

Omnummerér — Samme som antenne/kabel-kanaler. Se side 23.

Flyt — Samme som antenne/kabel-kanaler. Se side 23.

Sortere — Tryk på knappen GUL. Der vises et bekræftelsesvindue.

Tryk på C eller c for at vælge Ja, og tryk på OK.

Menuen Sortere vises.

Sortere

Gruppe

Sorteringstype

Forudindstillet rækkefølge

Sortere

Efter satellit

Antal

Ja

Gruppe —Tryk på C eller c for at vælge Alle eller Efter satellit.

Sorteringstype —Tryk på C eller c for at indstille

sorteringstypen.

A-Å-sortering Rækkefølge for stationsnavn (A til Å)

Antal

Rækkefølge for positionsnr. (numerisk rækkefølge)

Forudindstillet rækkefølge —Tryk på C eller c for at indstille

Ja eller Nej.

Dette punkt vises, når Land er indstillet til Tyskland, og gælder kun for

Astra 19.2°E-satellitten.

Tryk på b for at fremhæve Sortere og tryk på OK.

Hvis Kanalopdatering under standby er indstillet til Tænd, når tv’et er i standby,

udføres digital søgning automatisk og eventuelle nye kanaler gemmes.

a

b

Vælg DTV-indstil. i menuen Systemopsætning, og tryk på OK.

Tryk på b for at vælge Kanalopdatering under standby og tryk på C

eller c for at vælge Tænd.

Denne funktion gør det muligt manuelt at vælge det tegnsæt (Standard = Tabel 0,

Vest = Tabel 5 eller Latinsk alfabet 9), der skal bruges til DVB-Celler

DVB-T-kanaler.

a

b

Vælg DTV-indstil. i menuen Systemopsætning, og tryk på OK.

Tryk på b for at vælge DVB-tegnsæt og tryk på C eller c for at vælge

Standard, Vest eller Latinsk alfabet 9.

Hvis sendeinformationen ændrer sig i dit DVB-T-modtageområde, vises meddelelsen

“Sendeinformationen er blevet ændret. Vil du foretage en ny scanning

nu?” på skærmen. Vælg Ja eller Nej.. Hvis du ikke vil have, at tv’et registrerer

ændringer og beder dig om at scanne igen, bør du indstille denne funktion til “Sluk”.

a

b

Kanalopdatering under standby

DVB-tegnsæt

Dynamisk scanning

Vælg DTV-indstil. i menuen Systemopsætning, og tryk på OK.

Tryk på b for at vælge Dynamisk scanning og tryk på C eller c for at

vælge Tænd.

24


OPSÆTNING AF TV’ET

Du kan vælge tilstanden Hjem eller Forretning. Hjem anbefales til normalt brug i

hjemmet. Vælg Forretning, når tv’et bruges til fremvisning i en forretning, osv.

a

Beliggenhedsindstilling

Vælg Beliggenhed i menuen Systemopsætning.

b

Tryk på C eller c for at vælge Hjem eller Forretning.

Slukning af det analoge signal

Dette er et digitalt tv, der gør det muligt at bruge både digitale og analoge

tjenester. I tv’ets levetid er det dog meget sandsynligt, at de analoge tjenester

slukkes for at give plads til flere nye digitale tjenester.

Denne “slukning” sker i faser, og du vil blive gjort opmærksom på dette i god tid i dit

område. Det anbefales, at tv’et genindstilles for at sikre, at eksisterende og nye

digitale tjenester modtages uden afbrydelser.

Dansk

25


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Generel betjening

Hurtigmenu

Hurtigmenu giver dig hurtig adgang til visse menupunkter, f.eks. Billedmodus,

Billedformat, Personlig tilstand, Mere Information, Afbr. aut., osv.

Tryk på QUICK for at få vist Hurtigmenu, og brug B eller b til at vælge et

menupunkt.

Hurtigmenu

Billedmodus

Billedformat

3D-indstillinger

Personlig tilstand

Mere Information

Kanalfunktioner

Afbr. aut.

REGZA-LINK-enhedsbetjening

Højttalere

Hovedtelefonlydstyrke

Trådløs information

BEMÆRK: Punkterne i Hurtigmenu varierer afhængigt af den aktuelle tilstand.

Hurtigmenu - eksempel på punkt

50

AutoView

Superlive

00:00

TV-højttalere

Tilstand hurtigmenupunkt Beskrivelse

Ved visning af et tvprogram

Billedmodus Se side 35.

eller billeder fra

den eksterne indgang

Billedformat Se side 33.

3D-indstillinger Se side 28.

Enkelt vindue eller enkelt

vindue i 3D

Personlig tilstand Se side 75.

Mere Information Se side 65.

Kanalfunktioner Se side 68.

Afbr. aut. Se side 64.

REGZA-LINK-enhedsbetjening Se side 78.

Højttalere Se side 77.

Hovedtelefonlydstyrke Se side 32.

Trådløs information Se side 45.

Ved brug af EPG Genrefarve Se side 66.

EPG-opdatering/

Se side 66.

Annuller EPG-opdatering

Medieafspiller

Sortere Se side 56.

(Multifotovisning,

Listevisning)

Tidsinterval Se side 55.

Gentag Se side 55.

Tilfældig Se side 59.

Enhedsinformation Se side 56.

Trådløs information Se side 45.

Tilstand hurtigmenupunkt Beskrivelse

Fotoramme (Fuld skærm) Billede Se side 35.

Billedformat Se side 33.

3D-indstillinger Se side 28.

Personlig tilstand Se side 75.

Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at vælge en kanal.

Kanaler kan også vælges ved hjælp af PU og Pu.

For at få vist oplysninger på skærmen, dvs. kanal, indgangstilstand eller stereo/

mono-signal, skal du trykke på . Tryk igen for at annullere.

Funktionen til tidsvisning giver mulighed for at se den aktuelle tid (fra tekst-tv)

på tv-skærmen.

Tryk på D under en normal tv-udsendelse for at se en tidsangivelse fra tvselskabet.

Den vises på skærmen i ca. 5 sekunder.

BEMÆRK: Denne visning er muligvis ikke altid tilgængelig.

For DTV-programmer

Tryk på s, og brug C eller c for at vælge indstillinger for stereo- eller

tosprogede monoudsendelser.

Tilstandsvisning

Tryk på c

Stereo

Ved udsendelser med flerkanalslyd skal du trykke flere gange på s for at

skifte lydsprog (se “Sprog for lyd” på side 69).

For ATV-programmer

Valg af kanaler

Tidsvisningen – kun analog

Stereo og tosprogede udsendelser

To sprog mono

Stereo S Venstre S Højre

Sprog 1 S Sprog 2 S To sprog

Mono –

Flere kanaler –

Hvis der vises udsendelser i stereo eller tosprogede udsendelser, vises ordet Stereo

eller To sprog på skærmen, hver gang der skiftes program, og forsvinder igen efter

nogle få sekunder. Hvis udsendelsen ikke er i stereo, vises ordet Mono.

Stereo… Tryk på s for at vælge Stereo eller Mono.

Tosproget… Tosprogede udsendelser er sjældne. Hvis de udsendes, vises ordet To

sprog. Vælg det ønskede programnummer, og hvis teksten To sprog vises, skal du

trykke på s for at vælge Sprog 1, Sprog 2 eller Mono.

26


BETJENING OG FUNKTIONER

Bruge 3D-funktioner

Før du bruger 3D-programmer henvises til afsnittet “Ved brug af 3Dbriller”

på side 6.

Visning af 3D-programmer kræver følgende:

• TOSHIBA 3D-briller FPT-P200 (medfølger)

• Kompatibel 3D-afspilningsenhed eller 3D-kilde

• HDMI-kabel til 3D af høj kvalitet

Visning af 3D-billeder

Indgående videosignaler kan enten være i 2D- eller 3D-format. Et 2D-signal kan kun

ses som 2D, men 3D kan ses i enten 2D eller 3D. Hvis tv’et registrerer, at et signal er i 3D,

kan det skifte automatisk til 3D-tilstand – se “Indstilling af Autostart-tilstand” (på

side 29). Ellers kan brugeren skifte visningsfunktionen vha. 3D-knappen. Endelig kan

formatet til 3D-signalet enten være Side om side (SBS) eller Top og bund (TB). Du skal

vælge det rigtige format, hvis tv'et ikke kan registrere det automatisk - se “Skift af

tilstandsvisning eller valg af 3D-format” nedenfor.

BEMÆRK:

• Når 3D-signalformatet ikke modtages, skifter tilstandsvisningen ikke til 3D.

• 3D-knappen er tilgængelig i digitalkanaler eller HDMI-indgang.

• Hvis den ønskede tilstand og formatet ikke vælges, vises 3D-billedet ikke korrekt.

• Der vil være begrænsninger på indstillingerne for Billedformat til 3D-funktion og

2D-funktion.

• Der er individuelle forskelle i opfattelsen af 3D-billeder.

• Når du ser 3D-billeder, skal du altid bære 3D-briller.

Skift af tilstandsvisning eller valg af 3D-format

Tilstand

Der er tre tilstande til at se tv.

Beskrivelse

3D

Viser 3D-billeder

2D Skifter 3D-billeder til 2D.

Naturlig

Viser et modtaget signalformat som det er.

Valg af 3D format:

Hvis et højre og venstre billede er det samme i Naturlig-funktion, skal du vælge SBS.

Hvis et top og bund-billede er det samme i Naturlig-funktion, skal du vælge TB.

3D-formater er følgende.

3D-format

Beskrivelse

Side om side (SBS) Billeder for venstre og højre øje er placeret

side om side.

Top og bund (TB) Billeder for venstre og højre øje er placeret i

toppen og bunden af skærmen.

Rammeinddeling

(FP) *

* Dette format kan ikke vælges manuelt.

Betjeningen af 3D-knappen:

3D opfører sig forskelligt afhængigt af indgangstilstanden ved visning i Naturlig

tilstand.

Afhængigt af indgangstilstanden vises skærmen til valg af 2D eller 3D, eller

visningstilstanden skifter mellem 2D og 3D.

Sådan skiftes til 3D-funktion:

• Angiv Præferencer / Opsætning 3D / Autostart af 3D til 3D.

• Tryk på 3D, mens du ser 2D-funktion eller Naturlig-funktion.

Indgangssignal

Type Yderligere

oplysninger

Tryk på 3Dknappen

3D-signalformat

2D-signalformat

* Korrekt 3D-billede

Billedet til det venstre og højre øje for to

enkeltbilleder er placeret øverst og nederst på

skærmen.

Med information

til automatisk

registrering af 3D

Uden information

til automatisk

registrering af 3D

Format

Udløser skift af

visningstilstand

Kildesignal

FP

3D *

3D

SBS 3D 3D

*

TB

3D *

3D

SBS 3D 3D

*

TB

3D

3D

D

D

3

3

3D D 3

Dansk

27


BETJENING OG FUNKTIONER

Sådan vælges 3D-format i Hurtigmenu i 3D-funktion:

a

b

c

d

Tryk på QUICK for at se Hurtigmenu.

Tryk på B eller b for at vælge 3D-indstillinger, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Valg af 3D format, og tryk på OK.

Tryk på C eller c for at vælge Side om side eller Top og bund.

Sådan vælges 2D-format i Hurtigmenu i 2D-funktion:

e

f

g

h

Tryk på QUICK for at se Hurtigmenu.

Tryk på B eller b for at vælge 3D-indstillinger, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Valg af 2D format, og tryk på OK.

Tryk på C eller c for at vælge 2D (SBS) eller 2D (TB).

Dansk

Indgangssignal

Type Yderligere

oplysninger

3Dsignalformat

2D-signalformat

Med information til

automatisk

registrering af 3D

Uden information til

automatisk

registrering af 3D

* Korrekt 3D-billede

Sådan skiftes til 2D-funktion:

• Angiv Præferencer / Opsætning 3D / Autostart af 3D til 2D.

• Tryk på 3D, mens du ser 3D-funktion eller Naturlig-funktion.

Indgangssignal

Type Yderligere

oplysninger

* Korrekt 2D-billede

Med information

til automatisk

registrering af 3D

Udløser skift af

visningstilstand

Hurtigmenu

Valg af 3D format

Format Kildesignal SBS TB

FP

Uden information

til automatisk

registrering af 3D

2D-signalformat

3D

3D

SBS 3D 3D

3D

TB

3D

SBS *

3D 3D

3D 3D

3D 3D

3D

TB D 3 *

3D D 3

3D

3D D 3

3D

Format

Udløser skift af

visningstilstand

Kildesignal

FP

3D *

3D

3D

SBS 3D 3D

*

3D

TB

3D

3D

*

3D

SBS

3D 3D 3D 3D

TB

3D 3D

3D 3D

3D

*

3D

Indgangssignal

Type Yderligere

oplysninger

Kildesignal

3Dsignalformat

a

b

c

Udløser skift af

visningstilstand Hurtigmenu

Valg af 2D format

Med information FP

til automatisk

registrering af 3D

Tryk på 3Dknappen

3D-signalformat

Format

Tryk på B eller b i Hurtigmenu for at vælge 3D-indstillinger, og tryk

derefter på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Valg af 2D format, og tryk på OK.

Tryk på C eller c for at vælge Naturlig.

SBS TB Naturlig

3D

SBS *

3D 3D 3D 3D 3D

3D

TB * 3D

3D

3D

3D

Uden information SBS *

3D 3D 3D 3D 3D

til automatisk

3D

registrering af 3D TB

3 * 3D

3D 3 3D

3D

2D-signalformat

3D 3

3D

3D

* Korrekt 2D-billede

BEMÆRK: Tag 3D-brillerne af i 2D-funktion.

Sådan skiftes til Naturlig-funktion:

• Tryk på 3D, mens du ser 3D-funktion.

• I Hurtigmenu i 2D-funktion.

3D

BEMÆRK: Når Frame Rammeinddeling, nedtones Valg af 2D format.

28


BETJENING OG FUNKTIONER

a

b

c

Styrer, hvad tv’et gør, når det registrerer et 3D-signal.

Tryk på MENU / C c for at fremhæve Setup-ikonet.

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Opsætning 3D, og tryk på OK.

d Tryk på B eller b for at vælge Autostart af 3D.

e

Indstilling

3D

2D

Sluk

Indstilling af Autostart-tilstand

Præferencer

Opsætning 3D

Personlig tv-opsætning

REGZA-LINK-opsætning

Netværksopsætning

Opsætning af netværksenhed

Opsætning af medierenderingsprogram

Fotorammeopsætning

TekstTV

Tryk på C eller c for at vælge 3D, 2D eller Sluk.

Automatisk

Beskrivelse

Viser automatisk 3D-funktion, når 3D-signalformatet

modtages.

Viser automatisk 2D-funktion, når 3D-signalformatet

modtages.

Viser en skærm, der giver dig mulighed for at vælge 3D eller

2D, når 3D-signalformatet modtages.

Sådan ændres eller slettes din PIN-kode:

a

b

c

d

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning 3D og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Opsætning af 3D PIN-kode.

Tryk på talknapperne for at indtaste din 4-cifrede PIN-kode.

Vælg Skift PIN eller Slet PIN, og tryk derefter på OK.

BEMÆRK:

• PIN-koden kan ikke angives til “0000”.

• Hvis PINslettes, nedtones 3D sikkerhedsopsætning, og indstillingerne

nulstilles til fabriksstandarden.

Når denne funktion angives til Tænd, vises en meddelelse på skærmen, når et 3D-signal

modtages.

a

b

c

d

e

Indstilling af 3D startbesked

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning 3D og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge 3D sikkerhedsopsætning, og tryk på

OK.

Indtast din 4-cifrede 3D PIN-kode.

Tryk på B eller b for at vælge 3D startbesked.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

Dansk

En 3D-PIN-kode er nødvendig for at anvende 3D sikkerhedsopsætning.

Sådan indtastes en ny PIN-kode:

a

Indstilling af 3D PIN-koden

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning 3D og trykke på OK.

b

c

Tryk på B eller b for at vælge Opsætning af 3D PIN-kode, og tryk på

OK.

Tryk på talknapperne for at indtaste et 4-cifret nummer. Bekræft koden.

BEMÆRK: PIN-koden kan ikke angives til “0000”.

29


BETJENING OG FUNKTIONER

Når denne funktion er angivet til Tænd, skal du indtaste din 3D PIN-kode for ændre

tilstandsvisningen.

a

b

c

d

e

Indstilling af 3D lås

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning 3D og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge 3D sikkerhedsopsætning, og tryk på

OK.

Indtast din 4-cifrede 3D PIN-kode.

Tryk på B eller b for at vælge 3D lås.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd.

a

b

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning 3D og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Vigtig information om 3D, og tryk på

OK.

Det venstre og højre billede i brillerne kan byttes om. Hvis 3D-billeder ser slørede ud,

skiftes venstre og højre side af 3D-billedet.

a

b

Visning af Vigtig information om 3D

Skift af venstre og højre billede

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu.

Tryk på B eller b for at vælge 3D indstillinger, og tryk på OK.

Dansk

Når 3D-tidslåsfunktionen angives til Tænd, vises hverken PIN-inputvinduet eller 3D

startbeskeden, når Indstilling af 3D-timer er aktiv, selvom der sker et skift til 3Dfunktion.

Dette gør det muligt at undgå at blive bedt om PIN-koden til 3D-låsen og

visning af 3D-startmeddelelsen, hver gang du skifter til 3D.

a

b

c

d

e

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning 3D og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge 3D sikkerhedsopsætning, og tryk på

OK.

Indtast din 4-cifrede 3D PIN-kode.

Tryk på B eller b for at vælge 3D tidslås.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd.

Denne funktion er med til at minde dig om ikke at se 3D-video i en længere periode. Når

der er gået et bestemt tidsrum, vises en dialog med et spørgsmål om du ønsker at

fortsætte visningen eller ej.

a

Indstilling af 3D tidslås

Angivelse af Indstilling af 3D timer

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning 3D og trykke på OK.

c

d

a

b

c

d

Tryk på B eller b for at vælge Venstre & højre billede.

Tryk på C eller c for at vælge Skifte.

Justering af din kiggeposition

Hvis du oplever et dobbeltbillede, når du ser 3D-indhold, skal du justere din

kiggeposition.

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning 3D og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge 3D test mønster og tryk på OK.

3D-testmønstret vises.

Tag 3D-brillerne på (medfølger).

Juster din kiggeposition så der ikke er nogen dobbeltbilledeffekt.

Se “Advarsler om at se 3D-billeder” i “Ved brug af 3D-briller” (side 6)

angående den korrekte position for kigning på 3D-indhold.

b

c

d

e

f

Tryk på B eller b for at vælge 3D sikkerhedsopsætning, og tryk på

OK.

Indtast din 4-cifrede 3D PIN-kode.

Tryk på B eller b for at vælge Indstilling 3D timer.

Tryk på C eller c for at vælge 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Hvis du vil annullere timeren, skal du vælge Sluk.

30


BETJENING OG FUNKTIONER

Lydfunktioner

c

Tryk på C eller c for at vælge enten Stander eller Væg afhængigt af,

hvordan du installerer tv’et, og tryk derefter på knappen RØD.

Lydstyrke

Tryk på y eller Y for at justere lydstyrken.

Lyd fra

Tryk på en gang for at slå lyden fra og en gang til for at annullere.

Hvis et program eller en film udsendes med et lydspor med mere end ét sprog, gør

funktionen To sprog det muligt at vælge mellem dem.

a

b

c

Lydstyrkeknapper og lyd fra

To sprog

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Opsætning.

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Lyd og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve To sprog og tryk på C eller c for at

vælge Sprog 1 eller Sprog 2.

Lyd

To sprog

Balance

Avancerede lydindstillinger

Dolby Volume

Dynamikområdekontrol

Lydniveauregulering

Hovedtelefonindstillinger

Synstolkning

0

Sprog 1

Lav

Sluk

d

e

Tryk på C eller c for at vælge det frekvensområde, som du vil justere,

fra equalizer-vinduet, og tryk derefter på B eller b for at justere

niveauet.

Gentag trin 4 for andre frekvenser.

Surround, Stemmeforstærkning og Dynamic Bass Boost er med til at forbedre

surroundsoundoplevelsen med dyb, fyldig bas fra stereolydkilderne. Lyden fra dit tv

bliver mere fyldig, komplet og bredere.

a

b

Sound Navi

TV-montering

+20

0

-20

Equalizer

Surround-indstillinger

Stander

100 330 1K 3.3K 10K [Hz]

2 1 0 1 2 [Niveau]

I menuen Lyd skal du trykke på B eller b for at vælge Avancerede

lydindstillinger og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Surround og tryk på C eller c for

at vælge Sluk, Rumlig eller Biograf.

Dansk

a

I menuen Lyd skal du trykke på B eller b for at vælge Balance, og

derefter trykke på C eller c for at vægte højttalerbalancen til venstre

eller højre.

Du kan tilpasse de aktuelle indstillinger for lydtilstand. Vælg den relevante tilstand i

overensstemmelse med installationsstedet for tv’et (Stander eller Væg), og juster

equalizeren som ønsket på skærmen.

a

Balance

Sound Navi

I menuen Lyd skal du trykke på B eller b for at vælge Avancerede

lydindstillinger og trykke på OK.

c

d

Avancerede lydindstillinger

Sound Navi

Surround

Stemmeforstærkning

Dynamic Bass Boost

Sluk

Tænd

Sluk

Tryk på b for at fremhæve Stemmeforstærkning og tryk på C eller

c for at vælge Tænd.

Tryk på b for at fremhæve Dynamic Bass Boost og tryk på C eller c

for at vælge det ønskede basudvidelsesniveau (Sluk, Lav eller Høj).

b

Tryk på B eller b for at markere Sound Navi og tryk på OK.

Avancerede lydindstillinger

Sound Navi

Surround

Stemmeforstærkning

Dynamic Bass Boost

Sluk

Tænd

Lav

31


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

a

b

Denne funktion giver en ensartet lydstyrke uanset programmet, kanalen

eller indgangskilden.

I menuen Lyd skal du vælge B eller b for at fremhæve Dolby Volume.

Tryk på C eller c for at vælge Lav, Høj eller Sluk.

BEMÆRK:

• Indstillingen Dolby Volume påvirker indstillingerne Dynamikområdekontrol

og Digital lydudgang.

• Denne funktion slås automatisk over på Sluk, når Dynamikområdekontrol

indstilles til Tænd, eller Digital lydudgang indstilles til Automatisk.

Denne funktion gør det muligt at kontrollere lydkomprimeringen for visse digitale tvprogrammer

(lydprogrammer i MPEG-1 og MPEG-2 understøttes ikke).

a

b

I menuen Lyd skal du vælge B eller b for at fremhæve

Dynamikområdekontrol.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

BEMÆRK: Denne funktion skifter automatisk Sluk, når Dolby Volume indstilles til

Lav eller Høj.

Sommetider kan der være store ændringer i lydstyrken, når du skifter fra en DTV 5.1-

kanal til en DTV 2-kanal, en ATV-kanal eller en ekstern indgang. Brug af funktionen

Lydniveauregulering reducerer denne lydstyrkeforskel.

a

b

c

d

Dolby Volume®

Dynamikområdekontrol

Lydniveauregulering

Indstil det lydstyrkeniveau, som du plejer at bruge, når du ser et program

fra en DTV 5.1-kanal.

Skift til en DTV 2-kanal, en ATV-kanal eller en ekstern indgang.

I menuen Lyd skal du trykke på B eller b for at vælge

Lydniveauregulering og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge en indstilling, og tryk derefter på C eller

c for at justere lydstyrken.

Lydniveauregulering

DTV 2-kanal

ATV

Ekstern indgang

-5

0

0

Denne indstilling bruges til at indstille lydudgangen, når der tilsluttes hovedtelefoner.

a

b

c

I menuen Lyd skal du trykke på B eller b for at vælge

Hovedtelefonindstillinger og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Højttaler-link og tryk på C eller c for

at vælge Tænd eller Sluk.

Hvis du vælger Sluk, skal du markere Hovedtelefonlydstyrke og bruge

C eller c til at justere hovedtelefonernes lydstyrke.

Synstolkning er et ekstra lydspor med en fortæller til synshandicappede personer, så de

bedre kan forstå og nyde handlingen i sin helhed. Bogstaverne AD vises på kanallinjen,

når et program indeholder AD-indhold.

a

b

c

Hovedtelefonindstillinger

Højttaler-link Hovedtelefon Højttalere

Tænd Der udsendes lyd

(2 – + er tilgængelig.)

