Præsentation - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Præsentation - Trafikdage.dk

Trafikdage på Aalborg Universitet 22.-23. august 2011

Effekt af miljøzoner på luftkvaliteten i

København, Frederiksberg, Aarhus,

Odense og Aalborg

Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel,

Jacob Klenø Nøjgaard, Thomas Becker

Institut for Miljøvidenskab

Aarhus Universitet

ssj@dmu.dk

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Præsentation

• Miljøzoneregler

• Hovedresultater fra

Midtvejsrapport fra 2010

• Hovedresultater fra

slutevaluering fra 2011

?

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Miljøzonereglerne

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Partikelfilter på

dieselkrevne tunge

køretøjer > 3½ ton

– Euro II eller ældre fra 1.

september, 2008

(køretøjer


Fokus i Midtvejsrapport

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Analyse af målinger på Åboulevard

2004/2008

– Isoleret særskilt effekt af miljøzonekrav kan

ikke identificeres ud fra analyse pga. for

korte kampagner, variation i især trafik men

også meteorologi

• Modelberegninger af effekt for 2

gadestationer og 138 gader i

København/Frederiksberg

– Mindre reduktion i emission og luftkvalitet

(NO 2 , PM 2.5 , PM 10 ) og antal overskridelser af

NO 2 grænseværdi

• Indikatorer for overholdelse

– miljøzonemærker, tilskud til filtre,

dispensationer, overtrædelser

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

(Jensen et al. 2010)


Slutrapport for miljøzoneprojekt

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Analyse af eksisterende målinger

fra HCAB fra Partikelprojektet

• Analyse af nummerpladedata fra

Åboulevard for bestemmelse af

ændringer i bilpark og emission, og

test af oprindelige forudsætninger

omkring miljøzonens

implementering

• Nye modelberegninger for Århus,

Odense og Aalborg samt

opdatering for København og

Frederiksberg

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

(Jensen et al. 2011)


Analyse af målinger på HCAB

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Målinger

– Måleserier fra 2008-2010

– Gadebidrag (HCAB minus HCØ)

• NO x , PM 2.5 , (EC)

• CO, (benzen)

– Gadekoncentration

• PAH, N (antal partikler)

• Vanskeligheder ved effektbestemmelse ud fra

måleanalyse

– år til år variation og sæsonvariation i luftkvalitet

– variation i meteorologi (vind og temperatur)

– variation i trafik, vejbelægning, byggeri samt generel

faldende emissionsudvikling

– skal isolere mindre miljøzoneeffekt heriblandt

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Metode

Miljøzoneeffekt = Konc gadebidrag - Emission uden indregnet miljøeffekt

Konc gadebidrag

i (%) fra 2008-2010

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Emission uden indregnet miljøeffekt

i (%) fra 2008-2010

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Reduktion af PM 2.5 gadebidrag

Myldretid

Uden for myldretid

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Resultater af måleanalyse

Emission

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• PM 2.5 gadebidragsændring > emissionsændring

• Miljøzone effekt for PM 2.5 gadebidrag på 12% svt. 0,7 µg/m 3

(5% i forhold til gadekoncentration)

• N, EC og PAH samme tendens og størrelse

• Benzen: samme reduktion i gadebidrag og emission

• NO x og CO mindre reduktion i gadebidrag end forventet

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Konklusion på måleanalyse

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• målinger for PM 2.5 (0,7 µg/m 3 ) og model (0,3

µg/m 3 ) peger begge på reduktion af PM 2.5 pga.

miljøzonen om end ikke helt i samme

størrelse

• dog forbehold for usikkerhed på målinger

omkring meteorologi, byggeri, vejbelægning

mm.

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Analyse af nummerpladedata

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Formål

– nummerpladeregistrering og

kobling til motorregisteret for

at få en bedre

emissionsbestemmelse samt

evaluering af antagelserne

omkring før - efter

sammensætning af den tunge

trafik mht. emissionsklasser

• Registrering af

nummerplader 2008/09 (3

mdr.) og 2010/11 (2 mdr.)

