Grindsted Beton - PRISLISTE UNDER JORDEN

inzite

Grindsted Betonvarefabrik A/S

PRISLISTE

gældende pr. 1. marts 2014

UNDER JORDEN


Grindsted Betonvarefabrik A/S

- din leverandør af afløbs- og belægningssystemer

Salg Kolding:

Grindsted Betonvarefabrik a/s

Albuen 60 • 6000 Kolding

Tlf. 75 52 83 44 • Fax. 75 52 83 50

Salg og produktion:

Grindsted Betonvarefabrik a/s

Heimdalsvej 7 • 7200 Grindsted

Tlf. 75 32 06 88 • Fax 75 31 06 88

E-mail gb@gbvf.dk

Salg Esbjerg:

Grindsted Betonvarefabrik a/s

Taurusvej 14A • 6700 Esbjerg

Tlf. 75 45 10 11 • Fax 75 45 16 06

Man-torsdag: 7.00 - 15.30

Fredag: 7.00 - 14.00

Man-torsdag: 7.00 - 16.00

Fredag: 7.00 - 15.00

Man-torsdag: 7.00 - 15.30

Fredag: 7.00 - 14.00

Salg: Bjarne Holm - mobil: 20 31 83 44

E-mail bh@gbvf.dk

Salg: Martin Rosendahl - mobil: 24 23 41 22

E-mail mro@gbvf.dk

Salg: John U. Nielsen - mobil: 20 16 06 88

E-mail jun@gbvf.dk

Salg: Lars Højrup Jensen - mobil: 61 55 47 77

E-mail lhj@gbvf.dk

www.gbvf.dk

CVR 30268814


PRISLISTE - UNDER JORDEN

INDHOLD

EURO-RØR Side 4

EURO-FITTINGS Side 5-6

EURO-SPECIALBRØNDE Side 7

EURO-BRØNDGODS OG DÆKSLER Side 8

EURO VEJBRØNDE OG SPULEBRØNDSKEGLER Side 9

DOBBELTFALS BRØNDGODS OG TOPRINGE Side 10

DOBBELTFALS BRØNDGODS Side 11

F/N BRØNDGODS OG DÆKSLER Side 12

DIVERSE RØR, BRØNDSTEN M.M. Side 13

VD BYGVÆRKER OG FRONTPLADER Side 14

REP. MØRTEL OG KÆDER Side 15

UDSKILLERE OG SANDFANG Side 16-17

PÅBORINGSTÆTNINGER Side 18

For prisliste Under Jorden gælder følgende:

Alle priser er ekskl. moms, og gælder ab fabrik.

Tillæg for leverancer under 5 ton: kr. 640,00

Kranarbejde pr. time: kr. 1.000,00

Paller debiteres til kr. 125,00 og krediteres ved returnering i hel stand med kr. 112,00

Betaling netto kontant.

Der produceres efter EN 1916, 1917 og DS/EN 2420

Vi kontrolleres efter BVK's bestemmelser og mærker Δ401

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsforhøjelser.

Mail: gb@gbvf.dk

3


EURO-RØR

EURO-RØR

EURO-RØR

EURO-RØR

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris Lamelringe Pris/mtr.

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris Lamelringe Pris/mtr.

Varenr. Dimension

cm

cm Vægt pr. stk

pr. stk. kg. pr. Pris stk Varenr

pr. stk. Lamelringe Pris pr. stk inkl.

Varenr. Pris pr. Pris/mtr. lamel

stk. inkl. lamel

CIKULÆR EURO-RØR

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris Lamelringe Pris/mtr.

Varenr. Dimension cm

Vægt pr. stk kg. pr. Pris stk Varenr Lamelringe Pris pr. stk Pris/mtr. inkl. lamel

CIKULÆR

CIKULÆR EURO-RØR * 1060.04 Varenr. Dimension Vægt kg. Pris Lamelringe Pris/mtr.

cm

20x125 cm

pr.

pr.

110 stk

stk pr.

170,00 pr. stk

stk Varenr

3602.04 Varenr Pris pr.

Pris pr. stk

76,00 stk inkl.

inkl. lamel

197,00 lamel

CIKULÆR EURO-RØR

cm

pr. stk pr. stk Varenr Pris pr. stk inkl. lamel

CIKULÆR EURO-RØR *

* 1060.06

1060.06

1060.04 20x125 25x125

25x125

110 150

150

170,00 184,00

203,00

3602.04 3602.06

3602.06

76,00 90,00

100,00

197,00 219,00

CIKULÆR EURO-RØR

242,00

*

*

1060.04 1060.06 1060.10 1060.04

20x125 30x200 20x125

25x125

110 340 110

150 170,00 184,00 441,00 170,00

3602.04 3602.06 3602.08 3602.04

76,00 129,00 76,00

90,00 197,00 219,00 285,00 197,00

1060.10 30x200 340 468,00 3602.08 150,00 309,00

*

1060.06 1060.10 1060.120 1060.06*

25x125 30x200 40x225 25x125 1060.04 20x125

150 340 616 150 110

184,00 441,00 869,00 184,00

3602.06 3602.08 3602.10 3602.06 170,00 3602.04

90,00 129,00 166,00 90,00

219,00

76,00

285,00 460,00 219,00 197,00

*

***

1060.120 40x225 620 925,00 3602.10 191,00 496,00

1060.10 1060.120

1060.10*

30x200

40x225 30x200 1060.06 25x125

340

616 340 150

441,00 869,00 929,00 441,00

3602.08

3602.10 3602.08 184,00 3602.06

129,00 166,00 129,00 285,00

90,00 487,00 285,00

460,00

219,00

**

**

*

1060.120 1060.140 1060.120

*

40x225 50x225 40x225 1060.10 50x22530x200

912 616

616

1040 340 869,00 1235,00 869,00

929,00

1354,00 3602.10

3602.10

441,003602.12 3602.08

166,00 193,00 166,00227,00 129,00 460,00 487,00 635,00 460,00 703,00 285,00

**

**

**

1060.21 1060.12

1060.12

1060.140

* 40x225 50x225 40x225

1060.120 60x22540x225

616 1000 616

912 1420 616 929,00 1235,00 1264,00 929,00 2137,003602.10

3602.12 3602.10

869,003602,14 3602.10 166,00 193,00 166,00350,00 166,00 487,00 635,00 648,00 487,001105,00

460,00

*

*

1060.140

1060.140 **

50x225 1060.12 40x225 912

912 616 1235,00

1235,00

3602.12 929,00 3602.10 193,00

193,00 166,00 635,00

635,00

**

50x225 1000 1264,00 3602.12 193,00 648,00

487,00

**

**

1060.14

1060.14*

50x225

50x225 1060.140 50x225 1000

1000 912 1264,00

1264,00

3602.12 1235,00 3602.12 3602.12 193,00

193,00 193,00 648,00

648,00 635,00

**

193,00 648,00

EURO-RØR

EURO-RØR 1264,00

MED

MED

FOD

FOD

1060.14 50x225 1000

3602.12

EURO-RØR MED FOD ** **

1060.24

1060.22 60x225

70x225

1500

1880

2009,00

2930,00

3602.14

3602.16

311,00

392,00

1031,00

1476,00

EURO-RØR MED MED FOD FOD

**

** 1060.24

1060.26 1060.22 70x225 60x225 80x225 1500 1835

2400 2009,00 2714,00 3602.16

3787,00 3602.14 3602.18 311,00 347,00 1360,00

428,001031,00

1873,00

EURO-RØR MED FOD

**

** 1060.22

1060.28 1060.24 1060.26 1060.22 60x225 70x225 80x225 60x225 1500

** 1060.22

90x225 1835 2390 1500 2009,00 3493,00 2009,00

60x225

2950 2714,00 3602.14

1500

4703,00 3602.16 3602.18 3602.14 311,00

2009,00

3602.20 347,00 379,00 311,00 1031,00

3602.14

541,001360,00

1721,00 1031,00

2331,00

311,00 1031,00

**

**

1060.30 1060.26 1060.28 1060.24 70x225 80x225 90x225 70x225

1835

** 1060.24 100x225 2390 2970 1835 2714,00

70x225 3540 3493,00 4325,00 2714,00 3602.16

18355795,00 3602.18 3602.20 3602.16 347,00 481,00 347,00

2714,003602.22 379,00 1360,00 2136,00 1360,00

3602.16 633,001721,00

347,00 2857,00

1360,00

**

**

1060.28 1060.30 1060.26 80x225 90x225 100x225 80x225

2390 3525 2390

2970 3493,00 4325,00 5379,00 3493,00 3602.18 3602.20

3602.18 379,00 481,00 561,00 379,00 1721,00 2136,00 2640,00 1721,00

1060.34**

1060.26 120x225 80x225 5160 23907664,003493,003602.24 3602.18 919,00 379,00 3815,00 1721,00

**

**

1060.28

1060.30 100x225 120x225 90x225

2970 3525 5200 2970 4325,00 5379,00 7096,00 4325,00 3602.20 3602.22 3602.24 3602.20 481,00 561,00 815,00 481,00 2136,00 2640,00 3516,00 2136,00

** 1060.28 140x225 90x225 6900 2970 10275,004325,003602.26 3602.20 1296,00 481,00 5143,00

**

1060.34 1060.36 1060.30 120x225 140x225 100x225 3525 6910 3525

5200 5379,00 9514,00 5379,00

7096,00 3602.22 3602.24 3602.26 3602.22 561,00 1149,00 561,00

815,00 2640,00 3516,00 4739,00 2640,00 2136,00

**

** 1060.30 160x225 100x225

3525 12454,005379,003602.28 3602.22 815,00 1479,00 3516,00 561,00 6192,00

**

1060.36 1060.38 1060.34

160x225 120x225

140x225 5200 9125 5200

6910

11668,00 7096,00

9514,00 3602.24 3602.28 3602.24

3602.26 1149,00 1310,00 815,00

4739,00 5768,00 3516,00 2640,00

** ** **

1060.36 **

140x225 1060.34 120x2256910

6910 5200

9514,00 7096,00 3602.26 3602.24 1149,00 1149,00 4739,00 815,00 4739,00

** 1060.38 160x225 9125 11668,00 3602.28 1310,00 5768,00

3516,00

** **

1060.38 **

160x225 1060.36 140x2259125 9125 6910 11668,00

9514,00 3602.28 3602.26 1310,00 1310,00 1149,00 5768,00 5768,00 4739,00

CIRKULÆR

** 1060.38 160x225 9125 11668,00 3602.28 1310,00 5768,00

EURO-RØR CIRKULÆR

EURO-RØR SPECIAL SPECIAL *

1060.52 20x125 20x125 160 160 416,00 450,00 3602.04 3602.04 76,00 83,00 394,00 426,00

