Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

Vold der er foregået i en bolig er – ikke overraskende – i større omfang begået af nuværende eller

tidligere partner. Det gælder for knap 58 % af 1.470 skadestuekontakter blandt kvinder, men kun

for 7 % blandt mænd (Figur 14). I forhold til alle registrerede skadestuekontakter pga. vold er der

når det drejer sig om vold i bolig, en lavere andel, hvor relationen mellem voldsudøver og voldsudsat

ikke er oplyst, henholdsvis for 53 % af mændene og knap 18 % af kvinderne.

Figur 13. Den procentvise fordeling af relationen til voldsudøvere for 1.260 mænd og 1.470 kvinder,

der har kontaktet skadestue pga. vold udøvet i bolig. Ulykkesregisteret, 2008-2010

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Mænd

Kvinder

Uoplyst 53,3 17,6

Politi 2,3 0,1

Ukendt 12,1 2,9

Anden kendt 7,3 5,3

Afh.forhold 0,2 0,5

Bekendt 6,1 5,5

Ven 2,1 1,8

Anden familie 4,8 2,8

Forælder 3,3 2,5

Barb/barnebarn 1,3 1,6

expartner 3,7 22

Partner 3,3 37,5

Der var registreret i alt 1.470 skadestuekontakter blandt kvinder pga. voldsudsættelse i bolig, mod

1.260 blandt mænd, i modsætning til, at der samlet er mere end dobbelt så mange skadestuekontakter

pga. vold blandt mænd sammenlignet med blandt kvinder, henholdsvis 6.351 og 3.036.

18

More magazines by this user
Similar magazines