Sluk

Der udsendes lyd (menuen

Hovedtelefonlydstyrke er

tilgængelig).

Hovedtelefonindstillinger

Højttaler-link

Hovedtelefonlydstyrke

Ingen lyd

I menuen Lyd Vælg Synstolkning, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Synstolkning og tryk på C eller c

for at vælge Tænd.

Synstolkning

Synstolkning

Mix-niveau

Synstolkning

Der udsendes lyd

(2 – + er tilgængelig.)

Knappen AD på fjernbetjeningen kan også bruges til at skifte funktionen

Synstolkning mellem Tænd og Sluk.

For at justere lydniveauet for synstolkningen i forhold til hovedlyden skal

du fremhæve Mix-niveau og trykke på C eller c.

50

50

Sluk

Tænd

BEMÆRK:

• Det tilgængelige punkt ændres afhængigt af den aktuelle indgangskilde. Når du

f.eks. ser et program på en DTV 2-kanal, er det kun DTV 2-kanal, der er

tilgængelig, og de to andre punkter er nedtonet i menuen. Dette gør det let at

justere efter de enkelte forhold.

• Når du ser et program på en DTV 5.1-kanal, er denne funktion ikke tilgængelig.

32


BETJENING OG FUNKTIONER

Visning i bredformat

Programmer kan ses i forskellige formater afhængigt af den type udsendelse, der modtages.

BRED

Brug denne indstilling, når du ser en dvd eller et

videobånd i bredformat eller en udsendelse i

16:9-format (når tilgængelig). Da der findes

forskellige bredformater (16:9, 14:9, 20:9, osv.),

vises der muligvis sorte bjælker øverst og nederst

på skærmen.

4:3

Brug denne indstilling til at få vist udsendelser i

4:3-format.

SUPERLIVE

Denne indstilling forstørrer et billede i 4:3-format,

så det passer til billedet ved at strække billedet

vandret og lodret, så proportionerne i midten af

billedet bevares bedre. Der kan forekomme

forvrængning.

BIOGRAF

Når du ser film/videobånd med “bjælker hele

vejen rundt”, fjerner eller reducerer denne

indstilling de sorte bjælker i alle sider af skærmen

ved at zoome ind og vælge billedet uden

forvrængning.

Dansk

UNDERTEKST

Når der er undertekster i letterbox-format, hæves

billedet med denne indstilling for at sikre, at hele

teksten er synlig.

UNDERTEKST

14:9

Brug denne indstilling, når du ser en udsendelse i

14:9-format.

33


BETJENING OG FUNKTIONER

NATURLIG

Denne indstilling viser billedet uden “overscan”, dvs.

WYSIWYG.

PC NORMAL

Denne indstilling viser billedet uden overscan,

dvs. WYSIWYG.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du ser en

kilde fra et pc-signal via HDMI eller et pc-stik.

PC BRED

Denne indstilling viser billedet uden overscan eller

sidepaneler.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du ser en

kilde fra et pc-signal via HDMI eller et pc-stik.

Punkt for punkt

“Punkt for punkt” er en visning uden skalering.

Afhængigt af indgangssignalets format vises

billedet med sidelys og/eller bjælker øverst og

nederst (f.eks. VGA-indgangskilde).

Dansk

Tryk på knappen for at få vist listen over tilgængelige bredformater.

Tryk på knappen gentagne gange for at markere det ønskede format.

Funktionen Hurtigmenu kan også bruges til at vælge Billedformat.

AV-format

Pc-format

Billedformat

Billedformat

Naturlig

Punkt for punkt

Bred

PC normal

4:3

PC bred

Superlive

Biograf

Undertekst

14:9

Brug af de specielle funktioner til at ændre størrelsen på det viste billede (dvs. ændring af højde-breddeforholdet) med offentlig fremvisning eller kommerciel gevinst for øje kan være

i strid med loven om ophavsret.

34


BETJENING OG FUNKTIONER

Billedfunktioner

Billedpræferencer

De fleste billedfunktioner er tilgængelige i digital og analog

tilstand.

BEMÆRK: Funktoner, som ikke er til rådighed, nedtones.

Dette tv gør det muligt at gøre billedstilen personlig.

AutoView, Dynamisk, Standard, Hollywoodnat, Hollywooddag,

Hollywoodprofessionel, Forretning, Spil og PC er forudindstillede indstillinger,

der påvirker mange af tv’ets funktioner/indstillinger.

BEMÆRK:

• Da tilstanden AutoView automatisk justerer billedindstillinger ud fra

omgivende lysforhold og indgangssignalets indhold, er menuen Autolysstyrkesensor

og Eksperttilstand nedtonet, når den er valgt.

• Tilstanden Forretning er kun tilgængelig, når Beliggenhed er indstillet til

Forretning.

• Tilstanden Spil er tilgængelig i tilstanden Ekstern indgang (undtagen

antenneindgang). Når du vælger tilstanden Spil, vælges der et egnet

bredformat.

• Tilstanden PC er tilgængelig i tilstanden RGB/PC-indgang eller HDMI-indgang.

a

b

c

d

Billedmodus

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Opsætning.

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Billede og tryk på OK for at

få vist menuen Billede.

Tryk på B eller b at vælge Billedmodus.

Billede

Billedmodus

Nulst

Baggrundsbelysning

Kontrast

Lysstyrke

Farve

Nuance

Skarphed

100

100

0

0

0

0

Dynamisk

Tryk på C eller c for at vælge den ønskede billedtilstand, og tryk på OK.

BEMÆRK: Den billedtilstand, som du vælger, påvirker kun den aktuelle indgang. Du

kan vælge forskellige billedtilstande for hver indgang.

Du kan tilpasse de aktuelle indstillinger for billedtilstand efter ønske. Når du f.eks. har

valgt “Dynamisk” og ændrer punkter som Baggrundsbelysning, Kontrast,

Lysstyrke, Farve, Nuance, Skarphed og punkterne i Avancerede

billedindstillinger, gemmes de nye indstillinger for billedtilstanden “Dynamisk”.

a

b

I menuen Billede Tryk på B eller b for at vælge

Baggrundsbelysning, Kontrast, Lysstyrke, Farve, Nuance eller

Skarphed, og tryk på OK.

Tryk på C eller c for at justere indstillingerne.

Denne funktion nulstiller alle billedindstillinger til fabriksindstillingerne, undtagen

Billedmodus.

a

b

a

b

c

Nulstil

I menuen Billede Tryk på B eller b for at vælge Nulst, og tryk på OK.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Tryk på C eller c for at vælge Ja,

og tryk på OK.

ColourMaster

Når ColourMaster er indstillet til Tænd, bliver funktionen

“Basisfarvejustering” tilgængelig.

I menuen Billede Tryk på B eller b for at vælge Avancerede

billedindstillinger, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge ColourMaster.

Avancerede billedindstillinger

ColourMaster

Basisfarvejustering

Varm/kold farve

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk, og tryk derefter på OK.

10

Indstillinger for auto-lysstyrkesensor

LED-baggrundslyskontrol

Sort/hvidt-niveau

10

Statisk gamma

0

Støjreduktion

Sluk

Mellem

Dansk

35


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Funktionen Basisfarvejustering giver mulighed for justering af individuelle farver,

så de passer til dine præferencer. Dette kan være nyttigt ved brug af en ekstern kilde.

a

b

c

d

I menuen Avancerede billedindstillinger tryk på B eller b for at

vælge Basisfarvejustering, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge et punkt, og tryk derefter på c for at gå

til justeringsvinduet.

Tryk på C eller c for at vælge Farvetone, Mæthed eller Lysstyrke, og

tryk derefter på B eller b for at justere indstillingerne efter behov.

Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige menu.

Vælg Nulst, og tryk på OK for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.

Varm/kold farve gør billedet “varmere” eller “koldere” ved at øge indholdet af røde

eller blå nuancer.

a

b

Basisfarvejustering

Basisfarvejustering

Farvetone Mæthed Lysstyrke

Rød

0

0 0

Grøn

0 0 0

Blå

0 0 0

Gul

0 0 0

Magenta 0 0 0

Blågrøn 0 0 0

Nulst

I menuen Avancerede billedindstillinger: Tryk på B eller b for at

vælge Varm/kold farve, og tryk på OK.

Tryk på C eller c for at justere niveauet.

Farvetone Mæthed Lysstyrke

Rød 0

0 -1

Varm/kold farve

Justeringsintervallet er 0 (varm) til 10 (kold).

BEMÆRK: Hvis Billedmodus er indstillet til AutoView, er justeringsintervallet -5

til +5.

a

b

c

d

e

f

a

b

Indstillinger for auto-lysstyrkesensor

Når Auto-lysstyrkesensor er aktiveret, optimerer den automatisk

baggrundsbelysningsniveauerne, så de passer til de omgivende lysforhold.

I menuen Avancerede billedindstillinger: Tryk på B eller b for at

vælge Indstillinger for auto-lysstyrkesensor, og tryk på OK.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd, og tryk på OK.

Indstillinger for auto-lysstyrkesensor

Auto-lysstyrkesensor

Pro-baggrundslysjust.

Tryk på B eller b for at vælge Pro-baggrundslysjust., og tryk på OK.

Vinduet Pro-baggrundslysjust. vises. Tryk på OK igen for at få vist

justeringsvinduet.

Tryk på C eller c for at vælge et punkt, og tryk derefter på B eller b

for at justere niveauet.

Pro-baggrundslysjust.

100

Kontrol

niveau

0

Baggrundslyskontrolniveau

Omgivende lys

Tryk på OK for at anvende justeringen.

Hvis du vil annullere justeringen, når du vælger et punkt, skal du vælge

Annuller og trykke på OK.

Hvis du vil nulstille alle punkter til fabriksindstillingerne, skal du vælge

Nulst og trykke på OK.

LED-baggrundslyskontrol

Tænd

Du kan justere baggrundsbelysningen på billedets sorte områder og forstærke

kontrasten.

I menuen Avancerede billedindstillinger skal du trykke på B eller

b for at vælge LED-baggrundslyskontrol.

Tryk på C eller c for at vælge Lav, Mellem, Høj, Automatisk eller

Sluk.

48

Annuller

Nulst

BEMÆRK: Når Billedmodus er indstillet til en anden tilstand end Auto

View, er Automatisk nedtonet.

36


BETJENING OG FUNKTIONER

a

b

Sort/hvidt-niveau forøger styrken af mørke områder på billedet for at

forbedre opløsningen.

I menuen Avancerede billedindstillinger: Tryk på B eller b for at

vælge Sort/hvidt-niveau.

Tryk på C eller c for at justere niveauet. Effekten afhænger af

udsendelsen og er mest tydelig på mørke farver.

Med den statiske gammafunktion er det muligt at justere niveauet af sort i billedet.

a

b

Sort/hvidt-niveau

Statisk gamma

I menuen Avancerede billedindstillinger: Tryk på B eller b for at

vælge Statisk gamma.

Tryk på C eller c for at justere niveauet.

MPEG STØJREDUKTION – Støjreduktion

Funktionen Resolution+ (opløsning) gør det muligt at justere klarhedsniveauet for

de ønskede billedindstillinger.

a

b

c

I menuen Avancerede billedindstillinger: Tryk på B eller b for at

vælge Resolution+, og tryk på OK.

Vælg Automatisk i feltet Resolution+.

Resolution+

Resolution+

Niveau

Resolution+

Tryk på B eller b for at markere Niveau, og tryk derefter på C eller c

for at justere niveauet.

BEMÆRK:

• Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af indholdet.

• Det justerbare område varierer afhængigt af den billedtilstand, som du har valgt.

• Der kan opstå støj på billedet afhængigt af den enhed, der er sluttet til tv’et (f.eks.

en enhed med en bestemt forbedringsfunktion).

3

Automatisk

Når du ser en dvd, kan komprimeringen få nogle ord eller billedelementer til at se

forvrængede eller pixelerede ud.

Brug af funktionen MPEG STØJREDUKTION reducerer denne effekt ved at

udglatte kanterne.

a

b

c

I menuen Avancerede billedindstillinger: Tryk på B eller b for at

vælge Støjreduktion, og tryk på OK.

Tryk på b for at vælge MPEG STØJREDUKTION.

Tryk på C eller c for at vælge Lav, Mellem, Høj eller Sluk efter dine

præferencer.

DNR gør det muligt at gøre gengivelsen af et svagt signal “blødere” for at reducere

virkningen af støj.

a

b

Støjreduktion

MPEG STØJREDUKTION

DNR

DNR – Digital støjreduktion

Vælg DNR i menuen Støjreduktion.

Lav

Automatisk

Tryk på C eller c for at vælge Lav, Mellem, Høj, Automatisk eller

Sluk. Forskellen er muligvis ikke altid til at få øje på (det bedste resultat

opnås med lave indstillinger, da billedkvaliteten kan gå tabt, hvis

indstillingen er for høj).

a

b

Denne funktion reducerer billedsløring uden at reducere billedets lysstyrke eller

tilføje flimren.

I menuen Avancerede billedindstillinger: Tryk på B eller b for at

vælge Active Vision M400.

Tryk på C eller c for at vælge Jævn, Standard eller Sluk.

BEMÆRK: Når Billedmodus er indstillet til Spil, nedtones denne funktion og

indstilles automatisk til Sluk.

a

b

Active Vision M400

Bevægelsesdetekteringsområde

Denne funktion er til indstilling af justeringsområdet for bevægelse i

dobbeltscanningsbehandling. Hvis du føler dig utilpas ved film, skal du vælge

Standard.

I menuen Avancerede billedindstillinger skal du vælge B eller b

for at fremhæve Bevægelsesdetekteringsområde.

Tryk på C eller c for at vælge Bred eller Standard.

Bred — Dobbeltscanningseffekt til film med højere hastighed

Standard — Stabiliseret dobbeltscanningseffekt

BEMÆRK: Når Active Vision M400 er indstillet til Sluk, er denne funktion

nedtonet.

Dansk

37


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

a

b

Denne funktion gør det muligt at nulstille de aktuelle Avancerede

billedindstillinger til standardværdierne.

I menuen Avancerede billedindstillinger: Tryk på B eller b for at

vælge Nulst.

Tryk på OK.

Denne funktion er til rådighed, når Billedmodus er indstillet til Standard,

Hollywooddag, Hollywoodnat og Hollywoodprofessionel.

Prøvebillede

Når prøvebilledet vises på skærmen, kan du navigere i undermenuerne til Billede og

justere billedindstillinger uden at fjerne billedet.

Når du går til en anden menu end Billede, eller lukker menuerne, gendannes

almindelig video.

a

b

c

d

I menuen Billede skal du trykke på B eller b for at vælge

Billedopsætning - ekspert og derefter trykke på OK for at få vist

menuen Billedopsætning - ekspert.

Tryk på B eller b for at vælge Prøvebillede.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd.

Tryk på EXIT for at lukke.

Filtrering af rød/grøn/blå farve

Denne funktion henholdsvis aktiverer eller deaktiverer de røde, grønne og blå

komponenter i billedet, hvilket giver mulighed for mere præcis justering af hver

farve.

a

b

c

d

e

Nulstilling af avancerede billedindstillinger

I menuen Billedopsætning - ekspert skal du trykke på B eller b for

at vælge Filtrering af rød/grøn/blå farve og derefter trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Rød, Grøn eller Blå for at justere.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd.

Tryk på B eller b for at vælge Farve eller Nuance, og tryk derefter på

C eller c for at justere.

Tryk på EXIT.

Billedopsætning - ekspert

BEMÆRK: Det er ikke muligt af slukke for alle tre farver samtidigt.

Farve afkodning

Hvis du ser dvd’er med dette tv, angives Farve afkodning-funktionen muligvis for at

sikre den kolorimetriske gengivelse.

BEMÆRK: Tilstandene, undtagen Automatisk (BT601 og BT709), konverterer en

uregelmæssig signaludgang fra dvd’en osv. med forkert farve til optimal tilstand.

Hvis BT601 eller BT709 vælges med et normalt modtaget signal, vises farven

muligvis ikke korrekt. Normalt skal denne funktion indstilles til Automatisk.

a

b

I menuen Billedopsætning - ekspert skal du vælge B eller b for at

fremhæve Farve afkodning.

Tryk på C eller c for at vælge Automatisk, BT601 eller BT709.

Hvidregulering-Window display

Denne funktion viser et specielt vinduemønster til justering af hvidreguleringen

med en måleenhed.

a

b

c

I menuen Billedopsætning - ekspert skal du trykke på B eller b for

at vælge Hvidregulering og derefter trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Window display, og tryk derefter på C

eller c for at vælge Tænd.

Tryk på EXIT for at lukke.

Hvidregulering-Indstillinger

Du kan vælge mellem to typer hvidbalancejustering.

a

b

I menuen Billedopsætning - ekspert skal du trykke på B eller b for

at vælge Hvidregulering og derefter trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Indstillinger, og tryk på C eller c for

at vælge 2P eller 10P.

Hvidregulering-2P hvidregulering

a

b

c

Tryk på b for at vælge 2P hvidregulering.

Tryk på B eller b for at vælge Rød-kompensation, Grønkompensation,

Blå-kompensation, Rød-forstærkning, Grønforstærkning

eller Blå-forstærkning.

Tryk på C eller c for at justere.

Hvidregulering-10P hvidregulering

a

Tryk på b for at vælge 10P hvidregulering.

b

c

Tryk på B eller b for at vælge IRE, Rød, Grøn eller Blå.

Tryk på C eller c for at justere.

BEMÆRK: De justeringer, der foretages for Rød/Grøn/Blå, lagres separat for hver

IRE-indstilling. (Der er 10 IRE-indstillinger fra 10 til 100.)

38


BETJENING OG FUNKTIONER

Farvekalibrering

Formålet med farvekalibrering er at måle og/eller justere farveresponsen

(hvidbalance) på dit LCD-panel.

Farvekalibrering anvendes i forskellige områder som f.eks. ved spil, fotografering,

ingeniørarbejde, medicin og mere. For at kunne kalibrere en skærm korrekt behøver

du en farveanalysator TPA-1 (medfølger ikke).

BEMÆRK: Denne funktion er til rådighed, når Billedmodus er indstillet til

Hollywoodprofessionel.

Anvend kalibrering

a

b

I menuen Billedopsætning - ekspert skal du trykke på B eller b for

at vælge Farvekalibrering og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Anvend kalibrering og tryk på C eller

c for at vælge Til.

Manuel farvekalibrering

a

b

I menuen Farvekalibrering skal du trykke på B eller b for at vælge

Manuel farvekalibrering og trykke på OK.

Manuel farvekalibrering

Indtast venligst den værdi, som er målt med farveanalysatoren.

x

Rød 0.642

Grøn

Blå

Start

0.277

0.143

y

0.335

0.603

0.067

Nulst

Placer farveanalysatorens sonde over firkanten på skærmen for at

foretage måling.

Automatisk farvekalibrering

a

b

c

I menuen Farvekalibrering skal du trykke på B eller b for at vælge

Automatisk farvekalibrering og trykke på OK.

Tilslut USB-farveanalysatoren til USB 1-porten eller USB 2-porten.

Placer USB-farveanalysatorens sonde over firkanten på skærmen og tryk

på OK.

Automatisk farvekalibrering starter.

Vent indtil du ser “Automatisk farvekalibrering er gennemført.”.

Gammakalibrering

a

b

c

d

e

I menuen Billedopsætning - ekspert skal du trykke på B eller b for

at vælge Gammakalibrering og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Anvend kalibrering og tryk på C eller

c for at vælge Til.

Tryk på B eller b for at vælge Automatisk gammakalibrering og

tryk på OK.

Tilslut USB-farveanalysatoren til USB 1-porten eller USB 2-porten.

Indtast målværdien og placer USB-farveanalysatoren over firkanten på

skærmen.

Automatisk gammakalibrering

Indtast venligst målværdien og placer USB-farveanalysatoren over

firkanten.

Dansk

c

d

e

Indtast den værdi der måles med farveanalysatoren vha.

nummertasterne (0-9).

Tryk på B b C c og indtast værdierne for at udfylde hele RGBxymatricetabellen.

Fremhæv Start og tryk på OK.

Vent indtil du ser “Manuel farvekalibrering er gennemført.” på skærmen.

Sådan vendes tilbage til fabriksindstillingen

a

x

Rød 0.642

Grøn 0.277

Blå 0.143

Fremhæv Nulst og tryk på OK.

y

0.335

0.603

0.067

f

Fremhæv Start og tryk på OK.

Automatisk gammakalibrering starter.

Vent indtil du ser “Automatisk gammakalibrering er gennemført.” på

skærmen.

Sådan vendes tilbage til fabriksindstillingen

a

Fremhæv Nulst og tryk på OK.

Nulstilling til fabriksstandarden

a

x y

Målfarvetemperatur 0.313 0.329

Målgamma

2.4

Start Nulst

I menuen Billedopsætning - ekspert skal du trykke på B eller b for

at vælge Nulst og trykke på OK.

Et skærmbillede til bekræftelse vises.

39

b

Vælg Ja og tryk på OK.


BETJENING OG FUNKTIONER

a

Visualiseringskontrol

Denne funktion viser lystyrkehistogrammet og kontrolkurven for det

aktuelle videosignal.

I menuen Billede Tryk på B eller b for at vælge

Visualiseringskontrol, og tryk på OK. Histogramvinduet vises.

Når 4:3 Stræk er aktiveret, ændrer systemet til formatskift programmer i 4:3-format,

så de fylder hele skærmen.

a

4:3 Stræk

I menuen Præferencer tryk på B eller b for at vælge

Visningsindstillinger, og tryk på OK.

Visualiseringskontrol

Fordeling

b

Tryk på B eller b for at fremhæve 4:3 Stræk og tryk på C eller c for

at vælge Tænd eller Sluk.

Antal

pixel

Blå skærm

Når der er valgt Blå skærm, bliver skærmen blå, og lyden slås fra på analoge kanaler

og i eksterne indgangstilstande, når der ikke modtages et signal.

Lysstyrke

Kontrolkurve

BEMÆRK: Lyden kan muligvis ikke slås fra for visse eksterne indgange.

a

I menuen Præferencer skal du vælge B eller b for at fremhæve Blå

skærm.

Output

b

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

Dansk

b

Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige menu.

Når dette tv modtager et ægte bredformatbillede, og Auto format er indstillet på

Tænd, vises billedet automatisk i bredformat, uanset tv’ets tidligere indstilling.

a

b

c

d

Indgang

Automatisk format (bredformat)

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Opsætning.

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Visningsindstillinger og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Auto format og tryk på C eller c

for at vælge Tænd eller Sluk.

Billedpositionen kan justeres efter dine præferencer, hvilket især er nyttigt i forbindelse

med eksterne indgange.

a

b

c

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Visningsindstillinger og trykke på OK.

I menuen Visningsindstillinger skal du vælge B eller b for at

fremhæve Billedposition.

Visningsindstillinger

Auto format

Billedposition

Tænd

4:3 Stræk Sluk

Billedposition

PC-indstillinger

Tryk på OK for at få vist de tilgængelige indstillinger for det valgte

billedformat.

Visningsindstillinger

Auto format

Tænd

4:3 Stræk Sluk

Billedposition

PC-indstillinger

d

Tryk på B eller b for at vælge et punkt, og tryk derefter på C eller c

for at justere indstillingen.

Punkterne varierer afhængigt af det aktuelt valgte bredformat og

indgangssignalet.

Billedposition

H. position

Vertikalposition

Nulst

0

0

Vælg Nulst i menuen Billedposition, og tryk på OK for at vende tilbage

til fabriksindstillingerne.

40


BETJENING OG FUNKTIONER

Stillbillede

a

Denne funktion bruges til at holde et stillbillede på skærmen.

Tryk på r for at holde et billede på skærmen, og tryk på r igen for

at annullere.

Når funktionen HDMI-informationsvisning er indstillet til Tænd, og du ser en

HDMI-indgangskilde, vises informationslinjen for HDMI-signalet, hvis du trykker

på knappen .

a

HDMI-informationsvisning

I menuen Præferencer Tryk på B eller b for at vælge HDMIinformationsvisning.

b

Tryk på C eller c for at vælge Tænd.