• 1,1 mio. registreringer

Åboulevard

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Forudsat implementering

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• For lastbiler:

– Euro 3 får

partikelfilter

– Euro 0-2 erstattes

med nye Euro 5

• For busser:

– Euro 0-1 og 50%

af Euro 2 erstattes

med Euro 5

– 50% af Euro 2

busser og alle

Euro 3 busser får

filter

No. x 1000

Euronorm Ikræfttrædelsesår Partikler

(g/kWh)

Euro I 1994 0,36*

Euro II 1997 0,15

Euro III 2002 0,10

Euro IV 2007 0,02

Euro V 2010 0,02

Euro VI 2014 0,01

Heavy-duty vehicles

NO x

(g/kWh)

8,0

7,0

5,0

3,5

2,0

0,4

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

(Jensen et al. 2010)


Motorregister

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• fabrikant

• model

• variant

• art

• anvendelse

• biltype

• emissionsklasse (Euronorm)

• oplysninger om partikelfilter (eftermonteret)

• indregistreringsår

• brændstofstype (benzin, diesel, gas, el)

• brændstofsforbrug

• egen vægt/total vægt

• motorstørrelse (slagvolumen)

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Klacificering af køretøjer i

Euroklasser

Type Anvendelse Vægt OSPM

køretøjstype

Personbil TAXIKØRSEL TAXI

PERSONBIL

StorPersonbil < 5000 kg VAREBIL

Lastbil

Sættevogn

Varebil

=> 5000 kg BUS

LASTBIL

LASTBIL

VAREBIL

Emissionsklasse Personbil Varebil Lastbil og

bus

Euro I 1991 1995 1994

Euro II 1997 1999 1997

Euro III 2001 2002 2002

Euro IV 2006 2007 2007

Euro V 2011 2012 2010

Euro VI 2015 2016 2015

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Analyse viser at ovenstående antagelser om

registreringsår er gangbar for inddeling i

emissionsklasser men lidt for konservativt,

da en given euroklasse forhandles før den er

lovpligtig

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Udvikling i tung trafik på

Åboulevard fra 2008-2010

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

2008

Biltype

Antal

Euroklasse i

procent af

tung trafik (%)

Euroklasse i

procent af

biltype (%)

BUS 11565 54,0 100,0

EURO 0 151 0,7 1,3

EURO 1 39 0,2 0,3

EURO 2 4163 19,5 36,0

EURO 3 1118 5,2 9,7

EURO 4 5850 27,3 50,6

EURO 5 64 0,3 0,6

EEV 180 0,8 1,6

LASTBIL 9839 46,0 100,0

EURO 0 155 0,7 1,6

EURO 1 120 0,6 1,2

EURO 2 1372 6,4 13,9

EURO 3 4023 18,8 40,9

EURO 4 3294 15,4 33,5

EURO 5 875 4,1 8,9

EEV 0,0 0,0 0,0

I alt 21404 100,0

2010

Biltype

Antal

Euroklasse i

procent af tung

trafik (%)

Euroklasse

i procent af

biltype (%)

BUS 10376 56,0 100,0

EURO 0 120 0,6 1,2

EURO 1 32 0,2 0,3

EURO 2 380 2,1 3,7

EURO 3 722 3,9 7,0

EURO 4 3270 17,6 31,5

EURO 5 298 1,6 2,8

EEV 5554 30,0 53,5

LASTBIL 8159 44,0 100,0

EURO 0 85 0,5 1,0

EURO 1 94 0,5 1,2

EURO 2 595 3,2 7,3

EURO 3 2037 11,0 25,0

EURO 4 3372 18,2 41,3

EURO 5 1847 10,0 22,6

EEV 129 0,7 1,6

I alt 18535 100,0

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Bilpark med miljøzone

Med miljøzone (Åboulevard ud fra nummerplader)

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Antagelser med miljøzone (bilpark som bestand)

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Nummerplade informationer

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Nummerpladeanalyse bekræftede i store træk

oprindelige antagelser om skift i bilpark

• Omkring halvdelen af køretøjerne er gengangere

(alle Euroklasser og ugedage) (dog højere for

busser). Anden halvdel kun registeret én gang

• Bilpark baseret på vægtet årskørsel er bedre end

bestand for bilpark for person- og varebiler

(Åboulevard/referencesituation i 2010)

• Anvendt til at fastsætte opdateret

bilparkssammensætning for 2010, 2015 og 2020

uden/med miljøzone for emissions- og

luftkvalitetsberegninger

• Metode har godt potentiale for vurdering af

bilpark og emission på gadeniveau

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Scenarier

• København/Frederiksberg (138 gader)