CIRKULÆR

EURO-RØR SPECIAL *

*

1060.52 1060.54 25x125 20x125 25x125 235 160 235 534,00 416,00 578,00 3602.04 3602.06 3602.06 76,00 90,00100,00 499,00 394,00 542,00

EURO-RØR CIRKULÆR

SPECIAL

* **

160

76,00 394,00

1060.58 1060.54 1060.58 1060.52

25x125 30x200 20x125

30x200 235 520 160

600

1040,00 416,00

534,00 1102,00 3602.06 3602.08 3602.04

3602.08

129,00 76,00

90,00150,00 499,00 585,00 394,00

626,00

EURO-RØR SPECIAL *

*

1060.52 20x125 235 160

416,00 3602.04 90,00 499,00 76,00 394,00

**

***

1060.60 1060.54

** 1060.60 1060.58 40x225 25x125

30x200

40x225 520 925 235

1080 1040,00 1904,00 534,00

2024,00 3602.08 3602.10 3602.06

3602.10 129,00 166,00 90,00

191,00 585,00 920,00 499,00

984,00

*

1060.54 25x125 520 235 534,00 3602.06

585,00 90,00 499,00

**

**

** 1060.62 1060.60 1060.62 1060.58

40x225 50x225 30x200

1620 520 **

1060.58

50x225 925

30x200 925 1700 1904,00 2872,00 1040,00

520 3079,00 3602.10 3602.12 3602.08

1040,00

3602.12 166,00 193,00 129,00 1362,00 585,00

3602.08

227,00 920,00

** 1060.60 40x225

925 1904,00 3602.10 166,00 129,00 920,00 920,001469,00

585,00

** ** 1060.62 50x225

1620 2872,00 3602.12 193,00 1362,00

** **

1060.62 **

50x225 1060.60 40x225

1620 925 2872,00

1904,00 3602.12 3602.10 193,00 193,00 166,00 1362,00 920,00

EURO-RØR SPECIAL MED FOD ** 1060.62 50x225

1620 2872,00 3602.12 193,00 1362,00

EURO-RØR

EURO-RØR

SPECIAL

SPECIAL

MED

MED

FOD

FOD ** 1060.72 60x225

1835 3650,00 3602.14 311,00 1760,00

EURO-RØR SPECIAL MED FOD 1060.72 60x225 1720 4027,00 3602.14 350,00 1945,00

EURO-RØR SPECIAL ** **

**

MED 1060.74 1060.72 1060.74

FOD

60x225 70x225

70x225 1835

1835 2360

2320 3650,00 4734,00

5062,00 3602.14 3602.16 347,00

3602.16 311,00

311,00 2258,00

392,00 1760,00

1760,00

2424,00

** **

**

1060.74 1060.76 1060.72

**

70x225 80x225 60x225

1060.72 80x22560x225

2360

2360 2780 1835

2780 1835 4734,00 6450,00 3650,00

3602.16

3602.16 3602.18 3602.14

6899,003650,003602.18 3602.14 347,00

347,00 379,00 311,00

2258,00

2258,00 3035,00 1760,00

428,00 311,00 3256,00 1760,00

**

**

** 1060.78 1060.74

1060.76 90x225 70x225

**

80x225

1060.74 90x22570x225

2780

2780 3710 2360 2360 6450,00

6450,00 7514,00 4734,00 3602.20 3602.16

3602.18

3602.18

8039,004734,003602.20 3602.16 379,00

379,00 481,00 347,00

3035,00

3035,00 3553,00 2258,00

541,00 347,00 3813,00 2258,00

**

** 1060.80 1060.76

1060.78 100x225 80x225

**

**

90x225

4500 2780

1060.76 100x225 80x225 3710

3710 8610,00 6450,00

2780 7514,00

7514,00 3602.22 3602.18

3602.20

3602.20

9209,006450,003602.22 3602.18 481,00

481,00 561,00 379,00

3553,00

3553,00 4076,00 3035,00

***

633,00 379,00 4374,00 3035,00

**

1060.80 1060.82 1060.78

**

**

100x225 120x225 90x225

1060.78 90x225

4500 4500 5160 3710 7514,00

120x225 3710

8610,00 8610,00 3602.22

3602.24 3602.20 481,00

7514,00 3602.20

561,00 561,00 Indhent 3553,00

4076,00 4076,00 pris

3602.24 919,00

481,00 3553,00

***

***

1060.84 1060.80 1060.82 140x225 100x225

Indhent pris

***

**

120x225 120x225

1060.80 100x225

5160 5160 7100 4500 8610,00

4500

3602.24 3602.24 3602.26 3602.22 561,00 Indhent 4076,00

8610,00 3602.22

Indhent pris

561,00

pris

4076,00

***

*** 1060.86 1060.82 1060.84 140x225 3602.26 1296,00 Indhent pris

***

140x225 160x225 120x225

9375 5160

1060.82 120x225

7100 7100

3602.28 3602.24

5160

3602.26 3602.26

3602.24

Indhent Indhent

pris

pris

*** 1060.84 140x225

7100

3602.26

Indhent pris Indhent pris

*** *** ***

1060.86 160x225 160x225 9375 9375

3602.28 3602.28 3602.28 1479,00 Indhent Indhent pris pris

*** 1060.86 Indhent pris

*** 160x225 1060.84 140x225 9375 7100 3602.28 3602.26 Indhent pris Indhent pris

***

EURO-TILPASNING

*** 1060.86 160x225

9375

3602.28 Pris pr.stk. Indhent pris

EURO-TILPASNING

1080.62 30x75 153 741,00 3602.08 129,00 Pris Pris pr.stk. pr.stk. 870,00

EURO-TILPASNING

Pris pr.stk.

1080.62 1080.64 30x75 40x75

153 153 259 1066,00

741,00

3602.08 3602.10

129,00 129,00 166,00 Pris 1232,00 pr.stk.

870,00 870,00

EURO-TILPASNING

30x75 851,00 3602.08 150,00 Pris 1001,00 pr.stk.

1080.64 1080.66 1080.62 40x75 50x75 30x75

259 259 300 153 1066,00 1323,00 741,00

3602.10 3602.12 3602.08 193,00 129,00

166,00 166,00 1516,00 870,00

1232,00 1232,00

1080.68 1080.64 1080.62 40x7530x75 1531224,00 741,003602.10 3602.08 191,00 129,00 1415,00 870,00

1080.66 50x75 60x75 40x75

300 300 600 259 1323,00 1847,00 1066,00

3602.12 3602.14

193,00 193,00 311,00 166,00

1516,00 1516,00 2158,00 1232,00

1080.64 50x7540x75

2591518,001066,003602.12 3602.10 227,00 166,00 1745,00 1232,00

1080.70 1080.66

1080.68 70x75 50x75

60x75

600

700 300

600

2952,00 1323,00

1847,00

3602.16

3602.14 311,00 311,00 347,00 193,00 2158,00 3299,00 1516,00

1080.66 60x7550x75

600 3002120,001323,003602.14 3602.12 350,00 193,00 2470,00 1516,00

1080.72 1080.68

1080.70

80x75 60x75

70x75

700 700 850 600

2952,00 3798,00 1847,00

3602.16 3602.18 3602.14

347,00 379,00 311,00 3299,00 4177,00 2158,00

1080.70 1080.68 70x7560x75

700 6003388,001847,003602.16 3602.14 392,00 311,00 3780,00 2158,00

1080.72

1080.70 74

80x75 90x75 70x75

1000 700

850 3798,00 4715 2952,00

3602.18

3602.16 20

481 347,00

379,00

5196 3299,00

4177,00

1080.72 80x75

1080.72 1080.70 80x7570x75

850

850 700 3798,00

4358,002952,00

3602.18

3602.18 3602.16379,00

428,00 347,00 4177,00

4786,00 3299,00

74

90x75 1000 4715 3602020

481 481 00 00 5196 5196 00 00

1080 74 90x75 1080.72 80x75 1000 850 4715 00 3798,00 3602 20 3602.18481 00 379,00 5196 00 4177,00

1080.74 90x75 1000 5411,00 3602.20 541,00 5952,00

1080 74 90x75 1000 4715 00 3602 20 481 00 5196 00

1080.76 100x75 1285 6693,00 3602.22 633,00 7326,00

09.01.2014

GKM

GB-DRAGERØR MED FOD

1060.46 V 120x225 5867 3602.24 919,00 Indhent pris

1060.48 V 160x200 9150 3602.28 1479,00 Indhent pris

4 Tlf. 75 32 06 88


EURO-FITTINGS

EURO-GRENRØR 90 º

NB! Med boret afgrening Varenr. 1070.12Dimension

30/160x75 Vægt kg. 111 Pris933,00

Lamelringe/Pakninger

3602.08 129,00 Pris/stk. 1062,0

1070.14 40/160x75 cm pr. stk 251 pr. stk 1147,00 Varenr 3602.10 Pris pr. stk166,00

inkl. lamel 1313,0

EURO-FITTINGS

EURO-GRENRØR 45 º

1070.16 40/200x75 246 1229,00 3602.10 166,00 1395,0

1070.06 1070.18 20/15x50 50/160x75 71 275 628,00 1484,00 3602.04 3602.12 76,00193,00

704,00 1677,0

1070.08 1070.20 25/15x50 50/200x75 92 270 758,00 1618,00 3602.06 3602.12 90,00193,00

848,00 1811,0

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris Lamelringe Pris/stk.