HDMI-signalets informationsvisning er som følger:

Opløsning, Scanningstype, Billedhastighed*, Billedformat, Bitdybde,

Farverum, RGB/YUV, Krominansformat og Indholdstype (hvis

tilgængelig).

* Hvis HDMI-indgangskilden er interlaced, vises “Område signal” i

stedet for “Billedhastighed”.

Dansk

41


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Brug af dit hjemmenetværk

Dette tv er en DLNA CERTIFIED-afspiller og gengiver. Tv’et kan

afspille digitalt indhold, der er gemt på et DLNA CERTIFIED-produkt

med serverfunktion.

Hvis du vil bruge dette tv som en DLNA CERTIFIED-afspiller eller

gengiver, skal du konfigurere netværket på dit tv (se side 12).

Hvis du vil bruge hjemmenetværket, skal du konfigurere netværket

på dit tv. (se side 12)

Foretag om nødvendigt ændringer af netværksindstillingerne (se

“Opsætning af netværket” på side 43).

Ved brug af et trådløst hjemmenetværk:

Trådløs interoperabilitet

TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter er designet til at kunne arbejde sammen med

ethvert trådløst LAN-produkt, der er baseret på DSSS/OFDM (Direct Sequence

Spread Spectrum/Orthogonal Frequency Division Multiplexing) radioteknologi og er

kompatibelt med:

• IEEE 802.11 standard for trådløse LAN’er (revision a/b/g/n), som defineret og

godkendt af Institute of Electrical and Electronics Engineers.

• TOSHIBA Dual Band WLAN-adapteren er beregnet til brug sammen med VL86

seriens LCD tv’er og bør ikke anvendes sammen med nogen andre enheder.

Bruges WLAN-adapteren i andre USB-produkter, kan det resultere i beskadigelse

af WLAN-adaptere og/eller udstyret. Sker det, vil enhver garanti, der ellers

gælder, være ugyldig, og TOSHIBA er ikke ansvarlig for skader, der kan være

resultatet heraf.

FORSIGTIG

Bluetooth og trådløse LAN-enheder fungerer inden for det samme

radiofrekvensområde og kan forstyrre hinanden. Hvis du anvender Bluetooth og

trådløse LAN-enheder samtidigt, kan du lejlighedsvis opleve en mindre optimal

netværksydelse eller endog miste netværksforbindelsen.

Hvis sådanne problemer opstår, skal du straks slukke enten for din Bluetooth eller

det trådløse LAN.

Faktisk ydelse kan variere, hvilket omfatter mindre kapacitet i det trådløse netværk,

datagennemløbshastighed, rækkevidde og dækning.

Ydelse afhænger af mange faktorer, forhold og variabler, herunder afstand fra

adgangspunktet, mængden af netværkstrafik, bygningsmaterialer og konstruktion,

anvendt operativsystem, blanding af anvendte trådløse produkter, interferens og

andre ugunstige forhold.

Trådløst LAN og din sundhed

Trådløse LAN-produkter, ligesom andre radioenheder, udsender radiofrekvent

elektromagnetisk energi. Niveauet for den energi, som udsendes af Wireless LAN

enheder er langt mindre end elektromagnetiske energi, der udsendes af trådløse

enheder som f.eks. mobiltelefoner.

Da trådløse LAN-produkter fungerer inden for de retningslinjer, som findes i

radiofrekvente sikkerhedsstandarder og anbefalinger, tror TOSHIBA på, at trådløst

LAN er sikkert for kunderne at bruge. Disse standarder og anbefalinger afspejler

enigheden inden for videnskaben og resultater af drøftelser i paneler og komiteer af

videnskabsfold, der konstant gennemgår og fortolker den omfattende

forskningslitteratur.

I nogle situationer eller miljøer kan brugen af trådløst LAN være begrænset af ejeren

af bygningen eller ansvarlige repræsentanter for organisationen. Sådanne

begrænsninger kan gælde i miljøer, hvor risikoen for interferens til andre enheder

eller tjenester opfattes eller defineres som skadelig.

Hvis du ikke er sikker på den politik, der gælder ved brug af trådløse enheder i en

specifik organisation eller miljø, opfordres du til at få autorisation til at bruge den

trådløse LAN-enhed, før du tænder udstyret.

Denne Dual Band Wireless LAN Adaptor må anvendes i de følgende lande:

AT Østrig IS Island

BE Belgien LI Liechtenstein

CH Schweiz LT Litauen

CY Cypern LU Luxembourg

CZ Tjekkiet LV Letland

DE Tyskland MT Malta

DK Danmark NL Holland

ES Spanien NO Norge

FI Finland PL Polen

FR Frankrig PT Portugal

GB Storbritannien SE Sverige

GR Grækenland SI Slovenien

EE Estland SK Slovakiet

HU Ungarn BG Bulgarien

IT Italien RO Rumænien

IE Irland TR Tyrkiet

Sådan anvendes denne Dual Band Wireless LAN Adaptor

• Hvis denne enhed skal anvendes i frekvensområdet 5,15 GHz til 5,35 GHz, er det

begrænset til indendørs brug.

• Hvis denne enhed skal anvendes til 802.11 b/g/n funktionen i frekvensområdet

2,454 GHz til 2,4835 GHz i Frankrig er det begrænset til indendørs brug.

• Der kræves en generel autorisation til brug af denne enhed udendørs eller på

offentlige steder i Italien.

• Denne enhed må IKKE anvendes i det geografiske område indenfor en radius på

20 km fra centrum af Ny-Ålesund i Norge.

42


BETJENING OG FUNKTIONER

Opsætning af netværket

Du kan vælge netværkstypen.

a

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Opsætning.

Assisteret opsætning (opsætning vha. AP’erne

underretningsinformation)

Netværksnavn, godkendelse og kryptering bestemmes, baseret på information fra

AP’et. Du indstiller sikkerhedsnøglen manuelt.

Manuel opsætning (manuel input af alle indstillinger)

b

c

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Netværksopsætning og tryk på OK.

Nem opsætning vha. PBC (Push Button Configuration)

a

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Præferencer

Opsætning 3D

b

Tryk på B eller b for at markere Trådløs opsætning og tryk på OK.

Personlig tv-opsætning

REGZA-LINK-opsætning

c

Tryk på B eller b for at markere Nem opsætning og tryk på OK.

d

Netværksopsætning

Opsætning af netværksenhed

Fotorammeopsætning

TekstTV

Netværkslås

Automatisk

Tryk på B eller b for at fremhæve Netværkstype og tryk på C eller

c for at vælge Kabelforbundet eller Trådløs.

d

Trådløs opsætning

Nem opsætning

Assisteret opsætning

Manuel opsætning

Forstærke 11n

Tryk på C eller c for at vælge PBC.

On

Sluk

e

Netværksopsætning

Netværkstype

Trådløs opsætning

Avanceret netværksopsætning

Test for netværksforbindelse

BEMÆRK: Hvis Dual Band WLAN-adapteren ikke er tilsluttet, er det ikke

muligt at vælge Trådløs.

Hvis du valgte Kabelforbundet, se “Avanceret netværksopsætning” på

side 45.

Trådløs opsætning

Kabelforbundet

BEMÆRK:

• Denne funktion er nedtonet, når Dual Band WLAN-adapteren ikke er tilsluttet,

eller Netværkstype er indstillet til Kabelforbundet.

• Når du indsætter eller fjerner den trådløse LAN-adapter, skal du slukke for tv'et

og afbryde netledningen, og derefter tænde for det igen.

• Fortsat tilslutning af AP (adgangspunkt) garanteres ikke. Tilslutningen afbrydes

muligvis, mens du ser tv.

• Fjern ikke Dual Band WLAN-adapteren når Netværkstype er indstillet til

Trådløs, eller trådløs kommunikation er aktiv.

Der findes 3 metoder til Trådløs opsætning:

Nem opsætning (WPS)

Hvis et AP understøtter WPS, kan denne metode anvendes.

• WPS er en branchestandard, der er designet til at gøre tilslutning af trådløst LANudstyr

og sikkerhedsopsætning nem. WPS konfigurerer automatisk alle trådløse

indstillinger.

BEMÆRK: WEP-kryptering kan muligvis ikke konfigureres med Nem opsætning.

e

f

g

Tryk på b for at markere Start Scan, og tryk på OK.

Følg anvisningerne på skærmen, tryk på den relevante knap på dit AP.

Du skal trykke på OK, når et vindue viser, at opsætningen er gennemført.

Hvis du vil annullere søgningen efter AP’et:

Tryk på BACK, mens du søger efter AP’et. En meddelelse vises, hvorefter

du skal trykke på C eller c for at vælge Ja og derefter trykke på OK.

Nem opsætning vha. PIN (Personal Identification Number)

a

b

c

d

e

f

g

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Trådløs opsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Nem opsætning og tryk på OK.

Tryk på C eller c for at vælge PIN.

Tryk på b for at vælge Start Scan og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge det ønskede AP, og tryk på OK.

BEMÆRK: Kontroller netværksnavnet og/eller MAC-adressen på

mærkatet til AP’et eller i vejledningen og vælg dit AP.

Når vinduet med PIN-koden vises, skal du indtaste den viste PIN-kode i

dit AP, og derefter trykke på Næste for at fortsætte PIN-opsætningen. Du

skal trykke på OK, når en meddelelse viser, at opsætningen er

gennemført.

Dansk

43


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Hvis du vil annullere søgningen efter AP’et:

Tryk på BACK, mens du søger efter AP’et. En meddelelse vises, hvorefter

du skal trykke på C eller c for at vælge Ja og trykke på OK.

Assisteret opsætning

a

b

c

d

e

f

g

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Trådløs opsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Assisteret opsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge det ønskede AP, og tryk på OK.

BEMÆRK: Kontroller MAC-adressen på mærkaten til AP’et eller i

manualen, og vælg dit AP.

Marker Sikkerhedsnøgle, og tryk på OK. Vinduet til softwaretastaturet

vises.

Indtast sikkerhedsnøglen vha. softwaretastaturet (se side 47). Hvis du vil

gemme din indstilling, skal du trykke på knappen BLÅ.

BEMÆRK:

• Sikkerhedsnøglen skal overholde disse forhold:

- TKIP/AES: 8-63 ASCII eller 64 Hex-tegn

- WEP: 5 eller 13 ASCII eller 10 eller 26 Hex-tegn

• Der findes kun én nøgle-id til at indstille WEP-krypteringen.

Fremhæv Udført og tryk på OK.

BEMÆRK: Hvis Netværksnavn ikke vises, skal du se trin 4 og 5 i

Manuel opsætning nedenfor for at indstille Netværksnavn, før du

trykker på Udført.

BEMÆRK: Indstillinger gemmes ikke, hvis du trykker på BACK, før du har valgt

Udført.

Manuel opsætning

a

b

c

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Trådløs opsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Manuel opsætning og tryk på OK.

f

g

h

i

j

Tryk på B eller b for at fremhæve Godkendelse og tryk på C eller c

for at vælge Åbent system, Delt nøgle, WPA-PSK eller WPA2-PSK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Kryptering og tryk på C eller c for

at vælge Ingen, WEP, TKIP eller AES.

BEMÆRK:

• Visse krypteringstyper er kun kompatible med specifikke

godkendelsestyper.

- Når Godkendelse er Åbent system, er kun WEP eller Ingen

kompatible.

- Når Godkendelse er Delt nøgle, er kun WEP kompatibel.

- Når Godkendelse er WPA-PSK eller WPA2-PSK, er kun TKIP eller AES

kompatible.

• Når inkompatibel Godkendelse-/Kryptering-parringer vælges, vises en

advarselsmeddelelse, og der gøres ingen forsøg på tilslutning, før

inkompatibiliteten er løst.

• Der findes kun én nøgle-id til at indstille WEP-krypteringen.

Tryk på B eller b for at markere Sikkerhedsnøgle og tryk på OK.

Indtast sikkerhedsnøglen vha. softwaretastaturet (se side 47). Hvis du vil

gemme din indstilling, skal du trykke på knappen BLÅ.

BEMÆRK: Dette punkt nedtones, når Kryptering er Ingen.

Marker Udført, og tryk derefter på OK.

BEMÆRK: Når Kryptering er Ingen, vises en meddelelse. Tryk på C

eller c for at vælge Ja, og tryk på OK.

BEMÆRK: Indstillinger gemmes ikke, hvis du trykker på BACK, før du har valgt

Udført.

Forstærke 11n

Når Forstærke 11n er indstillet til Tænd, er dobbeltkanalfunktionen (40MHz) til

rådighed.

BEMÆRK: Yderligere aktiveres nogle andre valgfrie 11n-funktioner.

a

b

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK. Fremhæv Trådløs opsætning

og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Forstærke 11n og tryk på C eller

c for at vælge Tænd.

d

e

Tryk på B eller b for at markere Netværksnavn og tryk på OK.

Vinduet til softwaretastaturet vises.

Indtast netværksnavnet vha. softwaretastaturet (se side 47). Hvis du vil

gemme din indstilling, skal du trykke på knappen BLÅ.

44


BETJENING OG FUNKTIONER

Trådløs information

Indstillingerne, der blev konfigureret i Trådløs opsætning, kan bekræftes.

a

b

c

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu.

Tryk på B eller b for at markere Trådløs information, og tryk på OK.

Når Netværkstypen er Trådløs, vises der et Trådløs informationvindue.

BEMÆRK: Tryk på knappen RØD for at scanne for alle AP’er.

Punkt

Beskrivelse

Status

Tilsluttet vises, når tv’et tilsluttes med AP’et.

Afbrudt vises, når tv’et ikke er tilsluttet med AP’et.

Signal

Tilslutning signalstyrke med AP

(STÆRK/MEDIUM/SVAG)

Hastighed

Sammenkæd med AP

Modus Arbejdstilstand (11a, 11b, 11g, 11n)

Kanal Kanal i brug (1-165)

Netværksnavn SSID-indstilling

Godkendelse

Godkendelse indstillet

Kryptering

Kryptering indstillet

Sikkerhedsnøgle Sikkerhedsnøgle indstillet

AP MAC-adresse AP’ets MAC-adresse vises, når tv’et tilsluttes med AP’et.

TV- eller USB

MAC-adresse

DHCP

IP-adresse

Undernetmaske

Standardgateway

DNS

Hurtigmenu

Billedmodus

Billedformat

3D-indstillinger

Personlig tilstand

Mere Information

Kanalfunktioner

Afbr. aut.

REGZA-LINK-enhedsbetjening

Højttalere

Hovedtelefonlydstyrke

Trådløs information

MAC-adressen for tv'et eller USB (Dual Band WLAN

Adaptor) vises.

Til vises, når DHCP anvendes.

Fra vises, når DHCP ikke bruges.

Tv’ets IP-adresse

Værdi af undernetmasken

Adresse for standardgatewayen

Adresse for DNS

BEMÆRK: Selvom et AP til IEEE 802.11n anvendes, når Kryptering indstilles til

WEP eller TKIP, kan hastighedsværdien være lav. Det anbefales, at Kryptering

ændres til AES (se “Manuel opsætning” på se side 44).

50

AutoView

Superlive

00:00

TV-højttalere

Bemærkninger om trådløst LAN-miljø:

• Funktionen af alle IEEE802.11 understøttes ikke.

• Ad hoc-tilstanden understøttes ikke.

• Det anbefales at bruge IEEE 802.11a eller IEEE 802.11n på 5 GHz til lyd og

SD-videostreaming.

• Det anbefales at bruge IEEE 802.11n på 5 GHz til HD videostreaming.

• Det anbefales, at indkodningshastigheden for streaming af videoindhold er

20 Mbps eller mindre.

• Det anbefales ikke at bruge 2,4 GHz til lyd- og videostreaming.

• Afspilning af indhold kan forstyrres af forskellig omgivende interferens.

BEMÆRK:

• Når DHCP-funktionen til routeren tilsluttes med tv’et aktiveret, kan du indstille

Auto-opsætning til Tænd eller Sluk.

(Bør normalt være indstillet til Tænd).

• Når DHCP-funktionen til routeren er Sluk, skal du indstille Auto-opsætning til

Sluk, og indstille IP-adressen manuelt.

IP-adresseopsætning

Auto-opsætning:

a

b

c

d

Avanceret netværksopsætning

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Avanceret netværksopsætning og

tryk på OK.

Netværksopsætning

Netværkstype

Trådløs opsætning

Avanceret netværksopsætning

Test for netværksforbindelse

Kabelforbundet

Tryk på B eller b for at markere IP-adresseopsætning og tryk på OK.

Avanceret netværksopsætning

IP-adresseopsætning

DNS-opsætning

MAC-adresse

Wired

Marker Auto-opsætning, og tryk derefter på C eller c for at vælge

Tænd.

IP-adresseopsætning

Auto-opsætning

Tænd

IP-adresse XXX . XXX . XXX . XXX

Undernetmaske

255 . 255 . 255 . 0

Standardgateway . . .

BEMÆRK: Andre punkter nedtones, når Auto-opsætning er indstillet til Tænd.

Dansk

45


BETJENING OG FUNKTIONER

Manuel opsætning:

a

b

c

d

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Avanceret netværksopsætning og

tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere IP-adresseopsætning og tryk på OK.

Marker Auto-opsætning, og tryk derefter på C eller c for at vælge

Sluk.

BEMÆRK: Når DHCP-funktionen til routeren, der er tilsluttet tv’et er Fra, indstilles

Auto-opsætning til Fra og DNS-adressen(erne) indstilles manuelt. Din

internetudbyder burde have givet disse til dig.

Auto-opsætning:

a

b

DNS-opsætning

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Avanceret netværksopsætning og

tryk på OK.

e

IP-adresseopsætning

Auto-opsætning

Sluk

IP-adresse XXX . XXX . XXX . XXX

Undernetmaske

255 . 255 . 255 . 0

Standardgateway . . .

Tryk på B eller b for at markere IP-adresse.

c

d

Tryk på B eller b for at markere DNS-opsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Auto-opsætning og tryk derefter

på C eller c for at vælge Tænd.

BEMÆRK: Andre punkter nedtones, når Auto-opsætning er indstillet til Tænd.

Manuel opsætning:

Dansk

f

g

Tryk på C eller c for at markere det felt, som du vil ændre, og brug

derefter talknapperne til indtastning af IP-adressen. Hvis du vil gemme

indstillingen, skal du trykke på OK.

BEMÆRK: Tallet i IP-adressefeltet skal være mellem 0 og 255. Når hvert

felttal er indstillet, skal du trykke på OK for at gemme hele adressen. Hvis

hele IP-adressen er ugyldig, vises en meddelelse, når du har trykket på

OK.

Tryk på B eller b for at markere Undernetmaske, og rediger den på

samme måde som IP-adressen.

a

b

c

d

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B og b for at markere Avanceret netværksopsætning og

tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere DNS-opsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Auto-opsætning og tryk på C eller

c for at vælge Sluk.

h

IP-adresseopsætning

Auto-opsætning

Sluk

IP-adresse XXX . XXX . XXX . XXX

Undernetmaske

255 . 255 . 255 . 0

Standardgateway . . .

Tryk på B eller b for at markere Standardgateway, og redigere på

samme måde som IP-adressen.

BEMÆRK: Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, må du ikke bruge den samme IPadresse

til andre enheder. IP-adressen, som du bruger, bør være en privat adresse.

e

f

g

DNS-opsætning

Auto-opsætning

Sluk

Primær DNS-adresse XXX . XXX . XXX . XXX

Sekundær DNS-adresse 255 . 255 . 255 . 0

Tryk på B eller b for at markere Primær DNS-adresse.

Tryk på C eller c for at markere det felt, som du vil ændre, og brug

derefter talknapperne til indtastning af Primær DNS-adresse. Hvis du vil

gemme indstillingen, skal du trykke på OK.

BEMÆRK: DNS-adressefeltet skal være mellem 0 og 255. Hvis du angiver

et forkert tal og trykker på OK, nulstilles felttallet til den forrige værdi.

Tryk på B eller b for at markere Sekundær DNS-adresse, og rediger

den på samme måde som Primær DNS-adresse.

46


BETJENING OG FUNKTIONER

MAC-adresse

Du kan få vist den faste MAC-adresse til tv’et og Dual Band WLAN-adapteren, hvis

der er installeret en.

a

b

c

a

b

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Avanceret netværksopsætning og

tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere MAC-adresse og tryk på OK.

Test for netværksforbindelse

Denne funktion kontrollerer internettilslutningen.

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Netværksopsætning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Test for netværksforbindelse og

tryk på OK.

Der vises en meddelelse, der indikerer, om tilslutningen lykkedes eller om

den ikke kunne udføres.

BEMÆRK: Resultatet af Test for netværksforbindelse er ikke altid en

garanti for tilslutningen. Afhængigt af situationen, kan YouTube muligvis

ikke anvendes.

Brug af softwaretastaturet

Du kan indtaste tekst vha. softwaretastaturet. Softwaretastaturets

vindue vises, når du trykker på OK i et felt, der accepterer indtastning

af tegn.

Hvis du indtaster tekst vha. softwaretastaturet:

a

b

c

d

Fremhæv det ønskede tegn på softwaretastaturet på skærmen.

Tryk på OK.

Gentag trin 1 og 2, indtil du har indtastet hele den ønskede tekst.

Tryk på knappen BLÅ for at lukke softwaretastaturet og gå tilbage til det

forrige skærmbillede.

BEMÆRK: Hvis du trykker på BACK, gemmes ændringerne ikke, og

softwaretastaturets vindue lukkes. Teksten vil fortsat være, som før du

startede tastaturet.

A a 1 @

AAA|

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

Sådan annulleres Test for netværksforbindelse:

Tryk på BACK, mens du søger efter internetforbindelsen.

Input-betjening på fjernbetjeningen:

Knap

Beskrivelse

OK

Indtaster det valgte tegn.

0-9 Indtaster tallet direkte.

B b C c

Flytter tegnmarkeringen.

CC cc

Flytter markøren.

Z

Flytter markøren til toppen af en tegnstreng.

z

Flytter markøren til slutningen af en

tegnstreng.

RØD

Sletter 1 tegn til venstre for markøren.

GRØN

Gennemløber store bogstaver, små

bogstaver, tal og symboler, hvis de findes.

GUL

Vælger en udgave af det aktuelle bogstav,

hvis det findes.

BLÅ

Gemmer ændringer og vælger vinduet til

softwaretastaturet.

BACK

Lukker vinduet til softwaretastaturet uden at

gemme ændringerne.

Dansk

47


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Opsætning af netværksenhed

Denne opsætning giver dig mulighed for at betjene et hjemmenetværk tilsluttet til dit

tv fra en ekstern enhed.

Opsætning af mediekontrolenhed

a

b

c

Ekstern kontrolopsætning

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning af netværksenhed og trykke på OK.

Præferencer

Opsætning 3D

Personlig tv-opsætning

REGZA-LINK-opsætning

Netværksopsætning

Opsætning af netværksenhed

Fotorammeopsætning

TekstTV

Netværkslås

Tryk på B eller b for at markere Ekstern kontrolopsætning og tryk

på OK.

Tryk på B eller b for at vælge en indstilling og tryk på OK.

Vinduet for softwaretastaturet vises.

Automatisk

Brugernavn — Indtast brugernavnet (til at betjene tv’et fra iPhone

osv.) vha. softwaretastaturet på skærmen (se side 47). Det maksimale

antal tegn er 16.

Adgangskode — Indtast adgangskoden (til at betjene tv’et fra iPhone

osv.) vha. softwaretastaturet på skærmen (se side 47). Det maksimale

antal tegn er 16.

BEMÆRK: Toshiba garanterer ikke normal betjening med alle tilsluttede enheder.

Medierenderingsprogram

a

b

c

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning af netværksenhed og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Opsætning af

medierenderingsprogram, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Medierenderingsprogram og tryk

derefter på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

Opsætning af mediekontrolenhed

Du kan begrænse, hvilken DMC der kan styre dette tv.

Hvis Adgangskontrol aktiveres, vil kun de DMC’er med en markering kunne styre

tv’et.

a

b

c

d

e

I menuen Opsætning af medierenderingsprogram skal du trykke på

B eller b for at vælge Opsætning af mediekontrolenhed og trykke

på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Adgangskontrol og tryk derefter på C

eller c for at vælge Tænd.

