Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

des heraf, at det ikke har været hensigten, at lovbestemmelsen skulle omfatte overkørsler, der er

åbne for almindelig færdsel.

Når bestemmelserne ikke omfatter jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel, så er

Vejdirektoratet ikke tillagt nogen myndighedskompetence i forhold til overkørslernes udformning,

cfr. vejlovens kapitel 7.

Der er grundlag for at antage, at det ikke har været hensigten, at disse jernbaneoverkørsler skulle

være omfattet af Trafikstyrelsens almindelige tilsyn med infrastrukturforvalterne, særligt fordi

”lukkeindretningerne” etableres og vedligeholdes af jernbaneinfrastrukturforvalteren. Trafikstyrelsen

fører således allerede i dag tilsyn med, at infrastrukturforvalterne overholder § 21a i jernbaneloven.

Eksempel på led i overkørsel.

Der vurderes ikke umiddelbart at være anledning til at ændre på denne organisering på nuværende

tidspunkt, med mindre Vejdirektoratet overtager myndighedsansvaret (model 3). I denne situation

må Vejdirektoratets opgaver i forhold til disse private overkørsler fastlægges

I forbindelse med en senere gennemgang af reglerne vedrørende udformningen af sikkerhedsforanstaltningerne

i jernbaneoverkørsler, kan det overvejes, om det vil være relevant at modernisere

disse bestemmelser.

KAPITEL 5: Jernbaneoverkørsler ude af niveau

Dette afsnit handler jernbaneoverkørsler ude af niveau, dvs. når en bro, tunnel eller viadukt bringer

f.eks. vejen ud af niveau med jernbanestrækningen.

43

More magazines by this user
Similar magazines