Tine Lund Jensen, Transportministeriet - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Tine Lund Jensen, Transportministeriet - Trafikdage.dk

Speciel Session:

Værktøjer til beregning af transportens

miljøbelastning og praktisk anvendelse.

Transportministeriets beregningsværktøj for emissioner fra

transporten -TEMA 2010

Ved Kontorchef Tine Lund Jensen, Transportministeriet.


Formålet med sessionen

Præsentation af hvordan beregningsværktøjer af transportens

miljøbelastning i dag finder praktisk anvendelse, og hvilke behov

værktøjerne skal opfylde.

Sessionen vil inkludere en faglig præsentation af

TEMA 2010 ved kontorchef Tine Lund Jensen (Transportministeriet)

og konsulent Jørgen Jordal (COWI)

DSB’s daglige CO2-arbejde ved miljøchef Jesper Mølgaard

ANCO Transports grønne profil ved salgs- og materialechef Steen

Palm

Transportministeriet

Side 2


Behovet for værktøjer til beregning af transportens

miljøbelastning og praktisk anvendelse

Beregningsværktøjer synliggør konsekvenserne af de forskellige

beslutninger vedr. valg af transportmiddel.

Værktøjerne kan blandt andet anvendes til

• at beregne transportens totale påvirkning af miljøet og klimaet

• at diskutere transportpolitiske udfordringer på et fælles grundlag

• aflive eller bekræfte myter om transporternes miljøbelastning

Konsekvenserne af de forskellige transportmidler er et vigtigt element i

beslutninger for individer, virksomheder, myndigheder og politikere.

En større og større andel af eksempelvis virksomheders og kommuners

miljøpåvirkning opgøres - varetransport, tjenesterejser og medarbejders

pendling.

Transportministeriet

Side 3


Hvad er TEMA

Et beregningsværktøj af energiforbrug og emissioner for alle

transportformer i Danmark.

Modellen kan anvendes både til person- og godstransport.

Bred brugerflade - ministerier, styrelser, kommuner, uddannelses- og

forskningsinstitutioner, og virksomheder til grønne regnskaber.

Et let værktøj at gå til - forudsættes at brugeren har basal kendskab til

transportteknologi og miljøforhold.

Transportministeriet

Side 4


Formål med opdateringen

Miljøet og transportsektoren i fokus –stor efterspørgsel på en opdatering.

Naturligt med en opdatering – data i modellen er mindst 9 år gammelt.

En øget udvikling i energieffektiviteten.

Nye teknologier og transportmuligheder har meldt sig på banen -

Københavns metro, elbiler, hybridbiler, modulvogntog og biobrændstoffer.

Transportministeriet

Side 5


Opdateringen

Opdateringen af modellen har været organisatorisk forankret ved

Transportministeriet som formand.

Styregruppens øvrige medlemmer er Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og

Energistyrelsen.

Alle medlemmer af styregruppen har bidraget økonomisk til opdateringen.

Projektet er udført af COWI, og arbejdet blev igangsat i 2008.

Forbedringerne er tilvejebragt i tæt samspil med en følgegruppe bestående

af erhvervsorganisationer, trafikoperatører og myndigheder, som har fulgt

arbejdet med et stort og aktivt engagement.

Transportministeriet

Side 6


Resultat

Modellens anvendelsesmuligheder er bevaret – en afvejning mellem

kompleksitet og anvendelighed.

Et fælles grundlag der kan bruges i mange sammenhænge og

transportpolitiske diskussioner.

Bred enighed om udregningerne og øget troværdigheden af resultaterne fra

TEMA.

TEMA 2010 er et mere gennemsigtig og brugervenligt beregningsværktøj.

Transportministeriet

Side 7

More magazines by this user
Similar magazines