Andre cmstørrelser/kombinationer pr. stk. udføres pr. stk. på bestilling, Varenr. Pris pr. stk. inkl. lamel Indhent pri

som borede huller i rør, som vandret eller hældning 90 º

EURO-GRENRØR EURO-GRENRØR 90 º 90 º

tilslutninger. Maks. borehul = 40 % af rørets udv.diameter.

NB! Med boret NB! afgrening Med boret afgrening 1070.12 1070.12 30/160x75 30/160x75 111 111 1070,00 933,003602.08 3602.08 150,00129,00

1220,00 1062,00

1070.14 1070.14 40/160x75 40/160x75 251 251 1315,001147,003602.10 3602.10 191,00166,00

1506,00 1313,00

1070.16 1070.16 40/200x75 40/200x75 246 246 1410,001229,003602.10 3602.10 191,00166,00

1601,00 1395,00

1070.18 1070.18 50/160x75 50/160x75 275 275 1703,001484,003602.12 3602.12 227,00193,00

1930,00 1677,00

PAKNINGER MED RØRSTOP1070.20 50/200x75 50/200x75 270 270 1855,001618,003602.12 3602.12 227,00193,00

2082,00 1811,00

3503.01 Ø 160 PVC på Ø 400-500 EURO

276,00

Andre størrelser/kombinationer Andre 3503.02 størrelser/kombinationer Ø 160 PVC på udføres Ø 600-900 på udføres bestilling, EURO på bestilling,

276,00 Indhent pris

Indhent pris

som borede

som 3503.03 borede

huller

huller

i Ø rør, 160 som

i PVC rør,

vandret

som på EURO vandret

eller > hældning Ø eller 900 hældning + 90 grenrør º

90 º

276,00

tilslutninger. Maks. borehul = 40 % af rørets udv.diameter.

tilslutninger. Maks. borehul = 40 % af rørets udv.diameter.

EURO-REDUKTION

EURO-REDUKTION

1070.34 20/110 mm 28 412,00 3602.04 76,00 488,0

PAKNINGER MED RØRSTOP 1070.44 30/25 1070.36 20/15 47 691,00 25 300,00 3602.08 3602.04 150,00 76,00 841,00 376,0

1070.48 3503.01 40/30 1070.40 Ø 16025/20

PVC på 88Ø 400-5001046,00 EURO

412,00 3602.10 3602.06 191,00276,00

90,00 1237,00 502,0

1070.54 3503.02 50/40 1070.44 Ø 16030/25

PVC 105 på Ø 600-9001281,00 EURO 47 602,00 3602.12 3602.08 227,00276,00129,00

1508,00 731,0

1070.56 3503.03 60/50 1070.48 Ø 16040/30

PVC 130 på EURO > Ø 1593,00 900 88 + grenrør 3602.14 912,00 3602.10 350,00276,00166,00 1943,00 1078,0

1070.54 50/40

105 1118,00 3602.12 193,00 1311,0

1070.56 60/50

130 1389,00 3602.14 311,00 1700,0

EURO-RØRPROPPER

t/muffe EURO-REDUKTION 1060.93 25 cm 16 161,00 3602.06 100,00 261,00

1060.94 1070.34 30 cm20/110 mm 23 28 412,00

206,00 3602.08 3602.04 150,0076,00 356,00 488,00

EURO-RØRPROPPER 1060.95

1070.36

40 cm

20/15

40

25 300,00

310,00 3602.10

3602.04

191,00

76,00

501,00

376,00

1070.40

1060.96 50 1060.91 25/20

cm 15 cm 40

69 5 412,00

478,00 3602.12 81,00 3602.06 3602.02 90,00

227,00 57,00 502,00

705,00 138,0

1070.44

1060.97 60

1060.92 30/25 20 cm 47

cm 102

10 602,00

618,00 3602.14

111,00 3602.08 3602.04 129,00

350,00

76,00 731,00187,0

968,00

1070.48 1060.93 40/30 25 cm 88 16 912,00140,00

3602.10 3602.06 166,00 90,001078,00230,0

1060.98 70 cm 187 1305,00 3602.16 392,00 1697,00

1070.54 1060.94 50/40 30 cm 105 23 1118,00180,00

3602.12 3602.08 193,00129,001311,00309,0

1060.99

1070.56

80 cm 240 1376,00 3602.18 428,00 1804,00

1060.95 60/50 40 cm 130 40 1389,00271,00

3602.14 3602.10 311,00166,001700,00437,0

1061.00 90 cm 300 1439,00 3602.20 541,00 1980,00

1060.96 50 cm

69 417,00 3602.12 193,00 610,0

1061.01 100

1060.97

cm

60 cm

450 1507,00 102

3602.22

540,00 3602.14

633,00

311,00

2140,00

851,0

1061.02 120 1060.98 cm 70 cm530 5041,00 187 1138,00 3602.24 3602.16 919,00 347,00 5960,00 1485,0

EURO-RØRPROPPER 1061.04 140 1060 cm99

80 cm750 6529,00 240 1172 3602.26 00 36021296,00 18 3797825,00

1551 0

1061.06 1060.91 160 cm15 cm 970 5 8190,00 81,003602.28 3602.02 1479,0057,00 9669,00 138,00

1060.92 20 cm

10 111,00 3602.04 76,00 187,00

1060.93 25 cm

16 140,00 3602.06 90,00 230,00

EURO-RØRPROPPER

1060.94 30 cm

23 180,00 3602.08 129,00 309,00

t/spids 1060.971 1060.95 cm40 cm 152 40 929,00 271,00 3602.10 166,00 437,00

1060.981 1060.96 70 cm50 cm 270 69 1958,00 417,00 3602.12 193,00 610,00

1060.991 1060.97 80 cm60 cm 360 102 2017,00 540,00 3602.14 311,00 851,00

1061.001

1060.98

90 cm

70 cm

450

187

2158,00

1138,00 3602.16 347,00 1485,00

1060 99 80 cm 240 1172 00 3602 18 379 00 1551 00

1061.011 100 cm 675 2260,00

1061.03 120 cm 1110 6299,00

1061.05 140 cm 1450 8161,00

1061.07 160 cm 1800 10235,00

* Uden løftebolte

** Med løftebolte

*** Ikke lagervarer

Mail: gb@gbvf.dk

5


EURO-FITTINGS

EURO-FITTINGS

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris Lamelringe Pris/stk.

Varenr. Dimension

cm

Vægt kg.

pr. stk

Pris

pr. stk Varenr

Lamelringe

Pris pr. stk

Pris/stk.

inkl. lamel

EURO-BØJNINGER

cmVarenr.

Dimension pr. stk. Vægt pr. stk. kg. Varenr. Pris Pris Lamelringe pr. stk. inkl. lamel Pris/stk.

1070.68 20 cm cm 11 ¼º pr. stk 265,00pr. stk 3602.04 Varenr Pris 76,00 pr. stk 341,00 inkl. lame

1070.70 20 cm 22 ½º

265,00 3602.04 76,00 341,00

EURO-BØJNINGER EURO-BØJNINGER

1070.68 20 cm 11 ¼º 265,00 3602.04 76,00 341,

1070.72

1070.72

251070.70 cm 11 ¼º

cm 20 11 cm ¼º 22 ½º 406,00

354,00

3602.06 265,00 3602.06 3602.04 100,00

90,00 76,00 506,00

444,00341,

1070.74

1070.74

301070.72 cm 11 ¼º

cm 25 11 cm ¼º 11 ¼º 582,00

508,00

3602.08 354,00 3602.08 3602.06 150,00

129,00 90,00 732,00

637,00444,

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1070.76

1070.76

401070.74

cm 11

40

¼º

cm 30 11 cm ¼º 11 ¼º 938,00

818,00

3602.10 508,00 3602.10 3602.08 191,00

166,00129,00 1129,00

984,00637,

*

40 cm over

40 cm

12º

over 12º

3644,00

3176,00

3602.10

3602.10

191,00

166,00 3342,00

3835,00

1070.76 40 cm 11 ¼º

818,00 3602.10 166,00 984,

1070.78

1070.78 * 50 cm

50 cm 11 ¼º 40 11 cm ¼º over 12º

1153,00

1323,00 3176,00 3602.12

3602.12 3602.10 193,00

227,00 166,001346,00

1550,00 3342,

*

50 cm over 12º 5694,00 3602.12 193,00 5887,00

50 cm over 12º 6533,00 3602.12 227,00 6760,00

1070.78 50 cm 11 ¼º

1153,00 3602.12 193,00 1346,

1070.80

1070.80 * 60 cm

60 cm 11 ¼º 50 11 cm ¼º over 12º 1536,00

1762,00 5694,00 3602.14

3602.14 3602.12 311,00

350,00 193,001847,00

2112,00 5887,

* 1070.83 60 cm over 12º

7498,00 3602.14 311,00 7809,00

1070.83 60 cm over 12º 8603,00 3602.14 350,00 8953,00

1070.80 60 cm 11 ¼º

1536,00 3602.14 311,00 1847,

* 1071.87 cm bøjning

10581,00 3602.16

1071.87 * 701070.83 cm bøjning60 cm over 12º 12141,00 7498,00 3602.16 3602.14 347,00

392,00 12533,00 311,00 10928,00 7809,

* 1071.88 80 cm bøjning

11912,00 3602.18 379,00 12291,00

1071.88 80 cm bøjning 13669,00 3602.18 428,00 14097,00

* 1071.89 90 cm bøjning 14742,00 3602.20 481,00 15223,00

1071.89 * 901071.87 cm bøjning70 cm bøjning 16915,00 10581,00 3602.20 3602.16 541,00 17456,00 347,00 10928,

* 1071.90 100 cm bøjning

16395,00 3602.22 561,00 16956,00

1071.90 * 1001071.88 cm bøjning 80 cm bøjning 18812,00 11912,00 3602.22 3602.18 633,00 19445,00 379,00 12291,

