Per Skrumsager Hansen, Transportministeriet - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Per Skrumsager Hansen, Transportministeriet - Trafikdage.dk

UDKAST

God tilgængelighed til den

kollektive trafik

Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Transportministeriet, Center for Erhverv og Analyse


Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik

vil være ændret om 10-15 år


Det nye signalsystem på Banedanmarks jernbanenet

Timemodellen for fjerntogstrafikken indføres

Den nye bane mellem Ringsted og København etableres

Reserveret midler vedr. deletapen Ringsted-Odense

Reserveret midler til en opgradering af strækningen Hobro-Aalborg

Reserveret midler til etablering af dobbeltspor i Sønderjylland på strækningen mellem Vamdrup

og Vojens

Der anlægges jernbane over Femern Bælt

Sydbanen opgraderes

Nørreport Station moderniseres

Metrosystem i København udvides med en ny ringforbindelse

Der anlægges dobbeltspor på Nordvestbanen

Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn

VVM-undersøgelse af bedre og hurtigere S-banebetjening i Hillerødfingeren

VVM-undersøgelse af kapaciteten på Øresundsbanen

VVM-undersøgelse af Letbane i Odense

Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3 korridoren i hovedstadsområdet

Der udmøntes puljer til bedre fremkommelighed for busser, øget antal buspassager, bedre adgang

til den kollektive transport samt pulje til stationsmoderniseringer

Transportministeriet

Side 2


Virkemidler

● Øge tilgængeligheden til kollektiv trafik af høj kvalitet

● Hensyn til adgang til kollektiv transport i fastsættelse af takster i den

grønne kørselsafgift

● Synergi mellem de to virkemidler => Når der er gode alternativer til at

rejse med bil skaber den grønne kørselsafgift mindre forvridning af vores

valg

Transportministeriet

Side 3


3 analyser med hvert sit fokus

● Kvaliteten af og tilgængeligheden til den kollektive trafik i Danmark

● Samspil mellem den kollektive trafik og biltrafikken – potentiale for

overflytning af trafik

● Tilgængelighed til den kollektive trafik i form af parkeringsmuligheder tæt

ved stationer

Transportministeriet

Side 4


Indikatorer: Er den kollektive trafik et reelt alternativ

til biltrafik

● Er der busstoppesteder og stationer inden for en rimelig afstand?

● Hvor mange afgange per dag eller time er der på det enkelte stoppested?

● Hvad er rejsetiden til de mest benyttede destinationer?

● Benytter borgerne i området rent faktisk det kollektive trafiktilbud?

Transportministeriet

Side 5


Årlige ture pr. person i bus, tog og metro

Transportministeriet

Side 6


Årligt kilometerforbrug med bus, tog og metro

Transportministeriet

Side 7


Antal afgange fra stoppesteder og stationer

Transportministeriet

Side 8


Attraktiv kollektiv trafik - dagens situation

● God dækning:

● Det centrale hovedstadsområde, defineret som området indenfor Ring 4.

● Store dele af de fem såkaldte byfingre mellem København og de øvrige

befolkningscentre i hovedstadsområdet, dvs. Helsingør, Hillerød,

Frederikssund, Roskilde og Køge.

● De lange pendlerruter mellem København og byerne Ringsted og Slagelse.

● Fjernrejserelationerne på strækningen København-Odense-Århus-Aalborg.

● Trafikken internt i provinsbyerne Århus, Aalborg og Odense.

Transportministeriet

Side 9


Attraktiv kollektiv trafik - dagens situation

● Relativ god dækning:

● En række banestrækninger i provinsen: Odense – Svendborg, Kolding –

Esbjerg samt Århus – Herning.

● De lange pendlerruter mellem København og byerne Holbæk, Næstved og

Nykøbing Falster.

● Lokale pendlerruter nord og syd for Århus.

● En række middelstore byer på Vestsjælland, Fyn og i Jylland.

● Relativt finmasket kollektivt net i Syddanmark, Nordjylland, Sjælland, Fyn

og dele af Lolland – dog med noget færre afgange end i de større byer.

Transportministeriet

Side 10

More magazines by this user
Similar magazines