• Aarhus (55 gader)

• Odense (40 gader)

• Aalborg (31 gader)

• 3 år: 2010 – 2015 – 2020

• 2 scenarios: uden / med miljøzone

København 2010

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

NO2 (µg m -3 )

60

50

40

30

20

10

0

2010 (inkl. miljøzone)

Gadekoncentration

Bybaggrundskoncentration

Grænseværdi

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Modelsystem for beregning af

luftkvalitet

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• DEHM model,

regionalt bidrag,

16 km x 16 km

• UBM model,

bybaggrund,

1km x 1km

• OSPM model –

gadebidrag

• AirGIS – effektiv

estimering af OSPM

inputs for mange

gader

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Antal NO 2 overskridelser

Ingen overskridelser af

grænseværdier for PM 2.5 og PM 10

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Taksigelse

Studiet er financieret af Miljøstyrelsen.

Firmaet Olsen Engineering har opsamlet nummerplade data på Åboulevard med

tilladelse fra Københavns Kommune, som er dataejer.

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Firmaet CSC har leveret køretøjs informationer fra Det Centrale Motorregister

baseret på indsamlede nummerpladedata.

Datatilsynet har forhånd godkendt sammenkobling af nummerpladedata og

køretøjsdata fra Det Centrale Motorregister.

Miljøzonekommunerne har tilvejebragt trafik data for beregning af luftkvaliteten for

udvalgte veje.

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Supplerende slides

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Partikelfilter

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Udstødningspartikler

• Et partikelfilter

reducerer alle

partikelstørrelser

næsten 100%

• I gns. forudsat 80%

under normal drift og

vedligehold

• Partikelfilter reducerer

kun udstødningen

• Vej-, dæk- og

bremsepartikler samt

resuspension er

uændret (Ikkeudstødning)

Ikke-udstødningspartikler:

vej, bremser

og dæk plus

resuspension

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Udgivelser om effekter af miljøzoner

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• DMU rapporter:

– Jensen, S.S., Ketzel, M., Nøjgaard, J. K. & Becker, T. 2011: Hvad er effekten

af miljøzoner for luftkvaliteten? - Vurdering for København, Frederiksberg,

Aarhus, Odense, og Aalborg.Slutrapport. Danmarks Miljøundersøgelser,

Aarhus Universitet 110 s. –Faglig rapport nr. 830.

http://www.dmu.dk/Pub/FR830.pdf

– Jensen, S.S., Ketzel, M., Nøjgaard, J. K. & Wåhlin, P. 2010:

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark - Midtvejsrapport. Danmarks

Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 64 s. –Faglig rapport nr. 748.

http://www.dmu.dk/Pub/FR748.pdf

• Foredrag og artikeler ved Trafikdage på Aalborg

Universitet

– Jensen, S.S, Ketzel, M., Nøjgaard, J.K., Becker, T. (2011): What are the

Impacts on Air Quality of Low Emission Zones in Denmark? Trafikdage

på Aalborg Universitet, 22.-22. august 2011, 15 s.

– Jensen, S.S, Ketzel,M., Nøjgaard, J.K., Wåhlin, P. (2010):

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark. Trafikdage på Aalborg

Universitet, 23.-24. august 2010, 10 s.

• Internationalt (præsentation og paper)

– Jensen, S.S., Ketzel, M., Wåhlin, P., Palmgren, F., Berkowicz, R. (2009):

How Does the Environmental Zone in Copenhagen Affect Air Quality of

NO2, PM10 and PM2.5? in Hu, R.-M., Khaiwal, R., Chemel, C., Newbold, J.,

Incecik, S., Kahya, C., Sokhi, R.S. (editors) Proceedings of Short Papers

at the 7th International Conference on Air Quality – Science and

Application, March 24-27, 2009, Istanbul. ISBN: 978-1-905313-64-8.

– Jensen, S.S., Ketzel, M., Nøjgaard, J.K., Wåhlin, P. (2010): Air Quality

Impact Assessment of the Environmental Zone in Copenhagen.

International Transport and Air Pollution Conference, May 18-19, 2010,

Dübendorf, Switzerland. Proceedings. 6 p.