* 1071.89 90 cm bøjning 14742,00 3602.20 481,00 15223,

* 1071.92 120 cm bøjning

Indhent pris

1071.92 * 1201071.90

cm bøjning 100 cm bøjning

16395,00 3602.22 Indhent 561,00pris

16956,

* 1071.94 140 cm bøjning

Indhent pris

1071.94 140 cm bøjning Indhent pris

* 1071.96 160 cm bøjning

Indhent pris

1071.96 * 1601071.92 cm bøjning 120 cm bøjning

Indhent pris Indhent pr

* 1071.94 140 cm bøjning

Indhent pr

* 1071.96 160 cm bøjning

Indhent pr

EURO-DOB. EURO-DOB. SPIDSENDERØR SPIDSENDERØR

1080.14 25X50 53 525,00 3602.06 100,00 625,00

1080.10 20X50

38 348,00 3602.04 76,00 500,00

EURO-DOB. SPIDSENDERØR 1080.20

1080.14

30X50

25X50

66

53

651,00

458,00

3602.08

3602.06

150,00

90,00

801,00

1080.10 20X50

38 348,00 3602.04 76,00 638,00500,

1080.28

1080.20

40X75

30X50

166

66

1106,00

568,00

3602.10

3602.08

191,00 1297,00

1080.14 25X50

53 458,00 3602.06 129,00 90,00 827,00638,

1080.34

1080.28

50X75

40X75

240

166

1569,00

965,00

3602.12

3602.10

227,00

166,00

1796,00

1080.20 30X50

66 568,00 3602.08 129,001297,00827,

1080.38

1080.34

60X75

50X75

420

240

2095,00

1368,00

3602.14

3602.12

350,00

193,00

2445,00

1080.28 40X75

166 965,00 3602.10 166,001754,00

1297,

1080.38 1080.34 60X7550X75

420 240 1826,00 1368,00 3602.14 3602.12 311,00193,002448,00

1754,

EURO-ANBORINGSFITTINGS

F910 pak.

Muffer 1080.84 25 50 462,00 3501.67 425,00 887,00

1080.38 60X75 420 1826,00 3602.14 311,00

1080.85 30 70 812,00 3501.69 460,00 1272,00

2448,

1080.86 40 145 1091,00 3501.71 556,00 1647,00

EURO-ANBORINGSFITTINGS 1080.87 50 240 1622,00 3501.73 701,00 F910 pak. 2323,00

Muffer 1080.83 20

30 348,00 3501.65 310,00 658,00

EURO-ANBORINGSFITTINGS1080 84 25 50 403 00 3501 67 382 F910 00 pak. 785 00

* Produceres kun mod bestilling.

Muffer 1080.83 20

30 348,00 3501.65 310,00 658,

1080 84 25 50 403 00 3501 67 382 00 785

6 Tlf. 75 32 06 88


EURO-SPECIALBRØNDE

Varenr. Dimension Nytte Vægt Pris Glidepakn. Pris

cm højde kg pr. stk. pr. stk. inkl. pakn.

BRØNDE MED VARIABEL

DREJNING - 3 LØB * 1091.04 Ø 100 160/160 60 1350 5632,00 605,00 6237,00

* 1091.06 Ø 100 200/200 60 1350 5989,00 605,00 6594,00

1091.08 Ø 100 25/25 60 1400 6311,00 605,00 6916,00

1091.10 Ø 100 30/30 60 1400 6787,00 605,00 7392,00

1091.12 Ø 100 40/40 55 1600 8434,00 605,00 9039,00

1091.14 Ø 100 50/50 80 1800 8837,00 605,00 9442,00

* 1091.18 Ø 125 160/160 60 1650 7868,00 733,00 8601,00

* 1091.20 Ø 125 200/200 60 1650 8185,00 733,00 8918,00

1091.21 Ø 125 25/25 60 2250 8524,00 733,00 9257,00

1091.22 Ø 125 30/30 60 2250 9598,00 733,00 10331,00

1091.24 Ø 125 40/40 55 2500 11408,00 733,00 12141,00

1091.26 Ø 125 50/50 80 2500 13219,00 733,00 13952,00

1091.28 Ø 125 60/60 80 2600 16668,00 733,00 17401,00

1091.29 Ø 125 70/70 120 21615,00 733,00 22348,00

1091.30 Ø 125 80/80 130 22244,00 733,00 22977,00

1091.31 Ø 125 90/90 150 22852,00 733,00 23585,00

1091.32 Ø 125 100/100 160 23522,00 733,00 24255,00

1091.33 Ø 125 120/120 190 Indhent pris

1091.34 Ø 125 140/140 220 Indhent pris

1091.35 Ø 125 160/160 240 Indhent pris

* Manchetter er ikke

inkluderet i priserne

Brønde med variabel drejning fremstilles efter godkendte tegninger, og

leveres med Euro- eller DF-skaktsamlinger og med ekstra sideløb mod

tillæg. Hoved- og sideløb kan udføres i alle gængse rørtyper.

Produceres kun på bestilling.

Tillæg for PLAST muffer og manchetter.

Mail: gb@gbvf.dk

7


EURO-BRØNDGODS

Varenr. Dimension Vægt Pris Glidepakn. Pris

cm kg pr. stk. pris pr. stk. inkl. pakn.

EURO-KEGLER

EURO-BRØNDRINGE

1081.02 100/60x50x10 325 1304,00 605,00 1909,00

1081.04 100/60x75x10 470 1484,00 605,00 2089,00

1081.06 100/60x100x10 650 1686,00 605,00 2291,00

1081.08 125/60x50x10 550 1812,00 733,00 2545,00

1081.10 125/60x75x10 660 2019,00 733,00 2752,00

1081.12 125/60x100x10 775 2237,00 733,00 2970,00

1082.02 100x50x10 397 1020,00 605,00 1625,00

1082.04 100x75x10 597 1357,00 605,00 1962,00

1082.06 100x100x10 796 1526,00 605,00 2131,00

1082.14 125x50x10 488 1293,00 733,00 2026,00

1082.16 125x75x10 730 1870,00 733,00 2603,00

1082.18 125x100x10 980 2155,00 733,00 2888,00

1082.19 125x125x10 1225 2384,00 733,00 3117,00

EURO-BRØNDRINGE M/BUND

1083.02 100x50x10 650 1719,00 605,00 2324,00

1083.04 100x75x10 818 2057,00 605,00 2662,00

1083.06 100x100x10 1048 2227,00 605,00 2832,00

1083.08 125x50x10 750 2895,00 733,00 3628,00

1083.09 125x75x10 1076 3473,00 733,00 4206,00

1083.10 125x100x10 1412 3757,00 733,00 4490,00

For opdriftsbunde : Se side 11 1083.13 125x125x10 1750 4297,00 733,00 5030,00

GLIDEPAKNINGER F154

3602.53 Ø 100 605,00

3602.55 Ø 125 733,00

DÆKSLER

Varenr. Dimension Mandehul Trafik Vægt Pris

cm belastning (KN) kg pr.stk

EURO DÆKSLER

i.h.t. DS/EN 1917 til trafikerede 1061.29 100 x 18 Med hul 300 347 2677,00

arealer 1061.36 125 x 18 Med hul 300 580 4630,00

PLAN OG DF DÆKSLER

2510.20 Ø 60 x 6/8 10 89 450,00

2520.05 Ø 60 x 8/10 100 107 675,00

2520.12 Ø 100 x 10 Med hul 10 250 1941,00

2520.18 Ø 100 x 17/18 Med hul 300 500 2540,00

2520.22 Ø 125 x 10 Med hul 10 321 2966,00

2520.26 Ø 125 x 17/18 Med hul 300 702 4452,00

2520.32 Ø 150 x 16/18 Med hul 130 890 6031,00

2520.38 Ø 200 16/18 Med hul 130 1632 8714,00

2520.48 Ø 250 x 20 Med hul 130 2583 14842,00

2520.58 Ø 300 x 20 Med hul 130 3805 20025,00

2520.68 Ø 350 x 20 Med hul 130 5089 22645,00

8 Tlf. 75 32 06 88


EURO-VEJBRØND M.M.

Varenr. Dimension Antal stk, Vægt kg. Pris

cm pr. palle pr. stk. pr. stk.

EURO-VEJBRØND

1095.02 40/160x100 GB vejbrønd med fals 70 ltr. 290 892,00

1095.04 40/30x45 topstykke 72 359,00

1095.06 40/30x30 topstykke 48 278,00

1095.08 40/30x10 excentrisk topstykke 25 142,00

1095.12 40x30 mellemstykke 45 203,00

1095.20 40x30 mellemstykke med 1/110 pvc 45 413,00

1095.22 40x30 mellemstykke med 2/110 pvc 45 491,00

1095.18 40x30 mellemstykke med 1/160 pvc 45 497,00

1095.19 40x30 mellemstykke med 2/160 pvc 45 596,00

1095.14 40x20 mellemstykke 30 167,00

1095.34 32x5 EURO-vejtopstykke 21 121,00

1095.36 32x8 EURO-vejtopstykke 33 130,00

7030.15 320x9/22 mm genbrugstopringe 100 1,3 40,00

7030.11 320x15 mm genbrugstopringe 100 1,3 40,00

7030.17 320x30 mm genbrugstopringe 100 4 51,00

7030.16 320x50 mm genbrugstopringe 60 6,5 70,00

7030.13 320x100 mm genbrugstopringe 40 14 128,00

7030.02 325x10 mm City reguleringsring lige 95,00

7030.04 325x5/15 mm City reguleringsring skæv 95,00

TØRBRØND

1096.50 Ø 30x110 GB-tørbrønd 65 747,00

1096.51 Ø 30x160 GB-tørbrønd 65 747,00

SPULEBRØND

DÆKSLER OG KEGLER 7015.70 Ø 315 mm dæksel 40 32 66,00

7015.72 Ø 315 mm armeret dæksel 40 35 210,00

7015.68 Ø 315 mm kegle 16 47 106,00

7015.62 Ø 425 mm dæksel 10 50 224,00

7015.63 Ø 425 mm armeret dæksel 10 53 360,00

7015.64 Ø 425 mm armeret dæksel med søgeplade 10 53 422,00

7015.61 Ø 425 mm kegle 6 95 220,00

7015.73 Ø 600 mm Tegra kegle 3 160 550,00

2510.20 Ø 600x60/80 mm dæksel - 10 KN 10 89 450,00

7015.75 Ø 200 mm dæksel t/tagbrønd 11 68,00

7015.74 Ø 200 mm kegle t/tagbrønd 24 25 184,00

7015.67 Ø 315 kegle t/tagbrønd 20 65 230,00

7030.18 425x9/22 mm genbrugstopring 100 1,8 55,00

7030.21 425x15 mm genbrugstopring 100 1,8 55,00

7030.25 425x30 mm genbrugstopring 50 3,6 64,00

7030.19 425x50 mm genbrugstopring 30 9,5 83,00

7030.22 425x100 mm genbrugstopring 15 18,5 151,00

7015.40 Ø 315 mm kegle genbrugsplast 20 24 193,00

7015.41 Ø 315 mm dæksel genbrugsplast 40 15 128,00

7015.50 Ø 425 mm kegle genbrugsplast 7 50 307,00

7015.51 Ø 425 mm dæksel genbrugsplast 10 37 172,00

Mail: gb@gbvf.dk

9


DOBBELTFALS BRØNDGODS

DOBBELTFALS BRØNDGODS

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris

Varenr.