Tryk på B eller b for at vælge Vælg mediekontrolenhed og tryk på

OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve det punkt du ønsker at vælge, og tryk

på OK. Der vises en markering i feltet.

Tryk igen på OK for at fjerne markeringen.

Tryk på c for at fremhæve Udført og tryk på OK.

BEMÆRK:

• Du kan vælge op til 8 DMC-enheder.

• Hvis du ikke vil begrænse DMS’erne for dette tv, skal du indstille

Adgangskontrol til Sluk.

• Andre enheder end DMS’er vises muligvis på denne listen.

Bekræft MAC-adressen til DMC, og indstil den.

Opsætning af medierenderingsprogram

Terminologi:

DMS: DLNA CERTIFIED Server

DMR: DLNA CERTIFIED Renderer (-gengiver)

DMC: DLNA CERTIFIED Controller

Tv’et kan konfigureres som en DMR. Når tv’et fungerer som en DMR,

viser det indhold, som leveres af en DMS. Valget af mediet foretages

af DMC - tv’et vælger ikke input. Tv’et kan afspille billed-, film- eller

lydfiler, når det fungerer som en DMR.

Opsætning af maksimal lydstyrke

Med denne funktion kan du indstille tv’ets maksimale lydstyrke, når det modtager

lydbetjeningskommandoer fra en DMC.

a

I menuen Opsætning af medierenderingsprogram skal du vælge B

eller b for at fremhæve Opsætning af maksimal lydstyrke og trykke

på C eller c for at indstille den ønskede lydstyrke.

BEMÆRK:

• Tv’ets fjernbetjening kan indstille lydstyrken, uanset værdien af Opsætning af

maksimal lydstyrke.

• Når DMR-afspilningen er slut, vender tv-lydstyrken tilbage til den gældende

værdi, da DMR-afspilningen startede.

48


BETJENING OG FUNKTIONER

Navnet på tv’ets DMR-enhed kan ændres. Enhedsnavnet kan bekræftes fra DMC’en.

a

b

c

d

e

Opsætning af enhedsnavn

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge

Opsætning af netværksenhed og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Opsætning af enhedsnavn og tryk

på OK.

Marker feltet Enhedsnavn, og tryk på OK. Vinduet til softwaretastaturet

vises.

Indtast enhedsnavnet vha. softwaretastaturet (se side 47). Tryk på

knappen BLÅ.

BEMÆRK: Enhedsnavnet kan være op til 15 tegn langt.

Fremhæv Udført og tryk derefter på OK for at gemme din indstilling.

Brug af Toshiba Places

En ny cloudbaseret tjeneste hvor indhold (film, fotos osv.) kan ses og

deles over nettet via et simpelt brugerinterface kaldet “Toshiba

Places”.

BEMÆRK: Du er nødt til at konfigurere et hjemmenetværk inden brug af denne

funktion (se side 12).

a Tryk på på fjernbetjeningen eller tryk på MENU / B / Cc for at

fremhæve ikonerne Tilsluttet tv / Toshiba Places, og tryk på OK.

b

Tryk på BbC c for at vælge det ønskede sted og tryk på OK.

BEMÆRK:

• Visse funktioner kræver en konstant tændt bredbåndsforbindelse, en

firmwareopdatering og/eller yderligere båndbredde dedikeret til dette produkt.

Tredjeparts-internettjenester kan muligvis ændres, ophøre driften eller

indskrænkes på ethvert tidspunkt. Toshiba giver ingen garanti for, illustration af

eller tilsagn om indholdet, tilgængeligheden eller funktionaliteten af

tredjepartsindhold eller -tjenester. Der behøves muligvis registrering via en

computer og/eller betaling af afgifter og medlemskab for brug af tredjepartsinternettjenester.

Det er ikke sikkert, at alle tjenester eller alt indhold er

tilgængeligt på dette produkt, i dit land eller på dit sprog. Der kræves muligvis

fuldt kompatible enheder for at få det fulde udbytte af dette produkts

egenskaber. Besøg http://www.toshibaplaces.com/about for at få yderligere

oplysninger.

• Denne tjeneste kan blive blokeret med tvang i henhold til situationen af CSPtjenesten.

Dansk

49


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Brug af YouTube

YouTube er en videodelingstjeneste, der administreres af YouTube,

LLC.

Med dette tv er det muligt at se YouTube-indhold.

BEMÆRK:

• Du skal konfigurere et hjemmenetværk, før du bruger denne funktion (se

side 12).

• Hvis Netværkslås er indstillet til Tænd, vil det være nødvendigt at indtaste den

firecifrede PIN-kode for at kunne få adgang til netværksfunktioner (se side 67).

a Tryk på MENU / B / Cc for at fremhæve ikonerne Tilsluttet tv /

YouTube og tryk på OK.

b

Der vises YouTubes forside..

Tryk på BbC c for at vælge den fil, som du vil have vist, og trykke på

OK.

Sådan lukkes YouTube:

a

Tryk på EXIT.

BEMÆRK:

• Dette tv kan muligvis ikke udføre alle de samme funktioner, som en computer

kan.

• Afhængigt at netværksmiljøet og brugersituationen kan du muligvis have

vanskeligt ved at se indhold.

• Selvom værdien for lydstyrken er den samme, kan den faktiske lydstyrke være

meget forskellig afhængigt af indholdet.

• Det kan tage tid for tv’et at indlæse og begynde at afspille indholdet.

• Serviceindholdet og grænsefladens udseende kan ændres når som helst uden

forudgående advarsel.

Med funktionsmenuen er der nem adgang til de funktioner, som du bruger mest.

a

b

Punkt

Back (Tilbage)

Forward

(Fremad)

Reload/Abort

(Genindlæs/

Annuller)

Home (Hjem)

Pointer (Markør)

Menu

Tryk på den BLÅ-knap, mens du ser YouTube.

Vinduet til menuen Funktion vises.

Tryk på C eller c for at vælge den ønskede ikon, og tryk på OK.

Skift af markøren

Værktøjet, der betjener skærmen kan ændres til markøren eller træk-tilstanden.

a

Brug af funktionsmenuen

Back Forward Reload Home Pointer Menu

http://www.youtube.com/xl

Beskrivelse

Vender tilbage til den forrige side.

Flytter til den forrige side.

Opdaterer visningssiden.

Afbryder opdateringen

( vises under læsningen, og vises i andre tilfælde).

Vender tilbage til den øverste side i YouTube.

Skifter markøren Tænd/Sluk eller træk-tilstand.

Skifter rammen eller angiver forskellige indstillinger.

I menuen Funktion skal du trykke på C eller c for at vælge Markør og

derefter trykke på OK.

b Hvis du vælger , se “Sådan bruges markøren: Tænd:” på denne side.

Hvis du vælger , skal du se “Sådan bruges træk-tilstanden:” på den

næste side.

Sådan bruges markøren: Tænd:

a

Tryk på B eller b for at vælge Markør: Tænd og tryk på OK.

• vises.

b Tryk på BbC c for det sted, hvor ændres til , og tryk

derefter på OK.

BEMÆRK: Når Markør: Sluk vælges, og der trykkes på BbC c flytter det

markerede til de linkede områder.

50


BETJENING OG FUNKTIONER

Sådan bruges træk-tilstanden:

a

b

c

d

Tryk på B eller b for at vælge Markør: Tænd og tryk OK.

Tryk på den BLÅ knap.

I menuen Funktion skal du trykke på C eller c for at vælge Markør og

derefter trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Træk-tilstand og tryk på OK.

• vises.

e Tryk på OK, og derefter ændres til .

f

Skift af rammen

a

b

c

Tryk på BbC c for at flytte det valgte punkt til det ønskede sted.

I menuen Funktion skal du trykke på C eller c for at vælge Menu og

derefter trykke på OK.

Tryk på C eller c for at vælge Sideopgaver.

Marker Skift rammer og tryk på OK.

Indstilling af visningsfunktionen

a

b

c

d

Punkt

Display Mode

(Visningstilstand)

Text Size

(Tekststørrelse)

I menuen Funktion skal du trykke på C eller c for at vælge Menu og

derefter trykke på OK.

Advanced Settings

(Avancerede

indstillinger)

Page Information

(Sideoplysninger)

Server Certificates

(Servercertifikater)

Tryk på C eller c for at vælge Se.

Tryk på B eller b for at vælge det ønskede punkt, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på OK.

Indstillinger

Normal: Viser siden YouTube med den størrelse, som

den har.

Tilpasset gengivelse: Viser siden YouTube i en

størrelse, der er blevet justeret, så den præcis passer

med bredden på dit tv.

Ændrer skærmens skrifttypestørrelse. Vælg enten

Størst, Stor, Mellem, Lille eller Mindst.

BEMÆRK: Denne skrifttypestørrelse virker kun på

denne side.

Se næste kolonne.

Viser oplysningerne om den side, som du får vist.

Viser servercertificeringen.

Hvis du vælger Avancerede indstillinger:

a

b

Tryk på BbC c for at vælge indstillingsemnerne, og tryk på OK. Der

vises en markering i feltet. Hvis du vil fjerne markeringen, skal du trykke

OK igen.

Tryk på BbC c for at vælge feltet OK, og tryk på OK.

Punkt

Beskrivelse

Image (Billede) Indstiller visning/ikke visning af billeder.

Table (Tabel) Indstiller virkning/ikke virkning af tabeller.

CSS

Indstiller virkning/ikke virkning af CSS.

Pop-up window Indstiller virkning/ikke virkning af pop-op-vinduer.

(Pop-op-vindue)

Animation Indstiller visning/ikke visning af animationer.

JavaScript

Indstiller virkning/ikke virkning af JavaScript.

Word wrap Indstiller virkning/ikke virkning af ombrydning. Hvis

(Ombrydning) ombrydning aktiveres, bliver et ord, der ikke er afsluttet

sidst på linjen, sat ned på den næste linje.

Rapid-Render Indstiller virkning/ikke virkning af Rapid-Render. Hvis

Rapid-Render aktiveres, vises tekst og links først, og

billederne og tabeller osv. vises derefter. Det markerede kan

flyttes sammen med teksten, og linket vises.

Indstilling af andre funktioner

a

b

c

d

I menuen Funktion skal du trykke på C eller c for at vælge Menu og

derefter trykke på OK.

Tryk på C eller c for at vælge Indstillinger.

Tryk på B eller b for at vælge det ønskede punkt, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på OK.

Dansk

51


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Punkt

Security (Sikkerhed)

Cookies

Delete Cookies

(Slet cookies)

Cache

Browser Information

(Browseroplysninger)

BEMÆRK:

• Cookie er de tekniske oplysninger om, at et websted efterlades i tv’et, så

webstedet kan genkende dig, når du bruger det igen.

• Cache er et system, der bruges til at forkorte visningstiden ved at kontrollere de

forrige data, der blev opbevaret i tv’et, når en side, som du så før, vises igen.

Sådan bekræftes rodcertifikater eller CA-certifikater:

a

Indstillinger

Når der springes fra en beskyttet side til en ubeskyttet

side, vises meddelelsen, når Giv besked på sikkert/

ikke-sikkert sideskift kontrolleres.

Foretag kontrollen for at vælge SSL-version

SSL-version til brug (SSL2.0, SSL3.0, TSL1.0).

En indholdsbekræftelse af certificeringen og en

indstilling virkning/ikke virkning kan udføres i

Rodcertifikater og CA-certifikater, som vise

nedenfor.

Accepter alt: Cookie modtages og optages på tv’et.

Afvis alt: Cookie modtages ikke.

Spørg før accept: Når cookie modtages, vises et

meddelelsesvindue.

Sletter alle optagede cookies.

Brug cache: Når kontrollen anvendes på dette,

anvendes cachen.

Slet alle cache-data: Sletter alle de data i cachen,

som er gemt på tv’et.

Viser oplysningerne på en browser.

Tryk på B eller b for at vælge Sikkerhed i trin 3 i Indstilling af andre

funktioner.

Brug af Hybrid TV Standard

(hvis tilgængelig)

Hybrid TV Standard gør det muligt for tv’et at modtage HbbTVtjenester.

Tv-tjenester, der understøtter denne funktion, viser ofte

“tryk på RØD” på skærmen.

BEMÆRK: Du er nødt til at konfigurere et hjemmenetværk inden brug af denne

funktion (se side 12).

a

b

c

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på b for at vælge Hybrid TV Standard.

Tryk på C eller c for at skifte fra Fra til Til.

Når der skiftes fra Fra til Til, udføres der en Test for

netværksforbindelse. Hvis resultatet er OK, skifter indstillingen

derefter til Til. Hvis ikke, forbliver indstillingen Fra.

Når der angives “tryk på RØD” på skærmen, skal du trykke på RØDknappen

for at komme ind på HbbTV-tjenestens side, og derefter trykke

på BbCc for at vælge det ønskede indhold.

BEMÆRK:

• Denne tjeneste er ikke til rådighed uden for Tyskland.

• HbbTV-tjenesteindikationen eller de nødvendige tastbetjeninger kan muligvis

ikke foretages afhængigt af tjenesteindholdet. I disse tilfælde skal Hybrid TV

Standard-indstillingen sættes til Fra.

Toshiba giver ingen garantier for, illustrationer af eller tilsagn om indholdet.

b

c

Tryk på BbC c for at vælge Rodcertifikater eller CA-certifikater,

og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge det ønskede certifikat.

• Når der trykkes på OK vises et detaljeret oplysningsvindue.

• Når der trykkes på den BLÅ knap, vises bjælken Deaktiver eller

Aktiver. Det ændrer sig, når der trykkes på den BLÅ knap.

d

Tryk på BACK.

52


BETJENING OG FUNKTIONER

Brug af medieafspilleren

Grundlæggende betjening

Med dette tv kan du opleve film-, musik og fotofiler, som er lagret på

en USB-enhed, der er tilsluttet til USB-porten.

Desuden kan du også afspille billed-, film- eller musikfiler fra din pc

ved at slutte tv’et til din hjemmenetværk.

Terminologi:

DMP: DLNA CERTIFIED Player (-afspiller)

DMS: DLNA CERTIFIED Server

DMR: DLNA CERTIFIED Renderer (-gengiver)

DMC: DLNA CERTIFIED Controller

• DMP: Tv’et kan styre og afspille indhold fra en DMS.

- En DMS er en enhed, der kan fungere som en server til DMP eller DMR.

• DMR: Tv’et kan afspille indhold fra en DMS. Afspilning styres af en DMC.

- En DMC er en enhed, som kan “instruere” tv’et til at vise indhold.

BEMÆRK:

• USB-enheden må ikke isættes/fjernes, når den er i brug.

• MENU er tilgængelig under afspilning.

• Når du vil bruge dit tv som en DMR, skal du indstille Medierenderingsprogrammet

til Tænd (se “Medierenderingsprogram” på side 48).

Specifikationer for medieafspiller

Enhed

USB-enhed

Interfaceversion: USB 2.0 HS

USB-enheder af typen MSC (Mass Storage Class)

BEMÆRK:

• Tilslutning af alle enheder garanteres ikke.

• Der kan ikke anvendes en USB-hub.

Brug af medieafspiller med USB

Når Automatisk start aktiveres, bliver du spurgt, om du vil starte

medieafspilleren, uanset om der er sat en USB-enhed i. Hvis Automatisk

start deaktiveres (eller, hvis du vil tilslutte en DMS på netværket), skal du

starte medieafspilleren manuelt fra menuen.

Hvis du vil ændre indstillingen for Automatisk start:

a

b

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Medieafspiller / Medieafspilleropsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge USB-autostart, og tryk derefter på C

eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

Automatisk start:

a

b

c

Medieafspilleropsætning

USB-autostart

DivX ® VOD

Medieserveropsætning

Tænd

Sæt USB-enheden i USB-porten på venstre side af tv’et. Der vises en

prompt.

Tryk på C eller c for at vælge Ja, og tryk derefter på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Foto, Film eller Musik, og tryk på OK.

BEMÆRK: Hvis Automatisk start indstilles til Sluk, kan du starte medieafspilleren

manuelt.

Dansk

Filsystem: FAT16 og FAT32

Maksimal hukommelsesstørrelse: Ubegrænset

DLNA CERTIFIED-server: Din pc (f.eks.)

Du skal indhente evt. nødvendige tilladelser fra ophavsretshavere til

download eller brug af copyrightbeskyttet indhold. TOSHIBA må ikke

og giver ikke en sådan tilladelse.

53


BETJENING OG FUNKTIONER

Manuel start:

a

b

c

Sæt USB-enheden i USB-porten på venstre side af tv’et.

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Medieafspiller.

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Foto, Film eller Musik og tryk

på OK. Indholdslisten vises.

Hvis du vil vælge en fil på listen over indhold:

a

b

Tryk på Bb (C c) for at vælge en fil eller mappe.

Tryk på OK for at flytte til det næste niveau, eller tryk på BACK for at gå

tilbage til det forrige niveau.

Hvis du vil vælge en fil på listen over indhold:

a

b

Tryk på B eller b for at vælge en fil eller mappe.

Tryk på OK for at flytte til det næste niveau, eller tryk på BACK for at gå

tilbage til det forrige niveau.

Hvis du vil lukke medieafspilleren:

a

Tryk på EXIT.

Vis enhedsinformationen:

a

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i listetilstand eller

flervisningstilstand.

Dansk

Hvis du vil lukke medieafspilleren:

a

Tryk på EXIT.

Brug af medieafspilleren med en DLNA CERTIFIED-server

Du skal konfigurere et hjemmenetværk, før du bruger denne funktion (se

side 12).

a

b

c

Tryk på MENU / C c for at fremhæve ikonet Medieafspiller.

Tryk på B / C c for at fremhæve ikonet Foto, Film eller Musik og tryk

på OK. Miniaturebilledet (for Foto) eller listen over filer (for Film og

Musik) vises.

BEMÆRK: Hvis der er mere end én medieserver på netværket, vises en

liste over alle medieservere. Marker den ønskede server, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge en DMS, hvis valgvinduet vises.

b

Tryk på B eller b for at vælge Enhedsinformation.

Indstilling af DLNA CERTIFIED-server “wake-up”:

Du skal kun afslutte medieserveropsætningen, hvis du vil bruge “Wakeon-LAN”-funktionen.

a

b

c

d

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Medieafspiller / Medieafspilleropsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Medieserveropsætning og tryk på

OK. En liste med aktuelt tilgængelige DMS’er vises.

Tryk på B eller b for at vælge den ønskede enhed, og tryk på OK. Der

vises en markering i feltet. Tryk på OK igen for at fjerne markeringerne.

Tryk på c for at markere Udført, og tryk derefter på OK for at gemme.

BEMÆRK:

• Der kan vælges op til 8 DMS’er.

• Selvom den valgte enhed slukkes, vil den blive vist, men gråtonet, i vinduet Vælg

enhed. Når du trykker på OK på et gråtonet punkt, der er fremhævet, vises et

vindue til bekræftelse af Wake-on-LAN. Tv’et forsøger at aktivere DMS’en, hvis du

har trykket på Ja. Serveren starter, hvis den understøtter Wake-on-LANfunktionen.

• Når visse DMS’er tilsluttes, kan det tage nogen tid, før listen vises. Listen kan

opdateres af følgende funktion.

- Vinduet til valg af enheden lukkes, og det vises igen.

- Tryk på RØD-knappen.

54


BETJENING OG FUNKTIONER

Visning af billedfiler (på DLNA CERTIFIED-server

eller USB-enhed)

Visning af flere billeder

Der er tre visningstilstande.

Denne visning gør det muligt at søge efter billeder i et gitterformat.

Billedet vises vha. miniaturedata i hver billedfil.

FOTO

Eksempel på fotoliste

/Folder Sortere:

Titel

Enkeltvisning

I denne tilstand er det kun filer, der er placeret i det valgte bibliotek, der vises. Denne

visning gør det muligt at ændre billedindhold manuelt. Når der skiftes fra visning af

flere billeder til Enkeltvisning, vises det aktuelt valgte billede.

a

b

Tryk på c for at få vist det næste billede. Tryk på C for at få vist det

forrige billede.

Tryk på B for at dreje billedet 90° med uret. Tryk på b for at dreje

billedet 90° mod uret.

c Tryk på for at få vist filens statusoplysninger (filnummer,

billedtitel, optagedato- og tid, opløsning, osv.).

BEMÆRK: Oplysningerne vises muligvis ikke korrekt afhængigt af indhold, DMC

eller DMS.

Under visning af flere billeder markeres den thumbnail, der er placeret øverst til

venstre som udgangspunkt.

a

b

c

1/54

XXXXXXXXXXX.jpg

OK Vælg

QUICK Funktioner P

10:00 Fre, 21 Feb 2010

1920x1080

Side

Tryk på B b C c for at flytte markeringen i vinduet. Hvis der ikke er

plads til alle billeder på skærmen, kan du skifte til den forrige skærm ved

at trykke på C på den thumbnail, der er øverst til venstre. Og du kan

skifte til den næste side ved at trykke på c på den thumbnail, der er

nederst til højre.

Knapperne PU Pu kan bruges til at gå en side op/ned på listen over

billeder, når der er flere billeder, end der kan vises på én skærm. Når der

trykkes på knapperne PU Pu, skal billedet øverst til venstre være

markeret på listen Forrige/Næste.

Når du vælger en mappe, skal du trykke på OK for at gå til næste niveau.

Tryk på BACK for at gå tilbage til det forrige niveau.

Tryk på OK for at vise det valgte billede i tilstanden Enkeltvisning.

BEMÆRK: Når tv’et anvendes som en DMR, er denne funktion ikke tilgængelig.

Diasshow

Denne visning gør det muligt at få vist et diasshow af dine billeder. I denne tilstand

er det kun filer, der er placeret i det valgte bibliotek, der afspilles.

a

b

c

Tryk på OK i tilstanden Enkeltvisning for at starte diasshowet.

Tryk på C eller c for at få vist det forrige/næste billede.

Tryk på B eller b for at rotere billedet.

d Tryk på for at vise filens statusoplysninger.

Sådan indstilles Tidsinterval og Gentag:

a

b

c

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i tilstanden Enkeltvisning eller

Diasshow.

Tryk på B eller b for at vælge Tidsinterval eller Gentag.

Tryk på C eller c for at justere indstillingen, og tryk på OK.

Sådan indstilles baggrundsmusik

a

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i tilstanden Diasshow.

Dansk

b

c

d

e

Tryk på b for at vælge Vælg musik og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Baggrundsmusik og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Baggrundsmusik og tryk på C eller c

for at vælge Tænd.

Vælg en musikfil.

BEMÆRK:

• Musikken skal vælges fra det samme medie (USB-enhed) eller DMS, som

billedfilerne afspilles fra.

• Denne funktion er ikke til rådighed, når der ikke kan vælges noget musik.

55


BETJENING OG FUNKTIONER

Sådan zoomes ind/ud på fotos

Zoomfunktionen kan anvendes i tilstanden Enkeltvisning eller Diasshow.

RØD-knap: x1 S x2 S x4 S x8 S x16 zoom

GRØN-knap: x16 S x8 S x4 S x2 S x1 zoom

BACK-knap: Normal afspilning

BbC c-knapper: Lodret eller vandret scrolling

Sådan indstilles tilfældig-tilstanden (kun USB):

a

b

c

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i listetilstand.

Tryk på B eller b for at vælge Tilfældig.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

Sådan lukkes billedfremviseren

a

Tryk på EXIT. Tv’et vender tilbage til den sidst sete kanal eller eksterne

indgang.

Filkompatibilitet

Se side 88.

Visning af filmfiler (på DLNA CERTIFIED-server

eller USB-enhed)

FILM

Du kan vælge film på en liste over tilgængelige filer.

Eksempel på filmliste

Dansk

Sådan sorteres mapper og filer

a

b

c

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu fra tilstanden til visning af flere

billeder.

Tryk på B eller b for at vælge Sortere.

Tryk på C eller c for at vælge Titel / Filnavn, Ny eller Gammel for at

oprette en sorteringsregel.

BEMÆRK: Sortering understøttes muligvis ikke af nogle DMS’er.

Sådan vises enhedsoplysninger

a

Punkt

Titel (DMS)

Filnavn (USB)

Ny

Gammel

Beskrivelse

Filsorteringsregler:

1. Prioriter Unicode

2. (0, 1, ..., 9), store bogstaver (A, B, ..., Z), små bogstaver

(a, b, ..., z)

3. Stigende rækkefølge

Filsorteringsregler:

1. Prioriter Unicode

2. (0, 1, ..., 9), store bogstaver (A, B, ..., Z), små bogstaver

(a, b, ..., z)

3. Stigende rækkefølge

Fra ny til gammel efter billedets optagedato og -tid.