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Resultater af måleserier

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Målekampagner i 2004 og 2008

på Åboulevard

• Isoleret særskilt effekt af

miljøzonekrav kan ikke

identificeres ud fra analyse pga.

for korte kampagner, variation i

især trafik men også

meteorologi

• I slutevaluering fokuseres på

analyse af længerevarende

målinger på H.C. Andersens

Boulevard fra Partikelprojektet

ppb

µg/m -3

200

175

150

125

100

75

50

25

0

14

12

10

8

6

4

2

0

NO X bidrag fra trafikken, Aaboulevarden 2004 - 2008

søndag

lørdag

fredag

torsdag

onsdag

tirsdag

mandag

NOX 2008

NOX 2004

PM 2.5 bidrag fra trafikken, Aaboulevarden 2004 - 2008

søndag

lørdag

fredag

torsdag

onsdag

tirsdag

mandag

PM2.5 2004

PM2.5 2008

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

(Jensen et al, 2010)


Beregnet effekt for luftkvalitet i

Midtvejsrapport

• PM 10 og PM 2.5

– PM 10 emissionsreduktion på 9% og for

PM 2.5 på 16% i 2010 pga. partikelfiltre og

skift til nyere Euro 5 køretøjer

– PM 10 koncentration i 138 gader reduces

med 0,7 µg/m 3 (2,5%) og PM 2.5

koncentration med 0,7 µg/m 3 (3,5%)

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• NO x og NO 2

– NO x emissionsreduktion på 17% i 2010

– Antal overskridelser af NO 2

grænseværdi i 2010 på 40 µg/m 3

reduceres fra 65 to 35

– 15 i 2015 og 2 i 2020

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

(Jensen et al. 2010)


1.4 Indikatorer på overholdelse

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Udstedelse af miljøzonemærker

• omkring 30.000 miljømærker ud af en køretøjspark på

omkring 59.000 tunge køretøjer

• Udstedelse af dispensationer

• 365 dispensationer er forsvindende lille i forhold til

omkring 30.000 udstedte miljøzonemærker

• Antal tilsagn om tilskud til partikelfiltre

• tilskud til ca. 2.000 partikelfiltre pr. 1/6-2009

• Euro III eller ældre udgør i 2008 omkring 84% af tunge

køretøjer (49.300 køretøjer) med mulighed for tilskud

• tilskud til eftermontering af partikelfilter til omkring 4% af

disse

• Antal overtrædelser

• Omkring 150 politianmeldelser i København indtil maj

2009

• Omkring 5.000 tunge køretøjer benytter dagligt

miljøzonen i København

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Metode

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Sammenligne målt gadebidrag (HCAB-HCØ) med

beregnet emissionsændring fra 2008 til 2010

- NO X , PM 2.5 (TEOM), (EC)

- CO, benzen

- gadebidragsændring (%) minus

emissionsændring (%) (uden indregnet

miljøzoneeffekt) lig med miljøzoneeffekt

- Vurdere gadekoncentration i relation til PM 2.5

- PAH (benzo(a)pyren), EC, N (antal partikler)

- ser det rimeligt ud/ følge trend

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Analyse af antal partikler

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Test af indregistreringsår

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• ”match” forstås at den emissionsklasse som

indregistreringsår giver og den faktiske registrerede

emissionsklasse i motorregisteret er den samme

• ”Ikke-match” er det ikke tilfældet

• tunge køretøjer har relativt høje match procenter, og

for øvrige køretøjsgrupper er der langt højere match

end ikke-match, hvilket indikerer at ovenstående

antagelser om registreringsår som brugbar for

inddeling i emissionsklasser er gangbar

• ikke-match indikerer også at registreringsår kan

være lidt for konservativt, da en given euroklasse

forhandles før den er lovpligtig

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Sammenligninger af bilpark

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Årskørsel bedre end bestand for bilpark for

person- og varebiler (Åboulevard/

referencesituation i 2010)

• Antagelserne i Midtvejsrapporten vil derfor

føre til højere emissioner end hvis

bilparkssammensætning på Åboulevard blev

anvendt

• DMU’s og COWI’s bilpark for Åboulevard er

næsten ens i 2008 (må have samme

antagelser om indregistreringsår), men COWI

har flere nyere biler i 2015 (forskelle i

prognose)