Varenr.

Dimension

cm pr. stk. Vægt Vægt kg. kg. kg. pr. stk. Pris Pris Pris

cm cm cm

pr.stk

pr.stk pr.stk

pr.stk

DOBBELTFALS DOBBELTFALS BRØNDRINGE

BRØNDRINGE

1512.02

1512.02 60x25x7,5

60x25x7,5

93 93 93 93 236,00205,00

205,00

1512.04

1512.04 60x50x7,5

60x50x7,5

187 187 187 187 411,00358,00

358,00

1512.06

1512.06

60x100x7,5

374 374 374 374 821,00716,00

716,00

1510.04

1510.04 100x50x10

100x50x10

397 397 397 397 1020,00888,00

888,00

1510.06

1510.06 100x75x10

100x75x10

596 596 596 596 1357,00 1209,00

1209,00

1510.08

1510.08

100x100x10

795 795 795 795 1526,00 1340,00

1340,00

1510.14

1510.14 125x50x10

125x50x10

488 488 488 488 1293,00 1126,00

1126,00

1510.16 1015.16

1015.16 125x75x10

125x75x10

732 732 732 732 1870,00 1644,00

1644,00

1510.24 1510.24 125x100x10

975 975 975 975 2155,00 1884,00

1884,00

Dobbeltfals samling udført

Dobbeltfals samling samling udført

udført

med ekspanderende tætmed

med med ekspanderende tætningsbånningsbånd

opfylder opfylder krav krav krav til til til

tæt-

tæt-

ningsbånd opfylder krav til

brøndsamling iht. DS/EN 1917

brøndsamling klasse klasse B. B. B.

1510.30

1510.30 150x50x12

150x50x12

720 720 720 720 2253,00 1963,00

1963,00

1510.31 1510.31 150x75x12

150x75x12

1080 1080

10803364,00

2932,00

2932,00

1510.32

1510.32

150x100x12

1435 1435

14354487,00

3910,00

3910,00

2014.62 2014.62 200x50x12

200x50x12

200x50x12 940 940 940 940

3873,00 3375,00

3375,00

2014.63 2014.63 200x75x12

200x75x12

200x75x12 1408 1408

1408

5509,00 4801,00

4801,00

2014.64 2014.64 200x100x12

200x100x12 1880 1880

1880

7423,00 6470,00

6470,00

2014.40 2014.40 250x50x12

250x50x12

250x50x12 1160 1160

1160

5316,00 4678,00

4678,00

2014.45 2014.45 250x100x12

250x100x12 2320 2320 2320

10632,00 9356,00

9356,00

2014.46 2014.46 250x150x12

250x150x12 3480 3480

3480

15945,00 14032,00

14032,00

Enkeltfalssamling

2014.42

2014.42 300x50x15

300x50x15

300x50x15 1745 1745 1745

7804,00 6867,00

6867,00

Enkeltfalssamling

2014.43

2014.43

300x100x15

300x100x15 3490 3490 3490

15611,00 13737,00

13737,00

Enkeltfalssamling

2014.92

2014.92

350x100x15

350x100x15 4040 4040 4040

22967,00 20210,00

20210,00

DOBBELTFALS DOBBELTFALS

KEGLER KEGLER

KEGLER

1510.59

1510.59

60/42,5x30x7,5

60/42,5x30x7,5 95 95 95 95

411,00358,00

358,00

1510.60

1510.60

100/60x50x10

100/60x50x10 325 325 325 325

1304,00 1137,00

1137,00

1510.61

1510.61

100/60x75x10

100/60x75x10 470 470 470 470

1484,00 1241,00

1241,00

1510.62

1510.62

100/60x100x10

100/60x100x10 650 650 650 650

1686,00 1498,00

1498,00

1510.63

1510.63

125/60x50x10

125/60x50x10 550 550 550 550

1812,00 1579,00

1579,00

1510.64

1510.64

125/60x70x10

125/60x70x10 660 660 660 660

1988,00 1670,00

1670,00

1510.66

1510.66

125/60x100x10

125/60x100x10 775 775 775 775

2237,00 1969,00

1969,00

TOPRINGE I BETON OG

PLAST TOPRINGE I BETON I I BETON OG OG OG

7030.09 600x9/22 mm Genbrugsplast 2,3 66,00

PLAST

PLAST

7030.07 7030.09

7030.09 600x9/22 600x9/22

600x15

mm mm

mm mm Genbrugsplast

Genbrugsplast 2,3

2,3 2,3 2,3

66,00114,50

114,50

7030.05

7030.07

7030.07 600x15 600x15

600x30

mm mm mm Genbrugsplast

mm Genbrugsplast 6

2,3 2,3 2,3

90,00

114,50

114,50

7030.03

7030.05

7030.05 600x30 600x30

600x50

mm mm mm Genbrugsplast

mm Genbrugsplast 10

6 66

121,00

162,00

162,00

7030.01

7030.03

7030.03 600x50 600x50

600x100

mm mm mm Genbrugsplast

mm Genbrugsplast 21,5

10 10 10

166,00

205,00

205,00

7030.20

7030 7030 01 01 01 600x100 600x100

600x150

mm mm mm Genbrugsplast

mm Genbrugsplast 31,5

21 521215 5

275,00

280 280 2800000

7030.06 60x1 cm City reguleringsring lige 123,00

7030.08 60x0,5-1,5 cm City reguleringsring skæv 123,00

7030.31 Ø 600 mm Genbrugsdæksel 24 305,00

Antal pr. palle: 10 2020.06 60x10x10 Beton uarmeret 50 196,00

7 2020.08 60x15x10 Beton uarmeret 75 209,00

5 2020.10 60x20x10 Beton uarmeret 100 222,00

Topringe overholder

vejdirektoratets krav

2020.20 60x20x15 Motorvejstopring (Arm.) 150 793,00

10 Tlf. 75 32 06 88


DOBBELTFALS BRØNDGODS

DOBBELTFALS BRØNDGODS

DOBBELTFALS BRØNDGODS

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris

Varenr. cm Dimension Nytte- Vægt kg. pr.stk

pr.stk Pris

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris

RINGE MED BUND

cm højde cm pr. stk. pr. stk.

cm

pr.stk

pr.stk

1512.14 60x50x7,5

289

702,00

RINGE MED BUND

RINGE MED BUND

1512.16 60x100x7,5

477 1058,00

1512.14 60x50x7,5

289

702,00

1512.14 60x50x7,5 35 289 751,00

1512.16 60x100x7,5

477 1058,00

1510.80 1512.16 100x50x1060x100x7,5 85 477 688 1336,00 1498,00

1510.82 100x75x10

893 1819,00

1510.80 100x50x10

688 1498,00

1510.65 1510.80 100x100x10 100x50x10 35 688 1098 2050,00 1950,00

1510.82 100x75x10

893 1819,00

1510.82 100x75x10 60 893 2387,00

1510.65 100x100x10

1098 1950,00

1510.84 1510.65 125x50x10100x100x10 85 1098 939 2556,00 2523,00

1015.86 125x75x10

1190 3041,00

1510.84 125x50x10

939 2523,00

1510.88 1510.84 125x100x10 125x50x10 35 939 1441 2807,00 3281,00

1015.86 125x75x10

1190 3041,00

1510.88

1510.86

125x100x10

125x75x10 60 1190

1441

3385,00

3281,00

Uarmerede ringe med bund 1510.90 1510.88 150x50x12125x100x10 85 1441 1436 3669,00 3723,00

til brug i op til 3 mtr. dybde og 1510.91 1510.89 150x75x12125x125x10 110 1760 1798 4297,00 4692,00

Uarmerede ringe med bund 1510.90 150x50x12

1436 3723,00

med 0 mtr. vandsøjle over bund 1510.92 150x100x12

2159 5670,00

Uarmerede til brug ringe i op med til bund 3 mtr. dybde og 1510.91 150x75x12

1798 4692,00

1510.90 150x50x12 35 1436 4138,00

til brug med i op 0 til mtr. 3 mtr. vandsøjle dybde og over bund 1510.92 150x100x12

2159 5670,00

2016.25 1510.91 200x50x12150x75x12 60 1798 2213 5249,00 6960,00

med 0 mtr. vandsøjle over bund

2016.21 1510.92 200x75x12150x100x12 85 2159 2686 6372,00 8386,00

2016.25 200x50x12

2213 6960,00

2016.23 200x100x12

3159 10055,00

2016.21 200x75x12

2686 8386,00

2016.23 2016.25 200x100x12 200x50x12 35 2213 3159 7222,00 10055,00

2016.26 2016.21 250x50x12200x75x12 60 2686 3497 8859,00 9852,00

2016.27 2016.23 250x100x12 200x100x12 85 3159 4082 10773,00 14530,00

2016.26 250x50x12

3497 9852,00

2016.29 250x150x12

4870 19206,00

2016.27 250x100x12

4082 14530,00

2016.29 2016.26 250x150x12 250x50x12 35 3497 4870 12526,00 19206,00

2016.28 2016.27 300x50x15250x100x12 ( falsring )

