Præsentation - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Præsentation - Trafikdage.dk

Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020

Trafikdage 2012

Stina Rosenlind og André Røssel fra Anlægsudvikling i Banedanmark


Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020

Program

• Formål

• Analyseforløb

- Opstilling af datagrundlag

- Analyser omkring passagerkapacitet

- Kapacitets- og regularitetsanalyse

• Konklusion


Formål

At få belyst:

• Basis 2020. Hvilke ændringer på infrastrukturen er

nødvendige for at kunne imødekomme den efterspørgsel på

kanaler som forventes at komme i 2020 som følge af den

generelle trafikvækst samt effekterne af besluttede

projekter?

• Vision. Hvilke ændringer på infrastrukturen er nødvendige

for at kunne indfri visionen om en fordobling af

passagerernes transportarbejdet?


Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020

Analyseforløb - opstilling af datagrundlag

Opstilling af datagrundlag

Infrastruktur 2020

Køreplaner (udbud)

Passagerprognoser (efterspørgsel)

Analyser omkring passagerkapacitet

Udlægning af efterspørgsel i køreplan (assignment)

Dimensionering af tog (passagerkapacitet)

Behov for flere tog?

Kapacitets- og regularitetsanalyse

Simulering af køreplaner

Identificering af problemområder

Forslag og test af kapacitetsforbedrende infrastrukturtiltag


Datagrundlag

Infrastruktur i 2020

Infrastrukturprojekter:

• KØR-projektet (2012)

• Langå-Struer (2012)

• Langeskov station (2013)

• Nordbanen (2014)

• Letbane Århus – etape 1 (2015)

• Nordvestbanen (2015)

• Vamdrup-Vojens (2015)

• Hobro-Aalborg (2018)

• København-Ringsted (2018)

• Femern (2021)

• Ringsted-Odense (2020)

• Signalprogrammet (2021)


Datagrundlag

Køreplaner (udbud)

Systemkøreplaner for 2010 og 2020

Inkl. godskanaler

Ekskl. materielkørsel og særtog

Køreplaner indarbejdet i rutevalgsmodel Visum

Køreplaner indarbejdet i simuleringsmodel RailSys

Køreplaner testet for konflikter

Køreplan for 2010 er kalibreret ift. RDS (Regularitets- og

DriftStatistikSystem)

Infrastruktur for 2020 indarbejdet i model


Datagrundlag

Passagerprognoser (efterspørgsel)

Basis 2020 = Basis 2008 +

generel trafikvækst 2008-2020 +

effekt af besluttede projekter

Vision = Basis 2020 +

fremskrivning til fordobling ift. 2008

(jf. Strategiarbejde 2010)


Datagrundlag

Passagereffekter af besluttede projekter

Projekter Åbningsår Mio. ture

2020

Mio. pkm

2020

Langå-Struer 2012 0,1 10

Rejsekort 2012 3,4 140

Langeskov station 2013 0,2 10

Nordbanen 2014 0,8 20

Letbane Århus - etape 1 2015 0,1 25

Nordvestbanen 2015 1,1 55

Vamdrup-Vojens 2015 0,0 5

Hobro-Aalborg 2018 0,1 15

København-Ringsted 2018 4,8 505

Femern 2021 0,5 75

Ringsted-Odense 2020 0,5 85

Signalprogrammet 2021 2,4 75


Datagrundlag

Rejser og transportarbejde

Mio. rejser Basis 2008 Basis 2020 Vision

Internt Øst 120 142 173

Internt Vest 19 22 53

Øst-Vest 8 14 17

Øresund 12 15 17

International 1 2 2

Sum – Banedanmark 160 195 262

Mia. pkm. Basis 2008 Basis 2020 Vision

Internt Øst 2,5 3,3 4,0

Internt Vest 1,0 1,4 3,1

Øst-Vest 1,9 3,2 3,8

Øresund 0,5 0,6 0,8

International 0,2 0,3 0,4

Sum – Banedanmark 6,1 8,8 12,0

Sum – alle jernbaner 6,5 9,8 13,0


Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020

Analyseforløb - opstilling af datagrundlag

Opstilling af datagrundlag

Infrastruktur 2020

Køreplaner (udbud)

Passagerprognoser (efterspørgsel)

Analyser omkring passagerkapacitet

Udlægning af efterspørgsel i køreplan (assignment)

Dimensionering af tog (passagerkapacitet)

Behov for flere tog?

