Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

Fordele

• Der er kun én myndighed for sikkerhedsforanstaltningerne i jernbaneoverkørslen.

• Jernbaneoverkørslen ses som et samlet hele.

Ulemper

• Vejdirektoratet har ikke på nuværende tidspunkt jernbaneteknisk ekspertise.

• På jernbaneområdet sker der en stor løbende udvikling i de regler og krav, som EU opstiller.

Trafikstyrelsen vil fortsat, som den almindelige sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet

skulle sætte sig ind i nye EU-regler på jernbaneområdet. Ved denne model vil Vejdirektoratet

også skulle følge med i udviklingen i EU-reglerne på jernbaneområdet. Generelt

er vejområdet kun i yderst begrænset omfang reguleret af EU-regler. Denne opgave vil således

være ny for Vejdirektoratet og vil i et vist omfang medføre dobbeltarbejde.

• Der vil ikke være en samlet sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet. Der vil således ikke

være én myndighed, der har et samlet overblik over de forhold der har relevans for

jernbanesikkerheden i Danmark. Dette er særligt uheldigt, da jernbaneoverkørslerne er et

centralt område for sikkerheden på jernbanenettet.

• Hvis Vejdirektoratet skal være sikkerhedsmyndighed for jernbaneoverkørslerne, skal Vejdirektoratet

også leve op til de samme EU-krav som Trafikstyrelsen, jf. bl.a. artikel 16 og

18 i jernbanesikkerhedsdirektivet 8 , herunder kravet til sikkerhedsmyndighedens uafhængighed

af bl.a. infrastrukturforvalterne og kravet om årlig offentliggørelse og fremsendelse

af rapporter om en række forhold til EU.

4.1.2. Infrastrukturforvaltning af jernbaneoverkørsler i niveau

I dette afsnit gennemgås, hvordan anlæg, vedligeholdelse og drift af jernbaneoverkørsler i niveau

organiseres.

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets

direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet

og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet)

(EUT L 164 af 30.4.2004) EU-Tidende nr. L 220 af 21/06/2004 s. 0016 – 0039.

30

More magazines by this user
Similar magazines