85 4082 4667 17842,00 12661,00

2016.28 2016.29 300x50x15250x150x12 ( falsring )

135 4870 4667 23155,00 12661,00

RINGE MED OPDRIFTSBUND

1510.40 2016.28 100x50x10300x50x15 (falsring) 35 4667 1192 16044,00 3128,00

RINGE MED OPDRIFTSBUND

1510.40 1510.41 100x75x10

1397 3444,00

100x50x10

1192 3128,00

RINGE MED OPDRIFTSBUND

1510.42 100x100x10

1602 3570,00

1510.41 100x75x10

1397 3444,00

1510.42 1510.40 100x100x10 100x50x10 40 1192 1602 3595,00 3570,00

1510.43 1510.41 125x50x10100x75x10 65 1397 2207 3932,00 3582,00

1510.44 1510.42 125x75x10100x100x10 90 1602 2512 4101,00 4092,00

1510.43 125x50x10

2207 3582,00

1510.45 125x100x10

2773 4343,00

1510.44 125x75x10

2512 4092,00

1510.45 1510.43 125x100x10 125x50x10 40 2207 2773 4383,00 4343,00

1510.46 1510.44 150x50x12125x75x10 65 2512 2447 4960,00 7050,00

Opdriftsbunde armeres til brug i 1510.47 1510.45 150x75x12125x100x10 90 2773 2809 5245,00 8019,00

1510.46 150x50x12

2447 7050,00

op til 6 mtr. dybde og med 4 mtr. 1015.48 150x100x12

3171 8997,00

Opdriftsbunde armeres til brug i 1510.47 150x75x12

2809 8019,00

vandsøjle over bundpladen.

op til 6 mtr. dybde og med 4 mtr. 1015.48 1510.46 150x100x12 150x50x12 40 2447 3171 7712,00 8997,00

Opdriftsbunde DOBBELTFALS armeres til brug i

1510.49

1510.47

200x50x12 BRØNDGODS

150x75x12 65 2809

3553

8823,00

10971,00

vandsøjle over bundpladen.

op til Fås 6 mtr. også dybde som og med Euro-samling 4 mtr. i Varenr. 1510.50 Dimension

1510.48

200x75x12

Vægt kg. Pris

150x100x12 90 3171

4026

9946,00

12397,00

1510.49 200x50x12

3553 10971,00

vandsøjle Ø 100 over og bundpladen. Ø 125

1510.51 cm 200x100x12

pr.stk

pr.stk4500

14066,00

Fås RINGE også som MED Euro-samling BUND i 1510.50 200x75x12

4026 12397,00

Ø 100 og Ø 125

1512.14 1510.51 1510.49 60x50x7,5 200x100x12 200x50x12 40 289 3553702,00

4500 12113,00 14066,00

Fås også som Euro-samling i

1512.16 1510.52

1510.50 60x100x7,5 250x50x12

200x75x12 65 477 40261058,00

4990

13749,00

16986,00

Ø 100 og Ø 125

* 1510.53

1510.51

250x100x12

200x100x12 90 4500

6161

15663,00

21664,00

1510.52 250x50x12

4990 16986,00

1510.80 1510.54 100x50x10 250x150x12

688 1498,007331

26340,00

* 1510.82 1510.53 100x75x10 250x100x12

893 1819,00 6161 21664,00

* 1510.65 1510.54 1510.52 100x100x10 250x150x12 250x50x12 40 1098 49901950,00

7331 17676,00 26340,00

* 1510 55 300x50x15 ( falsring )

6783 23424 00

1510.53 250x100x12 90 6161 22992,00

* 1510.84 125x50x10

939 2523,00

*

1510.54 55 300x50x15250x150x12 ( falsring )

140 7331 6783 28305,00 23424 00

1015.86 125x75x10

1190 3041,00

1510.88 125x100x10

1441 3281,00

* 1510.55 300x50x15 (falsring) 40 6783 25314,00

Uarmerede ringe med bund 1510.90 150x50x12

1436 3723,00

til brug i op til 3 mtr. dybde og 1510.91 150x75x12

1798 4692,00

EKSPANDERENDE

Forbrug pr. samling

Pris pr. mtr.

med 0 mtr. vandsøjle over bund 1510.92 150x100x12

2159 5670,00

FUGEBÅND 3602.61 Type 305 21x10 mm Ø 60/2,15 m

134,00

21 mm

10 mm 2016.25 200x50x12 6x6 mtr. pr. kasse Ø 2213 100/3,5 m 6960,00

134,00

2016.21 200x75x12

Ø 2686 125/4,25 m8386,00

134,00

2016.23 200x100x12

Ø 3159 150/5,09 m10055,00

134,00

3602.60 Type 306 25x20 mm Ø 200/6,70 m

2016.26 250x50x12

3497 9852,00

177,00

25 mm

2016.27 250x100x12 6x5 mtr. pr. kasse Ø 4082 250/8,35 m14530,00

20 mm

177,00

2016.29 250x150x12

Ø 4870 300/9,90 m19206,00

177,00

Ø 350/11,5 m

2016.28 300x50x15 ( falsring )

4667 12661,00

177,00

RINGE MED OPDRIFTSBUND

* Ikke normal lagervare

Mail: gb@gbvf.dk

1510.40

1510.41

1510.42

100x50x10

100x75x10

100x100x10

1192 3128,00

1397 3444,00

1602 3570,00

11

1510.43

125x50x10

2207 3582,00


F/N BRØNDGODS OG DÆKSLER

Varenr. Dimension Vægt kg. Pris

cm pr. stk. pr. stk.

F/N RINGE

2014.06 80x25x6 105 287,00

F/N samlingen 2014.08 80x50x6 190 465,00

er en stiv samling 2014.18 100x25x8 156 571,00

og ikke godkendt 2014.20 100x50x8 312 686,00

til kloakbrønde 2014.24 125x50x8 385 1239,00

F/N RINGE MED BUND

2016.04 80x50x6 295 959,00

2016.08 100x25x8 325 1203,00

2016.10 100x50x8 445 1370,00

2016.14 125x50x8 657 1769,00

F/N KEGLER

2017.20 80/60x25x6 95 465,00

2017.02 80/60x50x6 160 465,00

2017.06 100/60x50x8 254 686,00

SMÅ DÆKSLER

2510.01 10 cm dæksel 15 x 5 cm 2 37,00

2510.04 15 cm dæksel 21 x 5 cm 5 46,00

2510.06 20 cm dæksel 27 x 5 cm 9 72,00

2510.10 25 cm dæksel 30 x 5 cm 11 80,00

2510.11 30 cm dæksel 34 x 5 cm 15 127,00

2510.12 30 cm dæksel 38 x 8 cm 15 127,00

2510.16 40 cm dæksel 50x 5 cm 29 211,00

2510.18 50 cm dæksel 60 x 6 cm 48 339,00

DIVERSE

AFDÆKNINGSPLADER * 2510.23 Ø 60 med søgeplade 78 726,00

2510.24 Ø 60 med Ø 30 cm hul 70 735,00

2510.26 Ø 80 x 7 112 713,00

2510.27 Ø 80 x 7 med hul 64 775,00

* Ikke beregnet til trafiklast

12 Tlf. 75 32 06 88


DIVERSE RØR M.M.

Dimension Vægt kg. Pris

cm pr. stk. pr. stk.

MUFFE-RØR

BRØNDSTEN

1050.00 10x60 cm 20 141,00

2021.02 20x60 mufferør 50 188,00

2021.06 30x60 mufferør 64 236,00

3600.02 10 cm GT rullering 33,00

3600.05 15 cm GT rullering 41,00

2019.02 10x10x27 6 21,00

Ø 100 cm. = 12 stk. pr. omgang

Ø 125 cm. = 15 stk. pr. omgang

Antal pr. palle : 210 stk.

HYDRANTDÆKSLER

2021.10 30 cm kuppeldæksler 40 190,00

2021.04 20 cm kuppeldæksler 14 115,00

BARDUNKLODS

6700.34 40x40 cm 127,00

6700.36 50x50 cm 174,00

Mail: gb@gbvf.dk

13


FRONTMUR/BYGVÆRK M.M.

Varenr. Typetegnning Højde cm Ledn. Vægt kg. Pris

vejdirektoratet h. x b. diam. mm pr. stk. pr. stk.

SKRÅNINGSPLADER

6800.27 97x52 160 100 1535,00

6800.26 137x67,5 315 116 1781,00

6800.28 120x80 300 120 1916,00

FRONTMUR

6810.50 VD 26611 A 150 400 3500 Indhent pris

6810.60 160 500 4100

6810.70 170 600 4900

6810.80 180 700 5400

6810.90 190 800 6100

6810.00 200 900 6800

OLIEUDSKILLERE

Inkl. træ 6861.40 VD 26631 D 140 Efter ønske 5300 Indhent pris

6861.50 150 5800

6861.60 160 6300

6861.70 170 6800

6861.80 180 7400

6861.90 190 7900

6862.00 200 8500

6862.10 210 9100

6862.20 220 9700

RØRIND- /UDLØB

6800.40 VD 26601 B 70 40 1500 Indhent pris

6800.50 80 50 1800

6800.60 90 60 2100

6800.70 100 70 2500

6830.70 VD 26603 B 100 70 2700

6830.80 110 80 3200

6830.90 120 90 3800

6831.00 130 100 4300

6831.20 155 120 5600

RØRIND- /UDLØB

6840.50 VD 26604 A 145 50 3100 Indhent pris

6840.60 155 60 3400

6840.70 165 70 3700

6840.80 175 80 4000

6840.90 185 90 4200

RØRIND- /UDLØB

6821.00 VD 26612 A 200 100 4800 Indhent pris

6821.20 220 120 6500

6821.40 240 140 8200

6821.60 260 160 10000

14 Tlf. 75 32 06 88


CEMENT OG MØRTEL

Varenr.

