Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

Det fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 4, ”at politiet skal foranledige,

at manglende afmærkning etableres, og at uhensigtsmæssig afmærkning ændres.”

Ud over politiets godkendelse af vejafmærkningen, er der ikke noget krav om statslig godkendelse

af private projekter.

3.4. Behov for ændringer

Denne rapport har ikke til formål at komme med forslag til ændringer i infrastrukturforvaltningen

udenfor jernbaneoverkørslerne. Ovenstående afsnit har således alene til formål at give et sammenligningsgrundlag

for beslutningen om den fremtidige forvaltning af infrastrukturen i overkørslerne,

idet det vil være uhensigtsmæssigt, hvis der vælges en løsning på vejene, en anden løsning på

jernbanerne og en tredje løsning i overkørslerne.

KAPITEL 4: Jernbaneoverkørsler i niveau

Dette afsnit indeholder en gennemgang af den nugældende model og tre alternative modeller for

så vidt angår myndighedsopgaverne ved og infrastrukturforvaltningen af sikkerhedsforanstaltningerne

i jernbaneoverkørsler.

Jernbaneoverkørsler i niveau dækker over de situationer, hvor vejen og jernbanestrækningen skærer

hinanden i samme niveau. I dette kapitel beskrives de forskellige forhold som regulerer denne

type jernbaneoverkørsler.

4.1. Nye eller ændrede sikkerhedsforanstaltninger

Som nævnt i indledningen er rapporten bygget op omkring en gennemgang af de forskellige typer

af foranstaltninger, der kan medføre ændringer i sikkerhedsniveauet i jernbaneoverkørsler.

I dette afsnit behandles etableringen af nye eller ændrede sikkerhedsforanstaltninger.

Etableringen af nye eller ændrede sikkerhedsforanstaltninger anvendes, når vejen og jernbanestrækningen

skærer hinanden i samme niveau. Forbedring af sikkerheden i overkørsler kan i givet

fald ske ved, at der etableres nye sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. etablering af overkørselsanlæg,

eller ved at bestående sikkerhedsforanstaltninger forbedres, f.eks. ved etablering af bomme.

4.1.1. Godkendelse og påbud

I dette afsnit behandles godkendelsen af og påbud om etableringen af nye eller ændrede sikkerhedsforanstaltninger

i jernbaneoverkørsler.

4.1.1.1. Den nuværende model

4.1.1.1.1. Godkendelse

20

More magazines by this user
Similar magazines