Fra gammel til ny efter billedets optagedato og -tid.

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu fra tilstanden til visning af flere

billeder.

a

b

c

d

/Folder

movie

Unprotected

WWWWWWWWWWWWW.mp4

WWWWWWWWWWWWW.mp4

WWWWWWWWWWWWW.mp4

WWWWWWWWWWWWW.mp4

WWWWWWWWWWWWW.mp4

WWWWWWWWWWWWW.mp4

WWWWWWWWWWWWW.mp4

WWWWWWWWWWWWW.mp4

OK Afspil QUICK Funktioner P

Tryk på B b for at vælge en fil eller mappe. Knapperne PU Pu kan

bruges til at gå en side op/ned på listen over film, når der er flere filer, end

der kan vises på én skærm.

Når du vælger en mappe, skal du trykke på OK for at gå til næste niveau.

Tryk på BACK for at gå tilbage til det forrige niveau.

Når du har valgt den ønskede fil, skal du trykke på OK eller c (afspil) for

at starte afspilningen.

BEMÆRK:

• Hvis du på en skærm fremhæver filen uden at trykke på OK, afspilles

indholdet på en eksempelskærm. Når du trykker på OK, afspilles den i

fuldskærmstilstand.

• Afhængigt af filstørrelsen kan det tage lidt tid, før afspilningen

begynder.

Tryk på v for at stoppe afspilningen.

00:00:20 / 00:04:00

Sortere : Filnavn

BEMÆRK:

• Hvis afspilningen afslutter, inden der trykkes på v, vender skærmbilledet

tilbage til listen.

• Det kan tage lidt tid, før afspilningen begynder. Dette afhænger af filstørrelsen.

Side

1/9

b

Tryk på B eller b for at markere Enhedsinformation, og tryk på OK.

BEMÆRK: Når der anvendes fotos på USB-enheden, eller tv’et anvendes som en

DMR, er denne funktion ikke tilgængelig.

56


BETJENING OG FUNKTIONER

Under afspilning:

• Tryk på W/w for at pause.

Du kan flytte til den ønskede afspilningsposition ved at trykke på C eller c

under PAUSE.

PAUSE eller betjeninger under PAUSE er muligvis ikke til rådighed afhængigt af

indholdet, DMC eller DMS.

• Tryk på c (afspil) for at fortsætte den normale afspilning.

• Hvis du vil afspille under hurtig tilbagespoling eller fremadspoling, skal du trykke

på CC eller cc under afspilningen. Hver gang du trykker på CC eller cc

ændres afspilningshastigheden.

PAUSE eller betjeninger under PAUSE er muligvis ikke til rådighed afhængigt af

indholdet, DMC eller DMS.

• Hvis du vil finde en bestemt fil, skal du trykke flere gange på Z eller z.

• Tryk på for at få vist filens statusoplysninger (indholdsnummer, filmtitel,

forløben tid, osv.).

BEMÆRK:

• Oplysningerne vises muligvis ikke korrekt afhængigt af indhold, DMC eller

DMS.

• Under afspilningen kan du justere funktionerne i menuen Billede, Billedformat

og Lyd i Hurtigmenu.

Sådan vælges der sprog for undertekster og lyd

• Tryk flere gange på SUBTITLE for at vælge det ønskede sprog for undertekster.

• Tryk flere gange på s for at vælge det ønskede sprog for lyd.

BEMÆRK: Afhængigt af indholdet er denne funktion muligvis ikke til rådighed.

Sådan sorteres mapper og filer

a

b

c

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i listetilstanden.

Tryk på B eller b for at vælge Sortere.

Tryk på C eller c for at vælge Titel / Filnavn, Ny eller Gammel for at

oprette en sorteringsregel.

Punkt

Titel (DMS)

Filnavn (USB)

Ny

Gammel

Beskrivelse

Filsorteringsregler:

1. Prioriter Unicode

2. (0, 1, ..., 9), store bogstaver (A, B, ..., Z), små bogstaver

(a, b, ..., z)

3. Stigende rækkefølge

Filsorteringsregler:

1. Prioriter Unicode

2. (0, 1, ..., 9), alfabetet (A, B, ..., Z)

3. Stigende rækkefølge

Fra ny til gammel efter dato og tid, hvor indholdet blev

opdateret.

Fra gammel til ny efter dato og tid, hvor indholdet blev

opdateret.

BEMÆRK: Sortering understøttes muligvis ikke af nogle DMS’er.

Sådan vælges en gentagetilstand

a

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu.

b Tryk på C eller c for at vælge Sluk, Alle eller 1.

Tilstand

Beskrivelse

Sluk

Filen afspilles kun en gang.

Alle

Filer i samme mappe afspilles gentagne gange.

1 Den samme fil afspilles flere gange.

Sådan vises enhedsoplysninger

a

b

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i listetilstanden.

Tryk på B eller b for at markere Enhedsinformation, og tryk på OK.

BEMÆRK: Når der anvendes film på USB-enheden, eller tv’et anvendes som en

DMR, er denne funktion ikke tilgængelig.

Sådan lukkes filmfremviseren

a

Tryk på EXIT.

Dansk

c

Tryk på BACK.

BEMÆRK: Når tv’et bruges som en DMR, er denne funktion ikke tilgængelig.

Filkompatibilitet

Se side 88.

57


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Sådan registreres tv’et til en DivX®-konto

Tv’et gør det muligt at afspille filer, der er købt eller lejet via DivX® Video-On

Demand-tjenester (VOD). Når du køber eller lejer DivX® VOD-filer på internettet,

bliver du bedt om at indtaste en registreringskode.

a

b

c

d

I menuen Medieafspilleropsætning skal du trykke på B eller b for

at vælge DivX® VOD og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge DivX® VOD-registrering og tryk på OK.

Vinduet DivX® VOD vises, og du får vist registreringskoden. Du kan få

flere oplysninger om registrering ved at besøge DivX®-webstedet på

http://vod.divx.com

Kopier aktiveringsfilen til en hukommelsesenhed, og afspil den på tv’et.

Sådan deaktiveres enheden

a

b

c

DivX ® VOD

DivX ® VOD-registrering

DivX ® VOD-deaktivering

Gå til trin 2 ovenfor, marker DivX® VOD-deaktivering, og tryk derefter

på OK.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg Ja, og tryk derefter på OK.

Vinduet DivX® VOD vises, og du får vist deaktiveringskoden. Du kan få

flere oplysninger om registrering ved at besøge DivX®-webstedet på

http://vod.divx.com

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er fremstillet af DivX, Inc. Dette

er en officiel DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg divx.com for at

få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX- video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at

kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få din

registreringskode skal du finde DivX VOD-sektionen i din enheds opsætningsmenu.

Gå til vod.divx.com for flere oplysninger om hvordan du gennemfører din

registrering.

DivX Certified® for afspilning af DivX® og DivX Plus HD (H.264/MKV)-video op til

1080p HD herunder premium-indhold.

Sådan afspilles DivX Plus HD-indhold:

• For hurtig baglæns afspilning eller hurtig forlæns afspilning skal du trykke på

CC eller cc under afspilning. Hver gang du trykker på CC eller cc,

ændres afspilningshastigheden.

• Dette tv genererer originale kapitelpunkter med et interval på 10% for 10 kapitler

i alt, som du kan få adgang til ved brug af nummertasterne på

fjernbetjeningen.

Tryk på z under afspilning for at springe til begyndelsen af det næste kapitel. Når

der trykkes to gange i træk på z, gentages ovenstående funktion to gange. Hvis

der trykkes på z i det sidste kapitel, springer afspilningen til begyndelsen af det

næste indhold.

Tryk på Z for at springe til begyndelsen af det aktuelle kapitel.

Når der trykkes to gange i træk på Z, springer afspilningen til begyndelsen af det

forrige kapitel. Hvis der trykkes to gange i træk på Z i det første kapitel, afbrydes

afspilningen af det aktuelle indhold, og afspilningen springer til begyndelsen af det

forrige indhold.

Nummertasten anvendes til direkte spring. Hvis der trykkes på tasten 3, springer

afspilningen til begyndelsen af det 3. kapitel. Selv hvis det afspillede indhold har

fået genereret kapitler, kan nummertasten anvendes til at springe direkte til

automatisk genererede kapitler.

Hvis indholdet har fået genereret kapitler, anvendes Z / z til generede

kapitler.

BEMÆRK: Afhængigt af indholdet betjenes dataene ikke.

Brug af Multititel og Alternative tidslinjer for multititel

DivX Plus HD-filer kan indeholde op til 100 titler.

Du kan ændre titlen (den indeholder samme videofil) ved at trykke på RØDknappen.

Når du trykker på RØD-knappen, vises vinduet til ændring af titlen i bunden af

skærmen (det samme som vinduet til ændring af undertekst eller lyd).

Titlen ændres cyklisk hver gang, der trykkes på RØD-knappen. Afspilningen starter

fra starttidspunktet for den valgte titel for hver B eller b.

BEMÆRK: Afhængigt af indholdet betjenes dataene ikke.

58


BETJENING OG FUNKTIONER

a

b

c

d

Afspilning af musikfiler (på DLNA CERTIFIEDserver

eller USB-enhed)

Du kan lytte til musik fra en liste over tilgængelige filer.

MUSIK

/Folder

music

Unprotected

WWWWWWW.mp3

WWWWWWW.mp3

WWWWWWW.mp3

WWWWWWW.mp3

WWWWWWW.mp3

WWWWWWW.mp3

WWWWWWW.mp3

WWWWWWW.mp3

OK Afspil

Eksempel på musikliste

QUICK Funktioner P Side

Titel : WWWWWWWWW

Kunstner : WWWWWWWWW

00:00:34 / 00:05:19

Sortere : Filnavn

1 / 10

Fuld skærm

Tryk på B b for at vælge en fil eller mappe. Knapperne PU Pu kan

bruges til at gå en side op/ned på listen over musik, når der er flere filer,

end der kan vises på én skærm.

Når du vælger en mappe, skal du trykke på OK for at gå til næste niveau.

Tryk på BACK for at gå tilbage til det forrige niveau.

Når du har valgt den ønskede fil, skal du trykke på OK eller c (afspil) for

at starte afspilningen.

BEMÆRK: OK giver dig afspilning på hele skærmen. Afspilning i

forhåndsvisning starter uden tryk på OK. Flyttes markøren op/ned,

afspilles der musik.

Tryk på v for at stoppe afspilningen.

BEMÆRK:

• Det kan tage lidt tid, før afspilningen begynder. Dette afhænger af filstørrelsen.

• Under afspilningen kan du justere funktionerne i Lyd fra Hurtigmenu.

Under afspilning på hele skærmen:

• Tryk på W/w for at pause.

• Tryk på c (afspil) for at fortsætte den normale afspilning.

• Du kan flytte til den ønskede afspilningsposition ved at trykke på C eller c

under PAUSE.

PAUSE eller betjeninger under PAUSE er muligvis ikke til rådighed afhængigt af

indholdet, DMC eller DMS.

• Hvis du vil afspille under hurtig tilbagespoling eller fremadspoling, skal du trykke

på CC eller cc. Hver gang du trykker på CC eller cc ændres

afspilningshastigheden.

PAUSE eller betjeninger under PAUSE er muligvis ikke til rådighed afhængigt af

indholdet, DMC eller DMS.

Sådan vælges en gentagetilstand:

a

b

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i listetilstanden.

Tryk på B eller b for at vælge Gentag.

c Tryk på C eller c for at vælge Sluk, Alle eller 1.

Sluk

Alle

d

Tryk på BACK.

BEMÆRK: Når tv’et bruges som en DMR, er denne funktion ikke tilgængelig.

Indstille tilfældig-tilstanden (Kun USB):

a

b

c

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i listetilstanden.

Tryk på B eller b for at vælge Tilfældig.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

Sådan sorteres mapper og filer

a

b

c

Tilstand

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i listetilstanden.

Tryk på B eller b for at vælge Sortere.

Beskrivelse

Filer i samme mappe afspilles en gang.

Filer i samme mappe afspilles gentagne gange.

1 Den samme fil afspilles flere gange.

Tryk på C eller c for at vælge Titel / Filnavn, Ny eller Gammel for at

oprette en sorteringsregel.

Punkt

Titel (DMS)

Filnavn (USB)

Ny

Gammel

Beskrivelse

Filsorteringsregler:

1. Prioriter Unicode

2. (0, 1, ..., 9), alfabetet (A, B, ..., Z)

3. Stigende rækkefølge

Filsorteringsregler:

1. Prioriter Unicode

2. (0, 1, ..., 9), alfabetet (A, B, ..., Z)

3. Stigende rækkefølge

Fra ny til gammel efter dato og tid, hvor indholdet blev

opdateret.

Fra gammel til ny efter dato og tid, hvor indholdet blev

opdateret.

Dansk

BEMÆRK: Sortering understøttes muligvis ikke af visse DMS’er.

59


BETJENING OG FUNKTIONER

Sådan vises enhedsoplysninger

a

b

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu i listetilstanden.

Tryk på B eller b for at markere Enhedsinformation, og tryk på OK.

BEMÆRK: Når der anvendes musikfiler på en USB-enhed, eller tv’et anvendes som

en DMR (digital mediemodtager), er denne funktion ikke til rådighed.

Brug af funktionen Fotoramme

Du kan bruge tv-skærmen som en digital fotoramme. Der kan vises et billede

(forudinstalleret eller installeret af brugeren). Det er også muligt at indsætte dato

og klokkeslæt.

Du kan overskrive fotofilen med en fil fra en USB-lagringsenhed eller DLNA

CERTIFIED-server.

Sådan vises filstatusoplysninger

a Tryk på under afspilning. Oplysningerne vises nederst på

skærmen.

b Tryk på igen for at fjerne oplysningerne.

BEMÆRK: Oplysningerne vises muligvis ikke korrekt afhængigt af indhold, DMC

eller DMS.

Lukke musikafspilleren:

a

Tryk på EXIT.

Filkompatibilitet

Se side 88.

a

b

Sådan åbnes Fotoramme

Tryk på MENU / C c / B / C c for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Fotorammeopsætning og tryk på OK.

Præferencer

Opsætning 3D

Personlig tv-opsætning

REGZA-LINK-opsætning

Netværksopsætning

Opsætning af netværksenhed

Fotorammeopsætning

TekstTV

Netværkslås

Eksempelskærmen vises.

Automatisk

Fotorammeopsætning

Dansk

Fotovalg

Fotoredigering

Indstillinger

Start

OK Indtast

60


BETJENING OG FUNKTIONER

c

Tryk på c for at vælge Start, og tryk på OK for at åbne Fotoramme.

c

Tryk på B b C c for at vælge det billede, som du vil kopiere fra USBlagerenheden

eller DLNA CERTIFIED-serveren til tv’ets flashhukommelse,

og tryk derefter på OK.

FOTO

/Folder Sortere:

Titel

Sådan åbnes fra Hurtigmenu

a

b

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu.

Tryk på B eller b for at vælge Fotoramme, og tryk på OK for at åbne

Fotoramme.

Sådan lukkes Fotoramme:

a

Tryk på EXIT.

Fotoredigering

a

b

1/54

XXXXXXXXXXX.jpg

OK Vælg

Tryk på B eller b for at markere Fotoredigering og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Rotér eller Slet.

Fotoredigering

QUICK Funktioner P

10:00 Fre, 21 Feb 2010

1920x1080

Side

Indstilling af funktioner

På eksempelskærmen kan du angive forskellige indstillinger for Fotoramme.

Fotovalg

a

I menuen Fotorammeopsætning skal du trykke på B eller b for at

vælge Fotovalg og trykke på OK.

Rotér

Slet

OK Indtast

Dansk

Fotorammeopsætning

c

Indstil følgende efter behov.

• Rotér — Tryk på OK for at rotere billedet 90°med uret.

• Slet — Tryk på OK. Et vindue til bekræftelse vises. Tryk på C eller c

for at vælge Ja, og tryk derefter på OK.

d

Tryk på BACK.

Fotovalg

Fotoredigering

Indstillinger

Start

OK Indtast

b

Hvis skærmen til valg af enhed vises, skal du trykke på B eller b for at

vælge den passende enhed og trykke på OK.

61


BETJENING OG FUNKTIONER

Indstillinger

a

b

Tryk på B eller b for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Ur, Position eller Automatisk

slukning.

Indstillinger

--/-- (---)

-- 10:10

Andre funktioner

a

Panellås

Panellås deaktiverer knapperne på tv’et. Alle knapper på fjernbetjeningen kan

stadig bruges.

Tryk på MENU / C c / B / C c for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Dansk

c

d

e

Indstil følgende efter behov.

• Ur — Tryk på C eller c for at vælge Sluk, Digitalur, Analogt ur

eller Analog + digital.

• Position — Tryk på C eller c for at vælge Vens. eller Højre.

• Automatisk slukning — Tryk på C eller c for at vælge Sluk,

00:30, 01:00, 02:00, 04:00, 06:00 eller 12:00.

Hvis du lader vinduet Fotoramme være åbent, slukkes tv’et automatisk

efter den angivne periode (maks. 12 timer).

Tryk på BACK.

Ur

Position

Automatisk slukning

OK Indtast

Vælg Start og tryk på OK.

Sluk

Vens.

Sluk

Præferencer

Personlig tv-opsætning

REGZA-LINK-opsætning

Netværksopsætning

Opsætning af netværksenhed

Fotorammeopsætning

TekstTV

Netværkslås

Panellås

Automatisk

Sluk

Når Panellås er indstillet til Tænd, vises der en påmindelse, når der trykkes på

knapperne på tv’et. Hvis der trykkes på knappen standby, slukkes tv’et, og

det kan kun tændes igen med fjernbetjeningen.

Apr/26 (Tir)

AM 10:53

BEMÆRK:

• Uret vises kun, når tiden er tilgængelig fra en digital udsendelse.

• Billedet og urvisninger flyttes 4 punkter for hver 5. minut for at minimere risikoen

for, at de brænder fast på skærmen.

• Den forudindstallerede billedfil blev gemt i tv’ets flash-hukommelse før levering.

• Valg af Billedformat (Normal/ Punkt for punkt) er tilgængelig ved at trykke på

knappen QUICK. Dog er valgmenuen Billedformat gråtonet, når opløsningen er

1920 x 1080 eller derover.

62


BETJENING OG FUNKTIONER

Timere

Tænd-timer

Programtimere – kun digital

Funktionen giver dig mulighed for at indstille fjernsynet til at tænde automatisk på en

forudindstillet kanal på et bestemt tidspunkt på dagen eller efter et bestemt stykke tid.

Denne funktion indstiller tv’et til at gå til en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt. Den

kan bruges til at vise et bestemt program, eller ved at indstille tilstanden til Daglig eller

Ugentlig til at se en serie af programmer.

a

b

c

d

e

Tryk på MENU / C c / B / C c for at fremhæve ikonerne Tvprogrammer

/ Programtimere og tryk på OK.

Tryk på b for at vælge Programtimere, og tryk derefter på OK.

Tryk på b, hvis det er nødvendigt for at vælge en ledig timerposition, og

tryk på OK. Menuen Indstil timer vises nu på skærmen.

Tryk på B og b for at gå gennem listen og tilføje programdetaljer ved

hjælp af talknapperne og brug C og c til at vælge.

Indstil timer

Timertype

Kanal

Dato

Starttidspunkt

Sluttidspunkt

Gentag

Undertekst

Indstil timer

10:50 Tir, 26 Apr

Påmindelse

30 CABC Channel

Tir, 26 Apr 2011

10:49

11:49

Én gang

Sluk

Slet timer

0-9 Indgang Rediger BACK Retur

Når alle detaljerne er indtastet, skal du markere Indstil timer og trykke

på OK for at gemme tiden.

Den ORANGE/RØDE programtimerindikator på tv’ets front lyser (se

side 83 for at få flere oplysninger).

BEMÆRK: Når et timet program er ved at starte, vises der en informationsskærm,

hvor du kan vælge at se eller annullere programmet. Menuer og andre kanaler er

ikke tilgængelige under det timede program, med mindre at programtimeren

annulleres.

Det er kun muligt at oprette eller redigere programtimerne for den aktuelt

indstillede DTV-indgang.

50

a Tryk på MENU / C c / B / C c for at fremhæve ikonerne Funktion /

Tænd-timer og tryk på OK.

b

c

d

Tryk på B eller b for at vælge Akt. tænd-timer, og tryk på C eller c

for at vælge Tænd.

Tænd-timer

Akt. tænd-timer

Tænd

Aktiver DTV-ur

Tænd

Tændetidspunkt 00:00

Gentag

Én gang

Indgang

DTV

Kanal

12 ABC

Lydstyrke

20

Tid indtil tænding af TV

00:00

Udført

Tryk på b for at vælge Aktiver DTV-ur, og tryk derefter på C eller c

for at vælge Tænd eller Sluk.

Tryk på B eller b for at gå gennem listen og tilføje detaljer til Tændtimeren

med talknapperne, og brug C og c til at vælge.

Tændetidspunkt (kun i tilstanden DTV-ur til): Indstil det ønskede

tidspunkt med talknapperne.

Gentag (kun i tilstanden DTV-ur til): Vælg det tidspunkt, hvor Tændtimeren

skal aktiveres (Én gang, Hver dag, Man-fre, Man-lør,

Lør-søn).

Indgang: Vælg en videoindgangskilde (ATV, DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3,

HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 eller PC).

Kanal: Indstil den kanal der bliver stillet ind på, når fjernsynet tænder.

BEMÆRK: Når der vælges en ekstern indgang i feltet Indgang, kan der

ikke vælges en kanal.

Lydstyrke: Vælg den lydstyrke, der skal anvendes, når tv’et tændes.

Tid indtil tænding af TV (kun i tilstanden DTV-ur fra): Brug

talknapperne til at angive, hvor lang tid der skal gå fra nu af, indtil tv’et

tændes (maksimalt 12 timer).

Dansk

e

Tryk på B eller b for at fremhæve Udført og tryk på OK.

Sådan annulleres Taend-til

a

I menuen Taend-til: Vælg Akt. tænd-timer.

b

Tryk på C eller c for at vælge Sluk.

63


BETJENING OG FUNKTIONER

Du kan indstille tv’et til selv at slukke efter et bestemt tidsrum.

a Tryk på MENU / C c / B / C c for at fremhæve ikonerne Funktion /

Afbr. aut. og tryk på OK.

b

c

d

Brug talknapperne til at indstille den ønskede tid. Hvis du f.eks. vil have

tv’et til at slukke om halvanden time, skal du indtaste 01:30, eller trykke

på c / C for at øge/reducere i trin på 10 minutter. (Maksimal

tidsindstilling er 12 timer)

Tryk på EXIT for at afslutte.

Afbr. aut.

Hvis du vil annullere Afbr. aut., skal du indtaste nuller i ovenstående

indstilling.

Energibesparende indstillinger

Tv’et slukker automatisk (standby) efter 4 timer, hvis du ikke bruger tv’et enten med

fjernbetjeningen eller tv-betjeningspanelet.

a

b

c

d

Automatisk nedlukning

Tryk på MENU / C c / B / C c for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Energibesparende indstillinger, og

tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Automatisk nedlukning.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk, og trykke på OK.

BEMÆRK:

• Denne funktion er indstillet til Tænd, når Beliggenhed er indstillet til Hjem.

• 1 minut før der skiftes til standby, vises en advarselsmeddelelse.

• Når de følgende funktioner indstilles, vil den funktion, der er indstillet for det

nærmeste tidspunkt, fungere.

- Automatisk nedlukning

- Afbr. aut.

- Fotoramme/Automatisk slukning

- Automatisk nedlukning efter 1 time uden aktivitet (efter tænding med Tændtimer)

- Intet signal-automatisk nedlukning (efter 15 minutter uden signal)

Dansk

Intet signal-nedlukning

Tv’et slukker automatisk efter 15 minutter, når der ikke registreres signal. Du kan

ændre indstillingen til Sluk ved følgende formål:

• Lav signalstyrke fra analog kanal (ingen registrering af signal).

