Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

At beskrive voldsomfanget ud fra registerdata

Registerdata om voldsudsættelse er påvirket af faktorer, der ikke direkte har relation

til volden, men som kan have indflydelse for en vurdering af udviklingen i vold. En stigning i omfanget

af skadestuekontakter pga. vold kan fx delvist være betinget af ændringer i samfundets

opfattelse af vold i nære forhold. Voldsudsatte kvinder har muligvis tidligere angivet ulykke som

årsagen til voldsbetingede skader pga. skam og skyld forbundet med denne type vold. Tilsvarende

har der tidligere været mindre opmærksomhed omkring partnervold og dermed en anden holdning

blandt skadestuepersonale.

Det er sandsynligt, at der stadigvæk både er en underrapportering og en underregistrering

af skadestuekontakter pga. vold. Dels spørger skadestuesekretærer ikke ind til vold, dels

er det erfaringen at en del patienter undlader at omtale vold som årsag til skadestuekontakten.

Omfanget af underrapportering af voldstilfældene på skadestuer er ikke kendt.

Offentlighedens og dermed politiets indstilling til husspektakler og anden vold i

hjemmet kan have betydning for voldsudsattes tilbøjelighed til at politianmelde, hvorfor også en

vurdering af voldsudviklingen ud fra Kriminalstatistikken er behæftet med en vis usikkerhed.

5

More magazines by this user
Similar magazines