Powerpoint

ucc.dk

Powerpoint

Vurdering af læremidler

Læringskriterier

• Hvilket læringssyn (behavioristisk, kognitivt eller sociokulturelt) skriver

materialet sig ind i? Er tilgangen induktiv eller deduktiv?

• Hvilket sprogsyn (form/indhold/kommunikation) kommer til udtryk i

materialet?

• På hvilken måde skal eleven bruge læremidlet: reproducere,

undersøge, skabe ny viden – arbejde værksteds-/projektorienteret,

eksperimentere? Understøtter læremidlet, at eleven søger viden

udenfor læremidlet evt. hvordan? Faktaviden og færdigheder

kompetencer i forhold til at kunne bearbejde indholdet og overføre det

til andre sammenhænge.

• Er læremidlet opbygget, så det giver eleven overblik over indhold og de

faglige intentioner?

Christina Hellensberg, CFU, UCC

More magazines by this user
Similar magazines