Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

De vejvendte elementer er, den vejvendte del af overkørselssignalerne, bommene og krydsmærkerne.

De banevendte elementer er, uordenssignalerne vendt mod lokomotivføreren, den banevendte del

af overkørselssignalerne og afmærkningen langs jernbanen.

Afgrænsningen overfor vejbestyrelsens/den vejansvarlige personkreds ansvar kunne fastlægges

således, at vejbestyrelsen/den vejansvarlige personkreds varetager vejbelægning, vejens udformning,

skiltningen og anden afmærkning på og langs vejen samt lysreguleringer.

Eksempel på vejbelægning i en jernbaneoverkørsel.

For så vidt angår ansvaret for belægningen kunne det afgrænses således, at belægningen mellem

skinnerne er jernbaneinfrastrukturforvalterens ansvar. Hvis der er fliser på ydersiderne af jernbaneskinnerne,

er den første række af fliser tillige jernbaneinfrastrukturforvalterens ansvar. Vejbestyrelsen/den

vejansvarlig personkreds har ansvaret for den øvrige vejbelægning.

Alternativt kunne det overvejes at lade jernbaneinfrastrukturforvalteren have ansvaret for belægningen

over sporkassen.

Eksempel på vejbelægning med fliser på begge sider af skinnerne i en jernbaneoverkørsel.

Det er vigtigt, at det klart kommer til at fremgå af reglerne, i hvilket omfang Vejdirektoratet skal

kunne give påbud om vejens udstyr og udformning, idet den almindelige ordning på de offentlige

veje er, at vejens udstyr og udformning er overladt til vejbestyrelsen, uden at der er mulighed for,

26

More magazines by this user
Similar magazines