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Antagelser om bilpark 2010

• registreret bilpark på Åboulevard for

dieseldrevne busser og lastbiler samt for

dieseldrevne taxier

• national bilpark for øvrige køretøjsgrupper

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Personbil Taxi Varebil Bus Bus Lastbil


Antagelser om bilpark 2015

• National bilpark for person- og varebiler

• Lastbiler og busser er fremskredet til 2015 ved at lade

euroklasser til og med Euro 4 ændres relativt på

samme måde som den nationale bilpark

• Euro 6 som national bilpark, og Euro 5 er resten

• Taxi er 100% Euro 6 (grønne taxier)

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Personbil Taxi Varebil Bus Bus Lastbil


Bilpark med og uden miljøzone

Med (Åboulevard)

Med (bestand)

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Uden (årskørsel)

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Eksempel på emissionsberegning

• eks. diesel lastbil, 20-26t, 50 km/h

Truck_1 (Diesel)

OLD_2008 New 2009_Population New 2009_Mileage

Counts Aaboulev.2008

NOx_g_km

45

12

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Share of fleet in %

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Conventional Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V Euro VI Total EF

10

8

6

4

2

0

Emission factor in g/km

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Beregning af bybaggrund med

UBM

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• rumlig variation i bybaggrund

• for 2010: nye emissioner for alle sektorer på

1 km x 1 km (SPREAD model)

• for 2015 og 2020 kun baseret på udvikling i

emissioner af vejtrafik

• regional baggrund er forudsat uændret

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Gadeberegninger med OSPM

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Gadegeometri og trafikinput med AirGIS system

• OSPM bruger EU emissionsmodel COPERT 4

• ny: flere emissionsklasser for tunge køretøjer,

– lastbiler fra 4 til 14 klasser

– busser fra 2 til 5 klasser

• nye nationale køretøjsdatabase (DTU Transport,

DMU-SYS)

– ny: sammensætning af bilpark efter kørte km

• nye trafik data for de udvalgte gader fra kommunerne

– ÅDT, køretøjssammensætning, rejsehastighed

– konstant ÅDT i 2010, 2015 og 2020

• nummerplade analyse fra Aaboulevarden 2008 og

2010

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Følsomhedsanalyse HCAB 2015

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

NO2 på HCAB i 2015 (µg/m3)

47

46

45

44

43

42

41

40

39

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

Gns. emissionsfaktor g/km

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Model versus målinger i 2010

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Model versus målinger i 2010

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Validering – langtidsudvikling

observation NOX_mod NOX_b

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

NOx in µg/m3

200

180

NO x Jagtvej

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

NO2 in µg/m3

Observation NO2_mod NO2_b

70

NO

60

2 Jagtvej

50

40

30

20

10

0

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


138 gader i Kbh. / Frb. i 2010

60

2010 (inkl. miljøzone)

Gadekoncentration

Bybaggrundskoncentration

50

NO2 (µg m -3 )

40

30

Grænseværdi

20

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

10

0

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137

• Sydhavnsgade (ÅDT på omkring 48.700 og en tungandel på 4,7%, dobbelt så høj ÅDT som i

Midtvejsrapport)

• Nørre Søgade (ÅDT på 28.800 og en tungandel på 2,9%, mod 32.250 og en tungandel på

8,3% i Midtvejsrapport)

• Antal overskridelser meget følsom overfor små ændringer i beregnet koncentration

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Resultater – grafer – Kbh. / Frb.

Trafikdage på Aaborg Universitet august NO 2011 2 (µg/m 3 )

70

60

50

40

30

20

10

0

Sydhavnsgade

Nørre Søgade

Lyngbyvej(2)

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Annual average 2010 (including environemntal zone)

Lyngbyvej(3)

Holmens Kanal

Stormgade

Tuborgvej(3)

Borups Alle

Folehaven(1)

Amagerfælledvej

Vesterbrogade(2)

Bredgade

P Knudsens Gade(2)

Vester Voldgade

Tomsgårdsvej(1)

Gothersgade(1)

Jyllingevej(2)

Falkoner Alle(2)

Gammel Kongevej(2)

Tietgensgade

Østerbrogade(4)

Jagtvej(2)

Nørrebrogade

Tagensvej(4)

Alhambravej

Rebildvej

Folehaven(2)

Hareskovvej

Godthåbsvej(2)

Sallingvej(1)

Frederikssundsvej(7)

Tagensvej(1)