Pris

pr. stk.

3500.11 SikaBoom-S montageskum 105,00

3500.25 Lip limmørtel, à 25 kg (ca. 15 ltr. mørtel) 111,00

3500.21 Fosroc Renderoc Plug 1 à 1 kg spand 148,00

3500.22 Fosroc Renderoc Plug 1 à 6 kg spand 302,00

3500.18 Fosroc Renderoc Plug 5 à 6 kg spand 287,00

3500.17 Fosroc Renderoc Plug 20 à 6 kg spand 277,00

3500.23 Basis Cement à 25 kg sæk 59,00

EUROKÆDER

UDLEJNING AF EUROKÆDER

Varenr. Pris pr. stk./ Varenr. Lejepris

salg depositum leje pr. dag

9010.211 2 punkt 1,5 ton 2615,00 9010.212 61,00

9010.20 2 punkt 2,5 ton 4199,00 9010.21 77,00

9010.18 2 punkt 5,0 ton 5485,00 9010.19 77,00

9010.213 2 punkt 6-10 ton 8034,00 9010.214 115,00

9010.14 Rørgaffel 3560,00 9010.15 138,00

9010.31 1,3 t løfteøje 843,00 *

9010.32 2,5 t løfteøje 1177,00 *

9010.33 5 t løfteøje 1552,00 *

9010.34 6-10 t løfteøje 1933,00 *

* Udlejes ikke

Mail: gb@gbvf.dk

15


h

±0.00

±0.00

H

H

H

H

UDSKILLERE OG SANDFANG

Varenr. Kapacitet Brønd Tilløb & afløb Pris

ltr./sek. Ops. ltr. SF ltr. diameter mm pr.stk

OLIEUDSKILLER Kl. II

NeutraPlus 2024.01 3 97 Ø 80 Ø 160 pvc 20889,00

2024.03 6 151 Ø 80 Ø 160 pvc 23889,00

2024.05 10 244 Ø 100 Ø 160 pvc 28333,00

DN

2024.06 15 350 Ø 120 Ø 200 pvc 39444,00

DN -0.02

2024.07 20 559 Ø 150 Ø 200 pvc 47333,00

2024.08 30 1356 Ø 200 Ø 250 pvc 61778,00

Ød

2024.081 40 2401 Ø 250 Ø 300 pvc 81556,00

h Tmin

OLIEUDSKILLER Kl. II **

Med integreret sandfang 2024.09 3 512 650 Ø 120 Ø 160 pvc 27667,00

NeutraSub 2024.10 3 1020 650 Ø 150 Ø 160 pvc 33111,00

Tmin

DN -0.02

DN

Ød

2024.11 6 512 1200 Ø 120 Ø 160 pvc 34222,00

2024.12 6 690 2500 Ø 150 Ø 160 pvc 44111,00

2024.13 10 1020 2500 Ø 200 Ø 160 pvc 49778,00

2024.14 15 1011 3000 Ø 200 Ø 200 pvc 57111,00

2024.15 20 1593 5000 Ø 250 Ø 200 pvc 69444,00

2024.16 30 1572 6000 Ø 250 Ø 250 pvc 77111,00

KOALESCENSUDSKILLER Kl. I 2024.70 3 505 650 Ø 150 Ø 160 pvc 60556,00

Filterfri med sandfang 2024.71 6 505 1200 Ø 150 Ø 160 pvc 63889,00

NeutraPrim 2024.72 6 909 2500 Ø 150 Ø 160 pvc 77556,00

±0.00

DN

2024.73 10 909 3000 Ø 200 Ø 160 pvc 82778,00

-0.02

DN

2024.74 15 1421 5000 Ø 250 Ø 200 pvc 99444,00

2024.75 20 1421 4000 Ø 250 Ø 200 pvc 102556,00

h Tmin

Ø d

KOALESCENSUDSKILLER Kl. I 2024.22 3 184 Ø 80 Ø 160 pvc 26333,00

NeutraStar 2024.23 6 184 Ø 80 Ø 160 pvc 29333,00

2024.24 10 185 Ø 80 Ø 160 pvc 33000,00

2024.26 15 339 Ø 100 Ø 200 pvc 44222,00

±0.00 DN

2024.27 20 501 Ø 120 Ø 200 pvc 51778,00

DN -0.02

2024.271 30 737 Ø 150 Ø 250 pvc 70111,00

2024.272 40 1326 Ø 200 Ø 315 pvc 93333,00

2024.273 65 1349 Ø 200 Ø 315 pvc indhent pris

Ød

2024.274 80 1469 Ø 200 Ø 400 pvc indhent pris

h Tmin

KOALESCENSUDSKILLER Kl. I **

Med integreret sandfang 2024.28 3 512 650 Ø 120 Ø 160 pvc 28111,00

NeutraCom 2024.29 3 1020 650 Ø 150 Ø 160 pvc 33111,00

2024.30 6 677 1200 Ø 150 Ø 160 pvc 39111,00

2024.32 6 690 2500 Ø 150 Ø 160 pvc 44222,00

2024.33 6 1239 5000 Ø 200 Ø 160 pvc 55333,00

2024.34 10 690 2000 Ø 150 Ø 160 pvc 42444,00

2024.35 10 690 2500 Ø 150 Ø 160 pvc 44333,00

2024.36 10 1239 5000 Ø 200 Ø 160 pvc 55333,00

2024.37 15 1447 3000 Ø 200 Ø 200 pvc 60889,00

2024.38 15 1447 5000 Ø 200 Ø 200 pvc 66222,00

2024.39 20 1447 5000 Ø 200 Ø 200 pvc 68000,00

KOALESCENSUDSKILLER 2024.76 6/60 316 4560 Ø 200 Ø 300 pvc 79222,00

MED OMLØB Kl. I 2024.77 10/100 537 7650 Ø 250 Ø 400 pvc 97667,00

Med integreret 2024.78 15/150 513 7060 Ø 250 Ø 500 pvc 99444,00

sandfang 2024.79 20/100 619 7470 Ø 250 Ø 400 pvc 103778,00

NeutraPass

2024.80 20/180 595 6990 Ø 250 Ø 500 pvc 106222,00

** Kan leveres med integreret prøveudtagning

16 Tlf. 75 32 06 88


±0.00

±0.00

±0.00

h

-0.07

H

H

H

H

H

UDSKILLERE OG SANDFANG

Varenr. Kapacitet Brønd Tilløb & afløb Pris

ltr./sek. Ops. ltr. SF ltr. diameter mm pr.stk

FEDTUDSKILLER til indv. opstilling

Med slamfang 2024.81 2 200 140 1310x760x1480 mm 27778,00

NeutraBasic, oval 2024.82 4 400 210 1770x760x1380 mm 33333,00

Udført i PE-HD 2024.83 7 700 420 *1770x760x1380 mm 50000,00

±0.00

-0.7

DN

DN

* 2-tanke-anlæg

70

70

L x B

FEDTUDSKILLER **

NeutraSepto’r 2024.42 2 103 Ø 80 Ø 160 pvc 12000,00

2024.44 4 160 Ø 80 Ø 160 pvc 15556,00

2024.46 7 283 Ø 120 Ø 160 pvc 25778,00

±0.00 DN

2024.47 10 411 Ø 150 Ø 160 pvc 36778,00

DN -0.02

2024.48 15 802 Ø 200 Ø 200 pvc 53111,00

2024.49 20 802 Ø 200 Ø 200 pvc 57778,00

2024.63 25 1029 Ø 200 Ø 200 pvc 74444,00

Ød

2024.64 30 1213 Ø 250 Ø 250 pvc 91111,00

h Tmin

FEDTUDSKILLER **

NeutraSept 2024.52 2 205 Ø 100 Ø 160 pvc 13111,00

2024.53 4 295 Ø 120 Ø 160 pvc 20667,00

2024.54 7 465 Ø 150 Ø 160 pvc 27667,00

±0.00 DN

2024.55 10 830 Ø 200 Ø 160 pvc 38556,00

DN -0.02

2024.56 15 1295 Ø 250 Ø 200 pvc 54556,00

2024.57 20 1295 Ø 250 Ø 200 pvc 70667,00

h Tmin

Ød

FEDTUDSKILLER **

Med integreret sandfang 2024.58 2 166 200 Ø 100 Ø 160 pvc 18889,00

NeutraTip 2024.59 4 166 400 Ø 100 Ø 160 pvc 24778,00

2024.60 7 283 700 Ø 120 Ø 160 pvc 29444,00

DN

2024.61 10 411 1000 Ø 150 Ø 160 pvc 36444,00

DN

2024.62 15 802 1500 Ø 200 Ø 200 pvc 48667,00

2024.65 20 802 2000 Ø 200 Ø 200 pvc 55333,00

2024.66 25 1029 2500 Ø 200 Ø 200 pvc 66444,00

2024.67 30 1213 3000 Ø250 Ø 250 pvc 77667,00

Ød

h Tmin

SANDFANG TIL FEDTUDSKILLER **

NeutraSed 2023.50 2 200 Ø 80 Ø 160 pvc 11000,00

2023.51 2-4 400 Ø 100 Ø 160 pvc 11556,00

DN

2023.52 7 700 Ø 100 Ø 160 pvc 17111,00

DN -0.02

2023.53 10 1000 Ø 120 Ø 160 pvc 21556,00

2023.54 10 2000 Ø 150 Ø 160 pvc 27667,00

2023.55 15 3000 Ø 200 Ø 200 pvc 36556,00

h Tmin

Ød

SANDFANG TIL OLIEUDSKILLER

MallSed 2023.69 3 650 Ø 100 Ø 160 pvc 9889,00

2023.691 3 1000 Ø 120 Ø 160 pvc 13889,00

DN

2023.70 3-6-10 2500 Ø 150 Ø 160 pvc 23889,00

DN -0.02

2023.701 15-20 3000 Ø 200 Ø 200 pvc 29111,00

2023.702 30 5000 Ø 200 Ø 200 pvc 36000,00

h Tmin

Ød

** Inkl. indvendig fedtsyrebestandig 2-kompenent overfladebehandling

Mail: gb@gbvf.dk

Inja Miljøteknik A/S

Egegårdsvej 5

DK-5260 Odense S

Tlf.: 6261 7615

Fax.: 6261 7672

info@inja.dk . www.inja.dk

17


PÅBORINGSTÆTNINGER

Varenr. Dimension Borediameter Borepris ved Pakning Pris

cm mm. 10 cm gods netto pr. stk. inkl. pakn.

