Thomas C. Jensen, DTU Transport - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Thomas C. Jensen, DTU Transport - Trafikdage.dk

Analyse af markedspotentiale og

ladestationer

Thomas C. Jensen og Linda Christensen, DTU Transport

Anders Fjendbo Jensen, Sigal Kaplan, Stefan Røpke, Allan Olsen og

Dansk Elbils Alliance har bidraget


Spørgsmål

• Vil forbrugerne vælge elbiler?

• Hvad betyder opladningsmulighederne for forbrugernes valg?

• Er ladestationer et godt middel til reduktion af CO2-udledningerne?

2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Disposition

• Opstilling af bilvalgsmodel

• Model til fremskrivning af salget af elbiler

• Scenarier med/uden ladestationer

• Placering af ladestationer

• Samfundsøkonomi

• Konklusioner og videre arbejde

3 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Bilvalgsmodel

• Valgeksperiment (SP) med nylige bilkøbere

• 1952 observationer baseret på 244 personer

• Valg mellem to ”ens” biler - konventionel og elbil – på basis af:

– Bilernes pris

– Omkostninger til drivmiddel

– Rækkevidde

– Opgivet CO2-udledning

– Topfart

– Acceleration

– Opladningsmuligheder hjemme

– Opladningsmuligheder på arbejdet

– Opladningsmuligheder i det offentlige rum

– Batteriets levetid

– Antal ladestationer (batteriskifte)

Peugeot VLV 1941

4 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Bilvalgsmodel (fortsat)

• Det antages at udbuddet af ebilsvarianter er som for konventionelle biler

• En logit-model estimeres på basis af svarene

• De forklarende variable fremskrives til 2030

• Elbiler falder til samme pris som konv. biler i 2020

– fald fra 157.000 kr. i dag til 102.000 kr. i 2020 (før afgift)

• Elbiler afgiftsfritaget til 2015

– derefter registreringsafgift svarende til ca. 65 km/liter benzin

– altså generelt væsentlig lavere afgift på elbiler

• Modellen kalibreres til et salg i 2012 på 1500 biler (med 25 ladestationer)

– ret vilkårligt og afgørende for resultaterne

5 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Brugerøkonomi mv.

Enhed 2012 2020 2030

Konventionel bil

pris 1000 kr. 269 260 248

brændstofomkostninger Kr./km 0,60 0,54 0,47

Elbil

pris (excl. batteri) 1000 kr. 196 160 147

pris på batteri 1000 kr. 81 50 50

rækkevidde Km 150 150 350

el-omkostninger Kr./km 0,26 0,24 0,22

7 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Brugeromkostninger i kr./km

Ved 18.000 km årligt, 15 års levetid 9% rente

8 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Scenarier

• Fremskrivninger af elbilssalget til 2030 på basis af markedsandele fra

valgmodellen og eksisterende fremskrivning af samlet bilsalg (IK) samt

– 0 ladestationer (basisscenariet)

– 15 ladestationer

– 30 ladestationer

– 50 ladestationer

• Ladestationerne er alle enten:

– Batteriskift (5 minutter) eller:

– Hurtigladning (20 minutter)

• kun 80% opladning af batteriet

• ¾ nytte for forbrugerne ift. Skiftestationer

9 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Eksempel på fremskrivning

10 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Effekt af ladestationer

Antal elbiler i parken 2020 2030

Basis (ingen stationer) 19.000 86.200

15 hurtigladestationer +5.200 (+27%) +23.100 (+27%)

30 hurtigladestationer +11.100 (+58%) +49.100 (+57%)

50 hurtigladestationer +20.100 (+106%) +87.600 (+102%)

15 skiftestationer +7.100 (+37%) +31.500 (+37%)

30 skiftestationer +15.500 (+82%) +68.800 (+80%)

50 skiftestationer +28.600 (+151%) +122.900 (+143%)

11 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Behov for og placering af ladestationer

• Baseret på bilture i TU 2006-2010

• Kørselsmønster antages uændret

• Almindelig opladning ved længere ophold

• Rækkevidde reduceret med 20 km

50 stationer

• Ca. 3% af bilerne behøver ladestation på

en given dag

• Minimering af samlet omvejskørsel giver

placering af stationerne (shortest path)

• Meget få stationskrævende ture kan ikke

gennemføres

– 5,7% ved 15 hurtigladestationer

– 0,3% ved 50 batteriskiftestationer

13 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Omkostningselementer

• Pris på hurtigladestation:

• Pris på batteriskiftestation:

250.000 kr.

3.000.000 kr.

• Elbiler støjer og luftforurener kun ca. 35% ift. konventionel bil

• Elbiler udleder ikke CO2 (EU’s kvotesystem)

14 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Samfundsøkonomiske omkostninger per km

15 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Samfundsøkonomi

30 batteriskiftestationer

17 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Konklusioner

• Ladestationer har stor effekt, men får ikke salget af elbiler til at boome

• Ladestationerne giver stor ekstra brugsværdi for elbiler

• Ladestationer ser ud til at være billige som politik betragtet

• Omregnet til CO2-skyggepriser ligger vi omkring 0 kr./ton (usikkert)

• Skatteforvridning og ekstra ressourceforbrug er de største omkostninger

– den sidste vil sænkes ved senere implementering

18 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012


Svagheder og videre arbejde

• Få interviewpersoner uden erfaring med elbiler

Jamais Contente 1899

• Kalibrering til 1.500 elbiler solgt i 2012 er ret vilkårlig

• Modellen spændes til det yderste med 50 stationer og 350 km rækkevidde

• Forsyningssikkerhedsaspektet indgår ikke

• Teknologigevinster indgår ikke

• Øget rækkevidde overflødiggør ladestationer

• Samme årskørsel og kørselsmønster for alle biler

• Nye valgeksperimenter før og efter afprøvning af elbil er på vej

–det ser ud til at erfarne elbilsbrugere ligger mere vægt på rækkevidden

20 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Elbiler: Markedspotentiale og ladestationer

Trafikdage, august 2012

More magazines by this user
Similar magazines