Englandsvej(1)

Dag Hammarskjølds Allé

Frederikssundsvej(4)

Godthåbsvej(3)

Roskildevej(2)

Godthåbsvej(1)

Hulgårdsvej(2)

Slotsherrensvej(1)

Peter Bangs Vej(1)

Tuborgvej(1)

Fredensgade

Røde Mellemvej(1)

Roskildevej(1)

Tagensvej(5)


55 gader i Århus

Annual average 2010 (including environmental zone)

50

45

40

35

NO 2 (µg/m 3 )

30

25

20

15

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

10

5

0

Strandvejen 2

Dynkarken

Vester Alle 2

Spanien

Frederiks Allé

De Mezas Vej

Nørre Alle 2

Nordre Ringgade 2

Sønder Alle

Vesterbrogade

Nørregade

Åboulevarden

Nørreport

Fredensgade

Kaserneboulevarden

Grønnegade 2

Odensegade

Viborgvej

Hans Broges Gade

Paludan-Müllers Vej 1

Østergade

Gammel Munkegade

Ny Munkegade 1

Strandvejen 1

Aldersrovej

Paludan-Müllers Vej 2

Dronning Margrethes Vej

Kirkegårdsvej

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


40 gader i Odense

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

NO 2 (µg/m 3 )

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Østre Stationsvej 1

Vesterbro

Østre Stationsvej 2

Munkerisvej

Albanigade

Slotsgade

Vestre Stationsvej

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Annual average 2010 (including environmental zone)

Ejlskovsgade

Rismarksvej

Nyborgvej

Frederiksgade

Middelfartvej

Reventlowsvej

Heltzensgade

Kløvermosevej

Thomas B.Thriges Gd.

Vindegade

Østerbro

Hjallesevej

Rugårdsvej 2

Falen 1

Toldbodgade

Sdr. Boulevard

Absalonsgade

Rugårdsvej 1

Grønløkkevej

Palnatokesvej

Heden

Rødegårdsvej

Munkebjergvej

Kochsgade

Højstrupvej

Klaregade

Ørbækvej

Hunderupvej

Vestergade

Skibhusvej

Åløkke Allé

Falen 2

Kastanievej


32 gader i Aalborg

Annual average 2010 (including environmental zone)

50

45

40

35

NO 2 (µg/m 3 )

30

25

20

15

10

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

5

0

Ved Stranden

Boulevarden

Vestergade

Hadsundvej

Østergade

Vesterbrogade

Østerbrogade

Østre Alle

Vesterbro 2

Strandvejen 2

Østerbro

Vesterbro 1

Hobrovej

Danmarksgade

Prinsensgade

Sønderbro

Borgergade

Nytorv

Vingårdsgade

Thistedvej

Nyhavnsgade 2

Jyllandsgade

Skansevej

Dannebrogsgade

Nyhavnsgade 1

Kjellerupsgade

Strandvejen 1

Forbindelsesvejen

Kastetvej

John F. Kennedys Plads

Sjællandsgade

Lindholmsvej

• Ved Stranden ÅDT kun 8.150 men meget høj tungandel på 32%

(ekstrapolation fra Borgergade, skal checkes)

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet


Ny miljøzonelov i 2010

Trafikdage på Aaborg Universitet august 2011

• Indhold

– Ældre varebiler både diesel og benzin

– Åbne filtre (effektivitet på omkring 30%) vil blive kravet står der

i bemærkningerne for dieselvarebiler

– For benzin tænkes på ikke-katalysator biler

– Det er kun en mulighed for byer, hvor partikelgrænseværdierne

ikke overholdes (PM 10 eller PM 2.5 ). Dette gælder også

eksisterende miljøzonebyer

• Tidligere forslag

– Åbnede mulighed for SCR på varebiler dvs. regulering af NO x

– Åbnede mulighed for andet forureningsbegrænsende udstyr på

lastbiler og busser fx SCR for regulering af NO x

– Andre byer kunne oprette miljøzoner hvis grænseværdierne

var overskredet (PM eller NO 2 )

• Vurdering

– loven får ingen betydning da PM grænseværdier ikke

overskrides

– Loven prioriterer overholdelse af grænseværdier og forspilder

en mulighed for reduktion af luftforureningen til gavn for

folkesundheden

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

More magazines by this user
Similar magazines