MANCHET TIL GLAT PVC

3501.30 50 mm pvc 75 246,00 143,00 389,00

3501.31 75 mm pvc 101 259,00 205,00 464,00

3501.32 110 mm pvc 138 430,00 212,00 642,00

3501.34 160 mm pvc 186 543,00 250,00 793,00

3501.36 200 mm pvc 226 641,00 276,00 917,00

3501.38 250 mm pvc 276 785,00 332,00 1117,00

3501.39 315 mm pvc 341 968,00 420,00 1388,00

3501.40 400 mm pvc 426 1386,00 517,00 1903,00

3501.41 500 mm pvc 526 1875,00 561,00 2436,00

MANCHET TIL ULTRA (PVC)

3502.36 Ø 200 ultra 226 641,00 286,00 927,00

3502.38 Ø 250 ultra 276 785,00 343,00 1128,00

3502.39 Ø 315 ultra 341 968,00 435,00 1403,00

3502.40 Ø 400 ultra 426 1386,00 594,00 1980,00

3502.41 Ø 560 ultra 586 2276,00 739,00 3015,00

MANCHET TIL ULTRA 2 (PP)

3502.42 Ø 200 ultra 226 641,00 286,00 927,00

3502.43 Ø 250 ultra 276 785,00 343,00 1128,00

3502.44 Ø 315 ultra 341 968,00 435,00 1403,00

3502.45 Ø 450 ultra 476 1386,00 594,00 1980,00

3502.46 Ø 560 ultra 586 2276,00 739,00 3015,00

MANCHET TIL PRAGMA,

OPTIRIB, DUPPLEX 3502.25 Ø 200 pragma 226 641,00 286,00 927,00

3502.26 Ø 250 pragma 276 785,00 343,00 1128,00

3502.27 Ø 315 pragma 341 968,00 435,00 1403,00

3502.28 Ø 400 pragma 426 1386,00 538,00 1924,00

3502.29 Ø 500 pragma 526 1875,00 651,00 2526,00

3502.30 Ø 630 pragma 656 2548,00 867,00 3415,00

MANCHET OLIERESISTENT

TIL GLAT PVC 3501.96 110 pvc (Nitril) 138 430,00 316,00 746,00

3501.97 160 pvc (Nitril) 186 543,00 414,00 957,00

* 3501.98 200 pvc (Nitril) 226 641,00 753,00 1394,00

* Ikke normal lagervare

18 Tlf. 75 32 06 88


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BETONVARER

1. KVALITET, KONTROL OG MÆRKNING

Belægningsprodukter kontrolleres efter de europæiske standarder for

betonbelægninger, fliser og kantsten DS/EN 1338, 1339 og 1340.

Betonafløbsprodukter kontrolleres efter de europæiske standarder for rør og brønde

DS/EN 1916 og 1917 samt det nationale tillæg DS2420.

Betonprodukter, der er underkastet kontrol gennem Betonvarekontrollen (BVK), er

trekantmærkede i henhold til gældende bestemmelser herom.

Kontrollen sker ved stikprøvekontrol. Udgifter til supplerende kontrol afholdes af

køber, med mindre prøvningen viser, at produktet skal kasseres.

Produkter, der ikke er trekantmærkede, kan henføres til hvad der anses for at være

normal og god kvalitet.

Skærpet kontrol udføres kun efter forudgående aftale og betales af køber.

2. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSTERMINER

Normale lagervarer kan indtil levering mængdemæssig reguleres af køber 5% op eller

ned. Produkter, der ikke er normale lagervarer, er i den angivne mængde bindende fra

aftalens indgåelse.

Ved ordrens afgivelse skal der foreligge et leveringsprogram, der angiver

leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter.

Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan sælger kræve,

at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber.

Produkter, der er overført til mellemlager, betragtes som leveret.

Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælger berettiget til

tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

- Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør

ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, som f.eks. strejke eller lockout,

offentlige pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentlig større omfang

end sædvanligt, blokader, ildsvåde, havari, søulykke eller anden force majeure.

Medmindre der leveres til en bygge- eller anlægsopgave, hvor køber har oplyst, at der

er stillet krav om fast pris og tid, kan sælger også kræve forlængelse af tidsfristerne

i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælger i tilfælde af

svigtende materialeleverancer, for hvilket han ikke er ansvarlig.

3. LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE

Ved salg af produkter ab fabrik er leveringsstedet købers vogn på fabrik, og sælger

bærer risikoen for produkterne på eget lager til og med læsning.

Ved salg af produkter frit på vogn og frit på byggeplads er leveringsstedet så nær

brugsstedet, som fuld læsset vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag, og sælger

bærer risikoen, indtil vognen har nået leveringsstedet.

Fremgår det ikke af aftalen, om der leveres frit på vogn eller frit på byggeplads, er

leveringen frit på vogn.

Ved salg frit på vogn er køber forpligtet til at foretage aflæsningen med eget mandskab

og aflæsningsmateriel.

Ved salg frit på byggeplads, sørger sælger for aflæsningsmateriel med

betjeningsmandskab for emner op til 2.500 kg. Køber er pligtig til vederlagsfrit at stille

nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen.

Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også

for sættevogne med støtteben.

Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og aflæsningssted er opfyldt.

Kræver køber levering uden for normal arbejdstid, er sælger berettiget til godtgørelse

af meromkostninger.

Køber debiteres ventetid.

Ved modtagelsen skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol samt

sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Køberen skal afgive

kvittering for det modtagne.

4. MANGELANSVAR (i h.t. Byggestyrelsens byggeleveranceklausul)

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af

det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører

ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke

eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller

mod efterfølgende købere anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte

mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig

for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det

omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen

eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles

ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder regnes 5-års fristen fra leveringen.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som

påberåbes efter entreprisens aflevering og i andre tilfælde fra leveringen.

Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi.

Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og

anlægsvirksomhed.

5. PRODUKTANSVAR

Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at fejlen skyldes fejl og

forsømmelse begået af sælger.

Sælger kan for henholdsvis person- og tingsskade ikke i en enkelt sag mødes med et

erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger kr. 5,0 mio.

Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke.

Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for direkte eller

indirekte tab, som denne har lidt ved en skadevoldende hændelse, er køber forpligtet

til at holde sælger skadesløs for det beløb erstatningskravet overstiger kr. 5,00 mio.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle

erstatningskrav rejst af tredjemand mod sælger på grundlag af den skade, som

tredjemand påstår, er forårsaget af leverancen.

6. REKLAMATION

Evt. reklamation skal ske skriftlig og straks efter, at køber er eller burde være blevet

opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat

fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

Når levering finder sted efter forudgående aftale men uden at køber eller en

repræsentant for denne er til stede, anses en af sælger til køber fremsendt specificeret

følgeseddel/faktura som fuld bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering,

medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.

7. RETURVARER

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale. Ubeskadigede

returvarer, som er normale lagervarer, kan normalt forventes krediteret køber til den

debiterede pris -20%. Eventuel afhentning af returvarer betales af køber.

8. PALLER, STRØER m.m.

Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering

af intakte paller krediteres køber efter sælgers til enhver tid gældende regler.

9. SIKKERHEDSSTILLELSE

Sælger kan forlange, at køber inden leverancen yder sikkerhed i form af bank- eller

sparekassegaranti, kautionsforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde.

Sikkerhedsstillelsen fastsættes til tre måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10%

af leveringsprisen ekskl. moms - udregnet således, at leveringsprisen fordeles ligeligt

på det antal måneder, som er anført i leveringsprogrammet.

I løbende kontraktforhold kan leverandøren, såfremt køber ikke kan godtgøre,

at køber vil være i stand til at fyldestgøre leverandøren, forlange, at det løbende

kontraktforhold ophæves. Leverandøren vil da være berettiget til at indgå en ny

løbende kontrakt, dog således at køber yder sikkerhedsstillelse for fremtidige køb,

såvel som allerede indgåede køb. Sikkerhedsstillelsens størrelse og udformning aftales

med leverandøren.

10. BETALING

Betalingsbetingelser er netto kontant, med mindre andet er aftalt.

Hvis andet er aftalt beregnes morarenter ved forsinket betaling.

For småpartier kan fakturaen påføres et ekspeditionsgebyr.

Med mindre andet ikke påviseligt er aftalt ved ordrens afgivelse reguleres priser i

henhold til den til enhver tid gældende prisliste fra vort firma.

I de anførte priser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt

fremgår.

11. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS- OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under punkt 1-10 anførte bestemmelser gælder også under denne

ordning.

Hvis der aftales fast pris gælder: Udover den faste pris skal der ydes sælger

godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære

prisstigninger, jvf. Byggestyrelsens cirkulære af 11. november 1981 om pris og tid,

paragraf 7 og 8.

Købesummen for den del af leverancen, der udføres efter fastprisperiodens udløb,

reguleres i overensstemmelse med Byggestyrelsens anvisning af 21. september 1981

om indeksregulering af entreprisesummer vedr. byggearbejder.

Ved regulering efter entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder fastsættes indeks

på de i anvisningen angivne tidspunkter, dog til indeks pr. den 1. i pågældende

måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet.

Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik

offentliggjorte indeks (eller del/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til

leverancen.

Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens

ret til erstatning berøres ikke af denne bestemmelse.


Forhandler:

More magazines by this user