• Kun Lyd V/H er sluttet til ekstern indgang for at lytte til musik via tv-højttalerne.

a

I menuen Energibesparende indstillinger skal du trykke på B eller

b for at vælge Intet signal-nedlukning og trykke på OK.

b

Tryk på B eller b for at vælge det punkt, som du ønsker at ændre, og

tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

BEMÆRK:

• Standardindstillingen er Tænd.

• Der vises en advarselsmeddelelse 1 minut før der slukkes.

64


BETJENING OG FUNKTIONER

Digitale oplysninger på skærmen og

programguide

Når du ser tv i digital tilstand, giver oplysningerne på skærmen og

programguiden adgang til programdetaljer for alle tilgængelige

kanaler.

Sådan vises Mere information

a

b

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu.

Tryk på b for at markere Mere information, og tryk på OK.

Informationsikoner på skærmen

a Tryk på , og informationsskærmen vises med detaljer om den

kanal og det program, der i øjeblikket vises.

b

c

3D

Information

Skærmeksempel

8888 ITV1 London ASTRA 19.2°E

D+ AD Dansk

2D

Side om side

NU

NÆSTE

Også

MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

HD 16:9

AD 18

World News and Sports

MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

Tryk på B eller b for at vælge informationsguiden for “NU”, “NÆSTE”

eller “Også”.

Vælg “NÆSTE”, og tryk på OK for at registrere det følgende program.

Skærmen Indstil timer vises.

Indstil timer

Tir, 26 Apr 11:00

30 CABC Channel

Seven Wonder4

Timertype

Skift

Nyheder

Starttidspunkt 10:49

Sluttidspunkt

11:49

Gentag

Undertekst

50

Én gang

Sluk

6:00 Tor, 11 Okt

Brugernavn 3

6:00- 8:00

15 min tilbage

8:00- 9:00

10:50 Tir, 26 Apr

Påmindelse

Ikon

Beskrivelse

Tjenesteoplysninger Tjenestetype

(TV, Radio, Tekst)

Spring over

Lydoplysninger

Mono

Stereo

Dual mono

Flere kanaler

D

D+

Dolby Digital

Dolby Digital+

HE-AAC

Lydkodning

AD

Lydbeskrivelse

Oplysninger om lyd/

undertekster

For Hørehæmmede

3D-information

3D

3D→2D

Rammeinddeling

Side om side

Personlig tilstandinformation

Personlig tilstand

(Personligt navn)

Hændelsesoplysninger HD, SD Videoformat (HD, SD)

16:9, 4:3 Videoforhold

Tekst-tv

Undertekst (enkelt, flere)

Flerlydsspor

0,4 - 18 Forældrebedømmelse

Krypteret

Timeroplysninger

Timer indstillet

Påmindelse

Dansk

Indstil timer

Rediger

BACK

Retur

Slet timer

d

Programdetaljerne er allerede blevet føjet til timeren. Fremhæv Indstil

timer, og tryk på OK for at gemme.

For at angive, at der er indstillet en timer for registreringen, vises der et

urikon i feltet NÆSTE og Også på informationsskærmen. Der vises en

markering, hvis timeren er en påmindelsestimer.

e

Tryk på b for at vælge Også. Der vises detaljer for programmer, der er

startet på andre kanaler. Brug C eller c for at ændre skærmindholdet.

65


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

a

b

c

Vælg guiden på skærmen ved at trykke på GUIDE, guideskærmen vises

med markerede detaljer om den kanal og det program, der i øjeblikket

vises. Det kan tage nogle få minutter, før det vises.

6 M6

9 W9

11 NT1

31 PARIS PREMIERE

34 AB1

800 FlowerGd 6Mbs

801 FlowerGd 4Mbs

802 FlowerGd 2Mbs

804 Codec 4:3

806 ITV1

807 ITV3

808 ITV2

809 ITV4

Du kan skifte tidsskala fra 1,25 til 2,5 timer ved at trykke på knappen

GRØN.

BEMÆRK: Kanaler vises i grupper efter tjenestetype (TV, Radio, Tekst).

Du kan skifte tjenestetype ved at trykke på knappen TV.

Tryk på C eller c for at få oplysninger om andre planlagte programmer

for den valgte kanal. Tryk på knappen RØD for at markere det første

program på genreskærmen.

Tryk på B og b for at rulle op eller ned på kanallisten for at få detaljer

om andre programmer, der er tilgængelige i øjeblikket. Når der vælges en

kanal, vises der detaljer for det program, der sendes i øjeblikket. Tryk på

C eller c for at få vist oplysninger om kommende programmer.

d Tryk på for at få oplysninger om et markeret program.

e

f

Guide

Thu6

10:50 Tir, 6 Apr

TV 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

09 LES SIM... 33 LES SIM... 06 TOP MODEL

09 LES SIMPSON

10 SUMMERLAND 53 SUMMERLAND

44 LES SIM...

08 32 Street fight... 59 Dragon B... 24 Dragon B... 48 K 2000

Nicky La...

06 MA SORCIE...

00 Evamag

39 HAPPY DAYS 39 HAPPY DAYS

27 21 jump street 14 Jerry Springer Show 54 City guys 17 L...

Tryk på knappen BLÅ for at indstille timeren for det pågældende

program og få vist menuen Programtimere.

BEMÆRK: For at kunne optage korrekt skal medieoptageren være

indstillet til det samme tidspunkt som tv’et. Se brugervejledningen til

optageudstyret for at få oplysninger om optageprocessen.

Tryk på Pu for at gå videre til næste side, eller tryk på PU for at gå

tilbage til den forrige side.

a

b

c

d

e

f

På guideskærmen kan du bruge funktionerne til valg af genre og søgning.

Tryk på QUICK på Guideskærmen.

Tryk på B eller b for at fremhæve Genrefarve i Hurtigmenu og tryk

på OK.

Med fokus på en særlig genre skal du trykke på tasten med den ønskede

farve for at tildele den. Det er muligt at indstille fire farver. Tryk på BACK

for at komme tilbage til Guideskærmen.

Tryk på knappen GUL for at åbne skærmen Søg genre.

Tryk på C eller c for at vælge en genre. De programmer, der vises på

listen, ændres til den nye genre. Tryk på B eller b for at markere et

bestemt program.

Hvis du trykker på OK, når der er valgt et aktuelt program, stilles der ind

på det pågældende program. Hvis du trykker på OK, når der er valgt et

kommende program, åbnes menuen Indstil timer.

g Tryk på for at få oplysninger om et markeret program.

h

Genrefarve

Film

Valg af genre/søgning

Farveindst.

Søg genre

10:50 Tir, 6 Apr

Film

34 AB1 Hard Rain

Ons,27 Apr 0:15- 1:45

31 PARIS PREMIERE Red Corner

Ons,27 Apr 22:15- 23:55

11 NT1

9 W9

34 AB1

11 NT1

The Lawnmower Man

A Vow to Kill

Parenthood

Body and Soul

Tor,28 Apr 1:20- 3:00

Fre,29 Apr 1:30- 3:00

Lør,30 Apr 0:45- 2:40

Lør,30 Apr 1:15- 3:00

31 PARIS PREMIERE The Nun’s Story

Lør,30 Apr 15:00- 17:30

9 W9

11 NT1

Red Corner

The Real Blonde

Lør,30 Apr 23:20- 1:15

Søn,1 Maj 0:40- 2:00

31 PARIS PREMIERE Critters

Søn,1 Maj 0:40- 2:20

11 NT1 Indiana Jones and the Temple of Doom Søn,1 Maj 21:10- 23:20

11 NT1

34 AB

The jackal

Coup De Ville

Søn,1 Maj 23:20- 1:15

Man,1 Maj 1:10- 3:00

Hvis du vil afslutte Søg genre, og gå tilbage til guideskærmen, skal du

trykke på knappen GUL.

66


BETJENING OG FUNKTIONER

Digitale indstillinger – børnesikring

Programmer, kanaler og menuer kan låses i digital tilstand for at

forhindre visning af uegnede film og programmer. Disse kan så kun

åbnes med en PIN-sikkerhedskode.

a

b

Opsætning af forældre PIN-kode

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Systemopsætning og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere DTV-indstil., og tryk på OK.

a

b

Funktionen Børnesikring gør det muligt at blokere programmer efter deres

vurderingsniveau. Hvis der er angivet en PIN, skal du indtaste den, før du kan

justere niveauet.

I menuen DTV-indstil. skal du trykke på B eller b for at vælge

BØRNESIKRING og trykke på OK.

Brug C eller c til at vælge et punkt (Ingen eller en aldersindstilling

(4-17 eller 4-18 afhængigt af indstillingen for Land)).

BØRNESIKRING

Børnesikring

Børnesikring

Ingen

c

Systemopsætning

Menusprog

Land

Antenne/kabel/satellit

Automatisk indstilling

ATV Manuel Indstilling

DTV Manuel Indstilling

DTV-indstil.

Hurtig opsætning

Engelsk

Tyskland

Tryk på B eller b for at fremhæve Opsætning af forældre PIN-kode

og tryk på OK.

Indtast PIN’en for at få vist blokerede programmer. Sluk for tv’et, og tænd

det igen for at slå BØRNESIKRING til igen.

Du kan bruge funktionen til Netværkslås til at forhindre webbrowseren i at starte. Når

denne funktion er indstillet til Tænd, vil PIN-input være nødvendigt for at

anvende YouTube.

Denne funktion bliver gråtonet, indtil der angives en PIN-kode.

a

Netværkslås

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

DTV-indstil.

Kanaler

b

Tryk på B eller b for at vælge Netværkslås.

d

Undertekst og lyd

Opsætning af forældre PIN-kode

BØRNESIKRING

Lokaltid

Kanalopdatering under standby

DVB-tegnsæt

Dynamisk scanning

Sluk

Standard

Tænd

Brug talknapperne til at indtaste et firecifret tal. Når du er færdig, bliver

du bedt om at bekræfte ved at indtaste igen.

Præferencer

Personlig tv-opsætning

REGZA-LINK-opsætning

Netværksopsætning

Opsætning af netværksenhed

Fotorammeopsætning

TekstTV

Netværkslås

Panellås

Automatisk

Sluk

Sluk

Dansk

Opsætning af forældre PIN-kode

Ny PIN:

Bekræft PIN :

PIN-koden er nu angivet.

* * * *

c

Tryk på C eller c for at vælge Tænd.

Sådan låses netværket op:

a

Vælg Sluk i trin 3 ovenfor.

Hvis PIN-koden er angivet, når Automatisk indstilling og Nulstil TV

udføres, er det nødvendigt at indtaste PIN’en. “0000” er ikke acceptabelt.

67


BETJENING OG FUNKTIONER

Digitale indstillinger – kanalfunktioner

Favoritkanaler opretter en liste med de digitale kanaler, der ses mest. Der kan

oprettes fire lister, og disse kan være en blanding af tv-, radio- eller tekstkanaler.

a

b

c

d

Valg af favoritkanaler

Vælg en kanal, som du vil tilføje til favoritlisten.

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu.

Tryk på b for at vælge Kanalfunktioner, og tryk på OK.

Tryk på c gentagne gange for at vælge favoritlisten (Fav.1-4).

Denne funktion gør det muligt at indstille kanaler, der skal springes over, når Pu eller

PU bruges til at indstille.

a

b

c

d

e

Spring kanaler over

Vælg den kanal, som du vil springe over på kanallisten.

I Hurtigmenu skal du trykke på b for at vælge Kanalfunktioner og

trykke på OK.

Tryk på c gentagne gange for at markere spring over (8) feltet.

Tryk på OK for at vælge. Der vises en afkrydsning i feltet.

Gentag trin 1 til 4 for andre kanaler.

e

Kanalfunktioner

Fav. 1 2 3 4

Tryk på OK for at vælge de ønskede. Der vises en afkrydsning i feltet,

efterhånden som de vælges.

f

Tryk på EXIT.

BEMÆRK: Kanaler, der springes over, kan ikke vælges med Pu eller

PU, men kan stadigvæk åbnes ved at indtaste nummeret direkte (når

der er stillet ind på kanalen, vises ikonet 8 på linjen for at angive, at

kanalen springes over).

f

Gentag trin 1 til 5 for andre kanaler.

Låsning af kanaler

g

Når alle favoritter er valgt, skal du trykke på EXIT.

Låsning af kanaler stopper visning af digitale kanaler, og der er kun adgang til

dem ved at indtaste PIN-koden.

Dansk

a

b

Lister med favoritkanaler

Tryk på LIST for at få vist Kanalliste.

Tryk på C eller c for at vælge Favoritter 1-4. Antallet af tilgængelige

favoritter afhænger af, hvor mange lister der er oprettet.

a

b

Vælg den kanal, som du vil låse, på kanallisten.

I Hurtigmenu skal du trykke på b for at vælge Kanalfunktioner og

trykke på OK.

c Tryk på c gentagne gange for at markere låsefeltet ( ).

Kanalliste

Favoritter 1

6 M6

9 W9

11 NT1

31 PARIS PREMIERE

34 AB1

51 ITV1

d

e

f

Tryk på OK for at vælge. Der vises en afkrydsning i feltet.

Hvis der allerede er angivet en PIN-kode, skal du indtaste den for at

kunne låse kanaler.

Gentag trin 1 til 4 for andre kanaler.

Tryk på EXIT.

g

Fremover skal PIN-koden indtastes, før du kan åbne en kanal, når du

vælger en kanal på listen over Låst kanal.

c

Tryk på B eller b for at markere en kanal, og tryk på OK for at se den.

68


BETJENING OG FUNKTIONER

Digitale indstillinger – andre indstillinger

I digital tilstand viser denne funktion undertekster på skærmen på det valgte sprog,

hvis det er tilgængeligt.

a

Undertekster

I menuen DTV-indstil.: Tryk på B eller b for at vælge Undertekst og

lyd, og tryk derefter på OK.

Common Interface-porten er placeret på siden af tv’et og gør det muligt at tilslutte et

CA-modul (Conditional Access Module) og et kort. Disse købes af en tjenesteudbyder og

gør det muligt at få vist flere abonnementsbaserede udsendelser. Kontakt en

tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

a

Common interface

Sæt CA-modulet og kortet i Common Interface-porten ved at følge

vejledning til CA-modulet. Der vises en boks på skærmen for at bekræfte,

at der er isat et CA-modul.

b

Tryk på b for at vælge Undertekstvisning, og brug C eller c til at

vælge Tænd eller Sluk.

b

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Systemopsætning og tryk på OK.

c

Undertekst og lyd

Undertekstvisning

U-teksttype

Primært undertekstsprog

Sekundært undertekstsprog

Lydtype

Primært lydsprog

Sekundært lydsprog

Sluk

Normal

Dansk

Dansk

Normal

Dansk

Dansk

Tryk på B eller b for at vælge Primært undertekstsprog eller

Sekundært undertekstsprog og tryk på C eller c for at vælge en

indstilling.

Knappen SUBTITLE kan kun bruges til at vælge undertekst til eller fra for den

aktuelle kanal og til at vælge sprog til undertekster, hvis der er undertekster på mere

end et sprog.

c

d

e

Tryk på B eller b for at markere DTV-indstil. og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Common interface, og tryk på OK.

Nu skulle CA-modulets detaljer være tilgængelige.

BEMÆRK:

• Softwareopdatering af et CI Plus CAM kan ske automatisk, hvis det stationen gør

det muligt. Dette kan bevirke annullering af eventuelle påmindelser/optagelser

under denne proces.

• Nogle CI eller CI+ CAM understøttes muligvis ikke.

• CI+ funktionen garanteres ikke, bortset fra Canal Ready DTT-tjenester med “FC” i

modelnavnet.

Sprog for lyd

Dansk

Denne funktion gør det muligt at vælge et sprog for lydsporet til et program eller en

film, hvis de sendes med flere lydspor.

a

I menuen Undertekst og lyd: tryk på B eller b for at fremhæve

Lydtype og tryk på C eller c for at vælge Normal eller For

Hørehæmmede.

b

Tryk på B eller b for at vælge Primært lydsprog eller Sekundært

lydsprog og tryk på C eller c for at vælge en indstilling.

Hvis der er mere end et tilgængeligt lydspor, skal du bruge knappen

s til at vælge mellem dem.

69


BETJENING OG FUNKTIONER

Softwareopgradering og licenser

Når Automatisk opgradering er indstillet til Tænd, opgraderes tv’et automatisk,

når det er i standby, hvis ny software er tilgængelig.

a

b

c

d

Automatisk opgradering

I menuen Systemopsætning skal du trykke på B eller b for at vælge

Softwareopgradering og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Luftbåren opgradering, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Automatisk opgradering.

Brug C eller c til at vælge Tænd eller Sluk.

TOSHIBA kan tilbyde opgraderinger til tv’s software i fremtiden. Tv’s software

opgraderes via netværket.

Før indlæsning af softwaren:

Konfigurer dit tv for tilslutning til internettet.

BEMÆRK: Mens opgraderingen udføres, kan du ikke se tv.

a

b

Netværksopgradering

I menuen Systemopsætning skal du trykke på B eller b for at vælge

Softwareopgradering og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere Netværksopgradering, og tryk på

OK.

BEMÆRK: Hvis netværket ikke er tilgængeligt, vises en

advarselsmeddelelse.

Søgning efter ny software

c

Opgraderingen af tv’ets software begynder, når den er indlæst.

Hvis du ønsker det, kan du også søge efter softwareopgraderinger manuelt med Søg

efter Ny Software.

a

b

c

I menuen Systemopsætning skal du trykke på B eller b for at vælge

Softwareopgradering og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Luftbåren opgradering, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Søg efter Ny Software.

a

Softwarelicenser

Licenserne for softwaren, der bruges i dette tv, er tilgængelige for visning.

I menuen Systemopsætning Tryk på B eller b for at vælge

Softwarelicenser, og tryk på OK.

Der vises en skærm med alle de licensoplysninger, der kræves til tv’ets

software.

Dansk

d

Tryk på OK. Tv’et begynder automatisk at søge efter en

softwareopgradering, mens statuslinjen bevæger sig.

SØGER EFTER NY SOFTWARE

Søger efter ny softwareopgradering til TV'et.

Søger

Hvis der findes en opgradering, begynder tv’et automatisk at downloade

den. Hvis ikke, vises der en meddelelse på skærmen, om at der ikke er

tilgængelige opgraderinger.

70


BETJENING OG FUNKTIONER

Systeminformation og Nulstil TV

PC-indstillinger

Denne funktion kan bruges til at kontrollere versionen af den aktuelt installerede

software. I DTV-tilstand indeholder den yderligere diagnostisk information, f.eks.

signalstyrke, signalkvalitet, centerfrekvens, modulation, osv.

a

b

Systeminformation

I menuen Systemopsætning skal du trykke på B eller b for at vælge

Systeminformation.

Tryk på OK for at få vist Systeminformation.

Systeminformation

TOSHIBA

2011

2.1.26.0 Feb 19 2011 - 15:56:50 FW:13

SVAG

MIDDEL STÆRK

Ch25

GOD

Tilslut pc’en (som vist i afsnittet “Tilslutning af en computer”), og sørg for, at der vises

et billede på tv-skærmen. Billedets position kan nu justeres efter dine præferencer.

a

b

c

Vandret og lodret position

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Visningsindstillinger og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge PC-indstillinger og tryk på OK.

Visningsindstillinger

Auto format

Tænd

4:3 Stræk Sluk

Billedposition

PC-indstillinger

c

d

For oplysninger om signalkvalitet for et bestemt multipleks, skal du

trykke på B eller b for at vælge det pågældende multipleks.

Tryk på OK for at få vist en skærm, der viser detaljerede tekniske

oplysninger om det valgte multipleks.

Hvis du vælger Nulstil TV, nulstilles alle tv-indstillinger, herunder gemte kanaler, til

fabriksindstillingerne.

a

b

Nulstil TV

I menuen Systemopsætning skal du trykke på B eller b for at vælge

Nulstil TV.

Tryk på OK for at vælge. Der vises en advarsel om, at alle indstillinger vil

blive slettet. Tryk på OK for at fortsætte.

Når tv’et tændes igen, vises skærmen Hurtig opsætning. Tryk på OK for

at begynde opsætningen og udføre den automatiske indstilling. (Se

“Hurtig opsætning” på side 15).

d

Tryk på B eller b for at vælge en indstilling, og C eller c for at justere

indstillingerne.

Clock fase tilpasser pc-signalet til LCD-skærmen. En justering af dette kan fjerne

vandrette striber og billedsløring.

a

b

c

PC-indstillinger

H. position

Vertikalposition

Clock fase

Sampling clock

0

0

0

0

Nulst

Clock fase

I menuen Visningsindstillinger skal du trykke på B eller b for at

vælge PC-indstillinger og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Clock fase.

Tryk på C eller c for at justere indtil billedet bliver klart.

Dansk

71


BETJENING OG FUNKTIONER

En justering af Sampling clock ændrer antallet af pulser pr. scanning, dette fjerner

lodrette linjer på skærmen.

a

b

Sampling clock

I menuen Visningsindstillinger skal du trykke på B eller b for at

vælge PC-indstillinger og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Sampling clock.

Valg af indgang og AV tilslutning

Se side 8 for at få et detaljeret billede, der viser anbefalede

tilslutninger.

De fleste medieoptagere og dekodere sender et signal via SCART-kablet, om at tv’et

skal skifte til det korrekte indgangsstik.

Eller tryk på knappen til valg af ekstern kilde o, indtil billedet fra det tilsluttede

udstyr vises.

c

Tryk på C eller c for at justere indtil billedet bliver klart.

Valg af indgang

a

Nulstil

Brug Nulstil til at nulstille alt til fabriksindstillingerne.

I menuen Visningsindstillinger skal du trykke på B eller b for at

vælge PC-indstillinger og trykke på OK.

a

Brug vinduet til valg af indgang, hvis tv’et ikke skifter automatisk.

Ved at trykke på o på fjernbetjeningen eller tv’et, vises en liste på

skærmen med alle indgange og eksternt udstyr.

Tryk på o på

fjernbetjeningen

Tryk på o på tv’et

b

Tryk på B eller b for at markere Nulst, og tryk på OK.

Indg.

TV

Indg.

DTV Ant (eller Cable) TV *

1

DTV Ant (eller Cable) Radio *

BEMÆRK: Når en pc er tilsluttet via HDMI, er ingen af disse funktioner

tilgængelige.

Skærmen afbrydes midlertidigt, når pc-indstillingerne justeres. Det er ikke et tegn

på fejlfunktion.

Standardindstillingerne og justeringsområdet kan variere afhængigt af

indgangssignalets format.

2

3

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

DTV Ant (eller Cable) Tekst *

DTV Sat TV *

DTV Sat Radio *

DTV Sat Tekst *

1

2

3

HDMI 1

Dansk

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

ATV

* Hvis der aktuelt er radio- eller

tekst-tv-kanaler til rådighed for

DTV.

HDMI® viser udstyr, der er sluttet til HDMI-indgangen på bagsiden eller på

siden af tv’et.

PC viser, at der er tilsluttet en computer til RGB/PC-indgangen på

bagsiden af tv’et.

72


BETJENING OG FUNKTIONER

Denne funktion er designet til at gøre det lettere at vælge en indgang ved at tillade dig

at springe over ubrugte indgange.

a

b

c

d

e

Spring over ekstern indgang

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge AV tilslutning.

Præferencer

Netværksopsætning

Opsætning af netværksenhed

Fotorammeopsætning

TekstTV

Netværkslås

Panellås

Visningsindstillinger

AV tilslutning

Tryk på OK for at få vist menuen AV tilslutning.

Automatisk

Sluk

Tryk på B eller b for at markere Indgangsmærkning, og tryk på OK.

AV tilslutning

Indgangsmærkning

PC/HDMI 3-lyd

PC

Lydside todelt EXT 2

HDMI 3-lyd

Dig.

HDMI-indstillinger

Digital lydudgang

Tryk på B eller b for at vælge det input, som du vil springe over, og tryk

derefter på knappen RØD for at aktivere overspringning.

Disse indgangsmærkater vises i indgangsvælgeren. De kan mærke videoindgange i

henhold til de enheder, som du har tilsluttet til tv’et.

a

b

c

d

e

Mærkning af videoindgangskilder

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere AV tilslutning, og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere Indgangsmærkning, og tryk på OK.