Kapacitets- og regularitetsanalyse

Simulering af køreplaner

Identificering af problemområder

Forslag og test af kapacitetsforbedrende infrastrukturtiltag


Analyser omkring passagerkapacitet

Udlægning af passagerefterspørgsel i køreplan (assignment)

• Køreplanbaseret

udlægning i Visum

(flerrutevalg)

• Hverdagsdøgn

• Uden hensyn til

siddepladskapacitet


Analyser omkring passagerkapacitet

Dimensionering af tog (passagerkapacitet) og behov for flere tog?

Udgangspunkt materiel

– Delvis hypotetisk materiel – uden hensyn til materielflåde

– Maksimale toglængder med udgangspunkt i perronlængder

Analyse

– Tog med en belægningsgrad > 80 % udvælges, en højere belægningsgrad

accepteres dog, hvis:

• Kort delstrækning

• Indenfor Ringbanen

• Gennemsnitsbel. for lignende togsystemer indenfor samme time < 80 %

– Ej opfyldt:

• Dobbeltdækkermateriel

• Ekstra togafgange (evt. afkortede linjer)


Analyser omkring passagerkapacitet

Identificering af manglende passagerkapacitet i myldretiden

Behov

myldretid

Basis

Vision

S-bane

Eksisterende

materiel

Maksimal toglængde

Fjernbane

Dobbeltdækker

materiel

Få strækninger

Flere strækninger

Ekstra afgange Enkelte Enkelte flere


Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020

Analyseforløb - opstilling af datagrundlag

Opstilling af datagrundlag

Infrastruktur 2020

Køreplaner (udbud)

Passagerprognoser (efterspørgsel)

Analyser omkring passagerkapacitet

Udlægning af efterspørgsel i køreplan (assignment)

Dimensionering af tog (passagerkapacitet)

Behov for flere tog?

Kapacitets- og regularitetsanalyse

Simulering af køreplaner

Identificering af problemområder

Forslag og test af kapacitetsforbedrende infrastrukturtiltag


Kapacitets- og regularitetsanalyse

Simulering af køreplaner (Basis 2020 og Vision)

– Nettet er opdelt i en række

områder

– Enkelte enkeltsporede

strækninger bliver ikke

undersøgt

– Trafikafviklingen sammenlignes

med systemkøreplan 2010

– Vurderes i forhold til regularitet

– Resultater er afhængige af den

anvendte køreplan for 2020


Kapacitets- og regularitetsanalyse

Identificering af problemområder

S-banen

Ingen identificerede kapacitetsproblemer efter 2020

Fjernbanen

Strækninger:

• Ringsted-Odense

• Vestfyn

Knudepunkter:

• Københavns Hovedbanegård

• Odense Banegård


Kapacitets- og regularitetsanalyse

Overvejelser omkring kapacitetsforbedrende tiltag

Fjernbanen:

• Københavns Hovedbanegård

- Bl.a. flere perronspor (aflastningsbanegård)

• Ringsted station

- Alternative stationsudformninger

• Odense Banegård

- Flere perronspor

• Vestfyn

- Optimeret blokinddeling og overhalingsstation


Konklusion

Der er kapacitet nok på jernbanen til dobbelt op i 2020

- dog enkelte allerede kendte flaskehalse, der skal undersøges

nærmere

Behov for lange og kapacitetsstærke tog!Spørgsmål?

More magazines by this user
Similar magazines