Indgangsmærkning

Indgang Mærkat

EXT 1

EXT 2

EXT 3

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

--

--

--

--

--

--

--

--

Tryk på B eller b for at markere det punkt, som du vil mærke, og

trykderefter på C eller c for at vælge --, Forstærker, Kabel, DVD,

Spil, PC, Optager, Satellit eller Videomaskine, eller tryk på knappen

GRØN for at vælge Brugerindtastning.

BEMÆRK: Når du vælger Brugerindtastning ved at trykke på knappen

GRØN, vises vinduet Softwaretastatur. Indtast de ønskede tegn (10

tegn eller mindre) ved hjælp af Softwaretastatur (se side 47) eller ved

hjælp af talknapperne for et tal. Hvis du vil gemme dine indstillinger, skal

du trykke på knappen BLÅ.

Gentag trin 4 for andre videoindgange.

Dansk

Indgangsmærkning

Indgang Mærkat

EXT 1

EXT 2

EXT 3

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

--

--

--

--

--

--

--

--

f

Tryk på knappen RØD igen for at deaktivere overspringningen.

Den indgang, der er indstillet til Skip, nedtones i vinduet til valg af

indgang og springes over, når du trykker på o på fjernbetjeningen.

73


BETJENING OG FUNKTIONER

PC-lyd

HDMI-indstillinger

Dansk

For at modtage lyd fra en tilsluttet pc skal du tilslutte lydkablet på bagsiden af tv’et

(som vist i afsnittet “Tilslutning af en computer”), og brug derefter indstillingen

PC/HDMI 3-lyd.

a

b

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge AV

tilslutning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge PC/HDMI 3-lyd, og tryk på C eller c

for at vælge indstillingen PC.

BEMÆRK: Valg af indstillingen PC tvinger HDMI 3-lyd til tilstanden

Digital.

LYD-stikkene for KOMPONENTVIDEOINDGANG (EXT 2) og VIDEOINDGANG (EXT 3) deles.

Vælg en passende funktion (EXT 2 eller EXT 3) for den indgang, du bruger.

a

b

I menuen Præferencer skal du trykke på b for at fremhæve AV

tilslutning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at fremhæve Lydside todelt og tryk derefter på

C eller c for at vælge EXT 2 eller EXT 3.

Hvis den tilsluttede HDMI-kilde ikke understøtter digital lyd, skal du sætte lydkablet i

PC/HDMI 3 (AUDIO) på bagsiden af tv’et (som vist i afsnittet “Tilslutning af HDMI®eller

DVI-enhed til HDMI-indgang” på side 9). Brug derefter indstillingen HDMI 3-lyd.

a

b

Lydside todelt

HDMI 3-lyd

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge AV

tilslutning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at vælge HDMI 3-lyd, og tryk derefter på C eller

c for at vælge Automatisk eller Analog.

AV tilslutning

Indgangsmærkning

PC/HDMI 3-lyd

PC

Lydside todelt EXT 2

HDMI 3-lyd

Automatisk

HDMI-indstillinger

Digital lydudgang

Prøv en anden indstilling, hvis lyden mangler.

BEMÆRK: HDMI 3 understøtter digital og analog lyd, HDMI 1, HDMI 2 og

HDMI 4 er kun digital lyd.

Noget HDMI-udstyr af ældre dato fungerer muligvis ikke korrekt på dit HDMI-tv. Prøv

at indstille funktionerne Aktiver indholdstype og INSTAPORT til Sluk. En

justering af disse indstillinger burde gøre det muligt at få HDMI-udstyr af ældre dato til

at fungere på dit tv.

a

b

c

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge AV

tilslutning og trykke på OK.

Tryk på B eller b for at markere HDMI-indstillinger, og tryk på OK.

BEMÆRK: HDMI-indstillinger nedtones for indgange, der ikke er til

HDMI.

Tryk på B eller b for at vælge et punkt, og tryk derefter på C eller c

for at vælge en indstilling.

• Aktiver indholdstype: Tænd

Når tv’et indstilles til Tænd, vil det automatisk justere indstillingerne i

henhold til de indholdstypedata, der sendes fra den tilsluttede HDMIenhed.

• INSTAPORT: Tænd

Denne funktion reducerer forsinkelsen, når der skiftes HDMI-kilde.

• RGB-område: Automatisk

Denne funktion justerer automatisk hele RGB-signalområdet. Når der

er valgt Begrænset, sendes RGB-signalet i området fra 16 til 235. Når

der er valgt Fuld, sendes RGB-signalet i området fra 0 til 255.

BEMÆRK:

• Hvis HDMI-forbindelsen understøtter 1080p, og/eller hvis tv’et har en

opdateringshastighed på over 50 Hz eller understøtter Deep Colour, skal du bruge

et Kategori 2-kabel. Almindelige HDMI/DVI-kabler fungerer muligvis ikke korrekt

i disse situationer.

• Alle ovenstående HDMI-indstillinger kræver de korrekte HDMI-kildeenheder.

Hvis HDMI-kildeprodukter, ikke understøtter disse funktioner, fungerer tv’et

muligvis ikke korrekt, når disse funktioner aktiveres.

Når der tilsluttes en surroundsound-forstærker til den digitale lydudgang (Sony/

Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), kan følgende indstillinger vælges

eller justeres.

a

HDMI-indstillinger

Aktiver indholdstype

INSTAPORT

RGB-område

Digital lydudgang

Tænd

Tænd

Automatisk

I menuen Præferencer skal du trykke på B eller b for at vælge AV

tilslutning og trykke på OK.

Visse dvd-diskformater kan muligvis ikke gengives på dette tv (32/44,1/

48 kHz og 16/20/24 bit accepteres).

74


BETJENING OG FUNKTIONER

b

Tryk på B eller b for at vælge Digital lydudgang.

Brug af personlig tv-tilstand

AV tilslutning

Indgangsmærkning

PC/HDMI 3-lyd

PC

Lydside todelt EXT 2

HDMI 3-lyd

Automatisk

HDMI-indstillinger

Digital lydudgang

Du kan tilpasse visse tv-funktioner efter ønske, og disse indstillinger

kan gemmes i én af 4 personlige tilstande (A til D). Den personlige

tilstand kan vælges fra Hurtigmenuen (manuelt skift).

Sådan vælges Personlig tilstand

a

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu.

c

Tryk på OK for at få vist menuen Digital lydudgang og tryk på B eller

b for at vælge en indstilling.

Lydformat:

Tryk på C eller c for at vælge PCM eller Automatisk.

b

Tryk på B eller b for at vælge Personlig tilstand og tryk på OK.

Personlig tilstand

Normal

Personlig tilstand A

PCM :

Denne tilstand sender PCM-format til det digitale

lydudgangsstik.

Automatisk : Denne tilstand sender Dolby Digital (hvis tilgængelig)

eller PCM til det digitale lydudgangsstik.

Dolby Digital S Dolby Digital

Dolby Digital Plus S Dolby Digital

MPEG S PCM

HE-AAC S Dolby Digital

c

Personlig tilstand B

Personlig tilstand C

Personlig tilstand D

Tryk på Bb eller en modsvarende farveknap for at vælge en individuel

personlig tilstand mellem Normal, Personlig tilstand A, Personlig

tilstand B, Personlig tilstand C og Personlig tilstand D. Denne

tilstand returnerer til Normal, hver gang tv’et slukkes og tændes.

Forsinkelse af lyd:

Tryk på C eller c for at vælge Automatisk eller Manuel.

Automatisk :

Manuel :

Denne tilstand justerer automatisk timingen af lyden,

så den passer til timingen af videoen.

BEMÆRK: Tidsforsinkelsen er muligvis stor mellem

billedet og lyden afhængigt af det tilsluttede udstyr

(forstærker osv.). I dette tilfælde skal du vælge

Manuel.

Du kan justere timingen af lydsignalet manuelt, så det

passer til timingen af videosignalet.

BEMÆRK: Hvis den personlige PIN-kode er blevet indstillet, vises

låseikonet. Hvis skærmen til indtastning af den personlige PIN-kode

vises, skal du indtaste den korrekte personlige PIN-kode.

Personlig tv-opsætning

a

b

Tryk på MENU / Cc / B / Cc for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge Personlig tv-opsætning og tryk på OK.

Dansk

Forsinkelsesjustering:

Tryk på C eller c for at justere timingen af lydsignalet (0 – 250 ms) så

det passer til timingen af videosignalet.

BEMÆRK:

• Denne funktion er nedtonet, når Forsinkelse af lyd er indstillet til

Automatisk.

• Der opstår en tidsforsinkelse, når videosignalet eller lydsignalet

ændres. Juster timingen i henhold dertil.

• Når timingen justeres, skal du skrue så langt ned for lydstyrken på det

anvendte AV-udstyr som muligt. Afhængigt af udstyret kan der opstå

støj osv., når signalet ændres.

• Afhængigt af det tilsluttede udstyr (forstærker osv.) er det muligvis

ikke muligt at foretage justering.

• Når indstillingen for optisk digital udgang (Auto t PCM) ændres, er

det muligvis nødvendigt at justere timingen igen.

• Brug ikke andet som lydudgang fra AV-forstærkeren osv. (Der kan

opstå funktionsfejl)

c

Personlig tv-opsætning

Personlig tilstand A

Personlig tilstand B

Personlig tilstand C

Personlig tilstand D

Tryk på B eller b (eller modsvarende farveknap) for at vælge den

individuelle personlige tilstand, og tryk på OK.

Personlig tv-opsætning

Personlig tilstand A

Rediger navn

Personlig PIN-opsætning

Lydstyrketype

Forudindstillet lydstyrke

Standard

50

75


BETJENING OG FUNKTIONER

Dansk

Rediger navn

Du kan redigere navnet på din personlige tilstand.

Tryk på B eller b for at vælge Rediger navn og tryk på OK.

Rediger det ønskede navn vha. softwaretastaturet (se side 47). Det maksimale antal

tegn er 25.

Personlig PIN-opsætning

Tryk på B eller b for at vælge Personlig PIN-opsætning og tryk på OK.

Indtast din personlige PIN-kode på samme måde som “Opsætning af forældre PINkode”

på side 67.

Lydstyrketype

Tryk på B eller b for at fremhæve Lydstyrketype og tryk på C eller c for at

vælge Forudindstillet eller Sidste.

Sidste — Den sidst anvendte lydstyrke i din personlige tilstand.

Forudindstillet — Den forudindstillede lydstyrke vælges altid, når du skifter den

personlige tilstand.

Forudindstillet lydstyrke

Tryk på B eller b for at vælge Forudindstillet lydstyrke og tryk på B eller b

for at justere din foretrukne lydstyrke. Når Lydstyrketype er indstillet til Sidste, er

denne funktion nedtonet.

Opførsel i Personlig tilstand

• Liste over personlige favoritkanaler (Fav5 -Fav8):

Normal tilstand: Fav1 / Fav2 / Fav3 / Fav4

Personlig tilstand A: Fav5

Personlig tilstand B: Fav6

Personlig tilstand C: Fav7

Personlig tilstand D: Fav8

Tryk på knappen LIST for at få vist Kanalliste og tryk på C eller c for at vælge

Alle eller Personlig tilstand (Fav5 – Fav8)

• Personlig billedtilstand:

Den valgte Billedmodus gemmes i Personlig tilstand.

• Personlig lydstyrke:

Den indstillede lydstyrke gemmes i Personlig tilstand.

Brug af REGZA-LINK

Dette er en ny funktion, der bruger CEC-teknologi og gør det muligt

at betjene Toshiba REGZA-LINK-kompatible enheder med tv’ets

fjernbetjening via HDMI-forbindelsen (side 10).

Når punktet Aktiver REGZA-LINK i menuen REGZA-LINK-opsætning indstilles til

Tænd, aktiveres individuelle funktioner, der også er indstillet til Tænd.

a

b

c

Tryk på MENU / C c / B / C c for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at markere REGZA-LINK-opsætning, og tryk på

OK.

Tryk på b for at vælge Aktiver REGZA-LINK og tryk på C eller c for at

vælge Tænd.

BEMÆRK: Hvis du indstiller Aktiver REGZA-LINK til Sluk, nedtones alle

andre punkter.

Indstillingen Automatisk TV-tænding gør det muligt for tv’et at tænde automatisk,

hvis en REGZA-LINK-enhed tændes.

a

Aktiver REGZA-LINK

REGZA-LINK-opsætning

Aktiver REGZA-LINK

Automatisk TV-tænding

Automatisk standby

Forstærkerkontrol

Første højttalerindstilling

Positionstast til gennemgang

Automatisk TV-tænding

Tænd

Tænd

Tænd

Tænd

TV-højttalere

I menuen REGZA-LINK-opsætning: Tryk på b for at markere

Automatisk TV-tænding.

b

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

76


BETJENING OG FUNKTIONER

Automatisk standby

Valg af REGZA-LINK-indgangskilde

a

b

a

b

Hvis Automatisk standby er aktiveret, når tv’et slukkes, slukkes (standby) alt

tilsluttet REGZA-LINK-udstyr automatisk.

I menuen REGZA-LINK-opsætning: Tryk på b for at markere

Automatisk standby.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

Når Forstærkerkontrol er indstillet til Tænd, bliver funktionen “Første

højttalerindstilling” tilgængelig.

I menuen REGZA-LINK-opsætning: Tryk på b for at markere

Forstærkerkontrol.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd eller Sluk.

Denne funktion gør det muligt at vælge tv’ets højttalere eller AV-forstærkerens

højttalere som din foretrukne lydudgang.

AV-forstærkerindstillingen gør det muligt at bruge tv’ets fjernbetjening til at justere

lydstyrken eller slå lyden fra.

a

b

I menuen REGZA-LINK-opsætning: Tryk på b for at markere Første

højttalerindstilling.

Tryk på C eller c for at vælge TV-højttalere eller Forstærker.

Når Positionstast til gennemgang for den valgte HDMI-indgangsmodus er

indstillet på Tænd, går signaler fra PU Pu og nummertasterne (0-9) på

fjernbetjeningen gennem fjernsynet. Når indstillingen er Sluk, fungerer de som taster

til valg af tv-programmer.

a

Forstærkerkontrol

Første højttalerindstilling

Positionstast til gennemgang

I menuen for REGZA-LINK-opsætning skal du trykke på b for at

fremhæve Positionstast til gennemgang og trykke på OK.

Hvis en REGZA-LINK-enhed med mulighed for skift af HDMI (f.eks. en AV-forstærker)

sluttes til HDMI-indgangen, kan du vælge en anden REGZA-LINK-enhed, der er sluttet

til HDMI-hovedenheden på listen over indgangskilder.

a

b

c

d

Tryk på o, og der vises en liste på skærmen med de tilgængelige

indgangskilder.

Tryk på b for at vælge den ønskede indgangskilde med et REGZA-LINKikon.

Tryk på c, og der vises en anden valgskærm med alt tilsluttet REGZA-

LINK-udstyr.

Indg.

TV

1

2

3

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

REGZA-LINK

1 DVD

2 VCR/DVR

3 CBL/SAT

4 GAME/TV

5 AUX

Tryk på B eller b for at vælge den ønskede indgangskilde, og tryk

derefter på OK.

BEMÆRK:

• Disse funktioner afhænger af den tilsluttede enhed.

• Hvis du vælger REGZA-LINK-indgangskilden i pop op-vinduet, tændes nogle

REGZA-LINK-enheder muligvis automatisk.

• Når tv’et tændes, tager det nogle minutter, før REGZA-LINK-ikonet vises på listen.

Når et HDMI-kabel fjernes, tager det nogle minutter, før ikonet forsvinder.

• Hvis HDMI-kablet til udstyret udskiftes, skal Aktiver REGZA-LINK i menuen

REGZA-LINK-opsætning muligvis nulstilles til Tænd.

• Hvis du skifter HDMI-kablet til en tilsluttet enhed eller ændrer indstillingen for en

HDMI-enhed, skal du ændre indstillingen i punktet Aktiver REGZA-LINK i

menuen REGZA-LINK-opsætning fra Sluk tilbage til Tænd.

Dansk

b

c

Tryk på B eller b for at vælge den passende HDMI-modus.

Tryk på C eller c for at vælge Tænd.

77


BETJENING OG FUNKTIONER

Med REGZA-LINK-tilstanden på fjernbetjeningen til dit tv kan du betjene den

tilsluttede REGZA-LINK-enhed, som du kigger på.

Hvis du vil kontrollere REGZA-LINK-indgangskilden, skal du først vælge udstyret

med REGZA-LINK-indgangskilde.

a

b

c

Betjening af REGZA-LINK-enhed

Tryk på QUICK for at åbne Hurtigmenu.

Tryk på B eller b for at markere REGZA-LINK-enhedsbetjening, og

tryk på OK.

REGZA-LINK-enhedsbetjening

Optager

Rodmenu

Indholdsmenu

Strøm

Opsætningsmenu

Hovedmenu

DVD-menu

Lyd

Skub ud

Tryk på B eller b for at vælge enhedsbetjeningsfunktionerne og tryk på

OK.

Du kan bruge tv’ets fjernbetjening til at justere lydstyrken eller slå lyden fra på de

højttalere, der er sluttet til tv’et via en AV-forstærker.

a

b

Betjening af REGZA-LINK-systemets lyd

Indstil Første højttalerindstilling til Forstærker i menuen REGZA-

LINK-opsætning.

Kontroller, at der er valgt en tilsluttet REGZA-LINK-enhed (f.eks. en dvdafspiller,

osv.) som indgangskilde for AV-forstærkeren.

BEMÆRK:

• Disse funktioner afhænger af den tilsluttede enhed.

• Når du tænder for AV-forstærkeren, skal du skifte dens indgangskilde, eller

justere lydstyrken. Lyden sendes ud via AV-forstærkerens højttalere, selvom der

er valgt TV-højttalere. Sluk for tv’et, og tænd det igen for at få lyden ud gennem

tv’ets højttalere.

• Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis AV-forstærkeren betjenes.

Toshiba pc-kompatibel med REGZA-LINK

Denne funktion justerer automatisk de passende widescreen-formater og

billedpræferencer, når det sluttes til en Toshiba pc, der er kompatibel med REGZA-

LINK.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af tilstanden af det tilsluttede udstyr.

BEMÆRK: De tilgængelige funktioner afhænger af det tilsluttede udstyr. Se

brugervejledningen til hver del af det tilsluttede udstyr.

Dansk

REGZA-LINK-ettryksafspilning

Når det tilsluttede udstyr tændes, registrerer REGZA-LINK automatisk tv’et via

indgangsvalget. Hvis tv’et er i standby, tændes det automatisk.

Disse funktioner kan aktiveres eller deaktiveres i REGZA-LINK-opsætning (se

side 76).

BEMÆRK:

• Selvom udstyret viser en menu, viser tv’et muligvis automatisk indgangskilden.

• Denne funktion afhænger af det tilsluttede udstyr og tv’ets tilstand.

REGZA-LINK-systemstandby

Hvis tv’et slukkes (standby), sender det en meddelelse om at slukke (standby) alle

REGZA-LINK-enheder, der er sluttet til tv’et.

Disse funktioner kan aktiveres eller deaktiveres i REGZA-LINK-opsætning (se

side 76).

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af det tilsluttede udstyr og tv’ets tilstand.

78


TEKST-TV

Tekst-tv

Dette tv har en flersidet hukommelse for tekst-tv-sider, som det

tager få øjeblikke at indlæse. Den indeholder to tilstande til visning

af tekst – Automatisk viser Hurtigtekst, hvis denne funktion er

tilgængelig. liste gemmer dine fire favoritsider.

a

b

Valg af tilstand

Der vælges automatisk tegnsæt for tekst ud fra sprogindstillingen i

menuen Opsætning.

Tryk på MENU / C c / B / C c for at fremhæve ikonerne

Opsætning / Præferencer og tryk på OK.

Tryk på B eller b for at vælge TekstTV og tryk derefter på C eller c

for at vælge Automatisk eller liste.

Præferencer

Personlig tv-opsætning

REGZA-LINK-opsætning

Netværksopsætning

Opsætning af netværksenhed

Fotorammeopsætning

TekstTV

Netværkslås

Panellås

Automatisk

Sluk

Hvis Hurtigtekst er tilgængelig vises der fire farvede titler nederst på skærmen.

Navigering med Automatisk

Hvis Hurtigtekst er tilgængelig vises der fire farvede titler nederst på skærmen.

Hvis du vil åbne et af de fire emner, skal du trykke på den tilknyttede farveknap på

fjernbetjeningen.

Se indekssiden på tekst-tv eller kontakt din lokale Toshiba-forhandler for at få flere

oplysninger om dit tekst-tv-system.

Navigering med LIST

De fire farvemarkerede valgmuligheder nederst på skærmen er tal – 100, 200, 300

og 400, der er programmeret ind i tv’ets hukommelse. Tryk på de tilknyttede

farveknapper for at få vist disse sider.

Hvis du vil ændre de gemte sider, skal du trykke på den tilknyttede farveknap og

indtaste de 3 cifre. Tallet øverst til venstre på skærmen ændres og i den farvede

markering.

Tryk på OK for at gemme. Når der trykkes på OK gemmes alle fire sidetal, der

vises nederst på skærmen, og de gamle tal slettes.

Hvis du ikke trykker på OK, gemmes dit valg ikke, når du skifter kanal.

Du kan også få vist andre sider ved at indtaste deres trecifrede sidenummer – men

du må IKKE trykke på OK, for så gemmes siderne.

Om tekst-tv

Knappen TEXT:

Tryk på TEXT for at få vist tekst-tv. Tryk igen for at se teksten samtidig med det

normale tv-billede og igen for at vende tilbage til normal visning. Du kan ikke skifte

kanal, før du har forladt tekst-tv.

Den første side, der vises, er startsiden.

Du kan få vist alle sider ved at indtaste det trecifrede sidenummer med

talknapperne, trykke på farveknapperne eller trykke på PU for at gå til næste side

og Pu for at gå tilbage til den forrige side.

Undersider

Siderne på skærmen opdateres løbende, efterhånden som der modtages

undersider.

Hvis du åbner en side, der indeholder undersider, vises undersiderne automatisk i

rækkefølge. Hvis du vil afslutte automatisk skift af underside, skal du trykke på C

eller c.

Når du har valgt en underside, markeres den side, som du får vist, og når tv’et

indlæser eventuelle undersider, skifter talfarven for at angive, at disse sider er

indlæst.

Undersiderne bliver ved med at være tilgængelige, indtil der vælges en anden side,

eller du skifter kanal i normal tv-tilstand.

Dansk

79


TEKST-TV

Det følgende er en guide til brug af fjernbetjeningens knapper til tekst-tv.

k Sådan vises indeks-/startsiden:

Tryk på k for at åbne indeks-/startsiden. Den side der vises, afhænger af

tv-stationen.

TEXT Sådan vises en tekstside:

Betjeningsknapper

Tryk på TEXT for at få vist tekst. Tryk igen for at se teksten samtidig med det normale

billede. Tryk igen for at vende tilbage til normal tv-visning. Du kan ikke skifte kanal,

før du har gjort dette.

A Sådan vises skjult tekst:

Tryk på knappen A for at få løsningen på en quiz eller en vittighed.

B Sådan sættes den ønskede side på pause:

Sommetider er det nyttigt at kunne sætte en side på pause. Hvis du trykker på B,

vises B øverst til venstre på skærmen. Siden sættes på pause, indtil der trykkes på

knappen igen.

C Sådan forstørres teksten:

Tryk én gang på C for at forstørre den øverste halvdel af siden, tryk igen for at

forstørre den nederste halvdel af siden. Tryk igen for at vende tilbage til normal

størrelse.

Dansk

D Sådan vælges en side, mens der vises et normalt billede:

Indtast sidenummeret, og tryk derefter på D. Det normale billede vises.

Tv’et angiver, når siden er klar ved at skifte farven på sidenummeret øverst på

skærmen. Tryk på TEXT for at få vist siden.

Sådan vises seneste nyt:

Vælg siden med de seneste nyheder på den valgte tekst-tv-tjeneste (se indekssiden

på tekst-tv). De seneste nyheder vises efterhånden som de udsendes.

Husk at forlade tekst-tv før du skifter kanal -

tryk to gange på knappen TEXT.

80


PROBLEMLØSNING

Spørgsmål og svar

Nedenfor findes svarene på nogle af de ofte stillede spørgsmål.

Sp

Sv

Sp

Sv

Sådan finder du ud af, om du har den bedste farve:

a

b

Sp

Sv

Sp

Sv

Hvorfor er der hverken lyd eller billede?

Kontroller, at tv’et ikke er i standby. Kontroller strømstikket og alle

strømtilslutninger.

Der er billede, men hvorfor er der kun lidt eller

ingen farve?

Hvis der er lidt eller ingen farve, når du bruger en ekstern kilde,

f.eks. et videobånd af dårlig kvalitet, kan forbedringer nogle gange

opnås. Farven er fra fabrikkens side Automatisk for automatisk at

vise det bedste farvesystem.

Vælg Farve system på menuen Systemopsætning, mens den

eksterne kilde afspiller.

Systemopsætning

Menusprog

Land

Farve system

Engelsk

Tyskland

Automatisk

Med C eller c kan du vælge mellem Automatisk, PAL, SECAM,

NTSC4.43 eller NTSC3.58.

Hvorfor vises den afspillede video/dvd ikke på

skærmen?

Sørg for, at medieoptageren eller dvd-afspilleren er tilsluttet tv’et,

som vist på side 8, og vælg derefter den korrekte indgang ved at

trykke på o.

Hvorfor er der et billede, men ingen lyd?

Kontroller alle ledningstilslutninger.

Der modtages måske ikke lyd, eller der modtage et ikkeunderstøttet

lydformat.

Find ud af, om der er skruet ned for lydstyrken, eller om det er valgt

at slå lyden fra.

Kontroller delte lydindstillinger.

Sp

Sv

a

b

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Hvad kan ellers forårsage et dårligt billede?

Interferens eller et svagt signal. Prøv en anden tv-station. Manuel

finindstilling hjælper muligvis.

Vælg menuen ATV Manuel Indstilling. Fremhæv stationen, og tryk på

OK. Tryk derefter på c for at vælge Manuel finindstilling.

Brug B eller b til at justere for at få det bedste billede og lyd. Tryk på

OK og derefter på EXIT.

ATV Manuel Indstilling

Manuel finindstilling

1 I A C 9 0

Hvorfor virker knapperne på tv’et ikke?

Kontroller, at Panellås ikke er indstillet til Tænd.

Hvorfor virker fjernbetjeningen ikke?

Kontroller, om batterierne er døde eller sat forkert i.

Hvorfor er den digitale kanal låst?

Kanalen er blevet låst i Kanalfunktioner (se afsnittet “Digitale

indstillinger – kanalfunktioner”).

Hvorfor er nogle af de digitale

abonnementskanaler ikke tilgængelige?

Du skal opgradere dit abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder.

Hvorfor er lydsporet på engelsk, når der er

valgt et andet sprog for lyden?

Programmet udsendes i øjeblikket kun med det engelske lydspor.

Hvorfor er der forkert eller ingen lyd i

tilstanden DTV?

Tryk på s for at sikre, at indstillingen for svagthørende ikke er

valgt.

Dansk

81


PROBLEMLØSNING

Dansk

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Hvad er DVB-T?

Digital videoudsendelse (Digital Video Broadcast) via en antenne.

Hvad er DVB-C?

Digital videoudsendelse (Digital Video Broadcast) via en

kabelforbindelse.

Hvordan vælger man en radiokanal?

Tryk på TV på fjernbetjeningen, og vælg DTV Radio. Eller brug

GUIDE til at vælge.

Hvad kan der gøres, hvis jeg har glemt

PIN-koden?

Brug Master PIN-koden på 1276, og udskift den derefter med et tal

efter eget valg. Vælg Opsætning af forældre PIN-kode fra

menuen DTV-indstil. for at angive PIN-kode. Sørg for, at ingen

andre kan bruge Master PIN-koden ved at fjerne

brugervejledningen.

Hvorfor er der lodrette striber på skærmen i

pc-tilstand?

Sampling clock skal muligvis justeres. Vælg PC-indstillinger i

menuen Visningsindstillinger, marker Sampling clock, og juster

indtil linjerne forsvinder.

Hvorfor er der vandrette striber og/eller slørede

billeder på skærmen i pc-tilstand?

Clock fase skal muligvis justeres. Vælg PC-indstillinger i menuen

Visningsindstillinger, marker Clock fase, og juster indtil billedet

bliver tydeligt.

Hvorfor vises der ikke digitale undertekster på

skærmen, når de er valgt?

Undertekster udsendes ikke af stationen på det aktuelle tidspunkt.

Hvorfor er der problemer med analog tekst?

En god tekstkvalitet afhænger af et godt og kraftigt sendesignal. Det

kræver normalt en tagantenne eller en antenne på loftet. Hvis

teksten ikke kan læses, eller den forvanskes, skal du kontrollere

antennen. Gå til hovedindeks-siden på tekst-tv-tjeneste, og se efter

Brugervejledningen. Denne forklarer de grundlæggende tekst-tvfunktioner

i detaljer. Se afsnittet om tekst for at få flere oplysninger

om brug af tekst.

Sp

Sv

Sp

Sv

a

b

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Hvorfor ses der et sidetal øverst på skærmen,

men ingen tekst?

Der er valgt tekst-tv, men tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket

på den aktuelle kilde.

Hvorfor er farverne forkerte, når der afspilles

en NTSC-kilde?

Tilslut kilden via et SCART-kabel, og afspil den.

Vælg Farve system i menuen Systemopsætning.

Indstil farven til Automatisk, og afslut.

Gå til menuen Billede, og juster nuancen.

Hvorfor fungerer enheder, der er tilsluttet via

HDMI ikke ordentligt?

Sørg for at bruge kabler med HDMI-logoet (se side 9).

Noget HDMI-udstyr af ældre dato fungerer muligvis ikke ordentligt

med de nyeste HDMI tv-produkter pga. nye standarder. Prøv at

ændre HDMI-indstillingerne (Aktiver indholdstype og

INSTAPORT) til Sluk.

Hvorfor fungerer REGZA-LINK-enhederne

ikke?

Hvis den tilsluttede REGZA-LINK-enhed ikke fungerer korrekt, efter

at du har skiftet indstillinger for enheden, skal du slukke for tv’et og

afbryde strømkablet, og derefter tilslutte igen, og tænde for tv’et.

Tag HDMI-kablet ud af REGZA-LINK-enheden og tilslut det igen.

Hvorfor vises REGZA-LINK-logoet stadig, når

udstyret er afbrudt?

Hvis REGZA-LINK-enheden afbrydes, forsvinder logoet efter ca. et

minut.

Hvorfor fungerer netværksenhederne ikke?

LAN-kablet er ikke sluttet korrekt til eller slet ikke sluttet til. Tilslut

alle kablerne (se side 12).

Sørg for, at din netværksadresse er opsat korrekt (se side 45).

Hvorfor fungerer det trådløse netværk ikke?

Sørg for, at TOSHIBA Dual Band WLAN-adapteren anvendes (se

side 12).

Undersøg, om AP’et er tændt.

82


PROBLEMLØSNING

Sp

Sv

Sp

Hvorfor virker medieafspillerfunktionen ikke?

Sørg for, at enhederne er tilsluttet korrekt.

Enhederne kan opføre sig forkert med en USB-hub tilsluttet.

Kontroller din netværksopsætning, hvis du bruger DLNA CERTIFIEDserver.

Hvad angiver LED’erne på tv’ets forside?

Andre problemer

Hvis dit tv's problem ikke er beskrevet i dette Spørgsmål og svar-afsnit eller den

anbefalede afhjælpning ikke fungerede, skal du gøre ét af følgende:

1 Sluk for tv'et. Tænd for det efter 30 sekunder.

2 Sluk for tv'et og træk netledningens stik ud. Tilslut netledningen efter 1 minut

og tænd for tv'et.

3 Udfør proceduren for nulstilling til fabriksstandarder (se side 71).

Sv Se nedenstående tabel. LED-2 LED-1

LED-visning

Tilstand

LED-1 LED-2

Blå Orange Tv’et er tændt

Programtimeren er indstillet

Både programtimer (optagelse) og

optagelse fungerer IKKE

Blå Rød Tv’et er tændt

Programtimer (optagelse) eller optagelse er

i funktion

Blå SLUKKET Tv’et er tændt

Programtimeren er IKKE indstillet

Både programtimer (optagelse) og

optagelse fungerer IKKE

Rød Orange Tv’et er slukket (standby)

Programtimeren er indstillet

Både programtimer (optagelse) og

optagelse fungerer IKKE

Rød Rød Tv’et er slukket (standby)

Programtimer (optagelse) eller optagelse er

i funktion

Løsning


LED-visning

Tilstand

LED-1 LED-2

Rød SLUKKET Tv’et er slukket (standby)

Programtimeren er IKKE indstillet

Både programtimer (optagelse) og

optagelse fungerer IKKE

SLUKKET Grøn

Unormal drift af BUS-linje.

(blinker)

Rød SLUKKET

Unormal drift af WDT.

(blinker)

Blå

(blinker)

SLUKKET

Blæser stoppet.

(hvis den findes)

Orange Grøn Til service

SW-opgradering i gang

Rød SLUKKET Til service

SW-opgradering mislykkedes

Blå SLUKKET Til service

SW-opgradering gennemført

Løsning


Sluk tv’et, og tag

strømkablet ud.

Tilslut

strømkablet igen,

og tænd for tv’et.
Dansk

83


INFORMATION

Licensoplysninger

• Fremstillet under licens af Dolby Laboratories.

Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby

Laboratories.

• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er

varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI

Licensing, LLC.

• INSTAPORT og INSTAPORT-logoet er varemærker tilhørende Silicon Image, Inc. i

USA og andre lande.

• YouTube og YouTube Logo’et er varemærker tilhørende Google Inc.

• Dette produkt indeholder NetFront Browser fra ACCESS CO., LTD.

• ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are trademarks or registered

trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and

other countries.

© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG

Group.

• Opera® Browser fra Opera Software ASA.

Copyright 1995-2010 Opera Software ASA.

Alle rettigheder forbeholdes.

Se http://www.opera.com for yderligere oplysninger

• Dette produkt indeholder Adobe® Flash® Player software under licens fra Adobe

Systems Incorporated.

Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe og Flash er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

• DivX®, DivX Certified®, DivX Plus HD og tilhørende logoer er

varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens.

Dækket af et eller flere af de følgende patenter i USA:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

• DVB er et registreret varemærke tilhørende DVB Project.

• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED er varemærker, tjenestemærker eller

certificeringsmærker, der tilhører Digital Living Network Alliance.

• MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

• Audyssey EQ-teknologi

• Fremstillet under licens fra Audyssey Laboratories. U.S. og udenlandske anmeldte

patenter. Audyssey EQ er et registreret varemærke tilhørende Audyssey

Laboratories.

Audyssey EQ er baseret på den samme kerneteknologi som Audyssey MultEQ, der

anvendes til automatisk korrektion af rumakustik. Audyssey EQ anvender

tidsdomænefiltre til at korrigere for problemer, der opstår fra højttalerdrivere og

indelukkede rum, og er kalibreret til at tage hensyn til de akustiske problemer i et

typisk lyttemiljø.

• Hybrid TV Standard er implementeret i henhold til ETSI TS 102 796 v1.1.1.

Dansk

84


INFORMATION

Dansk

Bortskaffelse…

Nedenstående information gælder kun for EU-lande:

Bortskaffelse af varer

Symbolet med den overstregede affaldsspand på hjul angiver, at produkter skal indsamles og bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Integrerede

batterier og akkumulatorer kan bortskaffes sammen med produktet. De vil blive adskilt på genbrugsstationen.

Den sorte bjælke angiver, at produktet kom på markedet efter den 13. august 2005.

Ved at deltage i separat indsamling af produkter og batterier hjælper du med at sørge for korrekt bortskaffelse af produkter og batterier og dermed at

forebygge potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

For at få flere detaljerede oplysninger om indsamlings- og genbrugsprogrammer, der er tilgængelige i dit land, skal du kontakte dit lokale

kommunekontor eller butikken, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier og/eller akkumulatorer

Symbolet med den overstregede affaldsspand på hjul angiver, at batterier og/eller akkumulatorer skal indsamles og bortskaffes separat fra

husholdningsaffald.

Hvis batteriet eller akkumulatoren indeholder mere end de specificerede værdier for bly (Pb), kviksølv (Hg) og/eller cadmium (Cd) som defineret i

Batteridirektivet (2006/66/EF), vises de kemiske symboler for bly (Pb), kviksølv (Hg) og/eller cadmium (Cd) under den overstregede affaldsspand på hjul.

Ved at deltage i separat indsamling af batterier hjælper du med at sørge for korrekt bortskaffelse af batterier og dermed at forebygge potentielle negative

konsekvenser for miljøet og folkesundheden. For at få flere detaljerede oplysninger om indsamlings- og genbrugsprogrammer, der er tilgængelige i dit

land, skal du kontakte dit lokale kommunekontor eller butikken, hvor du købte produktet.

85


INFORMATION

Information

Sluk for alle netstikkontakter, før eksternt udstyr tilsluttes. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der ikke er nogen afbryder.

Signaloplysninger for Mini D-sub-stik med 15 ben

Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn

1 R 6 Jord 11 NC

2 G 7 Jord 12 NC

3 B 8 Jord 13 H-synk

4 NC* 9 NC 14 V-synk

5 Jord 10 Jord 15 NC

* NC = ikke tilsluttet

Understøttede pc-signaler via pc-stik

Pc-indgangen på dette tv understøtter kun signalformater, der er

kompatible med VESA-DMT som vist i tabellen nedenfor. Da nogle

pc’er udsender indgangssignaler, der er forskellige fra den opløsning

og frekvens, der beskrives i tabellen nedenfor, kan følgende

fænomener opstå: Forkert visning, forkert formatbeskrivelse,

billedplaceringsfejl, sløring eller vibration. Hvis det sker, skal du

indstille skærmens udgangsformat på din pc, så det svarer til et

signal fra nedenstående tabel.

Dansk

Format Opløsning Lodret frekvens Vandret frekvens Pixel-klokfrekvens VESA-standard (DMT)

VGA 640 × 480 59,940 Hz 31,469 kHz 25,175 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

86


INFORMATION

Understøttede video eller pc-signaler via HDMI-stik

HDMI-indgangene på dette tv understøtter signalformater af typen VGA, SVGA, XGA, WXGA og SXGA, der er kompatible med VESA, som vist i

tabellen nedenfor. Da nogle pc’er og HDMI- eller DVI-enheder udsender indgangssignaler, der er forskellige fra den opløsning og frekvens, der

beskrives i tabellen nedenfor, kan følgende fænomener opstå: Forkert visning, forkert formatbeskrivelse, billedplaceringsfejl, sløring eller

vibration.

Hvis det sker, skal du indstille skærmens udgangsformat på din pc, HDMI- eller DVI-enhed, så det svarer til et signal fra nedenstående tabel.

Format Opløsning Lodret frekvens Vandret frekvens Pixel-klokfrekvens VESA-standard

480i 720 × 480i 59,940/60,000 Hz 15,734/15,750 kHz 27,000/27,027 MHz

576i 720 × 576i 50,000 Hz 15,625 kHz 27,000 MHz

480p 720 × 480p 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 27,000/27,027 MHz

576p 720 × 576p 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz

1080i 1920 × 1080i 59,940/60,000 Hz 33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz

1080i 1920 × 1080i 50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 59,940/60,000 Hz 44,955/45,000 kHz 74,176/74,250 MHz

720p 1280 × 720p 50,000 Hz 37,500 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 59,940/60,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 24,000 Hz 27,000 kHz 74,250 MHz

VGA 640 × 480 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 25,175/25,200 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

Dansk

87


INFORMATION

Format understøttet af medieafspiller

Dansk

Medieafspiller Medieformat Filendelse Video-/lyd-codec USB DMS Bemærk

Foto JPEG .jpg

.jpeg

Film

MPEG-2 PS

MPEG-2 TS

MP4

AVI

DivX

DivX Plus HD

MKV

DivX Plus HD

AVCHD

.mpg

.mpeg

.ts

.mp4

.m4v

.avi

.divx

.div

JPEG Ja Ja

Datakompatibilitet: JPEG Exif ver 2.2

Maksimal synlig opløsning:

4096 × 4096 (HW-afkodning)

16384 × 16384 (SW-afkodning)

Maksimal billedstørrels: 9 MB

Maksimalt antal filer: 2000/mappe


Datakompatibilitet: JPEG Exif ver.1.x eller nyere, JFIF 1.02a

Maksimal fotoopløsning: 4096 × 4096

Maksimal billedstørrels: 6 MB

Maksimalt antal filer: 2000/mappe

Video) MPEG-1 Video Ja Nej

Video) MPEG-2 Video

Ja Ja

H.264 (MPEG-4 AVC)

Lyd) MPEG-1 Layer1

Ja Ja

MPEG-1 Layer2

MPEG-2 Layer2

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM (kun MPEG-2 PS)

Lyd) Dolby Digital Plus

AAC

HE AAC

Ja Nej

Video) H.264 (MPEG-4 AVC) Ja Ja

Lyd) AAC Ja Ja

Lyd) HE AAC

Ja Nej

Dolby Digital (AC-3)

Dolby Digital Plus

Video) DivX (3,4,5,6) Ja Nej

Lyd) Dolby Digital (AC-3)

Ja Nej

MPEG-1 Layer 2

MPEG-1 Layer 3

.mkv Video) H.264 Ja Nej

Lyd) AAC

HE AAC

Dolby Digital (AC-3)

MPEG-1 Layer 3

Ja Nej

.mts Video) H.264 (MPEG-4 AVC) Ja Ja

.m2ts Lyd) Dolby Digital (AC-3) Ja Ja

Musik MP3 .mp3 Lyd) MPEG-1 Audio Layer-3

MPEG-2 Audio Layer-3

MPEG-2.5 Audio Layer-3

MP4

.mp4

.m4a

Lyd) AAC Ja Nej

Lyd) HE AAC Ja Nej

L-PCM Lyd) L-PCM Nej Ja

Maksimalt antal filer: 2000/mappe


Maksimalt antal filer: 2000/mappe

*) Nogle filer kan muligvis ikke afspilles.

*) Normal afspilning og trickafspilning er muligvis ikke til

rådighed afhængigt af indholdet.

*) Eksterne DivX-undertekster er ikke understøttet.

Ja Ja

Maksimalt antal filer: 2000/mappe


Maksimalt antal filer: 2000/mappe

*) Nogle filer kan muligvis ikke afspilles.

88


INFORMATION

3D-understøttet format (HDMI)

Opløsning Højde-breddeforhol Lodret frekvens Vandret frekvens Pixel-klokfrekvens 3D-struktur

720 × 480p 16:9 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 27,000/27,027 MHz Side om side (Full)

Side om side (Half)

Top og bund

720 × 576p 16:9 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz Side om side (Full)

Side om side (Half)

Top og bund

1280 × 720p 16:9 59,940/60,000 Hz 90,0/89,91 kHz 148,352/148,500 MHz Rammeinddeling

44,955/45,000 kHz 74,176/74,250 MHz Side om side (Half)

Top og bund

50,000 Hz 75,000 kHz 148,500 MHz Rammeinddeling

37,500 kHz 74,250 MHz Side om side (Half)

Top og bund

1920 × 1080i 16:9 59,940/60,000 Hz 33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz Side om side (Half)

Top og bund

50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz Side om side (Half)

Top og bund

1920 × 1080p 16:9 24,000 Hz 54,000 kHz 148,500 MHz Rammeinddeling

27,000 kHz 74,250 MHz Side om side (Half)

Top og bund

30,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz Rammeinddeling

33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz Side om side (Half)

Top og bund

50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz Side om side (Half)

Top og bund

59,940/60,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz Side om side (Half)

Top og bund

Dansk

89


INFORMATION

3D-understøttet format (DTV)

Videoformat

Højdebreddeforhol

Lodret frekvens

3D-struktur

720p 16:9 59,940/60,000 Hz Side om side (Half)

Top og bund

50,000 Hz Side om side (Half)

Top og bund

1080i 16:9 59,940/60,000 Hz Side om side (Half)

50,000 Hz Side om side (Half)

1080p 16:9 24,000 Hz Side om side (Half)

Top og bund

30,000 Hz Side om side (Half)

Top og bund

50,000 Hz Side om side (Half)

Top og bund

59,940/60,000 Hz Side om side (Half)

Top og bund

* Side om side (Full) består af venstre og højre stereoskopiske billeder, der hver er på størrelse med 2D.

Side om side (Full)

L

R

2D-video

3D-video

Dansk

Side om side (Half)

L

R

2D-video

3D-video

90


INFORMATION

Specifikationer og tilbehør

Modtagersystemer

DVB-T Broadcast-systemer/kanaler

Broadcast-systemer/kanaler

Storbritannien UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Frankrig VHF 05-10 (VHF 01-05) PAL-B/G UHF E21-E69

UHF 21-69

VHF E2-E12, S1-S41

Tyskland VHF 05-12

UHF 21-69

Østrig VHF 05-12

UHF 21-69

Schweiz VHF 05-12

UHF 21-69

Italien

VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)

UHF 21-69

Spanien UHF 21-69

Holland VHF 05-12

UHF 21-69

Sverige VHF 05-12

UHF 21-69

Finland VHF 05-12

UHF 21-69

Grækenland VHF 05-12

UHF 21-69

SECAM-L

SECAM-D/K

UHF F21-F69

VHF F1-F10, B-Q

UHF R21-R69

VHF R1-R12

DVB-C Broadcast-systemer

DVB-S/DVB-S2 Broadcast-systemer

Videoindgang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Eksterne tilslutninger

EXT 1 Indgang/Udgang 21-bens SCART RGB, A/V-indgang

AV-udgang, tv-udgang

EXT 2 Indgang Phono-stik

Phono-stik

Y, P B /C B , P R /C R

Phono-stik Lyd L + R

EXT 3 Indgang Phono-stik Video/lyd L + R

HDMI 1/2/3/4 Indgang HDMI®-kompatibelt

HDCP-kompatibelt

(Aktiver indholdstype, INSTAPORT, RGB-område,

understøttet)

PC Indgang Analogt RGB

PC/HDMI 3-lyd indgang 3,5 mm mini-stik Lyd

Digital lydudgang (S/PDIF)

Optisk

LAN-port

RJ-45

USB 1-/USB 2-port

Medieafspiller

Interfaceversion: USB 2.0

USB-klasse: Masselagring

Filsystem: FAT16 og FAT32

USB 2-port

Trådløs LAN-adapter til hjemmenetværk,

IEEE802.11a/b/g/n-kompatibel

Hovedtelefonstik

3,5 mm stereo

Stereo

A2, Nicam

2-kanalssystem

Synlig skærmstørrelse

(ca.)

Model 42

47

Skærm 16:9

107 cm

119 cm

Lydudgang

(ved 10% forvrængning)

Strømforbrug

(ca.)

Strømforbrug pr. år*

(ca.)

Strømforbrug når tændt**

(ca.)

Strømforbrug i standby

(ca.)

42VL

47VL

42VL

47VL

42VL

47VL

42VL

47VL

Hoved: 10 W + 10 W

Woofer: 10 W

163 W

163 W

167,9 kWh

167,9 kWh

115 W

115 W

0,3 W

0,3 W

* Ved 4 timers brug, 365 dage i året.

** Afprøvet i overensstemmelse med IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.

Mål

(ca.)

Vægt (ca.)

42VL 69 cm (H) 101 cm (B) 29 cm (D)

47VL 75 cm (H) 112 cm (B) 29 cm (D)

(Højdemål omfatter fodstativ)

42VL

47VL

17,5 kg

22,5 kg

Driftsforhold Temperatur 5 °C - 35 °C

Luftfugtighed 20 - 80% (Ikke-kondenserende)

Medfølgende tilbehør • Fjernbetjening CT-90383

2 batterier (AAA, IEC R03 1,5 V)

• Fire par 3D-briller

• SCART-adapterkabel

• Komponentadapterkabel

• AV-adapterkabel

• RGB/PC-D-sub15pin(mini)-adapterkabel (med lyd)

• To kabelklemmer

• ‘P’-clip/skrue (til tv-montering)

Se side 5.

Valgfrit tilbehør • TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor WLM-10U2

Dansk

91

Specifikationerne kan ændres uden varsel.


© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Alle rettigheder forbeholdes

Fuld eller delvis gengivelse uden skriftlig tilladelse er strengt forbudt.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

T 2

More magazines by this user
Similar magazines